Aktivista: Češi nevěří ODS, ani ČSSD. Volby nic nevyřeší

02.05.2012 18:42

ROZHOVOR Už rok působí v Liberci občanská iniciativa Čas nemlčet. Vznikla při protestech proti odvolání tehdejšího primátora Jana Korytáře (ZPL). Snaží se aktivovat Liberečany a zvýšit jejich zájem o politické dění. Pořádá besedy s politiky, například na téma hazardu či libereckého dluhu. Jejím výrazným členem je informatik Pavel Felgr.

Aktivista: Češi nevěří ODS, ani ČSSD. Volby nic nevyřeší
Foto: liberec.cz
Popisek: Detail liberecké radnice při západu slunce

Co si mám představit pod značkou Čas nemlčet?

Jsme nezávislá občanská iniciativa, která vznikla v dubnu 2011. Krátce potom, co se strany tehdejší koalice – ČSSD, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví – pokusili o odvolání Jana Korytáře z pozice primátora města a zástupců Změny pro Liberec z vedení města. V té době jsme byli samostatní aktivní občané Liberce a vystupovali jsme proti tomu. To byla společná myšlenka, která nás svedla dohromady a stála při vzniku iniciativy. Nikdy jsme nevystupovali jako přívrženci Změny pro Liberec, což je nám velmi často přičítáno.

My jsme před rokem chtěli, aby byla zachována stávající koalice – to znamená Změna pro Liberec, ČSSD, Liberec občanům a Unie pro sport a zdraví. A aby se naplňoval jejich volební program, který měli z devadesáti procent společný. To se nepovedlo. O důvodech, které k tomu vedly, se dá jenom spekulovat. Ten oficiální k odvolání Jana Korytáře byl ten, že špatně komunikuje s koaličními partnery. My jsme ten pocit neměli. Od tohoto okamžiku naše iniciativa funguje, snažíme se naplnit cíl, který jsme si dali – aktivovat libereckou veřejnost. Probudit lidi, aby se více zajímali o dění ve městě, co zamýšlí s majetkem, s dvoumiliardovým dluhem, jak chce například řešit problém hazardu, který je v Liberci zásadní.

Slavíte rok činnosti. Jaké akce jste za tu dobu udělali?

Začali jsme pořádat besedy se zastupitelskými kluby. Vzniklo to celkem náhodou. Krátce po odvolání primátora Jana Korytáře a zástupců Změny pro Liberec z vedení města – Jaromíra Baxy z pozice náměstka pro ekonomiku a Květy Morávkové z funkce městské radní – jsme v restauraci Plzeňka měli setkání se zástupci Změny pro Liberec a chtěli jsme znát jejich názory na to, co teď budou dělat. To byla první neformální beseda s nějakým zastupitelským klubem. Řekli jsme si, že v tom budeme pokračovat a znát názory jednotlivých zastupitelských klubů.

Druhá beseda proběhla beseda se zástupci hnutí Liberec občanům, následovala s ČSSD v červnu loňského roku. Zvali jsme na ni Martina Seppa, předseda sociálnědemokratického klubu a současně radního na Libereckém kraji, a Lukáše Martina, který je na městě náměstkem primátorky. Bohužel oba se omluvili, ale byli jsme rádi, že přišel zastupitel František Hruša. Což jsme byli rádi, protože hrozilo, že nepřijde nikdo. Z mého pohledu jde o však zvláštní přístup. Poté jsme měli debatu s primátorkou města Martinou Rosenbergovou, která se sociálnědemokratické besedy nemohla zúčastnit z pracovních důvodů, takže jsme ji pozvali samostatně.

Beseda s primátorkou, kterou doprovodil na besedu náměstek Lukáš Martin, proběhla v klidné atmosféře. Následovaly setkání s Věcmi veřejnými a Občanskou demokratickou stranou a tím besedy se zastupitelskými kluby skončily. Zástupci koaliční části Unie pro sport a zdraví – pan Rutkovský a Dzan – nám vzkázali, že nepřijdou a stejné rozhodnutí přijali komunisté.

To tedy máme besedy se zastupitelskými kluby. Uspořádali jste ještě i nějaké jiné?

Dělali jsme i tematické besedy. První byla celodenní vycházka u příležitosti svatého Václava, což představovalo procházku po Liberci a besedu v Knihkupectví u Fryče. Následovala debata k výročí 17. listopadu ve V klubu. Koncem roku, opět v Knihkupectví u Fryče, byla beseda o regulaci hazardu, kterou považuji za jednu z nejzdařilejších. Pozvání přijal poslanec Jan Farský ze Starostů pro Liberecký kraj a také chrastavský starosta Michael Canov, který jako první uspěl v boji s ministerstvem financí, co se týká regulace hazardu. A také Irena Habrová z Advaity. Poslední beseda se týkala libereckého dluhu.

