Premiér Babiš: Audit považuji za útok na Českou republiku

04.06.2019 16:47

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 k auditu dotací Agrofertu

Premiér Babiš: Audit považuji za útok na Českou republiku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Andrej Babiš

Vážené poslankyně, vážení poslanci.

Já myslím, že všichni víme, že hlavní bod dnešní Sněmovny bude kauza auditu. Je tady - jsme se vlastně od pátku dozvěděli, že údajně kvůli mému střetu zájmů a kvůli mé bývalé firmě má Česká republika vracet nějaké peníze. Já bych chtěl jasně říct, že to není pravda.

A chtěl bych požádat média, aby to neříkala a neopakovala. Já chápu, že když jsme tady seděli v pátek a pan Kalousek tady slavnostně oznamoval, že přišel audit a všechna média se začala předhánět, kdo ho dřív zveřejní. A všichni ho zveřejnili, i když je důvěrný, ale to asi nevadí. Mně to tedy nevadí. A potom se začali předhánět, jaká částka má být vrácena. Což je samozřejmě lež. Protože ten audit je velice pochybný. A já považuji ten audit za útok na Českou republiku. Za útok na zájmy České republiky. Za destabilizaci České republiky.

Takže se předháněli, jaká částka. Nejdřív 250, potom to bylo 451 a dneska jeden deník, který se také spletl, že v Brně bylo údajně na manifestaci 4 tisíce. Bylo jich tam tisíc. Tak napsal, že se bude vracet 900. A teď se dokonce všichni předhánějí, koho zavřou. Už se tady veřejně kriminalizuje, kdo bude zavřen. Nevím za co tedy.

Já bych chtěl jenom říct, že kvůli Agrofertu a kvůli mně se nebudou vracet žádné peníze. A chtěl bych říct, že za 15 let členství České republiky v Evropské unii jsme na základě korupce, machinací s evropskými penězi vrátili, a teď občané poslouchejte, daňoví poplatníci - 35 miliard Kč jsme vrátili, a slyšeli jste někdy média, že by to někdo napsal? 35 miliard za 15 let! A nejen to! Já se k tomu ještě dostanu samozřejmě a velice dlouho o tom budu mluvit, protože myslím, že občané to musí vědět. A ještě nám zadrželi 17,8 miliardy. To nám zadrželi, už nám to drží Evropská unie na základě pochybení - 17 miliard! Takže 35 miliard je pryč, to jste zaplatili vy, daňoví poplatníci, z vašich daní díky tradičním demokratickým stranám, to je jejich výsledek, 35 miliard. Ale kvůli Babišovi a jeho bývalé firmě jste nezaplatili vůbec nic a garantuji vám, že nezaplatíte vůbec nic. Protože bilance Babiše a mé bývalé firmy vůči paní Schillerové a jejímu rozpočtu je, že Česká republika obdržela za Čapí hnízdo 50 milionů a ta firma, která měla na to nárok, je vrátila, takže bilance je plus 50 pro mě a moji bývalou firmu. A tady oni vás připravili o 35 miliard! (Smích z řad opozice.) A já budu o tom velice konkrétně mluvit.

Vraťme se k tomu auditu. Návrh auditní zprávy je nestandardní. Já říkám, že je to pochybný audit - již v rámci doručení. Návrh zprávy byl na stálé zastoupení v Bruselu poslán pouze v papírové podobě, nikoli elektronicky, což vždy před tím bylo. Stálé zastoupení tedy v tomto případě muselo zprávu naskenovat. Například oproti jakýmkoliv jiným takovým dokumentům přišel tento bez průvodního dopisu, není uvedeno, kdo jej vypracoval a není ani nikým alespoň formálně podepsán. Takže teoreticky kdyby někdo zfalšoval hlavičku Evropské komise a dal by tam nějaké číslo, doručil to na recepci ve středu nějak odpoledne, ještě dopředu volali, že přijde něco důležitého, tak by to klidně mohl být falzifikát, ale já to nepředpokládám. Takže takto důležitý, jak jej všichni označují, úřední dokument nemá základní náležitosti a je pouze pod obecnou hlavičkou Evropské komise. Takže opravdu velice nestandardní. Samozřejmě tady je atmosféra - včera večer ještě Česká televize stále opakovala, a od pátku se to opakuje, ty polopravdy, domněnky, bez toho, aby vůbec někdo počkal na reakci českého státu, českých úředníků, úředníků pod státní službou.

