Lídr českých sedláků: Každého ministra, který by s námi nepočítal, donutíme, aby nás bral vážně

03.01.2018 11:35

ROZHOVOR Čeští sedláci nemohou očekávat moc vstřícné kroky vzhledem k tomu, z jakého prostředí přicházejí lidé do politiky. Jsou to podle nich lidé k minulému režimu, s kterým mají sedláci ty nejhorší zkušenosti, minimálně kritičtí. „Ale soukromí zemědělci jsou v České republice natolik silnou a etablovanou skupinou, že těžko může někdo z ministrů přijít s tím, že s nimi nepočítá. S takovým ministrem, respektive s takovým názorem bychom ho velmi rychle vymetli, to musím říci naprosto otevřeně. Takže ať přijde do čela resortu ministr z jakékoli názorové platformy, i třeba té, která se neblíží té naší, my ho přinutíme k tomu, že nás bude brát vážně,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.

Lídr českých sedláků: Každého ministra, který by s námi nepočítal, donutíme, aby nás bral vážně
Foto: Archiv ASZ
Popisek: Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství
reklama

Uvítali jste, že rozhodnutím Ústavního soudu bude třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb, ve které jsou zařazeni i zemědělci, pozastavena a nemůže být spuštěna bez projednání a schválení nového zákona? 

Samozřejmě uvítali, protože jsme už od začátku kritizovali celý zákon o EET jako nepřipravený a populistický, aby přitáhl hlasy lidí, kteří věří, že tímto způsobem se zvýší ekonomika a zabrání daňovým únikům. Nakonec zpráva z minulého týdne, která vychází z informací Ministerstva financí, uvádí, že za rok trvání EET v resortech, pro které je tato evidence povinná, došlo ke snížení výběru DPH. Nedochází tam k růstu takovým tempem jako v oblastech, kde EET ještě zavedena není. Takže se ukazuje, že nejde o lék na to, jestli stát je schopen vybrat nebo nevybrat daně. Navíc pro zemědělce je její zavedení nesmyslné, protože když prodávají v hotovosti brambory, obilí nebo mléko ze dvora, pracují v prostředí, kde se elektronika ne příliš dobře obsluhuje. Ať někdo zkusí s mobilním telefonem obsluhovat někoho ve stodole. I ty technické možnosti jsou velmi komplikované. Takže je dobře, že Ústavní soud další zavedení zrušil, a doufáme, že ještě dojde k dalším korekcím, protože si myslíme, že pro malé provozovny, jako jsou hospody nebo obchody na venkově, které mají mnohdy zásadní problémy s tzv. prostou reprodukcí, aby přežily, to je nesmysl. Pokud malým podnikatelům někdo komplikuje život ne tím, že po nich chce stvrzenku, to je překonatelná část problému, ale že jim vyhrožuje, že když tam bude sebemenší chyba, může přijít pokuta do padesáti až sta tisíc, je to dlouhodobě neudržitelné. Očekáváme, že i to bude zrušeno. 

Zrušení EET pro drobné živnostníky se připravuje, existuje několik návrhů, že by od EET byli osvobozeni všichni od výše tržby 250 tisíc korun podle návrhu Ministerstva financí, až po 500 tisíc až jeden milion korun, což znamená, že by se EET týkala až plátců DPH. Který návrh podporujete? 

Samozřejmě bychom byli pro nejvyšší sazbu. Ale když by to měla být nějaká kompromisní varianta, která bude vycházet z objemu tržeb provozovny, mělo by to být minimálně v rozmezí od půl milionu do milionu. 

Jak se dnes žije soukromým zemědělcům, které zastupujete? Není tajemstvím, že pokud jde o dotace, v posledních letech jde stát spíš na ruku velkým zemědělským podnikům. Neobáváte se, že to bude pokračovat vzhledem k tomu, že premiérem je majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš a novým ministrem zemědělství je velkopodnikatel v zemědělství, manažer a člen představenstva Agrární komory ČR Jiří Milek? 

Vzhledem ke složení vlády a k tomu, kdo má stát v čele resortu zemědělství, můžeme samozřejmě předpokládat, že bude spíš tendence umetat cestu velkým zemědělským firmám a protežovat je. A to je podle nás špatně, protože pro český venkov a českou krajinu se ten environmentální přístup k zemědělství ukazuje už dlouhodobě jako nejlepší pro život na venkově. Stát by měl dělat všechno pro to, aby se takové typy hospodářství a takové typy hospodaření dál rozvíjely a dál rostly. Rozhodně by nemělo dojít k tomu, aby se utlumovaly. Takže cítíme určité nebezpečí, že v nějakém horizontu let, které jsou před námi, by mohlo dojít k ne úplně pozitivnímu postoji státní správy a zákonodárců vůči tomuto sektoru. A kdo chce vědět, jak se soukromým zemědělcům daří a jaký mají přínos pro venkov, pro produkci kvalitních potravin, ať si najde na internetu stránky Asociace soukromého zemědělství. 

