Naše civilizace zanikne a s ní i tento národ, účtuje poslanec ODS

30.04.2012 6:46

ROZHOVOR Poslanec ODS Jaroslav Plachý souhlasí s hlavní myšlenkou knihy amerického paleokonzervativního autora Pata Buchanana, že Západu a jeho národům díky vymírání původního obyvatelstva a invazi imigrantů hrozí zánik. Demografická krize je způsobena krizí morální a opuštěním křesťanských kořenů civilizace.

Naše civilizace zanikne a s ní i tento národ, účtuje poslanec ODS
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Plachý, poslanec ODS
reklama

Vy jste v jednom svém komentáři citoval knihu amerického paleokonzervativního politika a publicisty Patricka Buchanana Smrt Západu. Myslíte si, že této naší civilizaci hrozí zánik, smrt?
 
Pat Buchanan má bezesporu pravdu. Ono se o tom moc nemluví, protože to není moc populární, ale celý bývalý křesťanský Západ, spíše tedy postkřesťanský Západ připomíná usychající strom, který má uťaté kořeny. Pokud Západ bude mít průměrnou porodnost 1,2 dítěte na jednu ženu, tak de facto páchá autogenocidu či sebevraždu svých národů a nemá žádnou šanci na přežití a nemá budoucnost. Jen pro udržení populace je nutné 2,1 dítěte na ženu. Vymírání je jedna z hlavních příčin všech našich současných problémů. Souhlasím s kardinálem Dominikem Dukou, že na počátku je morální krize, krize hodnot, která vyvolala krizi demografickou. Demografická krize vyvolává krizi ekonomickou a sociální. Je těžké zvyšovat výkon ekonomik, když obyvatelstvo stárne a vymírá. Nyní jsme v situaci, kdy je velmi obtížné to napravit. Naše vláda dělá hodně pozitivního tím, že se snaží stabilizovat státní rozpočet, teď slíbila, že přijde s prorůstovými opatřeními, ale pro koho ten růst bude, pokud český národ vymře? Měla by se podpořit pronatální politika, protože pokud neobnovíme růst co do počtu obyvatel, růst národa, tak celá ekonomika a společnost zkolabuje.


 
Bylo by tedy dobrým řešením v rámci pronatální politiky rodinám s dětmi třeba za každé dítě percentuálně snižovat daně či provést důchodovou reformu tak, že by se dětem strhávalo určité procento z příjmu na důchod jejich rodičů? Rodičům by se tak vyplatilo mít více dětí a byli by motivováni investovat do jejich vzdělání, aby pak měli dobré důchody.
 
My jsme v roce 2006 šli do voleb s takzvanou mezigenerační solidaritou, která měla znamenat asignaci části sociálního pojištění dětí na úrovni deseti procent, které mělo být směřováno rodičům. Z těch deseti procent zbylo, tuším, jedno procento. Je škoda, že se původní záměr nepodařilo uskutečnit. Oficiální odhad nákladů na výchovu jednoho dítěte do dospělosti je kolem dvou milionů korun. Já jsem vychoval čtyři děti. Každému jsem zaplatil vysokou školu. To je další půl milionu na dítě navíc. Čili jsem do dětí investoval nějakých deset milionů. Deset milionů, které jsem investoval do budoucnosti této země, protože moje děti platí daně a přispívají na sociální a zdravotní.

Důchodový systém je v současnosti průběžným systémem. Ti lidé, kteří děti neměli, tak za ty miliony budovali chaty, kupovali si auta, jezdili na luxusní dovolené a tak dále, teď stojí společně se mnou na prahu důchodu a chtějí stejné důchody jako ti, kteří děti měli a nemohli si dovolit takový luxus. To, co oni tehdy platili, neplatili na sebe, ale na důchody svých rodičů, na jejich důchody se již nedostává, protože neměli děti. Čili moje děti budou živit ty, kteří děti mít mohli, ale neměli a užívali si. Myslím si, že důchodový systém by tu základní spravedlnost, tedy investici rodičů do svých dětí - do svého stáří měl více zohlednit. Jedno procento je výsměch všem rodinám, které si odtrhávali od úst a vychovali děti. Skoro bych řekl, že mít děti se v dnešní době nevyplácí. To je bludný kruh, který když nerozetneme, tak na to doplatí celá naše západní společnost.