Protože - co se píše? A já děkuji všem médiím, že jsem mohl zjistit, kde je ta zpráva. Tam se píše jasně, a teď všichni dobře poslouchejte, to píše Evropská komise: Tato zpráva uvádí prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů komise, ty se mohou změnit s ohledem na připomínky a další informace obdržené od národních orgánů. Tato zpráva by proto měla být považována za důvěrnou, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem. Pokud je celá zpráva, nebo její část předána osobám, jichž se audit týká, aby jim umožnili předložit připomínky, ujistěte se, že informace uvedené v tomto odstavci budou předány současně. - Tak to je ta klauzule. Takže důvěrné, předběžné. A my jsme měli tady přece ten případ, kdy všichni tvrdili, že se bude vracet 22 milionů v březnu 2017, a potom se nevracelo, rok a půl. A já chápu, že teď vlastně to bude příležitost, dneska je zase demonstrace, a stokrát opakovaná lež se stává pravdou asi pro některá média.

Takže ještě jednou, pochybný audit, útok na Českou republiku, a znovu opakuji, že se vracet nic nebude. A už se vrátilo - 35 miliard, já se k tomu dostanu. Tak ale vraťme se na začátek, jak to všechno vzniklo. Celou dobu jsem byl obviňován ze střetu zájmů. Poslanecká sněmovna - přijali jste Lex Babiš, speciální zákon proti Babišovi. Protože samozřejmě když nás neumíte porazit ve volbách, a my jsme vyhráli šesté volby sedm let od vzniku hnutí, a já znovu děkuji všem našim voličům, kteří se nebáli, když nás neumíte porazit ve volbách, tak nás pošpiníte. Chtějí nás znechutit. No, nepovedlo se, zase jsme vyhráli! Omlouvám se. Takže já jsem byl celou dobu obviňován ze střetu zájmu. Takže Lex Babiš. A já jsem na základě Lex Babiš, který potom způsobil ty problémy starostům, potom všichni zapomněli, že je to Lex Babiš, založil dva svěřenecké fondy za účelem zamezení údajného střetu zájmů a oddělení se od majetku, konkrétně se pak do těchto fondů převedlo 100 % akcií společnosti Agrofert, a.s., jejichž jsem byl vlastníkem.

Já jsem z Agrofertu odešel koncem ledna 2014, když jsem se stal ministrem financí. A tady - Lex Babiš - jsem postupoval podle toho zákona, jak jste si ho tady přijali. V září 2018 česká nezisková organizace Transparency International podala na Evropskou komisi stížnost, že dochází k porušování unijních předpisů a střetu zájmů. Samozřejmě v dojemné souhře s Piráty, i když si tedy Transparency International pořád neříká politická strana, ale celé to své tvrzení opírají o údaje ve slovenském rejstříku, že jsem konečným uživatelem výhod. Čili že jsem skutečným majitelem podle zákona o legalizaci - pozor - podle zákona o legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, a že fakticky nadále ovládám společnost Agrofert, a.s. Absurdní! Takže podle zákona o legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu já jsem údajně ovládal společnost.

Celá tato konstrukce je nesmyslná jak fakticky, tak i právně. Zákon o legalizaci výnosů a financování terorismu totiž logicky dopadá na úplně jiné situace a tomu odpovídá i jeho terminologie, kterou není možné směšovat s běžnými obchodně právními situacemi. Právo se neinterpretuje tak, jak se zrovna někomu hodí. U nás v právním řádu uplatňujeme základní interpretační pravidla práva. A já bych chtěl jenom k té Transparency International, proč vlastně o ní tak nehezky mluvím, (říct,) že se domnívám, že je zkorumpovaná. Komu vlastně ona slouží? Slouží někomu mimo české zájmy? Protože když se podíváte na ty peníze, co oni dostali, tak za roky 2009-2017 dostali téměř 15 milionů z Ministerstva vnitra, 14 milionů z Ministerstva zahraničních věcí, Evropská komise jim dala 9,2 milionu. Takže koho vlastně - co to je? Open Society Fund, to je nějaký pan Soros, ten jim dal 9 milionů. (Smích z řad opozice.) A OLAF jim dal 4,2. ODS se směje, ale měla by si vzpomenout, když tady tunelovali České dráhy za vlády ODS, a vy si na to dobře pamatujete, jak vám vlastně za 1,3 milionu Kč tehdy kryli vaše lumpárny v Českých drahách.

