„Ten nepatří do lidské rasy.“ Svědectví o Josefu Monsportovi z dob totality: Stařec kvůli němu plakal a pak zemřel

26.07.2018 15:11

Josef Monsport. Bezpochyby nejskloňovanější jméno týdne, a to v souvislosti s rozsudkem v kauze H-System. Doktor Monsport je nejen konkursní správce H-Systemu a advokát, ale mnozí si ho pamatují ještě jako komunistického prokurátora. Jedním z pamětníků Monsportovy předlistopadové činnosti je Karel Srp, šéf Jazzové sekce a někdejší politický vězeň. „Nejsem si jist, zda patří mezi lidskou rasu,” popisuje Srp bývalého komunistického prokurátora Monsporta.

„Ten nepatří do lidské rasy.“ Svědectví o Josefu Monsportovi z dob totality: Stařec kvůli němu plakal a pak zemřel
Foto: Printscreen vysílání ČT
Popisek: Josef Monsport, správce konkurzní podstaty H-Systém

Média při referování o kauze H-System, zvláště nyní po vynesení rozsudku Nejvyššího soudu, na jehož základě se musí lidé z domků do měsíce vystěhovat, psala též o tom, kdo je konkursní správce H-Systemu JUDr. Josef Monsport. 

Monsportův podíl na perzekuci členů Jazzové sekce v době komunistického režimu byl několikrát zmíněn. ParlamentníListy.cz se proto zeptaly přímého svědka a pamětníka tehdejších případů a praktik současného advokáta mocných, jak bývá doktor Monsport označován. Oním pamětníkem je předseda zmíněné Jazzové sekce Karel Srp, který si při vzpomínání na Monsporta rozhodně nebral servítek.

„Josef Monsport patřil k dychtivé smečce normalizátorů. Mnohokrát byl při mých výsleších, z jeho úst zaznělo tehdy v devět večer, že mne v poutech za chvíli odvezou na Ruzyň. Potlačoval smích, zatímco jeho sekretářka se štěstím rozchechtala, že jsem ji okřiknul. Monsport dnes tvrdí, že dodržoval zákon. Neříká, že s fakty zacházel tak, aby disidentům vyšrouboval nejvyšší trest. Byli z něj diví i sami estébáci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Karel Srp.

Anketa

Je Česká republika právní stát?

4%
96%
hlasovalo: 8832 lidí

Podle jeho slov se dodnes nikdo nezabýval podpůrnými organizacemi, které udržovaly fungování normalizace. „Přitom model represí vůči Jazzové sekci by minulý režim svlékl do naha. Nikdy jsem nečetl o patrech kanceláří Výboru lidové kontroly, odboru revize Ministerstva kultury, odborech vnitřních správ národních výborů nebo o Správě vyšetřování Veřejné bezpečnosti Ministerstva vnitra. Sám jsem po listopadu 1989 přebíral obrovský barák, který byl utajovanými písemnostmi plný až po půdu, mimo jiné s podepsanými účtenkami některých tzv. politických emigrantů,“ vypráví Srp.

„Po rozkazu ministra vnitra Sachera z 2. února 1990 k zajištění stability politického vývoje, kdy nařídil materiály na určitý okruh lidí ukrýt do plechových obalů, kde jsou dodnes, jsem byl z funkce odvolán a krátce nato už stál ve frontě na pracáku. Ironií bylo, že v té frontě jsem byl s vnitráky, kteří uskutečnili listopadový převrat,“ pokračuje předseda Jazzové sekce.

„Zpět k Monsportovi: V Československé socialistické republice neexistovala cenzura. Odporovala by Helsinkám. Zato každý musel mít tzv. vydavatelské oprávnění. To se netýkalo spolků, které měly ediční činnost pro své členy ve stanovách. A jestliže právě v těchto dnech uplynulo 46 let od posledního soudu za tzv. podvracení republiky (Tesař, Battěk aj.), pak po Helsinských dohodách stát již nemohl navenek argumentovat nestabilitou Československé socialistické republiky, ale nastoupily zástupné paragrafy: za ekonomiku. V případu Jazzové sekce v 80. letech byl Monsport již několikerým prokurátorem. Předchozí to vzdali pro nedostatek důkazů. Jako mladý mocipán postavil obvinění na neodečítání nákladů např. na vydávání knih nebo pořádání výstav a koncertů. Byly to faktury za sály Lucerny, tiskárny, telefony atd. Z členů Jazzové sekce, ani nikdo z autorů nebyl placen. Vše šlo na příjem a vedeno v jednoduchém účetnictví, kontrolovaném berňákem ve Vodičkově ulici. Jednalo se o zisk na činnost organizace, zejména nájem a poštovné,“ referuje Karel Srp.

