Seďa (ČSSD): Pár slov k Bezpečnostní strategii ČR z roku 2015

03.09.2022 22:09

Pokud by se realizovala Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015, pak bychom měli daleko méně problémů než dnes. Stačilo by, aby se touto strategií řídila vláda a jednotlivá ministerstva bez ideologických předsudků.

Seďa (ČSSD): Pár slov k Bezpečnostní strategii ČR z roku 2015
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Moc dobře si vzpomínám na projednávání Bezpečnostní strategie ČR. Ta byla nakonec schválena vládou B. Sobotky v roce 2015. Já osobně jsem navrhoval, aby bezpečnostní strategie byla zároveň schválena poslaneckou sněmovnou. Důvodem bylo, aby parlament zavázal vládu, a zejména jednotlivá ministerstva, aby konkrétně rozpracovaly a plnily stanovené úkoly, dané Bezpečnostní strategií ČR. Můj návrh nebyl přijat a dnes se ukazují problémy, které neplnění strategie způsobuje.

Východiska bezpečnostní politiky byla v tomto strategickém dokumentu mimo jiné definována takto:

8. Klíčový význam z hlediska zajištění bezpečnosti ČR má politická a hospodářská stabilita EU.

Mimořádná otevřenost ekonomiky ČR ji vystavuje vlivům vnějšího prostředí, a to zejména v souvislosti s přístupem na trhy a zajištěním energetických zdrojů. Vzhledem k hodnotám a principům, které zastává, upřednostňuje ČR součinnost v rámci mezinárodních organizací a uskupení států, které podporují mírové řešení konfliktů, kolektivní přístup k bezpečnosti a obraně a vzájemně výhodnou hospodářskou spolupráci.

10. ČR dává přednost aktivnímu předcházení ozbrojeným konfliktům a preventivní diplomacii. V případě vypuknutí krize či ozbrojeného konfliktu usiluje o řešení politickými a diplomatickými

prostředky. Pokud tyto selžou, může ČR – v souladu s ústavním pořádkem, zákony, principy Charty OSN a v rámci spojeneckých závazků a solidarity – použít sílu k ochraně svých životních a v případě nutnosti i strategických zájmů.

Strategickými zájmy, definovanými v Bezpečnostní strategii ČR z roku 2015, byly:
Strategické zájmy. Naplňování strategických zájmů napomáhá ochraně životních zájmů. Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR. K jejich prosazování jsou voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci.

Strategické zájmy ČR jsou zejména:

 • bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru,
 • prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků,
 • zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN,
 • posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby,
 • naplňování strategického partnerství mezi NATO a EU, včetně posilování jejich spolupráce při komplementárním rozvíjení obranných a bezpečnostních schopností,
 • rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, demokratizace a posilování vzájemné důvěry a bezpečnosti,
 •  funkční a transparentní režim kontroly konvenčního zbrojení v Evropě,
 • podpora a rozvoj regionální spolupráce,
 • podpora mezinárodní stability prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi,
 • podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu,
 • zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
 • zajištění ekonomické bezpečnosti ČR a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky,
 • zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně strategických rezerv,
 • zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR,
 • prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost ČR a jejích spojenců.

Anketa

Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu?

59%
36%
hlasovalo: 16708 lidí

Za bezpečnostní hrozby se mimo jiné považuje:

Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie. V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a surovinové bezpečnosti stále větší význam. Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických, zejména energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou je vytvářet předpoklady pro nepřerušované diverzifikované dodávky strategických surovin a v domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu strategických rezerv státu. Rostoucí důležitost má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění přístupu ke zdrojům pitné vody.

Ze Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb uvádím:

76. V souvislosti s hrozbou přerušení dodávek strategických surovin nebo energie je prioritou vlády vytvářet předpoklady pro diverzifikované dodávky strategických surovin a v domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu strategických rezerv státu. Rostoucí význam má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění přístupu ke zdrojům vody.

77. Za účelem zajištění energetické a surovinové bezpečnosti ČR:

 • zajišťuje maximální možnou diverzifikaci zdrojových teritorií a přepravní infrastruktury dovážených strategických surovin s důrazem na uchování tranzitního postavení ČR,
 • přednostně a efektivně využívá domácích surovinových zdrojů, včetně vytváření prostoru pro jejich vyhledávání a územní ochranu, s cílem nepřipustit nepříznivé vychýlení domácího energetického mixu ve prospěch surovin, na jejichž dovozu je ČR závislá nebo jejichž využívání je neekonomické a nekonkurenceschopné, a udržuje rezervy strategických komodit, jejichž primárními zdroji ČR nedisponuje nebo disponuje v omezené míře, včetně vytváření systému zásob čerstvého jaderného paliva drženého provozovatelem,
 • zajišťuje ochranu energetické infrastruktury (ropovody, plynovody, rozvodné sítě a jaderné elektrárny) a tuto infrastrukturu buduje s předvídavostí a dostatečným časovým předstihem,
 • v oblasti elektroenergetiky zajišťuje stabilitu jak z hlediska zdrojového, tak i přenosového s důrazem na zajištění dostatečné a udržitelné domácí produkce s přebytkovým saldem, dále soustřeďuje pozornost na vybudování ostrovních provozů, udržení dostatečné výše regulačního výkonu a zkvalitňuje právní rámec pro zajištění bezpečnosti a kontinuity provozu prvků energetické infrastruktury a také minimalizuje negativní faktory mající vliv na českou přenosovou soustavu,
 • v oblasti zásobování obyvatelstva teplem zaměřuje úsilí na zajištění dostatečné surovinové základny, modernizaci stávajících provozů systému centrálního vytápění a zajišťuje možnost krizového přechodu na alternativní druhy paliva u těchto provozů,
 • nesnižuje vliv a kontrolu státu ve strategických společnostech působících v oblasti energetiky a dále neposiluje v celém energetickém sektoru vliv těch subjektů, zemí, či regionů, na nichž je ČR v energetické oblasti již nyní dominantně závislá

Bezpečnostní strategie České republiky - -19

 • v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti efektivně spolupracuje s energetickými a těžebními společnostmi, ať soukromými či s majetkovým podílem státu,
 • podporuje investice do vědy, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů v energetickém sektoru.

Co říci závěrem. Odpovědnost za plnění Bezpečnostní strategie ČR nesou jednotlivé vlády, které pomocí jednotlivých ministerstev plní stanovené úkoly. K plnění těchto úkolů jsou zapotřebí finance a politická vůle. Pokud obojí není, pak není divu, že se nacházíme tam, kde se nacházíme.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Andrej Babiš byl položen dotaz

Nemyslíte, že si za vyhrocenou kampaň můžete do značné míry sám?

Nebyl jste to náhodou vy, kdo neuměl nic jiného než útočit na své protivníky? Řekl byste, že jste politik, co umí dělat kompromisy nebo ustoupit? Vždyť se proti vám staví i vlastní členové hnutí nebo bývalý koaliční partneři. Proč asi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Udženija (ODS): Gratuluji Petru Pavlovi a především gratuluji naší zemi

9:18 Udženija (ODS): Gratuluji Petru Pavlovi a především gratuluji naší zemi

Komentář na facebookovém profilu k výsledku prezidentské volby.