Takže já bych chtěl říct, že Evropská komise to tehdy začala prověřovat. My jsme si s panem Oettingerem vyměnili dopisy. 17. 12. 2018 to řešila i vláda. Došlo k výměně právních názorů na interpretaci článku finančního nařízení ohledně střetu zájmů a současně, i když stále trvám na tom, že ve střetu zájmů nejsem, jsem jako vstřícný krok, kterým jsem chtěl zabránit jakýmkoli pochybnostem, odstoupil z Rady ESI, to je rada na fondy.

A neúčastním se projednávání bodu vlády, které s ESI fondy souvisí. To si samozřejmě můžete dohledat ve veřejných zápisech o jednání vlády. Celou dobu se mluvilo o porušování ve vztahu k bruselskému nařízení. Tento audit však mluví o střetu zájmu v rámci českého zákona. Takže podle tvrzení dokumentu to vypadá, že auditoři Evropské unie opisovali od Pirátů a naší legendární zkorumpované neziskovky Transparency International, nebo to prostě psali stále stejní Češi. A mimochodem, ten psychopatický udavač, ten nás stál v korekcích, vážení občané, 800 milionů. To jsme museli vracet, když nás udal v rámci MMR a policie a finanční správa nic nevyšetřily. Já se mohu samozřejmě domnívat, jestli ten audit je česká záležitost, mimochodem údajně dva auditoři byli Češi, ale nenapsali se do té zprávy, nejsou tam, a jeden Polák a nechci spekulovat o tom, že to je útok na V4. Že kvůli tomu, že já tam kritizuji a zrušili jsme s Viktorem Orbánem kvóty a kritizujeme nehospodárnost Evropské komise, že nás Evropský parlament stojí dvě miliardy euro a že nás stojí 877 miliard euro Já nevím. Snad ne. Doufám, že ne potom, co V4 je problém. V Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Téměř to nechci ani říct. A tam se samozřejmě vláda změnila po masivních demonstracích. Takže já pevně věřím, že to tak není. Určitě v rámci toho stanoviska se to dozvíme. Je s podivem, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči České republice, který řešil v prosinci 2018. A to si pamatujete, že v pátek v noci unikl interní dokument Evropské komise. Dostal to levicový promigrační Guardian a Le monde. Já jsem se v sobotu ráno vzbudil a měl jsem 50 esemesek. Interní dokument nějaký pro někoho, nevím proč, unikl. Jak teď. Důvěrné. Všichni to mají. Já se divím, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči České republice, tak řeší, jestli já jsem konal v souladu s českým zákonem. Přitom jsem to celé udělal pro to, abych dodržel český zákon, který jste přece přijal jen kvůli mně. Proto se mu také říká lex Babiš a na ústavní stížnost zatím nikdo nereaguje.