Třetí kategorie debat, které jsme chtěli dělat, byly velké besedy se zástupci všech zastupitelských klubů. První se konala loni v květnu. Chtěli jsme, aby se na širokém fóru mohli občané ptát zastupitelů na to, co je zajímá a trápí a hned slyšeli odpovědi (třeba i protichůdné). Protože na zastupitelstvu paradoxně nejsou povinni odpovídat občanům. Další jsme chtěli uspořádat v únoru, ale termín kolidoval s městskou debatou o Lesním koupališti. Posunuli jsme termín na březen. Všichni představitelé zastupitelských klubů, s výjimkou Změny pro Liberec a opoziční části Unie pro sport a zdraví – tedy Zuzany Kocumové –, nám napsali, že nemají zájem na podobná setkání chodit. Takže se nyní zaměříme na tématickétematické besedy.

Kolik na besedy chodilo lidí?

Prošlo jimi více než tři sta lidí, polovina z nich byla na všech nebo téměř na všech. Druhá polovina přišla jen na jednu nebo dvě, které je zajímali.

A kromě debat, co děláte ještě jiného?

Zveřejňujeme na našem webu zápisy hlasování a usnesení ze zastupitelstev, audiozáznamy jednotlivých zastupitelstev. Nahrávka je sice umístěna i na webu města, ale ve formátu MP3 a nelze ji přehrát. Je potřeba ji stáhnout do počítače, uložit a teprve potom přehrát. Což je pro lidi nepříjemné. U nás na webu si člověk klikne a hned uslyší záznam. Proto jsou naše nahrávky zastupitelstev velice vyhledávané – podle statistik si každou nahrávku poslechne zhruba kolem 100 občanů. Nahráváme samozřejmě i naše besedy. Ohlasy na to jsou zatím jen pozitivní.

Sledujete liberecké zastupitelstvo. Nyní se však blíží krajské volby, nechcete se zaměřit i na krajské zastupitelstvo?

Vedeme o tom vzrušené interní debaty. Já osobně kraj sleduji velice pečlivě. Zpracoval jsem materiál, který na našem webu zveřejníme v červnu. Jedná se o souhrnné informace týkající se posledních 4 let. Zaměřil jsem se na největší kauzy a události, které se staly. Snažím se je zmapovat podle veřejně dostupných zdrojů – z tisku, televize, internetu. Bez jakéhokoliv osobního hodnocení, čistě faktograficky i s odkazy na další zdroje. Vedlo mě k  tomu to, že jsem z různých setkání došel k závěru, že lidé spíše volí jednoduchý přístup k informacím a nesnaží se je příliš ověřovat z dalších zdrojů. Proto se jedná o materiál, který poskytuje faktografické informace a současně odkazy na stránky, kde o stejné kauze píší jiní autoři. Slibuji si od toho, že více občanů bude objektivněji informováno o jednotlivých událostech, které jsem já ze svého osobního pohledu vyhodnotil jako důležité za poslední čtyři roky. Každý si pak může udělat vlastní názor a vyjádřit ho v krajských volbách.

Kolik vás vlastně je?

V organizačních organizačním výboru nás je deset. Ze zakladatelů tam je bývalá ředitelka krajské vědecké knihovny Věra Vohlídalová, Mario Forero – lékař liberecké nemocnice, Květa Vinklátová, Jana Šlégrová, která se teď angažuje v regulaci hazardu. Já jsem se k iniciativě přidal po besedě se zastupiteli Změny pro Liberec v Plzeňce v dubnu. V organizačním výboru je dále Tereza Šímová,  Ivana Hubáčková, Martin Janata, Pavel Koudelka a Lenka Nováková. Pavel i Lenka se k nám přidali nedávno, takže naše řady se stále rozšiřují.

Věnujete tomu určitě spoustu úsilí ve svém volném čase. Proč to děláte?

Je za tím hodně hodin, večerů i víkendů. Děláme to, protože nás to baví, věříme tomu, že můžeme probudit Liberečany, aby se více zajímali o dění ve městě a jsme přesvědčení, že naše činnost je správná a prospěšná.

Jaký je v současnosti největší problém Liberce?