 
S tou demografickou krizí souvisí i problém masové imigrace. Podtitul Buchananovy knihy totiž zní Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožuje naši zemi a civilizaci. Levice chce nahradit výpadek naší populace imigranty z jiných kultur a civilizací a prosazuje multikulturalismus. Imigranté mají ale diametrálně odlišné hodnoty než my. Není tedy masová imigrace s multikulturalismem a masovým vymíráním původního obyvatelstva tím smrtelným sebevražedným koktejlem naší civilizace, kdy nad Evropou nakonec nebudou věžičky kostelíků a katedrál s kříži, ale minarety a půlměsíce?
 
Imigrace není řešením. Už děti těch imigrantů, kteří se přizpůsobí většinové společnosti, opět mají málo dětí. Ti, kteří se neintegrovali, to jsou většinou muslimové, si zachovávají svou kulturu a děti mají. Politika multikulturalismu končí na tom, že to je jednosměrka. Oni k nám ano, my k nim ne. Oni chtějí mít mešity, křesťané kostely v islámském světě mít moc nemohou. Pokud necháme působit příliv cizí kultury do naší křesťanské, nastanou velké problémy. Vidíme to ve Francii, v Německu. Za pár desetiletí to uvidíme po celé Evropě. Ten výpadek obyvatelstva bychom měli zaplnit vlastními dětmi, vlastní produkcí (smích). Nevznikají pak žádné mezikulturní střety a problémy a je potom ve společnosti klid.
 
Nezdá se vám trošku paradoxní, že neomarxistická levice ovládající EU na jedné straně podporuje homosexuály a feministky a na druhé straně podporují i imigranty a muslimy, kteří když převezmou moc, nebudou se ženami a homosexuály podle práva šáría nakládat zrovna v rukavičkách?
 
Připadá mi to jako hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění, jak pravil klasik. (smích) Tito lidé chtějí a nevědí, co chtějí. Činí a nevědí, co činí. Je třeba vrátit se ke kořenům a k tradiční rodině, protože to je jediný institut, který je schopen předat život další generaci. Pokud budeme relativizovat postavení rodiny, svazek muže a ženy, tím, že řekneme, existují i jiná uskupení, která život přirozeně předat nemohou, tak tím oslabujeme celou naší společnost, celý náš národ a celou Evropu. V minulosti tu cestu nastoupili staří Řekové, kdy jejich láska k chlapcům je oslabila natolik, že když přišli barbaři, Římané, tak s nimi měli lehkou práci. Nakonec na to v pozdní fázi dojeli i Římané, když oslabili svou rodinu pořádáním různých orgií a tak dále. Společnost může být založena jen na zdravých rodinách, ale dostali jsme se tam, že ze tří rodin se dvě rozpadají.


 
Přítel Gilberta K. Chestertona, katolický spisovatel Hillaire Belloc, říkal, že Evropa bude buď křesťanská, nebo žádná. Novalis říkal, že křesťanství rovná se Evropa. Souhlasíte s nimi?
 
Evropa jako taková vyrostla z křesťanství. Není možné, aby do té studánky, ze které dva tisíce let pila, plivala. To je hluboký omyl. Pokud má Evropa přežít, musí se vrátit zpět kořenům, ze kterých vyrostla.
 
Myslíte si jako konzervativní křesťanský politik, že potrat znamená vraždu?
 
Je to vražda. Když někdo říká, že by dítě bylo poškozené a je nutné jít na potrat, tak to znamená, že se zlo možné nahrazuje zlem jistým. Potrat je zlo a je třeba s ním bojovat. Je nutné chránit život od okamžiku početí do přirozené smrti. Máme život, sami jsme si ho nedali, měli bychom si ho vážit u sebe i u jiných. V okamžiku početí genetická informace obsahuje, jaké bude mít dítě oči, vlasy, tvar úst, hlas. Každý z nás prošel tímto stádiem a nebyl o to méně člověkem. Musíme se vrátit ke kultuře života a odvrhnout kulturu smrti. Navíc zde existují možnosti adopcí, babyboxů a tak dále.
 
Nejvíce propotratovou mezinárodní organizací je Evropská unie. Evropský parlament také často vydává rezoluce proti Polsku, Litvě či Maďarsku kvůli odporu těchto zemí k homosexuálním manželstvím. Jak se díváte na to, že takové strany jako TOP 09 a KDU-ČSL, které samy sebe označují za křesťanské a konzervativní, podporují EU, která bojuje s tradičními hodnotami a křesťanstvím?
 
Tak to znamená útěk od základních programových principů. Není přece možné, aby se strana hlásila ke křesťanským ideálům a podporovala organizaci, která podporuje potraty.
 
Myslíte si, že stejně jako přirozenou jednotkou společnosti je rodina, tak přirozeným uskupením, kde má fungovat správa věcí veřejných, takovou větší rodinou je i národ?
 
