Ministr Válek: Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negativně

18.04.2024 13:04 | Ze sítí

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 18. dubna 2024 ke kratomu.

Ministr Válek: Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negativně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Děkuji za tuto interpelaci. Kratom je problém a je to problém u všech těch látek, které nejsou zemědělské produkty, které nejsou potravinami a které nejsou - zemědělský produkt není špatný, omlouvám se - potravinami a nejsou léky. Tady je vakuum pro tyto výrobky. Ministerstvo zdravotnictví i já jsem si plně vědom rizik vyplývajících z prodeje kratomu. Široké veřejnosti je kratom nabízen nejčastěji ve výdejních automatech či prostřednictvím internetového prodeje, často jako sběratelský předmět. To se bohužel děje v řadě zemí Evropy a i po světě a je to velmi špatně. Já to považuji za extrémně opovrženíhodný přístup těch, co to dělají. Kratom se tedy po právní stránce pohybuje v šedé zóně neklasifikovaného výrobku, protože se nedá nijak upomínkový předmět regulovat.

Je nezbytné konstatovat, že vedle relaxačního účinku s sebou nese užívání kratomu také velmi vysoké riziko vzniku závislosti, to je realita. Toto riziko se bohužel nejvíc projevuje zejména u mladé generace, kde podle informací, které jsou dostupné Ministerstvu zdravotnictví, už na základních školách konkuruje zneužívání této látky svojí oblibou alkoholu či tabákovým výrobkům. Z údajů získaných Ministerstvem zdravotnictví od celní správy se dovoz kratomu do České republiky pohybuje měsíčně v řádu tun. Tun! Tomuto výše popsanému stavu věcí jsem nemohl již déle přihlížet a musel jsem reagovat. Předložil jsem proto návrh vládě upravující nařízení vlády o návykových látkách a požádal jsem o zařazení.

Nová právní úprava pak konkrétně spočívala v tom, že kratom je zařazen na seznam uvedený v nařízení vlády o návykových látkách. Chápal jsem, že zařazení na tento seznam s sebou nese vedle zákazu prodeje i dopad do trestního práva s jasnými důsledky pro držitele kratomu, což nebylo cílem navrhovaného legislativního opatření, a proto byl předložen u této položky týkající se kratomu taktéž návrh na odložení účinnosti příslušného nařízení vlády v této části s ideou zbytečně nekriminalizovat současné držitele kratomu a poskytnout jim čas se kratomu zbavit. Vláda ale návrh na rozšíření seznamu uvedeného v nařízení vlády o návykových látkách o kratom neschválila. Prostě nezískal jsem podporu většiny členů vlády. To je realita.

Paralelně nato jsme pracovali na zákonu o těchto typech látek, které jsou v šedé zóně. V současné době na půdě Poslanecké sněmovny je návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (materiál Poslanecké sněmovny číslo jednací 504/0, sněmovní tisk 504) obsahující právní úpravu problematiky kratomu cestou vytvoření nové právní kategorie psychomodulačních látek a jsem si vědom, že je to kategorie, kterou definujeme my. Tento poslanecký návrh prošel 16. 4. druhým čtením. Ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli vyhodnocuje poslanecké pozměňovací návrhy, které byly k tomuto návrhu načteny. Tímto novým legislativním opatřením by se mělo podařit nalézt vyvážené řešení pro látky s nižším závislostním potenciálem tak, abychom omezili jejich dostupnost pouze na dospělou populaci a zároveň zbytečně nekriminalizovali jejich uživatele. Opatření by v zásadě měla být analogická regulaci alkoholu či tabáku a měla by umožňovat pružné zařazování nových produktů na podzákonný seznam.

K vašemu dotazu, kdy bude zakázán kratom, tedy sděluji následující. Návrh na zákaz kratomu byl Ministerstvem zdravotnictví předložen vládě a vláda v této věci rozhodla negativně většinou hlasů členů vlády. Dále chci ale uvést, že vláda přijala novelizaci nařízení vlády číslo 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, kdy na tento seznam byly nově přidány syntetické kanabinoidy, konkrétně se jedná o THCP, HHC a HHC-0. Následně jsem do připomínkového řízení předložil další novelizaci nařízení vlády číslo 463/2013, která opět navrhuje k zařazení další skupinu semisyntetických kanabinoidů na seznam návykových látek a opět s tím půjdu na vládu. V současné chvíli probíhá vyhodnocení připomínkového řízení, kde jsme mimo jiné připomínky obdrželi návrh Ministerstva zemědělství k zařazení kratomu na seznam návykových látek. Můj rezort však navrhl Ministerstvu zemědělství řešení problému kratomu jeho klasifikací na seznam vyhlášky číslo 58/2018 do doplňcích stravy a složení potravin, jež je v gesci Ministerstva zemědělství a která je v současné chvíli v připomínkovém řízení. Jde o řešení regulace trhu s kratomem bez zbytečné penalizace jeho držitelů. V současné chvíli tedy probíhá vyhodnocování obou návrhů.

Tedy v podstatě probíhají tři cesty. Ta první je, že Ministerstvo zemědělství zváží zařazení kratomu na seznam doplňků stravy a bude ho tím pádem moci regulovat, podobně jako reguluje například alkohol. Druhá varianta je, že nám projde ten zákon o návykových látkách, že projde co nejdříve a ten zákon pak Evropská komise schválí a my budeme moci zakázat prodej kratomu na dva roky a vyhodnocovat, za jakých podmínek by prodej mohl být nebo nemohl být. Třetí varianta, pokud se nic nepodaří, tak nezbude než zase žádat vládu o zařazení na seznam a pak zase záleží na tom, jak se členové vlády rozhodnou hlasovat. Žádná čtvrtá varianta neexistuje. Děkuji.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

podáte rezignaci pane ministře Rakušane

Pane ministře obhajujete neobhajitelné. Po skutečnostech, které se veřejnost dozvěděla prostřednictvím MF dnes je na místě vaše rezignace. To, že policisté přišli na fakultu a šli jen do prvního patra, dál je to nezajímalo, i když už měli povědomost o tom, že hledaný je vrah, a ten se skutečně nachá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Berg (Zelení): Za výsledek ve volbách do Evropského parlamentu beru plnou odpovědnost

17:35 Berg (Zelení): Za výsledek ve volbách do Evropského parlamentu beru plnou odpovědnost

Michal Berg odstoupil z funkce spolupředsedy Zelených po neúspěchu v eurovolbách.