Letiště Praha efektivněji kontroluje stavební rozpočty

02.06.2023 7:29 | Tisková zpráva

Využívání metody BIM přináší úsporu času a peněz. Nemusí to přitom platit jen pro stavbu jako takovou. Informace obsažené v Digitálním modelu stavby (DiMS) lze využívat například i pro zjednodušení a zrychlení kontroly rozpočtů. Praktickou zkušenost s tím mají ve společnosti Letiště Praha a.s. Tam využili mezinárodního klasifikačního systému CCI v kombinaci s identifikací k propojení všech stavebních prvků v DiMS s třídníkem stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Oddělení plánování a ekonomiky staveb totiž právě tento třídník využívá pro kontrolu stavebních rozpočtů u projektů na pražském letišti. Místo ručního vyhledávání si tak informace jednoduše pracovníci oddělení plánování a ekonomiky staveb načtou a roztřídí podle svých potřeb. Znamená to úsporu několika hodin ruční práce. Kontrola rozpočtů probíhajících staveb je tak jednodušší, rychlejší a méně náchylná k chybám.

Letiště Praha efektivněji kontroluje stavební rozpočty
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

„Dříve jsme ve spolupráci s kolegy z oddělení plánování a ekonomiky staveb vytvářeli ručně filtry ve společném datovém prostředí (CDE) a tabulkovém procesoru, abychom zatřídili stavební prvky do TSKP. To bylo poměrně časově náročné a vždy to vyžadovalo naši součinnost. Proto jsme se rozhodli celý systém zjednodušit a mezinárodní klasifikační systém CCI se ukázal jako velmi vhodný pomocník,“ říká Petr Tesař, BIM koordinátor společnosti Letiště Praha. „Navíc se ukázalo, že při využití klasifikace CCI a identifikace nám pro zatřídění všech stavební prvků stačí pouhé tři parametry. Prostor pro případnou chybu se tak zmenšuje,“ doplňuje Tesař.

Klasifikační systém zajišťuje, abychom stejné věci chápali stejně. Není to jen výsada stavebnictví nebo metody BIM. Za jistý klasifikační systém lze považovat třeba i roztřídění zboží v běžném supermarketu. Digitalizace a strojová práce s informacemi ale důležitost klasifikačních systémů zvyšuje. Ve stavebnictví při využívání metody BIM (ale nejen při něm) potřebujeme, aby se vzájemně domluvily všechny rozlišné stavební profese. Klasifikační systém je tak v podstatě základem společného digitálního jazyka pro stavby a zajistí, že od projektanta, přes rozpočtáře, až třeba po facility managera budou všichni chápat okno jako okno, byť třeba jejich aplikace budou používat různé názvy či označení.

„Klasifikační systém CCI vznikl na základě mezinárodní spolupráce a Česko bylo jedním z jeho spolutvůrců hned od počátku. Proto je vytvořen s ohledem na potřeby českých stavařů, počítá s ním připravovaný Datový standard staveb (DSS) a měl by se stát národním klasifikačním systémem,“ vysvětluje Eva Kaiserová, zástupkyně ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Příklad využití CCI ve společnosti Letiště Praha ukazuje, že tento klasifikační systém má skutečně možnost stát se propojovacím prvkem nejen pro stavební projekty, ale také pro další digitální agendy veřejné správy.“

Kontrola rozpočtů, a tak zvané výkazy výměr, jsou běžnou částí každé stavby. Mnohdy je ale jejich tvorba a případná kontrola investorem poměrně zdlouhavá práce obnášející mnoho času hledáním informací. Metoda BIM přináší změnu, všechny relevantní informace o stavbě jsou na jednom místě a sdílené napříč celým životním cyklem stavby. Bylo tedy zcela na místě pokusit se nabídnout informace o stavebních prvcích, které jsou již součástí Digitálního modelu stavby (DiMS) jako zdroj pro tuto kontrolu. Je logické, že oddělení plánování a ekonomiky staveb využívá informace v jiné struktuře, potřebuje totiž vyhodnocovat náklady po jednotlivých skupinách výrobků (například vodovodní potrubí). Tyto skupiny jsou definovány právě v třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Zdravotní péče v roce 2021 vyšla na 55 tisíc korun na jednoho obyvatele

11:42 Český statistický úřad: Zdravotní péče v roce 2021 vyšla na 55 tisíc korun na jednoho obyvatele

Celkové výdaje na zdravotní péči v Česku v roce 2021 dosáhly bezmála 580 mld. Kč a meziročně vzrostl…