Firma Agrofert, já jsem vložil do fondu na základě toho, že mně česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice, a tady hlavně jde o to, abych nebyl v té politice, proto se děje, co se děje, nesmím tuto firmu vlastnit ani ovládat. A dělal jsem to přesně podle zákona lex Babiš, tak byl schválen českou Poslaneckou sněmovnou. Předběžný návrh auditní zprávy uvádí nesmyslné tvrzení, že mám být ve střetu zájmů tím, že mám být skutečným majitelem a že ovládám Agrofert prostřednictvím fondů. Celé to stojí na absurdní konstrukci, kterou si vymyslel nebo opsal nějaký evropský úředník, který prosím pěkně vykládá náš český zákon, takže Brusel nám vykládá naše zákony a sám přitom úplně vylučuje uplatnění evropské úpravy střetu zájmů. Takže nejdřív v prosinci 2018 mluvili, že mám střet zájmů, že je tam evropská vyhláška a teď nám auditor vykládá český zákon. Takže já chci říct, že korekci, to znamená, že by nám někdo vzal ty peníze, jak nám je vzal díky tady tradičním stranám 30miliardovou opakuji, korekci nelze postavit na českém střetu zájmu. Když sami auditoři říkají, že evropský střet zájmů podle nařízení z roku 2012 se nepoužije v novém finančním nařízení a v něm upraveném střetu zájmů a jeho porušení se sami auditoři ani nezmínili. Evropští úředníci jsou tu od toho, aby na místo evropské legislativy vykládali české zákony? Takže Evropa nám bude co? Už nám diktovali, koho tady máme vzít, máme vzít migranty, potom nám vnucují v rámci čerpání peněz, jaké programy, a teď nám budou vykládat české zákony. Evropští auditoři. A je to navíc ještě v rozporu se základními právními konstrukcemi, na nichž česká úprava stojí. Takže si to shrneme. Nejen, že vykládají české zákony, ještě je vykládají špatně a já bych to řekl asi takhle. Evropský úředník pohrdá českými zákony. Brusel radí Česku, jak vykládat jeho vlastní právo. A já se na příští evropské radě zeptám, jak to tedy je. Jestli to projedná Evropská komise. Ano, já nevím, proč to tak je. Moje žena kouká na seriál, na hru, jak se to jmenuje, Hra o trůny. Já na to nekoukám, ale teď my hrajeme tu hru v Evropě a ten trůn, to je předseda Evropské komise, to je ten spitzenkandidát. Někteří chtějí spitzenkandidát, někteří nechtějí. Tak doufám, že to není v rámci té hry. Někdo říkal, že to nedali před volbami, aby je neovlivnili, ale je to zajímavé. Takže hraje se hra. Mohu ubezpečit všechny komentátory, že jsme pravidelně v kontaktu s premiéry. Já zítra letím do Pols...(?), tam uvidím několik evropských premiérů a budu s nimi o tom mluvit, protože to považuji za skandální. Že jsem prý ve střetu zájmů a ovlivňuji rozhodování o evropských dotacích. On to takto vykládá ten evropský úředník.

Dosavadní systém poskytování evropských dotací na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí je plně v souladu s českou i evropskou legislativou a v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené není důvod měnit. OPŘP patří mezi programy komisí v minulosti již opakovaně prověřované. Po velmi předběžném prozkoumání dokumentů, které se objevily v médiích, však můžeme už nyní konstatovat, že lze jen těžko uvěřit, že zveřejněné dokumenty jsou opravdu oficiálním výsledkem několikaměsíční práce auditorů Evropské komise. Jen na základě veřejně dostupných zdrojů lze totiž prokázat, že návrh auditní zprávy obsahuje ve vztahu k rezortu MŽP a k ministrovi životního prostředí nepravdivé informace a tvrzení v něm uvedená jsou prokazatelně smyšlená. To považuji absolutně za skandální říkat o ministrovi Brabcovi. Totální nesmysl (?). A já předpokládám, že on vystoupí. To jsou první rychlá zjištění a první faktické ověření toho super dokonalého a brutálně zničujícího auditu. Jak všichni říkají, že to je zdrcující. Babiš je zdrcen. Zdrcen auditem. Nejsem zdrcen. Já jsem se těšil, že tady konečně vystoupím a možná se to i lidi dozvědí, protože ty lži, které jsou v tom auditu. Včera zase večer to jelo. A proč tam nebylo stanovisko? Proč se nezeptali. Proč nepočkají na stanovisko českých úředníků. Oni to nebudou dělat ministři a já už vůbec ne. Naši úředníci to budou dělat. Naši. A ta obvinění Brabce jsou neuvěřitelná. Já si myslím, že to je fakt na nějakou právní akci. Tvrzení auditorů jsou ve všech těchto bodech zcela nepravdivá, byť byla ve skutečnosti snadno ověřitelná a z pohledu jednoho konkrétního rezortu vyvolávají vážné pochybnosti o objektivnosti celého návrhu. Takže ...audit nepodepsaný, jen tak divně, ale naše média v tom mají jasno. Bude se vracet. Lež, nesmysl. Vraceli jsme 35 miliard, vážená média, ale zapomněla jste o tom napsat. Kvůli komu jsme vraceli. Ale já se k tomu dostanu. Takže já samozřejmě chápu, pokud tady někdo od rána do večera od pátku, celý víkend, ještě včera večer se snaží lidem vsugerovat, že Babiš zase něco vzal, že to vyvolává hysterii a že to manipuluje s veřejností. A samozřejmě si asi myslí, že to je jejich práce. A samozřejmě jsem rád, že to nefunguje, protože lidi si můžou zjistit ty informace a zjistí, že to není pravda.

