Čeští nezaměstnaní jsou chudáci Evropy, naříkají odbory a ukazují na čísla

24.02.2012 12:58

Ztratí-li člověk práci, je to deprimující stav. A je jedno, zda ten dotyčný postižený žije v Česku, ve Velké Británii, či jinde v Evropě. Než najde novou, stát mu umožní existovat tím, že mu vyplatí podporu v nezaměstnanosti. Ta je však – stejně jako průměrná či minimální mzda – v každém státě jinak vysoká.

Čeští nezaměstnaní jsou chudáci Evropy, naříkají odbory a ukazují na čísla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce
reklama

ParlamentníListy.cz se proto zaměřily na to, jak si stojí čeští nezaměstnaní ve srovnání s ostatními Evropany. Je totiž obecně pokládáno za fakt, že naše finanční situace není příliš růžová.

„Jsme chudáci Evropy. Týká se to i faktu, pokud bychom chtěli srovnat to, kolik je u nás a jinde minimální mzda. Podobné je to i s podporou v nezaměstnanosti,“ říká například předseda Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Nutno tedy vzhledem k této skutečnosti dodat, že minimální mzda v ČR je 8 tisíc korun, zatímco v krachujícím Řecku dosahuje zatím stále (intenzívně se o jejím snížení rokuje a vyjednává) v přepočtu na naši měnu 18 tisíc.

Přesto bylo vloni schváleno vládní koalicí další zpřísnění pravidel pro podporu v nezaměstnanosti, které platí od ledna 2012.

Zatímco standardní délka ani výše podpory od roku 2012 neklesla, mnozí zájemci ji nyní získávají pracněji než dosud. Omezení mají podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 vést k větší aktivitě nezaměstnaných, k potlačení práce na černo, a k tomu, aby si lidé více vážili státem zprostředkovaného zaměstnání či podpory, kterou od něj dostávají.

A jak je to tedy v praxi? První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Znamená to tedy, že za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, a to je 13 280 korun.

Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 procent (také v případě, pokud sám ukončí pracovní poměr). Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, maximem je 14 883 korun měsíčně.

Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2020 korun.

Co uvádí MPSV o podpoře v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání (při splnění stanovených podmínek) po podpůrčí dobu, která činí:

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b)  nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c)  nad 55 let věku 11 měsíců.

Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace.

Kdy zaniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Je třeba pamatovat i na to, že na podporu v nezaměstnanosti nelze spoléhat dlouhodobě a je navíc nutné k tomu, aby nárok nezanikl, splňovat dané podmínky. I tak se přestane vyplácet, pokud uplyne takzvaná podpůrčí doba, dojde k ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání či k vyřazení z této evidence.

Jaká je podpora v nezaměstnanosti v jiných evropských zemích

Jak už bylo uvedeno výše, podpora v nezaměstnanosti je v každém členském státě jinak veliká a poskytovaná po různě dlouhou dobu (viz přehled o jednotlivých zemích). V případě, že občan nenastoupí do zaměstnání do zákonem stanovené doby, nemá již na podporu v nezaměstnanosti nárok a je odkázán na sociální dávky (jsou mnohem nižší než poskytovaná podpora v nezaměstnanosti a jejich výše závisí ve většině zemí na finanční situaci rodiny, hmotném zajištění, počtu členů v domácnosti a řadě jiných aspektů).

Vůbec nejvyšší podporu v nezaměstnanosti mohou podle oficiálně zveřejněných informací OECD (zaměřené byly na údaje z celého světa) za rok 2010 pobírat občané s velmi nadstandardními příjmy ve Francii - až 224 procent průměrné hrubé mzdy. V Nizozemí až 111 procent průměrné hrubé mzdy a ve Švýcarsku až 101 procent z průměrné hrubé mzdy.

Naopak nejnižší podpora v nezaměstnanosti je v zemích, kde je stanovena fixní částkou, což je například  Velká Británie, Irsko. Nízká podpora je však i v Turecku, kde podpora v nezaměstnanosti je procento z průměrného čistého příjmu občana, ale maximální výše podpory je při přepočtu 29 procent z průměrné mzdy. U občanů s vyššími příjmy tak v Turecku zdaleka neplatí, že v době nezaměstnanosti mají příjem ve výši poloviny příjmu ze zaměstnání či výdělečné činnosti. 

Řecko

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Její výše je 40 % průměrné mzdy, maximálně však 2/3 minimální mzdy. Délka poskytování podpory závisí na věku a délce pojištění občana, pohybuje se od 5 měsíců do 12 měsíců.