Základem Evropy musí být národní státy. Sami jsme žili v několika nadnárodních uskupeních, naposledy to byla československá federace, před tím Rakousko-Uhersko. Ty nadnárodní uskupení se vždy hroutí, ať už jde o Jugoslávii, či Sovětský svaz. Když se člověk dívá na vývoj v Evropě, tak není daleko doba, kdy některé z těch národních států se budou snažit vymanit z tohoto nadnárodního uskupení. V Evropské unii a Bruselu velmi silně absentuje demokracie, vláda Evropské komise je bez demokratické kontroly a podléhá lobbistickým tlakům, chce poručit větru, dešti. Ekonomická integrace je pozitivní, ale politická integrace přetahuje do Bruselu kompetence, které tam nepatří. Bylo by správné delegovat zpět pravomoci na národní státy. Strany ve státech EU požadující odchod z unie získávají na síle a je možné, že odchod z EU prosadí. V momentu, kdy náš parlament musí povinně přijímat směrnice Bruselu, tak můžeme hovořit už o postdemokracii. Byly doby, kdy jsme byli suverénní zemí se suverénním parlamentem.


 
Pat Buchanan hovoří o tom, že bychom neměli muslimské imigranty pouštět sem, současně bychom se ale neměli plést do záležitostí muslimských zemí, dělat tam invaze a vyvážet tam demokracii. Čili chraňme si svoje u nás, ale nevnucujme jim své hodnoty v jejich zemích. Má podle vás pravdu?
 
Má pravdu. Demokracie je velmi křehká květinka, dalo by se říct skleníková květinka, která může kvést pouze v určitých podmínkách. Je založena na společenském konsensu, že když prohraju volby, předám moc opozici. To ale ve třetím světě neplatí, protože tam, když vladař získá moc, už ji někomu bez boje nepředá. Snaha instalovat demokracii do muslimských států skončí tím, že se uspořádají první volby, které jsou prvními a zároveň posledními svobodnými volbami. To je omyl západu, který vidí demokracii jako jediný možný způsob správy té země. Ale měli bychom respektovat jejich způsoby vládnutí. Kdyby se nám někdo snažil ve středověku vnutit z vnějšku demokracii, tak bychom ho asi také vyhnali, protože tehdy chyběl takový společenský konsensus. Anketu Největší Čech vyhrál Karel IV., který velkým demokratem zrovna nebyl, přesto jeho vláda byla dobrou vládou.
 
Začínali jsme knihou Pata Buchanana Smrt Západu. Myslíte si, že má Západ ještě naději na přežití, nebo zanikne?
 
Budoucnost nevidím světle, ale bohužel spíše temně. Jak bude vypadat budoucnost Evropy, nám napovídá vývoj ve Francii, nebo v Německu, které jsou o jednu generaci v imigraci před námi. To teritorium se nevylidní. Původní národy slábnou a vymírají, ale teritorium se doplní masivní imigrací a vyšší porodností imigrantů. Žádná vláda nebude schopna proti tomu zasáhnout. Generace našich dětí a vnuků bude mít obrovské problémy, které založily naše generace tím, že neměly děti.

Je mi to líto, protože Evropa je krásný světadíl. Její bohatost národních kultur je fantastická. Evropa je kotel, kde se zrodilo vše podstatné. Žijeme za zenitem, jde to s námi z kopce a zatím se tváříme, jako by se nic nedělo. Připomíná mi to hodně Titanic. Na palubě se tancuje, ale loď jde ke dnu. Národní vlády by si to měly uvědomit a řešit to. Brusel si to neuvědomuje, naopak má záměr poslat sem ze severní Afriky kolem padesáti milionů imigrantů. To je cesta do pekel. To způsobí velké problémy. Viděli jsme proces s Breivikem. Ty konflikty vznikají díky politice multi kulti, která akceleruje tyto extrémní způsoby chování a já bych byl rád, kdyby k tomu u nás, k těm mezikulturním střetům a konfliktům, nedocházelo. Aby i naši vnuci mohli žít ve stejně klidné Evropě, jako žili naši předci a my. Ale to je něco, co už bohužel nebude.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Šestadvacet odborníků řeklo, že jde o originály. Pak policií přibraný znalec vyslovil opačný názor. Soud zatleskal a trojici poslal do vězení. Praha, 21. století

4:39 Šestadvacet odborníků řeklo, že jde o originály. Pak policií přibraný znalec vyslovil opačný názor. Soud zatleskal a trojici poslal do vězení. Praha, 21. století

Již několikrát se ParlamentníListy.cz blíže podívaly na kauzu údajně padělaných obrazů, ve které byl…