Přímo ve svém archivu má uschované historické dokumenty, které se jeho případu týkaly. Může tak předložit kupříkladu Monsportem podepsané příkazy k domovním prohlídkám, souhlasy s otvíráním poštovních zásilek pro Srpa a další členy Jazzové sekce, uvalení vazby apod.

„V této chvíli jsem v rychlosti posbíral přes šedesát ověřených úředních dokumentů s podpisy Monsporta. Bez jeho souhlasu by nemohlo začít zatýkání, věznění a dojít k výslechům přes 200 členů Jazzové sekce po celé republice,“ sděluje Srp a ukazuje zhruba tři desítky dokumentů s podpisem doktora Monsporta.

Pro příklad uvádíme seznam některých z nich:

1.9.1986 Monsport vydává souhlas s domovní prohlídkou v kanceláří Svazu hudebníků, Janovského 46. Praha 7

1.9.1986 Monsport vydává souhlas s domovní prohlídkou v rodinném domu manželú Jenešových v Praze

1.9.1986 Monsport: Dávám souhlas k vydání a otevření zásilek K.Srpa, Č.Huňáta, V.Kouřila, J.Skalníka a M.Drdy a jejich vydání policii

1.9.1986 Monsport schvaluje domovní prohlídku v bytě Karla Srpa.

1.9.1986 Monsport schvaluje domovní prohlídku v bytě Josefa Skalníka.

1.9.1986 Monsport schvaluje a dává souhlas k otevření zadržených zásilek v bytě Vladimíra Kouřila.

1.9.1986 Monsport schvaluje domovní prohlídku u Čestmíra Huňáta v bytě a přinaléžijícíh prostorách v Praze 6

1.9.1986 Monsport dává souhlas k domovní prohlídce u Miloše Drdy a v přilehých prostorách.

2.9.1986 Monsport schvaluje domovní prohlídku u Miloše Fryše v Příbrami: … převzali od obv. Srpa publikace, které v Příbrami zájemcům rozprodávají... tím je i odůvodněno rozhodnutí o nařízení domovní prohlídky...

2.9.1986 Monsport schvaluje vyšetřovateli k domovní prohlídce u Tomáše Křivánka.

2.9.1986 Monsport schvaluje domovní prohlídku bytu a k němu přináležejících prostor v Praze 1 Stanislavy Klapkové … prováděla administrativní práce … a tím je podezřelá...

2.9.1986 Monsport schvaluje vyšetřovateli domovní prohlídku a k němu přináležijícíh prostor v Příbrami.

2.9.1986 Monsport: Domovní prohlídka u Jiřiny Staňkové, Praha 5

2.9.-3.9.1986 dává souhlas k razii v prostorách Jazzové sekci v Praze 4

3.9.1986 Monsport zamítá stížnosti všech zadržených na uvalení vazby

5.9.1986 Monsport bere do vazby Vlastimila Drdu

6.9.1986 Monsport schvaluje a dává souhlas k vydání poštovních zásilek kpt. Špirkovi k  jejich otevření.

8.9.1986 Monsport se zúčastňuje otevření zapečetěných obálek s poštou Karlu Srpovi, které mu byly zabaveny a je učiněn seznam

9.9.1986 Monsport schvaluje zablokování vkladních knížek rodičů Karla Srpa, kde byly evidovány částky zhruba od roku 1945, jako součást trestního řízení páchaného o 40 let později.

9.9.1986 Monsport schvaluje vyšetřovateli domovní prohlídku v Olomouci, Pavlovická 47.

9.9.1986 byl zadržen z účastenství na trestné činnosti ing.František Pšenička

23.9.1986 Monsport schvaluje vydávání poštovních zásilek vyšetřovateli na jména Vlastimil Drda a Jana Drdová.

14.10.1986 Monsport zamítá žádost Vlastimila Drdy o propuštění z vazby.

24.11.1986 Monsport písemně vyhrožuje manželce zadrženého: Sděluji, že Váš dopis ze dne 6.11.1986 byl zadržen pro závadný obsah, zejména výpady proti orgánům trestního řízení. Dopis bude založen do trestního spisu. Upozorňuji, že pokud  obdobné skutečnosti budou zjištěny i opětovně v následujícím období, bude proti Vám vyvozena trestná odpovědnost ve smyslu § 156/2

1.11.1986 Městský prokurátor v Praze JUDr. Josef Monsport opět zamítl usnesení o žádostech sedmi zadržených členů Jazzové sekce, včetně žádosti sedmdesátiletého pana Drdy: … při propuštění z vazby na svobodu by mohli své výpovědi i výpovědi svědků ovlivňovat … dále nelze vyloučit pokračování v trestné činnosti.

