50 dětí ze Sýrie do Česka: Co říká Stanislav Křeček? Teroristé! zaznělo. Jiní souhlasí. Máme zásadní informace od politiků

12.09.2018 19:44

ANKETA Politici napříč spektrem se vyjádřili k návrhu europoslankyně Michaely Šojdrové přijmout do České republiky zhruba 50 sirotků, dětských uprchlíků ze Sýrie. Například i zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: „Myslím, že proti přijetí 50 sirotků lze sotva co namítnout, bude-li tomu skutečně tak a nebude to jen záminka k prolomení našeho negativního postoje k přijímání uprchlíků obecně.“ Naopak předseda Dobré volby Pavol Lukša nápadem nadšený není: „Pokud jich paní europoslankyně chce jen 50, tak je může porozdělovat po své nepochybně rozvětvené rodině.“

50 dětí ze Sýrie do Česka: Co říká Stanislav Křeček? Teroristé! zaznělo. Jiní souhlasí. Máme zásadní informace od politiků
Foto: M.Kutilová
Popisek: V kurdském městě v Sýrii Kobaní

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) sbírá podporu pro to, aby Česko přijalo pět desítek dětí mladších osmnácti let, které osiřely – převážně jde o chlapce ve věku od 12 do 17 let ze Sýrie. „Rozhodně kvůli tomu nečekám slávu, naopak musím těžce vysvětlovat, že máme projevit solidaritu, a tím spíše u dětí. Nechci to také dělat sólově, ale v dohodě se širší komunitou a s politiky KDU-ČSL,“ uvedla Šojdrová pro server HlídacíPes.org. Následně podotkla, že rozumí lidem, kteří mají obavy, neboť ona je má též. „Ale skupiny nezaopatřených sirotků se může bát jen hlupák nebo sobec. Vždyť je to naopak prevence jejich budoucí radikalizace. Jediné, co je zapotřebí, je politická odvaha,“ uzavřela se slovy, že není nutné dětem hned udělovat azyl.

Již v pátek se o tom bude jednat na půdě Senátu České republiky. U kulatého stolu, který svolal předseda výboru pro záležitosti EU Václav Hampl, se sejdou zástupci vlády, Ministerstev zahraničních věcí a vnitra i v Česku žijící syrské komunity. Inspirací celého plánu je iniciativa zachráněného uprchlického Wintonova dítěte, britského lorda Dubse. Šojdrová má podporu právě Hampla. „Jsem přesvědčen, že navzdory strachu z imigrace z afrických zemí a z Blízkého východu, který dnes v ČR dominuje, existuje významná část občanů, pro něž je účast, soucit a pomoc lidem postiženým válkou, přírodními katastrofami nebo despotickými režimy velmi významnou hodnotou,“ uvedl senátor zvolený jako nestraník za KDU-ČSL a SZ. „Pomoci pár dětem, kterým válka a krutý režim ničí život odmala na mnoha frontách, ale nejdrsněji ztrátou obou rodičů, je snad to nejmenší, čím můžeme svoji lidskost realizovat,“ dokončil pak pro server HlídacíPes.org Václav Hampl.

ParlamentníListy.cz se politiků v anketě zeptaly, co si tomto návrhu myslí.

„Pokud by přímo paní Šojdrová nebo někdo jiný chtěl o sirotky pečovat a pokud ti chudáci sirotci žádné jiné příbuzné doma nemají, pak OK,“ uvedl bývalý europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach.

„Ano, pokud jsou to sirotci do 15 let, najdou se pro ně zdejší adoptivní rodiny a nepřistěhuje se za nimi rozsáhlé příbuzenstvo a bude postaráno o jejich řádné vzdělání a výchovu,“ sdělil bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a nyní kandidát na senátora za SPD Ivan David.

„Vláda se o ně neumí postarat. Dobré skutky se mají dělat za soukromé peníze, alespoň tak to čteme v Bibli. Dokonce přitom pravice nemá vědět, co dělá levice,“ domníval se europoslanec za Svobodné Jiří Payne.

