Pravoslavné církvi hrozí zánik. Porušuje svou ústavu i zákony ČR, varují věřící

12.07.2013 19:00

Sbírání podpisů pod petici za návrat vladyky Kryštofa je u konce. Ve čtvrtek byly petiční archy předány odboru církví Ministerstva kultury České republiky. Pod petici se podepsalo celkem 3 065 lidí. Ve stejný den byl ministerstvu předán také návrh na zrušení registrace Pravoslavné církve v českých zemích.

Pravoslavné církvi hrozí zánik. Porušuje svou ústavu i zákony ČR, varují věřící
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petice za návrat vladyky Kryštofa

Krize v pravoslavné církvi začala 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu). Tehdy byl Kryštof (občanským jménem Radim Pulec), arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi zplodit tři až deset dětí, jak to tehdy do médií uvedl tajemník pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy docent Pavel Milko.

Chtějí k moci za každou cenu

Poté se Kryštof 12. 4. rozhodl rezignovat na své funkce, jak sám tvrdí, v zájmu zachování dobra a pokoje v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) jeho abdikaci ihned přijal. Jenže za pár dnů nato byla svědectví proti němu odvolána. Tím ale případ teprve začal, protože biskupové Kryštofa zpátky nechtěli a stále nechtějí a říkají, že odstoupil dobrovolně. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, cílem medializace této záležitosti, jak ji médiím sdělil docent Pavel Milko, mohla být snaha chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1, 2 miliardami korun z restitucí a odpoutání pozornosti od kanonických provinění Marka Krupici.

Jenomže právě Marek Krupica, který je Milkův kolega z husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se po Kryštofově rezignaci stal správcem pražského arcibiskupství, a dokonce se kromě toho stal také statutárním zástupcem celé pravoslavné církve v České republice, přestože sám není biskupem. Je zřejmé, že Krupicovy prohřešky se dodnes neprojednávaly.

Tvůrci petice čelili nařčením ze zlých úmyslů

Když vyšlo najevo, že obvinění vůči Kryštofovi byla samotnými svědky odvolána, vznikla 20. dubna petice za Kryštofův návrat do všech funkcí. Od počátku sběru podpisů však byla tato petice odpůrci považována za nelegitimní a její tvůrci čelili nařčením z nekanoničnosti, manipulativnosti a zlých úmyslů. „S politováním konstatujeme, že v posledních dnech byl na členy Posvátného synodu vyvíjen nátlak spojený se zastrašováním ze strany skupiny osob, snažících se za každou cenu prosadit návrat bývalého metropolity. Zároveň nepovažujeme za správné, že dobrovolně odstoupivší metropolita a skupina lidí jemu nakloněných, z nichž někteří ani nejsou pravoslavného vyznání, zahlcují domácí i zahraniční sdělovací prostředky prohlášeními, která dehonestují Posvátný synod, členy církve, kanonické právo a odporují zjištěným skutečnostem," stojí například v prohlášení synodu ze 14. května.

Kdo lže?

„Jasně prohlašuji jménem petičního výboru, že nikdo z členů našeho petičního výboru nikoho z církve ani mimo církev nezastrašoval a neurážel. Je to výmysl lidí, kteří s obsahem petice nesouhlasí a kteří se sami velmi poklesle vůči nám projevují v anonymních diskuzích. Text petice je totiž zdvořilý, jak se může každý snadno přesvědčit ZDE. My, na rozdíl od našich odpůrců, respektujeme právo na jiný názor, a proto byly na petičním serveru odkazovány i takové veřejně publikované dokumenty, které hovoří v neprospěch vladyky Kryštofa. Jsou to například články napsané panem Tomášem Jarolímem. My jsme se opakovaně snažili alespoň o přijetí výsledků petice. Proběhly telefonáty i pokusy o osobní schůzky, ale vždy jsme byli odmítnuti s tím, že na petici nemáme právo a že petice je hrubý nátlak a útok proti pravoslavné církvi. Proto jsme petici předali Ministerstvu kultury, abychom uchránili v petici obsažené osobní údaje před zneužitím současným vedením pravoslavné církve," tvrdí člen petičního výboru Vojtěch Merunka.

Pražská eparchie pod vedením ředitele Úřadu eparchiální rady Jaroslava Šuvarského, jeho manželky Evy Šuvarské, která zde zastává funkci tajemnice osvětového odboru, a správce církve Marka Krupici, vydala prohlášení odrazující věřící od petice, aktivity za návrat vladyky Kryštofa označuje za lži a pomluvy a nařizuje věřícím získávat informace pouze z oficiálních webových stránek církve, které spravuje její manžel Jaroslav Šuvarský.

Duchovní se za podepsání petice museli poníženě omlouvat

Redakce má také k dispozici korespondenci mezi Markem Krupicou a duchovními, která dokazuje, že ti, kteří petici podepsali, byli pod pohrůžkou ztráty zaměstnání donuceni se Krupicovi omluvit „za zpupné pohrdání a lhaní nadřízeným" a poníženě mu museli slíbit, že se ve své obci před věřícími „distancují od svých omylů". O dalším zastrašování duchovních čtěte ZDE.

Petice byla po celou dobu tří měsíců na internetu v diskuzích napadána anonymními uživateli, kteří mezi nadávkami a sprostými slovy stejně jako v dokumentu Evy Šuvarské neustále psali o blíže neurčených lžích a pomluvách od členů petičního výboru. Tito lidé ale zveřejňovali informace, které v době napsání mohly znát jen osoby z pravoslavné církve velmi blízké řediteli Úřadu eparchiální rady Jaroslavu Šuvarskému a správci pražské eparchie a statutárnímu zástupci Pravoslavné církve v českých zemích Marku Krupicovi.

