Kotrlová (Dobrá volba pro Hlučín): Vytrvalý déšť opět spláchl půdu z polí do Darkoviček, vedení města se nepoučilo

28.09.2020 14:13

v sobotu 26. září prožívali obyvatelé Darkoviček, místní části města Hlučína, opět dramatické chvilky. Vytrvalý déšť spláchl z polí do ulice Kozmické nánosy bahna, v ulici K Mýtu měli lidé znova zaplavené sklepy a zahrádky.

Kotrlová (Dobrá volba pro Hlučín): Vytrvalý déšť opět spláchl půdu z polí do Darkoviček, vedení města se nepoučilo
Foto: red
Popisek: Blanka Kotrlová
reklama

Přitom se opakovaně, mimo jiné letos na jaře i článkem v Hlučínských novinách, ale i přímo na jednáních zastupitelstva, obracíme spolu s lesním inženýrem a občanem Darkoviček Tomášem Matýskem na vedení města, aby začalo jednat s místními zemědělci kvůli změně způsobu hospodaření na místních polích, aby se minimalizovala rizika podobných erozních událostí, které jsou z velké části důsledkem nevhodného obhospodařovaní pozemků vlevo od Kozmické cesty. Jedná se přitom z části i o městské pozemky, na které může mít město bezprostřední vliv a může jednat s pachtýři a propachtovateli o způsobu hospodaření na těchto pozemcích.

Vymlouvat se na komplikované řešení plánovaného poldru a čekání na pozemkové reformy považujeme za alibistické. Stejně jako v případě obnovy historické polní cesty Na Vaňurku (která je dokonce takto vedena v katastru, a přesto ji zemědělci rozorali) město ustupuje názoru velkozemědělců. Místo aby nechalo cestu obnovit v její původní logické trase, zcela osekalo projekt Tomáše Matýska do participativního rozpočtu, takže z jeho původního návrhu zůstalo jen torzo.

Občané Darkoviček nyní sepisují výzvu na příslušné instituce s žádostí o řešení, protože město nekoná. Na důvody, proč se stále nepodnikla žádná z jednoduchých opatření, se budu ptát na nejbližším, listopadovém zasedání zastupitelstva města.

Článek, zveřejněný na jaře v Hlučínských novinách, vydávaných městem:

Anketa

Vykonává prezident Zeman svůj úřad dobře, pokud jde o rok 2020?

82%
18%
hlasovalo: 11598 lidí

Bleskové povodně v Darkovičkách mají jednoduché řešení

Letos v srpnu to budou už čtyři roky, co Darkovičky zasáhla blesková povodeň. Silná průtrž tehdy zatopila sklepy a silnice, kam spláchla hlínu z okolních polí. V ulicích po ní zůstala místy až třiceticentimetrová vrstva bahna. Několik dní hasiči uklízeli hlavně ulice Kozmickou a Pěkníkovu, několik týdnů se ve městě živě diskutovalo, jak se chránit a zmírnit následky extrémních výkyvů počasí. Padlo hodně slibů, řeklo se hodně slov, ale na činy už nedošlo. Řešení přitom existuje.

Začalo to v minulosti

Podle údajů v historických pramenech a vzpomínek pamětníků postihují bleskové povodně Darkovičky od 60. let 20. století. Co se stalo zrovna v 60. letech 20. století a do současnosti přetrvává? Po kolektivizaci zemědělství zmizeli drobní hospodáři a tím i malá políčka. Velké půdní bloky se začaly obhospodařovat monokulturně. Konkrétně Darkovičkách dnes půdní blok mezi ulicemi K mýtu a Kozmickou představuje souvislou monokulturu na ploše zhruba 50 hektarů. Není proto divu, že s lokálními přívalovými dešti způsobuje v nepravidelných periodách bleskové povodně. V tomto půdním bloku se nachází dvě údolnice, kterými jsou sváděny veškeré srážky přímo do vesnice, a to buď do ústí ulice Kozmické (cca 35 ha půdního bloku), nebo na hranici ulic K mýtu a Vřesinské (cca 15 ha půdního bloku). Protože také na pravé straně od Kozmické se nachází blok o zhruba 18 ha půdy, je ulice Kozmická sběračem povodí o rozloze cca 53 hektarů. Nevhodný způsob obhospodařování dvou velikých půdních bloků je tak hlavní příčinou povodní, které nejhůře postihují právě ulici Kozmickou, a dále část ulice K mýtu a Vřesinskou. Povodně, které v roce 1997 potrápily obyvatele lokality kolem obchodu nebyly bleskové, ale dostavily se po vydatných deštích.