Určitě je to ten dvoumiliardový dluh. Dost zásadně ovlivňuje možnosti města. Na majetek, který je zastavený na dluhopis, nelze žádné čerpat dotace. Třeba na Naivní či Malé divadlo nebo Lidové sady nejde získat dotaci na jejich rekonstrukci, protože jsou v zástavě. Zadlužení Liberce vzniklo z několika položek a je otázka, jestli některé položky nebyly ve své době zbytné.Největší částkou je Tipsport aréna, která se na libereckém dluhu podílí více než půl miliardou. Významné jsou i dluhy, které Liberec převzalo od akciových společností vlastněných městem. Ještě v roce 2009 měl Liberec dluh kolem 600 milionů. Z roku na rok se ale dluh téměř ztrojnásobil. Je to tím, že Liberec přiznal takzvané skryté dluhy, které byly v jednotlivých akciových společnostech. Například úvěry sportovnímu areálu Ještěd tvoří 239,3 milionu korun.

Velkou položkou je výstavba bytových domů v Zeleném údolí – 348,1 milionu. Tu bych ale nerozporoval, to jsou domy pro seniory a jejich výstavba měla význam. Další velkou částkou je rekonstrukce bývalé knihovny, nyní nového magistrátu – 232 milionů. Co s tím dluhem jsme se snažili dozvědět na poslední besedě, která byla na toto téma.Hlavní otázkou je, jak ten dluh splatit. Většina městského majetku byla už dříve prodaná, ne vždy za odpovídající cenu. Jedna z cest, kterou na debatě prezentoval současný ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc, je prodej podílů města v akciových společnostech. Šolc připravuje analýzu stavu akciových společnosti. Jeho předchůdce ve funkci Jaromír Baxa byl proti tomuto prodeji.

Jak hodnotíte činnost současné koalice na liberecké radnici?

Jsou věci, které se povedly a naopak. Co se týká vedení a správy města, myslím si, že pokud by ve vedení města zůstala Změna pro Liberec, v některých věcech se postupuje jinak. Například se to týká nedostatečného seznámení občanů s projekty integrovaného plánu rozvoje města, kde proběhly jenom dvě povinné prezentace.Zaráží mě dvě věci. Současná koalice má v programovém prohlášení, že bude preferovat správu a údržbu hřišť, školních tělocvičen a sportovišť. Z indikativního seznamu IPRM ale vyřadili právě projekty, které se týkaly volnočasových ploch a sokoloven a tělocvičen. Naopak tam zařadili sporné projekty jako Centrum tramvajové dopravy nebo rekonstrukci Svijanské arény. Pokud jde o Centrum tramvajové dopravy, tak se velmi dobře ví, že tento projekt bude ztrátový a každý rok se bude muset dotovat z městských peněz. Protože dopravní podnik je akciovou společností se 100% účastí města, bude to muset dofinancovat Liberec. Otázka ale zní – může si to dovolit, když má tak napnutý rozpočet už nyní?

Další podobný kontroverzní projekt je oprava Svijanské arény, kde opraví střechu. Tyto dva projekty zaberou polovinu ze všech peněz v evropských dotacích. Nabízí se tedy otázka - proč se upřednostňují dva velké projekty na úkor oprav školních tělocvičen, sokoloven a podobně? Proč jde koalice proti svému programovému prohlášení? Není to náhodou podvod na voliče? Bude zajímavé sledovat, kdo bude rekonstrukci Svijanské arény a stavbu Centra tramvajové dopravy provádět, jak budou nastaveny podmínky výběrového řízení a zda nebudou nahrávat jedné nejmenované liberecké stavební firmě...

Zatím řešíme jenom liberecké problémy. Politika vás baví, takže jisté sledujete i vývoj v jejích vyšších patrech na celostátní úrovni. Jak vnímáte současnou situaci ve vládě?

Samozřejmě to sleduji. Být prognostikem toho, co se stane, je strašně složité. Mám pocit, že občané už jsou znepokojení a znechucení tím, co dělá jak ODS, tak ČSSD na celostátní úrovni. Je těžké říci, jestli by předčasné volby přinesly změnu. Změnu ve smyslu reforem (resp. škrtů) asi ano, ale celkově? Byla by potřeba zásadní změna – to ale předpokládá vznik nové platformy, která přivede do politiky nové osobnosti. Otázka je, jestli občané nové platformě uvěří po zkušenostech s Unií svobody nebo aktuálně Věcmi veřejnými. Je tedy otázka, jestli lidé uvěří nějakému novému subjektu a zda dokáže přivést do politiky důvěryhodné lidi, jejichž konání bude ku prospěchu tohoto státu, a ne několika vlivných podnikatelů, lobbistů a skupin.Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vyhladovět Senát, navrhl Zeman. Kubera pro PL odpovídá... Čtěte sami

11:10 Vyhladovět Senát, navrhl Zeman. Kubera pro PL odpovídá... Čtěte sami

Vyhladovět Senát, který by se poté sám rozpustil, jak navrhuje prezident? Podle předsedy Senátu Jaro…