V jejich anonymních útocích se mimo jiné urážlivě psalo o detailech osobního života Radima Pulce a duchovních a dalších členech pravoslavné církve, kteří vladyku Kryštofa podporovali a byli novým vedením vyhozeni. Tyto anonymy také psaly o průběhu jednání na synodu a pražské eparchiální radě tak podrobně, jakoby se jednání přímo účastnily. V jejich textech se rovněž vyhrožuje osobám postihem, který se u některých později skutečně naplnil, a posmívá se osobám, které Šuvarský potrestal přeřazením na jiné místo nebo úplným vyhazovem ze zaměstnání.

Sběr podpisů pod petici probíhal od 4. května do 10. července. „Během této doby od pravoslavných věřících shromáždila v pravoslavných chrámech a v pravoslavných obcích celkem 2 210 podpisů na papírových petičních listech," píše se v závěrečné tiskové zprávě petičního výboru. Kromě toho probíhala doplňková internetová forma petice na serveru www.jednej.cz, kde bylo elektronickou cestou shromážděno dalších 656 podpisů. Dále ještě petiční výbor dostával individuální podporu celkem od 230 osob formou komunikace na petiční server www.christofor.cz.

Podivná zahraniční podpora současného vedení církve

Server jednej.cz se také stal terčem útoku zahraničních hackerů a byl lokalizován z jedné ruské oblasti, kde jsou provozovány velké pornoservery. Byl to v celé historii tohoto petičního serveru druhý tak rozsáhlý internetový útok, možná větší než při lednové prezidentské kampani. Je zvláštní, kdo všechno podporuje současné vedení pravoslavné církve.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi 

„Petiční výbor si je vědom hrubých útoků na petici a falešných hlasů obsahujících sprostá slova a urážky na osobu pana Radima Pulce a členy petičního výboru. Po jejich odpočtu petiční výbor vyhlašuje ve všech formách petice celkový počet 3 065 získaných hlasů," dodávají organizátoři petice, která byla ve čtvrtek předána oboru církví na Ministerstvu kultury České republiky.

Likvidace vladyky Kryštofa pokračuje

Současné vedení církve reprezentované především Markem Krupicou, manžely Šuvarskými, tajemníkem Pavlem Milkem a členy synodu - arcibiskupem michalovsko-košickým Jurajem a hodonínským biskupem Jáchymem však petici nadále neakceptuje a opakovaně nekonkrétně hovoří o svém terorizování ze strany podporovatelů vladyky Kryštofa. Toho stále, i přes veškeré důkazy o nevině, někdejší nejvyšší hlavy místní pravoslavné církve obviňují z toho, že není kanonicky způsobilý ucházet se o biskupský úřad v kterékoliv eparchii Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, což neopomněli znovu patřičně zdůraznit všem duchovním správcům společně s výzvou docenta Pavla Milka k podávání návrhů na nového pražského arcibiskupa, aby bylo bez pochybností jasné, jakého kandidáta není žádoucí navrhovat.

Tato zpráva je docentem Pavlem Milkem od včerejška šířena po celé církvi, přestože Posvátný synod dostal minulý týden svědectví od několika osob, že obvinění vladyky Kryštofa z autorství petice a zpráv na internetu a také obvinění vladyky Kryštofa, že se v Těšově v západních Čechách nemodlí, je výmysl (o nových obviněních více ZDE).

Návrh na zrušení registrace 

Ve stejný den, kdy byly na Ministerstvu kultury předány petiční archy a další dokumentace za návrat vladyky Kryštofa, byl na stejném místě o několik hodin dříve podán návrh Asociace pravoslavných křesťanů v České republice na zrušení registrace Pravoslavné církve v českých zemích. Podle navrhovatelů Pravoslavná církev v českých zemích totiž dlouhodobě a soustavně porušuje nejen základní dokument, na základě kterého získala registraci, ale zároveň vlastní předpisy, které uvedla, že se jimi bude řídit: Ústavu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s jejími Prováděcími předpisy. Církev také při registraci garantovala, že bude dbát zákonů České republiky.

„Na základě našeho šetření a stížnosti občanů jsme však zjistili, že v současnosti, a to i dlouhodobě, vedení této registrované církve nejen, že nedodržuje předmětný základní dokument, ale i své vnitřní předpisy, které předložila jako součást v řízení o přiznání registrace. Zároveň také vedení církve hrubým způsobem porušuje principy lidskosti, snášenlivosti, popírá osobní a politická práva jedinců, ale i celých skupin věřících, hlásících se k pravoslavnému vyznání. Zároveň rozněcuje nesnášenlivost a porušuje právní předpisy, vytváří psychický nátlak na své zaměstnance, a tím dochází k ekonomickému a psychickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků," tvrdí asociace.

Podle ní je věřícím upíráno právo se vyjadřovat nejen podle církevní Ústavy ale i podle petičního zákona. „Za podpis pod petici, která se vyjadřuje k nějakému církevnímu problému, jsou duchovní věřících, kteří se podepsali pod petici, dáváni do zákazu služeb a dávána jim výpověď  z pracovního poměru. Věřícím je dokonce bráněno současným vedením církve se účastnit řádných celocírkevních shromáždění, kde mohou být účastni na správě církve a podílet se na volbě jejich orgánů. Zároveň stížnosti podle vnitřních předpisů církve se nevyřizují a na dopisy věřících nikdo neodpovídá. Skupina, která ovládla pravoslavnou církev, ignoruje jak církevní zákony, tak i zákony České republiky," stojí také v návrhu na zrušení registrace české pravoslavné církve, přičemž asociace navrhuje výslech konkrétních svědků, kteří to mohou doložit.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Jozef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

10:52 „Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

„Komunikačně to tedy bylo skvělé... jen v trochu špatném kontextu a realitě,“ okomentoval slogan sli…