Richterová (Piráti): Lidi, kteří se ničím neprovinili, prostě jenom úřad vyplatil pozdě

22.01.2021 13:39

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k úpravám v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči

Richterová (Piráti): Lidi, kteří se ničím neprovinili, prostě jenom úřad vyplatil pozdě
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Olga Richterová
reklama

Děkuji za slovo. Nejprve k jádru toho návrhu, k jádru toho, že prostě úřady teď nezvládají plynule vyplácet ošetřovné. To je jádro problému - ošetřovné chodí nepravidelně. A my když jsme s naším pirátským klubem vlastně prověřovali podaný návrh zákona, tak jsme došli k tomu, že skutečně vzhledem k tomu, jakým způsobem se u nás vypočítávají dávky, vzhledem k tomu, že vlastně pro účely dávek se testuje příjem kvartálně a podle toho se potom vypočítává nárok třeba pro přídavek na dítě, stejně tak se vlastně zvažuje, jestli člověk je kvalifikován jako pracující, že to opravdu je situace, kde stát nemůže lidi trestat za to, že nebyl schopen zadministrovat ten veliký nával covid ošetřovného. A upřímně to zase není takové překvapení při té nízké míře digitalizace, že to prostě nejde zvládat.

Takže když to shrnu, prostě od ledna 2021 do září 2021 nám přijde rozumné si říct, že ta plynulost vyplácení ošetřovného prostě nebude zaručená, že to nebude stoprocentní a že proto dává smysl, aby se pro účely toho vyplácení těch dávek státní sociální podpory to nezapočítávalo do příjmů. Takhle jednoduché nám to přišlo a vlastně mě překvapuje ta míra odporu nebo... (Poslankyně si povzdechla.) Já budu samozřejmě ráda za odpověď, jestli skutečně to nejde řešit metodickým pokynem. Nám to přišlo, že nejde. Ten cíl je, aby rodiny buď nepřišly o to, na co mají nárok, na co, kdyby jim ošetřovné přišlo včas, by normálně nárok měly, nebo aby jim nebyla ta dávka snížena, aby nedostaly nižší výměru, že by byli bráni jako nepracující. A znova zdůrazňuji, lidi, kteří se ničím neprovinili, neudělali nic špatně, jenom prostě úřad to vyplatil pozdě. To je celé. To je tedy ten návrh.

A potom si dovolím ještě jednu jaksi část pozornosti vaší zaměřit na to, co mě tedy překvapilo u paní poslankyně Pastuchové, protože pokud si všimneme, tak tady prostě my všichni, vláda, celá země se deset měsíců bavíme téměř jen o koronaviru, o pandemii. Veškeré činnosti, veškerá snaha je zaměřena na to, ji zmírnit. Vláda samozřejmě preferuje léčbu covidu, tak jak jsou nastavené úhrady a tak všechno je nastavené na to, aby se léčba vyplatila, aby ta zdravotnická zařízení dělala, dochází k omezování elektivní péče. Celá země se prostě soustředí na tuto prioritu. A když jsme v této situaci, tak dává smysl hledat pozitivní motivace lidí pro žádoucí chování. A zajímalo by mě, jestli má někdo jiný názor. Ale za mě, žádoucí chování je, když se cítím nemocný, nemocná, jít na test a žádoucí chování je, když mi ten test vyjde pozitivně, tak opravdu důsledně zůstat v té izolaci. A tahle dvě žádoucí chování, chodit do preventivních karantén, chodit na testy a zůstávat doma v izolaci, potřebujeme motivovat. Vážené kolegyně a kolegové, podle mě není žádným tajemstvím, že řada lidí si to prostě finančně nemůže dovolit: být nemocný, nechodit do práce a že tu motivaci prostě nemají. Vyvažujete vždycky ve společnosti zájmy jednotlivce a zájmy toho celku. A tady je v zájmu celku, aby lidi, když se cítí nemocní, zůstali prostě doma v posteli, nebo prostě doma, a pečlivě s rouškou, když si jdou nakoupit. A teď co chci zdůraznit. Jiné země si toho behaviorálního aspektu dobře všímají. Chování nás lidí je do nějaké míry předvídatelné, jsou to velká statistická čísla. A chceme-li velkou masu lidí motivovat k tomu společensky žádoucímu chování, tak to opravdu v zájmu potlačení pandemie znamená, že se může přijmout opatření, které není úplně spravedlivé, ale dává smysl pro celou zemi.