V dotační politice neexistuje žádný systém Babiš, jak se pan Ondráčka ze zkorumpované neziskovky snaží mylně tvrdit. V samotném auditu, návrhu auditu, není žádný důkaz o tom, že bych jako premiér ovlivňoval rozhodování o udělování evropských dotací. A premiér ani nemůže. A nikdy bych takovou věc neudělal, nejsem blázen. Nedám vám šanci mě nachytat. Nikdy jsem to neudělal. A dělám zdarma pro lidi, od rána do večera, všechno si platím.

To, že to poškozuje moji firmu, bývalou, a moji rodinu, to asi nikomu nevadí. Na náměstích už všichni křičí - Babiš do vězení. Nejvyšší státní zástupce, který - nevím, z čeho vychází - v tom má jasno. Už všichni budou stíháni. No, bylo by dobré, kdyby pan nejvyšší státní zástupce se podíval na těch 35 miliard, které naše tradiční strany tady prošustrovaly, 35 miliard. Na některé už se dívaj, ale ROP Severozápad, takové 1,8 miliardy. Tak by to bylo zajímavé, aby věděli, abych neměl jenom pocit, že v naší zemi je zájem stíhat jenom Babiše a jeho rodinu a jeho bývalou firmu.

Takže znovu opakuji, nikdy bych nic neudělal protizákonně. A pokud si naši občané všimnou, tak dobře vědí, že opozice, média, na mě nic nemají v rámci politiky. Jenom vykopávaj nějaké staré věci, které jsou samozřejmě nepravdivé. Já bych si nikdy nedovolil ovlivňovat jediné rozhodnutí, které by se dělo ve prospěch moji firmy, bývalé. Takovou radost nikomu neudělám.

V této souvislosti je důležité zmínit fakt, že samotná komise připouští, že předběžný návrh auditní zprávy se může změnit, ale to naše média nepřipouští. To už je hotová věc, titulky, známá kyperská firma - titulek "už se vrací, už se stíhá, už se zavírá". Absurdní politická štvanice.

Takže komise připouští, že předběžný návrh auditní zprávy se může změnit. A jsem přesvědčen o tom, že se stejně změní. A já bych byl rád, aby to aspoň i ostatní připustili. A my jsme se - tady vlastně byl návrh na mimořádnou schůzi, nebo na bod - tak my jsme se sešli na základě draftu, který zatím ani sama Evropská komise nekomentuje. Ani čeští státní úředníci nedostali tu šanci. A údajně to viděli jenom předběžně a uvidíme, jak ministři budou vystupovat.

Takže já musím říct, že audit se netýká ministrů a úředníků (?) z rezortu hnutí ANO. Vůbec ne, jo. A není ani - a taky nejde ani náhodou o dobu, když jsem byl já premiérem. Ne. Audit jde mnohem dál. A audituje projekty, o které se zažádalo a které byly udělované od roku 2013. Ale audit se vrací až do roku 2007. Takže konkrétní provinění jsou údajně na ministerstvech a na těch ministerstvech většinou, až na rezort MŽP, hnutí ANO ani nebylo.

Takže je to skutečně pochybná, nepovedená a nepravdivá zpráva, která má znaky útoku. Útoku, který je vlastně vedený proti celé České republice. Takže to není útok na nějakýho Babiše, jak by si všichni přáli. Ale to je ohrožení České republiky, ohrožení českých firem. A my proto musíme ten nesmysl, který nám z Bruselu dorazil - a samozřejmě média z toho budou žít teď týdny, měsíce - musíme to tvrdě odmítnout na základě tvrdých faktů a dat. Protože interpretace, například ohledně MPO, ohledně nějakého programu na energetické dotace a povolenky - kdyby to byla pravda, jakože je to lež - tak by se dotkla strašně moc českých firem. Proto říkám, že je to útok na Českou republiku.

