Poc (ČSSD): Jaká legislativa bude na programu ve výboru ENVI?

24.09.2014 19:58

Práce ve výborech Evropského parlamentu se v novém mandátu rozjela rychle. Výjimkou není ani Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), ve které jako místopředseda působí o český europoslanec a biolog RNDr. Pavel Poc.

Poc (ČSSD): Jaká legislativa bude na programu ve výboru ENVI?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Poc

 Co ho v této pozici a tomto výboru aktuálně čeká?
„Čeká nás, ostatně jako vždy v tomto výboru, velké množství práce a v hodně různorodých oblastech. Prakticky všechna témata se dotýkají našeho zdraví a prostředí, ve kterém žijeme. Nová legislativa o odpadech samozřejmě může velmi výrazně ovlivnit i ekonomiku,“ vypočítává Poc.

Balíček o odpadech

Produkce odpadů v EU činila v roce 2011 2,5 miliardy tun. Komunální odpad byl recyklován pouze ze 40 %, skládkován z 37 % a spalován z 23 %. Přitom 500 milionů tun tohoto odpadu mohlo být určeno k recyklaci.Hospodářství Unie přichází v současnosti skrze odpadové toky o značné množství potenciálních druhotných surovin. Ze statistik vyplývá, že míra recyklace se v jednotlivých státech výrazně liší. Zatímco 6 států v roce 2011 uložilo na skládky méně než 3 % odpadu, 18 skládkovalo přes 50 %. V některých státech přesáhl podíl skládkování i 90 %.Evropská komise toto léto zveřejnila dokumenty k oběhovému hospodářství. Cílem návrhu je oběhovému hospodářství v Evropě pomoci, zvýšit recyklaci, zabezpečit přístup k surovinám a omezit závislost na jejich dovozu, vytvořit nová pracovní místa a podpořit ekonomický růst. Díky stanovení jasných pravidel chce Komise státy a jejich průmysl, spotřebitele i obce motivovat k výraznější aktivitě než tomu bylo doposud.Evropský parlament je nyní v této věci na začátku projednávání. Zpravodajkou byla tento týden nominována MEP Simona Bonafe (S&D).
Pavel Poc: „Předložený návrh není špatný. Maximální míra využívání odpadů jako surovin je základní prvek strategické surovinové bezpečnosti. Bez tak zvané oběhové ekonomiky, kdy se pokud možno vše cyklicky využívá, se v budoucnu prostě neobejdeme. Při konkrétních krocích zavádění oběhového hospodářství je samozřejmě nutné postupovat rozumně a citlivě, bez nějakých zásadních veletočů. Pokud se lidé neztotožní s tím, že maximální recyklace je nutná a správná, nic nedokážeme. Jednoduše proto, že základem všeho je separovaný sběr odpadů.“
* Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98 ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Nové potraviny

V rámci EU je harmonizováno schvalování nových potravin a nových složek potravin. Před jejich uvedením na trh musí testy prováděné Evropským úřadem pro bezpečnost potravin prokázat, že tyto produkty nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo životní prostředí.Pro Evropský parlament se nejedná o premiéru, před třemi roky došlo k odmítnutí legislativy na základě etických a bezpečnostních otázek týkajících se klonování zvířat za účelem výroby potravin. Nynější návrh se týká už pouze bezpečnosti nových potravin, kde Komise dlouhodobě usiluje o jednodušší, jasnější a účinnější proces povolování u nových potravin, který by měl být centralizován na evropské úrovni.
Pavel Poc: „Návrh je podle mého poměrně špatný, neurčitý, s výraznými riziky pro trh s potravinami i pro výrobce. Největším problémem je podle mě značná vágnost a nejasnost definic, a pak samozřejmě skokový nárůst administrativy po zavedení této novely. V roli stínového zpravodaje se samozřejmě pokusím zachránit co jde, už jsem v tomto směru zahájil řetězec jednání. Nejdůležitějším aspektem je samozřejmě ochrana zdraví, především co se týče používání nanomateriálů a dalších problematických aditiv v potravinách. Na druhou stranu, předpis by neměl bránit rozumné a nutné inovaci a neměl by postihovat malé výrobce nebo vytvářet nárazové turbulence na trhu.“
* Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách 2013/0435 (COD)