A já bych vám nyní ráda představila tři možnosti takové pozitivní motivace, tři možnosti, jak změnit ten neblahý trend, že je velice málo hlášených kontaktů u lidí, kteří jsou prokázáni covid pozitivní, jak změnit to, že u nás dneska nemůže u lidí, kteří nemají úspory, u lidí, kteří mají nízké příjmy, převážit ten zájem celku toho, aby nebyla šířena nemoc oproti zájmu jednotlivce, nějak to přechodit a dál chodit do práce. A ty tři možnosti, co vám nabízím, jsou možnosti trošku jiných jaksi principiálních cest.

Jedna možnost je pozměňovací návrh 7286, návrh nazvaný Mimořádné nemocenské. Jde o to, že by pojištěnec podle zákona o nemocenském pojištění, který by v období jenom teď, od 25. ledna do 30. června 2021 byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízení izolace či karanténa v důsledku onemocnění covid-19 měl nárok na mimořádné nemocenské. Tak, bylo by to v té výši 80 % denního vyměřovacího základu hrazeno státem. Tato první principiální možnost samozřejmě znamená státní náklady. To já vůbec nezastírám. Ale je to čistě návrh na úplně mimořádnou situaci reagovat mimořádným nemocenským. Znamenalo by to, vám řeknu zhruba ty náklady. Když si vezmete, že máme zhruba 8 tisíc lidí pozitivních denně, prostě pro příklad řádového výpočtu, polovina je jich ekonomicky aktivních, průměrný výdělek zhruba 35 tisíc korun, tak ta výše těch nákladů čistě na lidi prokázaně covid pozitivní by byla něco přes jednu miliardu na měsíc. Je to řádový odhad, abyste věděli, že to nejsou jenom nějaké desítky milionů, to nejsou, to vůbec nezastírám. Ale z hlediska celkových nákladů té pandemie, toho, kolik stojí lockdown, kolik stojí další kompenzace a tak dále, je prostě dobré pracovat s tím, že jedna miliarda není zas tolik ve srovnání s těmi ostatními náklady naší země.

Druhá možnost je zvýšení náhrady mzdy v době epidemie. Ještě dodám, slyším paní ministryni financí za sebou. Tam jde o to, že když třeba jsem říkala, jsou vlastně ty náklady na osoby covid pozitivní, ten behaviorální aspekt, to pokud by se více lidí hlásilo jako kontakty, v tom není započítaný, to je pravda. Ale pořád jsme řádově v nízkých jednotkách miliard. To, jak by se lidé skutečně chovali, by se ukázalo. To je pravda. Ale co chci zdůraznit, nebavíme se o desítkách miliard, to rozhodně ne.

Druhá možnost principiální, zvýšení náhrady mzdy v době epidemie. Tam jde o to, že potřebujeme kompenzovat zaměstnavatelům, aby takové případné zvýšení náhrady mzdy nehradili oni. Takže předkládáme za Piráty návrh 7287, který navrhuje i právě tu úhradu 80 % poskytnuté náhrady zaměstnavateli, zase zastropováno, zase jenom do toho června 2021. Takže to je možnost, která je administrativně náročnější, byla by o něco levnější pro stát a je to možnost prostě jiné principiální cesty toho zvýšení nemocenské dočasně kvůli koronaviru a zpětná kompenzace zaměstnavatelům ze strany státu.