Takže co bude teď? Česká republika i kompetentní orgány budou nyní tento draft analyzovat a následně k němu podle standardní procesní procedury zaujmou stanovisko. Analýzu provádí kompetentní akreditovaní úředníci, kteří jsou specialisté. Jsou to lidi pod zákonem státní služby. Takže mluvit tady o hnutí ANO je totální nesmysl. Musíme vyčkat podle procesních pravidel na český překlad draftu, který bude hotový zhruba do jednoho měsíce a potom všechny řídící orgány a poskytovatelé, tedy jednotlivé rezorty, se připojí do připomínkování a debaty. Finální auditní zpráva by pak měla být hotová do třech čtyřech měsíců.

Takže samozřejmě nepochybuji o tom, že i když tady vyzývám média, aby nelhaly a neříkaly, že se něco bude vracet - a můžou se zabývat, mohly by si udělat tu analýzu těch 35 miliard, o které jsme za těch 15 let přišli, vy daňoví poplatníci, nevratně. Jo, tak to by bylo zajímavé udělat takový seriál. Takže není tedy pravdou, že by se zpětná vazba k tomuto draftu chystala jenom někde v uzavřeném okruhu pod ministry za hnutí ANO, jak se snaží namluvit opozice a média. Je tam standardní zákonný režim a tento proces bude zcela jistě dodržen.

Všichni se už vyjadřují k obsahu toho draftu a to bez jakékoliv předchozí analýzy. Tedy pokud nepočítáme, že to novináři přeložili a interpretují tento odborný právní text po svém ve chvíli, kdy ani ještě samotné české kompetentní orgány neměly možnost se k němu vyjádřit.

Takže jasné slovo - neporušil jsem ani české ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů. Osobně zásadně odmítám závěry a odůvodnění draftu, toho auditu. Česká republika nebude vracet dotace. Není k tomu absolutně žádný důvod. Jak už jsem tady řekl.

Takže se můžeme vrátiti do roku 2017. 21. března 2017 tehdy začaly vycházet zprávy o tom, že Česko má vrátit 22 milionů korun dotací. Já už jsem tady o tom mluvil. Podezření ze střetu zájmů se týká i Agrofertu, samozřejmě, protože Faltýnek seděl v nějakém zemědělském intervenčním fondu jako člen dozorčí rady a zároveň působil ve vedení Agrofertu, údajně. Seděl tam i Petr Kudela, bývalý poslanec KDU-ČSL i Ladislav Velebný za ČSSD a všichni byli vyšetřováni Bruselem.

A tehdá paní Vrecionová říkala, že Faltýnek to má zaplatit sám. No a jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že po roce a půl zpráva 30. srpna 2018, takže rok a půl po tom, co někdo tvrdil, že Česko musí vracet 22 milionů, tak co ta zpráva říká, Evropská komise říká. "Podle názoru generálního ředitelství DG AGRI v době zahájení šetření existovalo finanční riziko v důsledku možného střetu zájmů. Avšak z přezkoumání informací poskytnutých českými orgány nevyplynuly žádné důkazy o tom, že by se riziko naplnilo. Kromě toho byla přijata nápravní opatření. Proto v souvislosti s výše uvedeným šetřením nebude navržena žádná finanční oprava."

Takže ještě jednou březen 2017, všichni píšou, že Česko vrátí 22 milionů. Srpen 2018, rok a půl po tom, nic se nevrací. A jsem o tom přesvědčen, že to takhle dopadne i v tomto případě. Ale samozřejmě ten proces potrvá a určitě vybraná média budou stále tvrdit to, že se něco bude vracet. Nebude. Takže co je velice důležité, že některá média to zatajila. Zpracovatelé auditu upozorňují, že konečné závěry se můžou od toho předběžného lišit. Jak jsem vám to ukazoval na překladu intervenčního fondu, není to nic neobvyklého.

Takže na závěr této části mého projevu chci říct mnohem důležitější věc. V tom dokumentu není žádný hmatatelný důkaz, žádný, ani jeden. Není prostě žádný důkaz, že jsem něco podepsal, že bych něco nařídil, že bych mohl být zvýhodněný. Nebo ať mi někdo ukáže takový důkaz. Já si rád na něj počkám.