Geneticky modifikované organismy - GMOs

Během nynějšího italského předsednictví Radě je na programu vyjednávání s Evropským parlamentem v rámci druhého čtení. Ten má k návrhu mnoho připomínek.
Pavel Poc: „Věřím, že tento legislativní návrh projde bez nějakých potíží. Návrh jsme v Parlamentu projednali už někdy před třemi lety, a do dneška ho z nepochopitelných důvodů členské státy v Evropské radě blokovaly. Až řeckému předsednictví se podařilo prolomit ledy. Konečně letos 12. června v Lucemburku dospěli ministři životního prostředí Unie k politické dohodě ohledně pěstování geneticky modifikovaných plodin. Členské státy budou moci samy rozhodovat, zda je na svém území chtějí či nechtějí pěstovat a zdůvodnit to i jinými než vědeckými důvody. Nechápu, co na tom členským státům trvalo tři roky.“
* Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se možnosti členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (2010/0208 (COD))

Plastové nákupní tašky

Téma plastových nákupních tašek už spotřebitelé jistě zaregistrovali v médiích. Česká republika ve své pozici vítá, že členským státům je v návrhu ponechána volnost pro realizaci opatření, která uznají za nejvhodnější. V tomto ohledu ČR neusiluje o úplný zákaz lehkých plastových nákupních tašek, ale spíše by volila cestu jiných nástrojů typu dobrovolné dohody, environmentálního vzdělávání či ovlivňování spotřebitelského chování.
Pavel Poc: „Chceme, aby unijní legislativa stanovila konkrétní závazné cíle pro sběr a třídění až 80 procent odpadu z plastu. Umělé hmoty nejvíce škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a ty, které není možné druhotně využít, musí být postupně staženy z trhu nebo zcela zakázány. Týkat by se to mělo i plastových sáčků a tašek na jedno použití. Je to další krok k tomu, aby byly nejnebezpečnější plasty spolu s některými aditivy zakázány.”
* Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

Zdravotnické prostředky

V návaznosti na skandály týkající se defektních prsních implantátů a náhrad kyčelních kloubů požaduje Evropský parlament přísnější kontroly zdravotnických prostředků a lepší ochranu pacientů. EP navrhuje přísnější monitorování, posílení certifikačních orgánů a zlepšení sledovatelnosti vadných zdravotnických prostředků. Nové nařízení by mělo srovnat rozdíly ve výkladu stávajících pravidel, posílit ochranu veřejného zdraví a dohledatelnost zdravotnických prostředků. Snahou je rovněž posílit bezpečnost zdravotnických prostředků in vitro používaných například pro těhotenské, diabetické, HIV a DNA testování. V Evropském parlamentu nyní začíná druhé čtení, zpravodajkou byla tento týden jmenována Glennis Willmott (S&D).
Pavel Poc: „Mám radost, že v prvním čtení prošel mimo jiné pozměňovací návrh, který požaduje přísnější pravidla pro použití látek ve zdravotnických prostředcích, které mohou způsobit poruchu správné činnosti hormonů v těle. V praxi dojde ke zvýšení bezpečnosti pacientů a zdravotnické prostředky na jedno použití se budou používat opravdu jen jednou a ne vícekrát, jak tomu bylo v minulosti.“
* Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 /* COM/2012/0542 final - 2012/0266 (COD) */

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: cssd.cz

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pospíšil (TOP 09): Vyzývám ministra zahraničí, aby konal ve věci nezákonně zadržených aktivistů na Krymu

19:56 Pospíšil (TOP 09): Vyzývám ministra zahraničí, aby konal ve věci nezákonně zadržených aktivistů na Krymu

Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ve středu vyzval v otevřeném dopise českého ministra za…