23.9.1986 Monsport dává souhlas k otevírání pošty u manželů Drdových: Schvaluji a současně podle § 87 dávám souhlas k otevření zadržených zásilek.

14.10.1986 Monsport vydává usnesení o pokračování vazby Miloše Drdy (75): Ze zprávy zdravotního střediska Sboru nápravné výchovy se zjišťuje, že zdravotní stav obviněného je uspokojinvý a je schopen dalšího výkonu vazby. 

„Pan Drda po propuštění byl po infarktu, léčil se na prostatu, poté ulehl, nad postelí měl zavěšené držadlo, aby se mohl hýbat, nevnímal okolí, stále plakal a za dva roky tohoto trápení zemřel. Soud s ním vůbec neproběhl. Lékařská zpráva je k dispozici,“ komentuje to Karel Srp.

29.-11.11.1986 Monsport zamítá několik žádosti sedmi zadržených o řízení na svobodě: Dále bylo zjištěno, že při propuštění z vazby nelze vyloučit pokrčování v trestné činnosti, neboť členská základna Jazzové sekce i nadále fakticky existuje a rovněž není zřejmé, zda se podařilo zajistit veškeré finanční a hmotné prostředky.

Anketa

Je Česká republika právní stát?

4%
96%
hlasovalo: 8832 lidí

Po tom všem podle Karla Srpa následuje nejvyšší počet vyslýchaných během normalizace po celém Československu. „Vlastnímu soudu v březnu 1987, který byl sledován v mnoha západních zemích, předcházely obavy Monsportovy smečky, že představitelé Jazzové sekce obdrží mírnější tresty, než bylo žádoucí. Znalci totiž všechna ekonomická obvinění vyvrátili. Cituji ze zápisu náčelníka správy vyšetřování Veřejné bezpečnosti Ministerstva vnitra ČSR pplk. JUDr. Jana Pavlíka: pokud soud zastaví obviněnému Srpovi trestní stíhání (….) jsem uložil, aby byl vypracován náležitý plán došetření věci včetně vytypovaných kvalifikovaných znalců, případně z celé ČSSR, ke zpracování superposudku,” pokračuje ve vyprávění pro ParlamentníListy.cz Karel Srp.

“Monsportem a policií zadaný znalecký posudek, znalkyně ing.Vilma Bellingová, rozmetala. Předseda soudního senátu JUDr. Vladimír Stibořík a soudci Sylva Grossová a Zbyněk Líbal v závěrečné řeči ocenili práci Jazzové sekce, zbourali Monsportovu konstrukci neodečíst fakturované náklady od čistého zisku. Ten byl vyčíslen a od něj zákonnně odečteny prokazatelné náklady na existenci dobrovolné kulturní organizace Jazzová sekce. Neprosadil se ani superposudek normalizačních stalinistů, kteří si i teď, stejně jako Josef Monsport, hoví mezi námi. Jména Monsporta, Pavlíka, Ebertové a dalších pro mne spadají do kategorie hlavního žalobce Josefa Urválka, prokurátorů Václava Aleše, Miloslava Kolaji a Františka Antla známých z trestní věci vedení protistátního spikleneckého centra ve dnech 20 až 27.listopadu 1952. Nejsem si jist, zda patří do lidské rasy,” uzavírá Karel Srp.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Radim Panenka

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč se nemůžete domluvit????????????????

Pane poslanče, ANO nevolím, jsem volič SPD, ale Vás osobně uznávám a vím, že jste pro lidi udělal mnoho dobrého. Vysvětlete mi prosím, proč se nemůžete domluvit na účinné spolupráci s SPD? Je to tím, že SPD je jednoznačně na straně národa a slušných lidí, zatím co ANO to hraje na všechny strany? Neb...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek otevřel Pandořinu skříňku hnutí STAN. Získali jsme výslechy „kumpána pana Krejčíře“. A nastalo ticho

4:46 Kalousek otevřel Pandořinu skříňku hnutí STAN. Získali jsme výslechy „kumpána pana Krejčíře“. A nastalo ticho

EXKLUZIVNĚ (I. část) V dubnu letošního roku reagoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na Twi…