Belgie

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na situaci rodiny (počet dětí, finanční zabezpečení, …) a počtu let pojištění občana. Systém je poměrně složitý. Výše podpory se pohybuje od 44 % do 60 % z průměrného denního příjmu za poslední čtvrtletí. Maximální výše podpory je 63,20 EUR na den. Starší občané ve věku 50 až 58 let mohou čerpat předčasnou rentu (pro někoho výhodnější než podpora v nezaměstnanosti). Délka podpory v nezaměstnanosti není časově omezena.

Dánsko

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. Výše podpory činí 90 %, maximálně však 406 EUR týdně. Mladí nezaměstnaní hned po škole dostanou 333 EUR týdně. Starší občané ve věku 60 až 65 let mohou již čerpat penzi, maximálně však 370 EUR týdně. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po dobu jednoho roku (existuje několik málo výjimek na 3 roky – starší občané s dlouhou dobou pojištění).

Finsko

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 43 týdnů (u zaměstnance) a 12 měsíců (u OSVČ). Základní paušální podpora činí 22,75 EUR na den + 42 % z příjmu. V případě dětí příplatek 8 EUR na den, při rekvalifikaci 7 EUR na den. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je po dobu 500 dní.

Francie

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Výše činí 57,4 % nebo 40,4 % + 9,74 EUR denně (použije se výhodnější verze pro občana). Délka výplaty podpory závisí na věku a délce pojištění, pohybuje se od 4 do 60 měsíců.

Irsko

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena paušálně, a sice ve výši 118,80 EUR týdně. Rodina s dětmi dostává navíc 18,60 EUR týdně. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je 390 dní.

Itálie

Výše podpory v nezaměstnanosti je 40 % z příjmu za poslední 3 měsíce, maximálně však 760 EUR měsíčně. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je 180 dní, pro občany starší 50 let potom 270 dní. Ve zvláštních případech (zdravotní problémy) v délce 4 roky (jestliže občan nemůže pobírat invalidní důchod).

Lucembursko

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 80 % z průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. U rodiny s dětmi potom ve výši 85 %. Maximální výše podpory však činí 2580 EU měsíčně. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je po dobu 365 dní.

Německo

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného příjmu za posledních 52 týdnů. Nezaměstnaní s dětmi dostávají 67 %, bez dětí 60 %. Maximální výše podpory činí 4500 EUR měsíčně v západních zemích a 3750 EUR ve východních zemích (bývalé NDR). Délka podpory závisí na délce pojištění a věku (starší občané jsou zvýhodněni). Pohybuje se od 6 měsíců do 32 měsíců.

Nizozemí

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 70 % z minimální mzdy. Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti závisí na délce pojištění a věku občana, pohybuje se od 9 měsíců po dobu 5 let. Absolventi škol mají na podporu v nezaměstnanosti nárok pouze 6 měsíců.

Portugalsko

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 65 % z průměrné mzdy za uplynulý rok. Maximální výše je trojnásobkem minimální mzdy. Délka nároku na výplatu podpory závisí pouze na věku občana, pohybuje se od 12 měsíců do 30 měsíců.

Rakousko

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 55 % denního průměrného příjmu za uplynulý rok (včetně 13. a 14. platu). Minimální výše je 5,73 EUR na den, maximální výše potom 36,44 EUR na den. Rodiny s dětmi mají podporu zvýšenou o 0,95 EUR na den. Nárok na podporu v nezaměstnanosti závisí na věku a délce pojištění občana. Pohybuje se od 20 do 78 týdnů.

Španělsko

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 70 % z průměrné mzdy za uplynulých 6 měsíců, zbylých 6 měsíců již 60 %. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 2,2násobek minimální mzdy. Délka nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti závisí na délce pojištění občana a pohybuje se od 4 měsíců do 2 let.

Švédsko

Výše podpory v nezaměstnanosti činí 80 % z průměrné mzdy za poslední čtvrtletí. Nárok na podporu má občan po dobu 300 dní, ve zvláštních případech po dobu 600 dní.

Velká Británie

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena paušálně. Občané starší 25 let dostávají týdně 85 EUR, ve věku 18 – 24 let dostávají týdně 67 EUR, mládež ve věku 16 – 17 let dostává týdně 51 EUR. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je pouze 182 dnů během jedné periody nezaměstnanosti.

 

 

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

"K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

21:05 "K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

ROZHOVOR Marketing může sloužit k boji o moc. Vydatně mu v tom pomáhají moderní technologie. Díky je…