Juchelka (ANO): Vláda si vybrala skupinu lidí, která se nemůže jednoduše bránit

03.03.2023 15:02 | Zprávy

Projev na 55. schůzi Poslanecké sněmovny 3. března 2023 k úpravě valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze.

Juchelka (ANO): Vláda si vybrala skupinu lidí, která se nemůže jednoduše bránit
Foto: Repro Info.cz
Popisek: Aleš Juchelka v pořadu Štrunc!

Já děkuji moc, se stanoviskem klubu nebudu samozřejmě příliš dlouhý. Už tady spousta věcí zazněla. Jenom na úvod bych chtěl říct, když tady vidím pana poslance Haase, který včera hodil rukavici do placu opozici s tou sázkou, tak já tu sázku přijímám. Navrhuji, aby to bylo teda přiměřené, že bychom dali na charitu, třeba na centrum Provázení, což je moje srdeční záležitost, kdy v nemocnici centrum Provázení provází rodiče a jejich děti, které mají nějakou závažnou diagnózu a kde ty finance potřebují a ty finance by byly, že by to byl dvojnásobek toho rozdílu mezi tou zmraženou a tou novou mzdou mezi lednem a prosincem, kdy jsme si ty mzdy tady navyšovali, což by mohlo být třeba kolem 20, 25 tisíc korun. Takže toto je můj návrh, moje nabídka, poté se samozřejmě můžeme domluvit. To je konkrétní sázka a přijímám ji.

Vyjádření zpravodaje klubu. Vláda navrhuje ve stavu legislativní nouze omezit zvýšení důchodů a příplatku k důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023 za účelem minimalizace rozpočtových dopadů valorizace. Nižší zvýšení důchodů by znamenalo zhoršení příjmové pozice populace důchodců s dopadem do jejich kupní síly. Stabilizace veřejných financí nesmí být dosahována na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožených skupin osob. A ohrožené skutečně jsou, a to v tuto chvíli dokonce bych řekl na několika frontách. (Řečník se obrací na předsedající se žádostí o ztišení v sále.)

Za prvé si je vláda vybrala jako prostředek a symbol svého boje s inflací. Tímto zákonem jim chce omezit to, co jim patří. Vybrala si skupinu, která se nemůže jednoduše bránit a ohání se solidaritou a tím, že nezbude na jiné jenom proto, že byl naplněn zákon. O nic víc tady nejde. Nikdo nechce nic navíc. My v rámci opozice jenom chceme, aby se dodržovaly zákony, aby fungoval bezpečný právní stát.

Za druhé si je vláda vybrala jako skupinu lidí, na jejichž nezáviděníhodné situaci kvůli rostoucím cenám rozděluje společnost a to je skutečně trestuhodné, stavět proti sobě různé skupiny lidí a vykopávat příkopy na mezigenerační solidaritě.

No a za třetí jsme se dnes dočetli, že se vláda znovu chystá zavést regulační poplatky u lékaře. V této době, v této situaci, tak tomu já nerozumím. Skutečně tomu nerozumím.

Z důvodů nepřiměřeného zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, porušení zásad rovnosti a zásluhovosti sociálního pojištění a zpětného působení zákona může být návrh považován za protiústavní. Je to narychlo. Určitě se rozevírají nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory, ale dělat novelu zákona bez jakékoli diskuse, bez standardního legislativního procesu, když známe nález Ústavního soudu, který se velmi vymezuje proti disproporcionalitě mezi základní a zásluhovou složkou důchodu, dokazuje nesoudnost, chaotičnost a nesystémovost této vlády. (V sále je opět hluk.)

Důchody se zvyšují na základě pravidel stanovených zákonem, jejichž naplnění se projeví vydáním nařízení vlády o zvýšení důchodů. Pokud jde o valorizaci v mimořádném termínu, musí být nařízení vlády podle zákona vydáno do padesáti dnů od konce měsíce, kdy růst cen dosáhl 5 %. Konkrétní úprava zvýšení vyplývá z nařízení vlády, a proto je tady ten kvapík, protože kvůli prezidentským volbám jste neměli tu odvahu, vážená vládo, kterou se tak strašně zaklínáte, jít s tou spornou novelou klasickým legislativním procesem.