Jaký trend teď v zemědělství vidíte? Dochází k rozvoji soukromých farem nebo se malé zemědělské podniky slučují do velkých celků nebo jsou pohlcovány velkými firmami, které čerpají dotace a mají veškeré výhody? 

Jsem přesvědčen, že naši nadšenci, kteří jsou stejní sedláci jako v Bavorsku, Rakousku nebo ve Francii či Dánsku, se udrží, když se udrží sedláci v Bavorsku nebo Maďarsku, kde prakticky existuje téměř jen rodinný farmářský sektor. V současné době u nás typy statků, které se blíží pojetí rodinná farma podle evropských standardů, obhospodařují čtyřicet procent zemědělské půdy. Šedesát procent zemědělské půdy obhospodařují transformované velké zemědělské podniky od zemědělských obchodních družstev až po holdingy, které se slučováním zemědělských družstev stále zvětšují. Takže ten faktor rodinných zemědělských farem není tak nevýznamný. Naopak je velice významný. Dnes mezi ně musíme počítat statkáře z pohraničí, kteří privatizovali státní statky a kteří odpovídají spíš naší rodinné farmě než bývalému socialistickému zemědělskému podniku. Pak jsou tady zmíněné transformované zemědělské podniky holdingového typu, které se každým rokem snaží několik zemědělských podniků dostat pod svoji majetkovou správu. Ale otázka je, jak to bude dál po roce 2020. Daňový poplatník Evropské unie nehodlá platit plnou měrou takto velké zemědělské výrobce a pobíratele dotací. Jeden ze základních požadavků společné zemědělské politiky po roce 2020 je změna poskytování dotací směrem k velkým zemědělským podnikům. Ozývá se totiž již delší dobu kritika, že malé množství zemědělských podnikatelů pobírá velké množství zemědělských dotací. Zřejmě bude poměrně bouřlivá debata při hledání konsensu společné zemědělské politiky pro období 2020 a dál, která bude usilovat o to, aby podniky holdingového typu obhospodařující řádově desetitisíce hektarů půdy nepobíraly plnou část přímých dotací a aby platby byly nějakým způsobem zastropované. 

Myslíte si, že to je právě důvod, proč do politiky vstupují podnikatelé typu pana Babiše, aby se nejen doma, ale i v Evropě pokusili ovlivnit dotační politiku tak, aby to pro ně bylo i nadále výhodné a žádná negativní změna nenarušila jejich podnikání? 

Ne, že do politiky vstupují, už do ní vstoupili, protože už při dojednávání podmínek pro léta 2014 až 2020 například prostřednictvím Pavla Teličky, vrchního vyjednavače tzv. zemědělské iniciativy, to je iniciativy velkých zemědělských podniků, došlo k výraznému ovlivnění podmínek pro výplatu dotací Evropské unie do České republiky. Jsem přesvědčen, že to je jeden z důvodů, proč je ministrem zemědělství Jiří Milek, protože podle našeho názoru jeho hlavním úkolem bude především usilovat o to, aby nedošlo k žádnému krácení plateb pro nové programové období. 

Co by mohlo nějaké krácení plateb nebo zastropování dotací znamenat pro tyto velké firmy? Vždyť už díky své velikosti mají výhodu oproti malým zemědělským firmám. Nebo by je to tak zásadně postihlo, že by zkrachovaly? 

Tak určitě se jich to dotkne, to je samozřejmé, ale jejich existenci by to nejspíše neohrozilo, i když by samozřejmě tvrdily, že to je pro ně konec světa. Jen by se tomu musely přizpůsobit, možná by některé firmy rozdělily na nějaké menší, to netuším. Ale u těchto firem, které hospodaří na deseti tisících hektarů, by krácení bylo sice určitou finanční ztrátou, ale takovou, která by zřejmě podstatně nenarušila jejich hospodaření. Oni dnes ty peníze využívají k tomu, že nakupují další a další firmy. Ale tyto platby nejsou určeny na to, aby jeden sedlák skupoval další sedláky. Přímé platby jsou na to, aby se finanční podpora promítla do té obce, kde konkrétní sedlák hospodaří. Jestliže na katastru obce, která má čtyři sta hektarů, což je průměrná výměra katastru v České republice, hospodaří čtyři sedláci po sto hektarech, znamená to, že do té obce přijdou dva miliony korun na účty čtyř hospodářů. Ti je využijí třeba k opravení stodoly, k vybavení farmy, výměně střechy, zkrátka k rozvoji farmy, což přispívá i k rozvoji vesnice, protože na drobné investiční akce si vezmou firmy nebo živnostníky, kteří v jejich vesnici nebo jejím nejbližším okolí působí. Část peněz, které dostanou jako přímou platbu na své hektary, prostě užijí ve své nebo sousední vesnici. Ale když holding hospodaří na deseti tisících hektarů, tak těch čtyřstovkových katastrů má pod sebou několik desítek. A on z těch několika desítek katastrů hospodaří ve dvou obcích, kde má střediska. A těch zbylých dvacet a víc obcí prakticky z těch peněz, které do holdingu přijdou, nemají vůbec nic. Takže přímé platby, které jsou určeny i na rozvoj venkova, se míjejí účinkem, protože se dostávají na účet firmy někde v Praze a jsou využity k jinému účelu, než by měly být. 