Teď bych rád mluvil o těch korekcích.

Musím říct, že jsem šokován bilancí tradičních demokratických stran, které za 15 let členství v Evropské unii nás daňové poplatníky připravily o 34 miliard 753 milionů. Dobře slyšíte; 34 miliard 753 milionů. A 17 milionů máme zadržených (nesouhlasná odezva z pléna), 17 miliard máme zadržených. No a můžeme se na to podívat. Doprava, největší balík. Kdy byla korekce? 2012, 2013. A já nevím, jestli to bylo za kterého ministra, jestli to bylo za pana Stanjuru, nebo za Řebíčka. Čtrnáct miliard. Tam byl upraven celý systém. No, my si dobře pamatujeme, jak stavební firmy říkaly, že musí platit v keši čtyři až sedm procent z těch dálnic. Celý systém byl - my jsme to zaplatili, my, daňoví poplatníci. Čtrnáct miliard. Neuvěřitelné. Já bych doporučoval, abychom si na to udělali speciální schůzi, protože to je strašně nadlouho. ROP Severozápad, miliarda 886. To je snad jediná kauza u soudu. Ale snad nejvyšší státní zástupce bude dělat analýzu i tohoto, těch 35 miliard prošustrovaných v historii naší země, prošustrovaných evropských peněz, které jsme museli my zaplatit, my, daňoví poplatníci. ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava, Severovýchod, Jihozápad, Střední Čechy. Já jsem se musel smát, dneska i Piráti oznámili, že údajně zastavili nějaké dotace Praha pro Agrofert. Nevím, proč to říkají, když nikdo nikdy od nich nic nechtěl, tak úplné nesmysly. Takže pojďme se na to podívat, udělejme si na to speciální schůzi a můžeme se o tom bavit, jak to kdo tady připravil daňové poplatníky o peníze. Ne? Zkusme si na to udělat schůzi a já souhlasím. Já myslím, že ten bod, co tady mají komunisté, ta privatizační zvěrstva, tak to byl dobrý bod, jakým způsobem se tady hospodařilo. Ale to samozřejmě naše média nezajímá. Ale já si myslím, že by bylo dobré se na to podívat, kdo tady připravil koho o peníze.

No a ten psychopatický udavač, když tehdy udal, ještě jsem byl ministr financí, Českou republiku za prověřování toho zahájení auditu systému MS2014, který vyšetřovala Policie, vyšetřovala to Finanční správa, a nic nenašla. A to nás stálo 800 milionů, vážení. Osm set milionů. To je ten člověk, který má ty kontakty, a pokud je to jenom akce českých struktur, tak bylo by dobré, abychom to věděli. Takže tenhle člověk dneska vykládá o nějaké trestní zodpovědnosti. Takže by bylo dobré skutečně se k tomu vrátit a aby lidé věděli, kdo je tady připravil o peníze.