Výše valorizace je upravena v § 67 odst. 10, postup valorizace pak v § 67 odst. 16. Obě ustanovení předložený návrh zákona jednorázově pro navýšení v červnu 2023 suspenduje, novou úpravu pak navrhuje, ale jen pro výši valorizace, pro ten samotný výpočet. Období pro zjišťování růstu cen končí měsícem, ve kterém došlo k překročení růstu cen o 5 %, to jest lednem 2023. Růst cen měřený změnou indexu životních nákladů domácností důchodců v lednu 2023 dosáhl 8,6 %, za celé období od června 2022 pak 11,5 %. O stejné procento, tedy 11,5 %, by se měly, pokud nedojde ke změně právní úpravy, v červnu 2023 zvýšit procentní výměry vyplácených důchodů. A proto tady jsme, proto tady nocujeme, proto za to bojujeme, protože nechceme, aby se porušovaly zákony v průběhu toho, kdy se mají naplňovat. Jednoduše nebudeme přece měnit pravidla ve třetí třetině zápasu.

Nebude-li tedy předložená novelizace publikována ve Sbírce zákonů do 22. března, je vláda povinna do konce dne 22. března tohoto roku vydat nařízení s valorizací, a to dle dnešních pravidel. Proto je navrženo přijetí zákona ve stavu legislativní nouze a (nesrozumitelné) mimořádná účinnost dnem vyhlášení. A to je skutečně skandální, protože touto novelou ta pravidla v té třetí třetině jednoduše měníme.

Všechny rozhodné skutečnosti, které zakládají povinnost vlády provést nařízením vlády zvýšení důchodů, již nastaly a je tak i známo, od kdy a o jaké částky mají být důchody zvýšeny. Jedná se o změnu zákonných pravidel, jejichž podmínky již byly naplněny, týká se období, které již uplynulo a dokonce již dle stávajících pravidel byla vypočtena zákonná míra valorizace. Nyní má dojít k pouhé výplatě na základě nařízení vlády. Zákonná pravidla valorizace ve vládě účelově se zdají být příliš vysoká, a proto se mají zpětně změnit. Místo nárokových 11,5 % výměry dochází ke zvýšení procentní výměry o 2,3 %, u těch nízkopříjmových důchodů je téměř zachována původní výše valorizace, no a čím je ten důchod vyšší, tím procento valorizace klesá a tím dochází ke značnému narušení vazby na zásluhovost důchodu. Zatímto u nižších důchodů se jedná o ztrátu nulovou nebo ve výši stovek korun, u průměrného důchodu se jedná o ztrátu tisíc korun, to se bavíme o těch sedmi tisících do konce roku a tak dále. U důchodů vyšších je to dokonce o tři tisíce méně. Tím je narušena i ústavně-právní zásada rovnosti. A víme to, protože už Ústavní soud jednou deklaroval, že se nesmí disproporčně zasahovat mezi tou základní a zásluhovou částí výměry důchodu.

Zákon ukládá navyšovat procentní výměru důchodu, přesto pro výraznou část důchodů se zvyšuje převážně o pevnou částku. Oproti smyslu a účelu zákona dochází k plošnému navýšení důchodů, čímž se zásadně popírá princip zásluhovosti typický pro subsystém sociálního pojištění. I proto to může Ústavní soud shodit, i proto je potřeba udělat vyladěnou novelu, nejen rychlovku kvůli státnímu rozpočtu, ale také proto, abychom se všichni mohli spolehnout do budoucna na právní stát, že zákony platí, že žijeme v demokracii, že nebudeme tímto způsobem ohýbat zákony, ale i důvěru občanů, protože se nám to jednoduše teď a v tuto chvíli hodí. Proto za klub hnutí ANO říkám, že budeme hlasovat proti a máme k této novele zákona nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Havlíček (ANO): Vláda Petra Fialy je v tom až po uši

13:09 Havlíček (ANO): Vláda Petra Fialy je v tom až po uši

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozšíření emisních povolenek na domácnosti