Bráním zlu! Lidé stojí za mnou. Tak se Klára Samková bránila trestu za ,,prokletí Turka", máme to celé

21.05.2018 13:17

Advokátka Klára Samková, které za projev, při němž proklela tureckého velvyslance, Česká advokátní komora udělila pokutu 25 tisíc korun, poskytla ParlamentnímListům.cz část ze svých osobních výroků před kárným senátem. Z nich vyplývá, že odmítla nejen formální postup advokátní komory. „Všechny kárné žaloby proti mé osobě, které se nyní projednávají, mají jednoho společného jmenovatele a tím je protiprávní jednání protistrany. Já si ale nenechám líbit, aby se mnou kdokoli zacházel v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zákonem,“ píše se v poskytnutých materiálech z jednání. Samková se proti rozhodnutí komory odvolala, takže je nepravomocné.

Bráním zlu! Lidé stojí za mnou. Tak se Klára Samková bránila trestu za ,,prokletí Turka", máme to celé
Foto: Repro Youtube
Popisek: Klára Samková proklíná tureckého velvyslance

Před kárným senátem Samková upozorňovala na to, že si nenechá zasahovat do své integrity. „Navíc jednání tureckého velvyslance v této věci považuji za natolik závažné, že ohrožuje nejenom ministerstvo zahraničí, spravedlnosti, ale i ČAK. Jsem toho názoru, že po tom jeho výstupu měl turecký velvyslanec být podle Vídeňské úmluvy vypovězen z ČR. Považuji za zásadní exces, jestliže velvyslanec, který je na diplomatické misi v cizím území, si dovoluje podat trestní oznámení na občana hostitelského státu,“ zaznělo od ní před kárným senátem.

Anketa

Jak odhadujete výsledek referenda o vstupu do vlády, které se koná v ČSSD?

hlasovalo: 5301 lidí

Připomeňme, že sporný výrok Samkové zazněl už před dvěma lety. Advokátka se tehdy nejdřív zúčastnila semináře v Poslanecké sněmovně a ve svém projevu přirovnala islám k totalitním režimům. Po projevu Samkové opustili sál někteří pozvaní diplomaté včetně tureckého velvyslance. Ten pak označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. Na podporu Samkové se pak sešla asi padesátka lidí před tureckým velvyslanectvím a tam Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho, který žádal její postih, uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“ Advokátní komora se soustředila právě na její vystoupení před velvyslanectvím Turecka. Tím mu měla ublížit na cti, což je podle žalobce závažným snížením důstojnosti celého advokátního stavu. V žalobě proti advokátce bylo zdůrazněno i to, že efekt jejích slov byl umocněn tím, že jim dala prostor média. Chování Samkové bylo podle žalobce natolik skandální, že bylo dokonce prošetřováno policií pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Jak zdůrazňuje, spáchání přestupku je současně porušením zákona o advokacii.

Chování Samkové bylo podle žaloby způsobilé poškodit pověst a snížit důstojnost celého advokátního stavu, neboť „kárně obviněná je všeobecně známa jako advokátka“. Navíc výroky pronášela na veřejně přístupném místě, kde je mohli slyšet i kolemjdoucí, kteří nebyli obeznámeni s kontextem jejího vystoupení. „Bez znalosti těchto souvislostí pak jednání kárně obviněné mohla nezúčastněná veřejnost hodnotit jako jednání, kterým je narušováno občanské soužití, když velvyslanci Turecka tím bylo ubližováno na cti a kterým byl urážen a vydáván v posměch,“ stálo v žalobě.

Samková: Tam by se žádný náhodný kolemjdoucí nedostal

Samková i před kárným senátem zmínila, že vyjádřením chtěla sdělit politický nesouhlas s jednáním tureckého velvyslance. A upozornila i na další skutečnost: „Na shromáždění, kde jsem vystoupila, bylo přítomno asi 70 osob. Byly přítomni i zástupci médií. Místo samotné kolem turecké ambasády bylo chráněno ze dvou stran kordony policistů, takže v žádném případě nesouhlasím s odůvodněním kárné žaloby na straně 3 dole, že se jednalo o místo veřejnosti přístupné, kde se mohli nacházet nejen účastníci shromáždění, ale i ostatní občané, kterým nemuselo být známo, že shromáždění bylo svoláno jako reakce na mé vystoupení v Poslanecké sněmovně. Tam by se žádný náhodný kolemjdoucí nedostal. Já jsem se o této akci dozvěděla relativně pozdě, asi dva dny před jejím konáním a s organizátorem akce p. Pešánem se ani osobně neznám. Jsme jen v přátelích na Facebooku.“

Ujistila, že její výrok nebyl připravený. „Bylo to v rámci mého projevu po skončení řetězového čtení. Na otázku, zda jsem si byla vědoma možných konsekvencí, která takto pronesená slova mohou vyvolat, odpovídám, že je pro mne irelevantní, protože mám-li se bránit zlu, je to důležitější.“

Podle kárného senátu se Samková provinění dopustila: „Způsob, jakým na veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ uvedla mluvčí advokátní komory Iva Chaloupková pro ČTK. Podle ní totiž etická pravidla profesionálního chování advokátů říkají, že se advokát nejen při výkonu advokacie, ale i ve svém osobním životě, musí chovat čestně a tak, aby nesnižoval důvěru veřejnosti v advokátní stav, nebo aby nesnižoval jeho důstojnost a renomé.

Na trest ve výši 25 tisíc korun reagovala Samková i na facebooku. V svém vyjádření upozornila, že v jejím prokletí  velvyslance bylo shledáno „vyhrožování“ a z toho následně dovodila, že se jedná o  zahájení „čarodějnických procesů“ ve středověkém duchu, trestajících prokletí coby reálné způsobení újmy. K tomuto civilizačnímu pokroku prý České advokátní komoře upřímně pogratulovala.

Materiály z protokolu z jednání před kárnou komisí, které advokátka Klára Samková poskytla ParlamentnímListům.cz, zde:


 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: dan

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

věcná diskuze

Dobrý den, máte dojem, že se na půdě Sněmovny odehrává věcná diskuze? Já mám spíš dojem, že koalice ani diskutovat nechce, že si je jistá svou většinou a naopak opozice obstruuje (většinou až moc), aby se zviditelnila. Nějaký smysluplný dialog mezi vládou a opozicí nevidím a myslím, že je chyba na o...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Průlom. Vitásková se po letech blíží k vítězství

7:11 Průlom. Vitásková se po letech blíží k vítězství

Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů, které bývalé předsedkyni Energetického regulačního úř…