Já bych samozřejmě chtěl chvíli tady mluvit o mé bývalé firmě, protože tady se stále podsouvá, že moje bývalá firma žije z dotací. A samozřejmě ta média, která to zveřejňují, účelově zveřejňují jenom daň z příjmu. A sociální odvody jsou zdroje na důchody, vážení důchodci. Zdroje na důchody. A zdravotní pojištění je pro zdravotní péči, pro nemocnice. Tak já bych jenom chtěl, aby si to i média poznačila, protože samozřejmě všeobecně českým firmám stoupají osobní náklady a zisky jdou dolů a vždycky účelově se ukáže, to se týká mé bývalé firmy, jak to je. Takže jenom pro média, kdyby si napsala. Za 13 let moje bývalá firma odvedla do veřejných rozpočtů 33 miliard 470 milionů a dostala z českého rozpočtu 4,22. A za 11 let investic zainvestovala 101 miliardy a ty investice, ty dotace z Evropy a českého rozpočtu jsou 3,3 procenta. (Hlas zprava: Tak málo.) Jo, tak málo, 3,3 procenta. A to jsou samozřejmě věci, které se dají dohledat. Ale já chápu, před volbami tady jelo všechno. Toast. No, skandál. Že tady někdo zainvestoval 517 milionů do toastové linky a dostal dotaci 100 milionů, zaměstnal plno lidí. Ne? To stále jedete, stále útočíte. Jenom jste zapomněli na to, že ta moje bývalá firma zachránila plno podniků, které vy jste nechali vytunelovat a které zkrachovaly. Olma, Synthesia, Kostelecké uzeniny by měly dávno po smrti (smích a výkřiky z pravé části jednací síně), Lovochemie. No, můžete se klidně smát. ODS mě tady vyzývala stále. Párky. Včera jsem měl večer Kostelecké párky, pane předsedo Fialo. A měly 90 procent masa (smích z pravé části jednací síně) a šunka má 92. (Neklid a hluk v pravé části jednací síně.) A vy jste tady točili video. A bylo by dobré, kdybyste si to trošku nastudovali, protože ty řetězce rozhodují o tom, jestli si koupí ten párek, kde je 90 procent masa, nebo šunku, kde je 92 procent, který údajně stojí 54,90, nebo Javořické, tam je jenom 40 procent masa. (Smích.) A ty nejvíc prodávají ty řetězce. A víte proč? Protože stojí 27,90. Takže prosím vás, vy tady nevykládejte o potravinářském průmyslu. A já si myslím, že tady pomlouvat moji bývalou firmu, kde pracuje v potravinářství deset tisíc rodin, a pracují v nelehkých podmínkách, protože samozřejmě jsem udělal tu hloupost, že jsem šel do politiky a oni za to trpí, tak bych byl velice rád, kdybyste se s tím trošku, trošku obeznámili, jak to ve skutečnosti je.

Takže vraťme se ještě k té Evropské komisi, jak to vlastně funguje a proč já vystupuji na Evropské radě a kdy my všichni říkáme za premiéry hlavně V4, ale další, že Evropská rada má mít hlavní slovo. Komise? Tak vezměme si těch zadržených 17,6 miliardy korun. No proč má paní Schillerová deficit 50 miliard? No proto, že Evropská komise nám zadržela 17,6 miliard korun od dubna 2018. Od dubna 2018 nám Evropská komise zadržuje 17,6 miliardy korun. A je otázka, jestli to nedělají naschvál, protože - ale určitě tam bylo asi něco špatně. A v září a v říjnu 2018 se dohodla Evropská komise a Ministerstvo průmyslu s ministry financí a odeslali to Evropské komisi na akčním plánu, jak vlastně ty peníze dostat. A v lednu 2019 nám Evropská komise napsala, že nesouhlasí s akčním plánem a nastavenou korekcí. Poslali dopis se zastavením certifikace. Takže nyní se řeší s Evropskou komisí ten akční plán. A minulý týden nám poslala komise info, že bude další audit údajně. Takže oni nám zadržují peníze. Oni v podstatě se chovají, jak se chovají. Může se český stát, ano, kdyby už jsme měli mít dávno ty peníze, těch 17,6 miliardy, mohli jsme je mít doma a potom by ten rozpočet vypadal úplně jinak. I když samozřejmě ty výdaje, ty výdaje jsou podstatně vyšší, protože my jsme skutečně ty peníze do lidí napumpovali.

Takže já jsem strašně rád, že toto téma je na stole. Já si myslím, že bychom se měli tomu věnovat a já myslím, že Ministerstvo financí by mělo určitě dát možná na stůl i na vládu všechny historické korekce, to znamená, kde jste přidali peníze, aby lidi tomu rozuměli, tradiční demokratické strany tady, a k tomu by bylo zajímavé vědět, kde všude se vyvodila nějaká odpovědnost - to taky nevíme - protože dneska máme jenom atmosféru, že údajně přijde Česká republika o peníze. Je to lež. Takže já jenom opakuji, že to považuji za pochybný audit, je to útok na Českou republiku a jsem přesvědčen, že naši státní úředníci jsou tak odborně zdatní, že ochrání daňové poplatníky před těmito nesmyslnými nápady Evropské komise.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Schillerová: Několik poznámek k Stanjurovým kozlům v zahradě

8:36 Ministryně Schillerová: Několik poznámek k Stanjurovým kozlům v zahradě

Ministryně financí Alena Schillerová reaguje na vyjádření poslance Zbyňka Stanjury ohledně připojení…