A třetí možnost - já vám to prostě říkám, že máme jako stát i nástroje a můžeme se rozhodnout, jakými cestami jít, třetí možnost už jenom velice stručně - prostě jednorázový příspěvek. Jednorázový příspěvek za karanténu a izolaci. A ten jednorázový příspěvek, já vám jenom přečtu to důležité ustanovení, by měl být ve výši, která by samozřejmě nemotivovala, nebyla přehnaná, navrhujeme vyjít z výše tři tisíce korun, vycházíme z toho, že ta karanténa či izolace většinou trvá 10 někdy 14 dní a za tuto dobu jaksi příspěvek tři tisíce korun je pro nízkopříjmové rodiny už citelný, už to jsou peníze, ale pro někoho středně a vysokopříjmového to rozhodně není motivace kvůli tomu chtít být nemocný. Takže to pomůže těm, kteří jsou výrazně zasaženi ekonomicky v nemoci a celkově ty náklady by byly výrazně nižší. Tohleto by znamenalo počítáno na lidi covid plus, čili jenom ty pozitivní, zhruba 350 milionů korun na měsíc. Náleželo by to pouze osobě, která v době nařízení izolace nebo karantény, zdůrazňuji nařízení, čili na základě epidemiologického šetření ta případná karanténa, osobě, která by byla buď zaměstnancem v hlavním pracovním poměru, státním zaměstnancem nebo příslušníkem bezpečnostního sboru, osobou samostatně výdělečně činnou nebo společníkem společnosti s ručením omezeným splňujícím ty podmínky v zákoně o kompenzačním bonusu, nebo osobou konající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň tři kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Ano, tady je opravdu obtížné to, že potom zase zůstane nějaká část lidí jakoby mimo tuto podporu, to zase zdůrazňuji. Ale prostě předkládám to jako návrh k diskusi, jako výkop, který nechci, aby byl kritizovaný tím, že by byl vyloženě pro lidi zcela mimo pracovní trh. A chci, aby nad tím bylo také přemýšleno, že to prostě je zadministrovatelné, je to možné, prostě přes okresní správy sociálního zabezpečení, přes to, že ty informace o výsledku testů, o výsledku epidemiologických šetření náš stát má.

Když to tedy shrnu, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak máme stále ještě pandemii, kterou potřebujeme alespoň dva, nejlépe tři až čtyři měsíce udržet pod kontrolou, dokud se nepodaří dobrovolná vakcinace. Do té doby potřebujeme podpořit pozitivní motivaci lidí, firem. Za takovou motivaci jiné státy považují příspěvky na to, aby lidé mohli být v izolaci a v karanténě. Představila jsem vám tři možnosti. Jedna mimořádnou nemocenskou, to mně přijde asi nejlepší. Ano, i ty náklady na ni jsou nejvyšší, ale budou to nízké jednotky miliard. Čistě na COVID - pozitivní lidi to nyní vychází na něco přes jednu miliardu měsíčně. Záleželo by to na počtu kontaktů, co by se na základě tohoto hlásily a vytrasovaly jako epidemiologicky významné náklady. Druhá možnost, zvýšení náhrady mzdy a kompenzace pro zaměstnavatele, abychom se dostali k těm 80 % a bylo to více motivující. Třetí možnost je jednorázový příspěvek.

Ráda bych, abychom přestali dehonestovat všechny odborníky, kteří mluví o tom, že takového pozitivní motivace v mimořádném období pandemie jsou prostě reálnou věcí, kterou je třeba zvažovat, a abychom se nad tím zamysleli, zda by to opravdu náhodou nedávalo smysl.

Děkuji za pozornost. Najdete to v systému pod čísly 7286, 7287 a 7288. A ještě to přijdu načíst v podrobné rozpravě.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Havlíček: Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady

8:39 Ministr Havlíček: Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne obcím, městům a krajům na regeneraci brownfieldů dalších 21…