Jak vnímáte současnou vládu, když v jejím čele i v čele resortu zemědělství stojí lidé, kteří mají naprosto odlišné představy o tom, jak má fungovat zemědělství a venkov, než soukromí zemědělci? A že se díky současnému prezidentovi a premiérovi dostávají k moci lidé spjatí s minulým režimem, s nímž sedláci skutečně nemají ty nejlepší zkušenosti? 

Když vezmeme, že šéfkou sněmovního rozpočtového výboru je komunistka soudružka Vostrá a k moci v zemědělství se dostávají různí lidé, nevíme, co přijde. Neznáme ani zemědělský program současné vlády, o tom se moc neví, spíš je to v hádankách. Ale dá se to předpokládat podle toho, z jakého prostředí jdou ti lidé do politického ringu. Víme, že jsou to lidé k minulému režimu více shovívaví a minimálně kritičtí. To znamená, že od toho se odvíjí názorová platforma, na základě které budou zemědělskou i jinou politiku v reálu uplatňovat. Takže nemůžeme očekávat moc velké vstřícné kroky, na druhé straně jsou v Česku soukromí zemědělci natolik silnou a etablovanou skupinou, že těžko může někdo z ministrů přijít s tím, že s nimi nepočítá, že je to jen taková doplňková činnost. S takovým ministrem, respektive s takovým názorem bychom velmi rychle vymetli, to musím říci naprosto otevřeně. Čeští sedláci zkrátka dokázali, že jsou na stejné úrovni jako jejich kolegové v Německu nebo Francii a dokáží hospodařit úplně stejným způsobem. Takže ať přijde do čela resortu ministr z jakékoli názorové platformy, i třeba té, která se neblíží té naší, my ho přinutíme k tomu, že nás bude brát vážně. 

V lednu nás čekají prezidentské volby. Říká se, že český venkov volí Miloše Zemana. Je to názor i sedláků? Budete svým členům doporučovat, koho volit? 

Protože nás několik prezidentských kandidátů oslovilo, tak jsme se jako Asociace, byť nepolitická organizace, rozhodli, že těm kandidátům, kteří chtějí oslovit venkov, vyjdeme vstříc. A nabídli jsme jim, že pro ně uspořádáme debatu na téma Prezident pro venkov. Oslovili jsme sice všech devět kandidátů, osm se nám ozvalo, že má zájem, současný pan prezident dopisem odmítl. Takže 4. ledna v kulturním domě v Radonicích na Praze-východ proběhne debata s prezidentskými kandidáty o tom, jak oni vnímají venkov a zemědělství, jak by jako prezidenti byli ochotni ovlivňovat politiku v České republice směrem k venkovu, k hospodaření, ke svobodnému nakládání s majetkem. Všech osm kandidátů již účast potvrdilo. Na této otevřené aréně názorů budou naši členové a starostové z okolí atd. A zakončíme to asi tím, že uděláme nějaké interní volby a na základě výroků kandidátů si zvolíme toho, o kterém si budou účastníci debaty myslet, že bude nejlépe odpovídat jejich zájmům. Tím dáváme najevo, že nejsme neteční k tomu, kdo bude prezidentem, a chceme aktivně přispět k tomu, abychom dokázali zjistit názory jednotlivých kandidátů i na takové téma, jako je venkov a sedláci. Pokud bude druhé prezidentské kolo, zřejmě podpoříme protikandidáta stávajícího pana prezidenta, protože si rozhodně nemyslíme, že by zastával stejný pohled na život, na hospodaření, na směřování České republiky tak, jak to vidí čeští sedláci, členové Asociace soukromého zemědělství. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Libuše Frantová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Vy, Češi, nevíte, co Trump způsobil! Zavřít ho." Praha slavila nástup Bidena. A taky neslavila

13:31 ,,Vy, Češi, nevíte, co Trump způsobil! Zavřít ho." Praha slavila nástup Bidena. A taky neslavila

REPORTÁŽ Z příznivců Donalda Trumpa se dělají kriminálníci, jsou pronásledováni a nic dobrého to nep…