Poldr je v nedohlednu

Podle dostupných informací mělo město snahu vybudovat poldr v ulici K mýtu, ale kvůli majetkovým vztahům se stavba nekoná. Část případné povodňové vlny by se tím pádem zachytila pouze na loukách v dolní části údolnice v lokalitě K mýtu, ale při větší intenzitě srážek by to na ochranu Darkoviček nestačilo. Rybníček, který by mohl pomoci s ochranou, je v majetku soukromé osoby a má nefunkční sběrač. Je zavalen bahnem z různých povodňových vln a částečně zdemolován orbou. Daleko větší část srážek je však sváděna údolnicí přímo do ulice Kozmické. Tam se o stavbě poldru ani neuvažovalo, a to i přesto, že některé politické strany před volbami deklarovaly, že povodně na ulici Kozmické už nikdy. Jaké řešení se nabízí? Tématu se již věnoval spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky ( více zde: https://1url.cz/EzNFM). Toto téma otevřel již loni na jednání zastupitelstva města i na komisi pro zeleň předseda spolku ing. Tomáš Matýsek. Řešením nemusí být náročné budování poldrů. Existuje totiž daleko jednoduší a ekologičtější postup.

Řešením je změna hospodaření na polích

Organizační opatření spočívají ve změně tvaru pozemku, jeho velikosti a polohy vzhledem ke svahu, případně ve změně druhu pozemku. Pozemky by měly být orientovány tak, aby delší

strana ležela ve směru rovnoběžném s vrstevnicemi. Plodiny by měly být na pozemcích rozmisťovány s ohledem na jeho sklonitost. Širokořádkové plodiny, jako jsou kukuřice, brambory nebo cukrová řepa, by měly být z pěstování na svažitých pozemcích zcela vyloučeny, nebo pěstovány ve vrstevnicových pásech s víceletými pícninami. Agrotechnická opatření míří především na zlepšení vsakovací kapacity půdy a omezení doby, kdy je ponechána bez pokryvu. Patří sem nejrůznější půdoochranné technologie zpracování půdy od omezené orby po vrstevnicové obdělávání nebo hrázkování. Zakrytí povrchu napomáhají opatření, jako je mulčování, ponechávání strniska nebo posklizňových zbytků, nebo střídání pásů plodin s různou dobou setí a sklizně.

Zastupitelé města Hlučína na tento popud už schválili vyvolání částečných pozemkových úprav v katastru Darkoviček a části Hlučína. Doufejme tedy, že se pozemkové úpravy nebudou táhnout deset let a Darkovičky nezažijí ještě několik povodní. Věřme, že si současné vedení města vezme vyřešení této situace za svou skutečnou prioritu a přejde už od slov a slibů také k činům. Dočasným řešením by mohla být dohoda města Hlučína s hospodařícími zemědělci na změně pěstovaných plodin v údolnici na travní porosty s případnou kompenzací výnosu. Stabilním řešením by pak mohla zásadní změna hospodaření v údolnicích. Vlevo od ulice Kozmické by mohly vzniknout remízky a travní porosty, které by přirozeně zadržovali srážky. V půdním bloku vpravo od Kozmické cesty by stačilo orat nejblíže tři metry od příkopu a vytvořit vyvýšené meze v rozmezí od 100 do 200 metrů o šířce jeden metr.

Poldr, který bude postaven na toku Brudku u vjezdu do vesnice ze směru od Vřesiny, vyřeší případné povodně z lokality od lesa směrem do středu vesnice. Tady si však musíme uvědomit, že příčinou těchto povodní je lidská činnost v minulém století, kdy byl potok Brudek přejmenován na Jásenku a násilně utopen v terénu. Koryto bylo někde napřímeno a nuceně vydlážděno. Do tohoto potoka byly svedeny veškeré meilorace z okolních polí, a ještě byl v centrální části zatrubněn. V zatrubněné části se snížil průtok a potok se vylil do vesnice. Správným řešením tedy není postavit poldr, ale nechat potok volně se rozlívat v jeho povodí tak jako v minulosti, protože tímto se doplňuje stav podzemní vody. Závěrem tedy lze říct, že bleskové povodně v Darkovičkách nesouvisí se současnou změnou klimatu, ale způsobili jsme si je sami svými kroky. Přejeme tedy našemu městu pracovité politiky s tahem na branku, kteří dokáží najít konsensus mezi zemědělci, vlastníky půdy a občany, aby veřejný zájem měl navrch před jinými zájmy.

Za přispění Tomáše Matýska připravila Blanka Kotrlová, zastupitelka města Hlučín

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Konec „matů“ v Praze

22:24 Zelení: Konec „matů“ v Praze

Historický moment. 10. září 2020 večer schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy zákaz hracích automatů …