„Paní europoslankyně Šojdrová si zřejmě neuvědomuje, co by toto přijetí způsobilo. Nikdo nemá výhrady k uprchlíkům, kterým by měla být poskytnuta pomoc v rámci mezinárodního práva. Ale nevidím žádný důvod k přijímání dětí do naší země, které mají zcela jiné kořeny a pocházejí z prostředí, které není slučitelné s naším současným chápáním demokracie. Navíc je potřeba vzít v úvahu i zákon o slučování rodin, který by umožňoval příchod dalších osob. Vznikly by tím i další náklady státu na jejich zabezpečení, výuku jazyků a adaptaci na naše podmínky,“ konstatoval poslanec a člen předsednictva SPD Radovan Vích. „Máme dost našich vlastních potřebných a nezaopatřených sirotků a dětí v Klokáncích, o které bychom se měli lépe starat, a to by měla být priorita našeho státu. Navíc přijetí několika desítek dětí situaci dětí v této válkou zmítané zemi nevyřeší. Naše případná pomoc těmto dětem by měla směřovat do konkrétních projektů v jejich prospěch a v jejich zemi,“ doplnil.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
  • poslanec

„S návrhem se musím ještě seznámit,“ konstatoval Radek Holomčík, poslanec, druhý místopředseda Pirátů.

„Je to určitě dobře. Je naší morální povinností pomáhat lidem a především dětem v nouzi. V ČR již syrské rodiny jsou a integrace jde bez problémů,“ konstatoval Ondřej Mirovský, pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 (Strana zelených).

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

  • SZ
  • Měníme klima v české politice!
  • městský radní

„Souhlasím s přijetím sirotků a děkuji za tento krásný lidský počin,“ poděkovala Jitka Pokorná, starostka města Nová Role (STAN).

Sirotci jsou široký pojem. Bezpečnost občanů je stejně důležitá jako humanita

„Podle mého názoru je potřeba vést politickou debatu o tom, zda prolomit nulovou toleranci pro uprchlíky a konat ve shodě většiny politického spektra. Sirotci jsou široký pojem. Neříká, že jde o malé děti, kde bych se přiklonil k argumentaci M. Šojdrové. Někteří mohou být mladiství nebo dospělí, kteří se za mladistvé vydávají. Bezpečnost občanů žijících v ČR je důležitá stejně jako humanita,“ konstatoval poslanec Petr Pávek (STAN).

„Myslím, že proti přijetí 50 sirotků lze sotva co namítnout, bude-li tomu skutečně tak a nebude to jen záminka k prolomení našeho negativního postoje k přijímání uprchlíků obecně. Humanitní výjimka potvrzující pravidlo...,“ napsal Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky.

„Československo a Česká republika dokázala vždy projevit výraznou míru humanitární pomoci a solidarity. Pomoc dětem mezi ně patří,“ domníval se poslanec a místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

„Paní europoslankyně Šojdrová má na jedné straně pravdu v tom, že skupiny sirotků se může bát jen hlupák či sobec. Na druhé straně jsou to právě dětští vojáci, kteří v těchto zemích berou na sebe pásy výbušnin a odpalují se na místech, kde to přinese nejvíce obětí. No a pokud jich paní europoslankyně chce jen 50, tak je může porozdělovat po své nepochybně rozvětvené rodině. Tím nepochybně budou tito sirotci pod větší kontrolou a přinese nám to všem příklad, že je to cesta prevence k tomu, aby se v budoucnu neradikalizovali, což na druhou stranu pokulhává, když se koukneme například do Švédska, Francie či jinde,“ vysvětlil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016 a starosta Čeladné.

„V západní Evropě sirotci, kterým je 17, se ukážou být staršími jako terorista Amri. Řekl bych, že jde o kombinaci citového vydírání a salámové metody proti zásadě ‚ani jednoho migranta‘,“ sdělil Jaroslav Bašta (ČSSD), bývalý ministr a velvyslanec.

„Pokud jde o malé děti, zdůrazňuji malé děti, které v rámci syrského válečného konfliktu přišly o rodiče či celé rodiny, tak jsem pro poskytnutí dočasného azylu. Válečné hrůzy jsou v Sýrii obrovské, děti za ně nemohou. Je to silné humánní gesto. Jde spíše o to, jestli jsme na takovou pomoc vůbec připraveni. Jestli máme odpovídající odborné a materiální zajištění,“ uvedl senátor Petr Orel (SZ).

„Pokud by ČR přijala dočasně skupinu 50 sirotků, nemám s tím žádný problém. Neboť děti vůbec za nic nemůžou. Jinak ale ohledně přijímání uprchlíků mám jiný názor,“ prozradila Jitka Valínová, členka ODS z Mělníku.

„Je zase před volbami. A příští rok dokonce do europarlamentu. Alespoň pro mne zcela zbytečného. Tím nápady různých i dosud neviditelných politiků, přitom mnohdy již z povolání, jsou tak četnější. Já jsem již dlouho demobilizován. Nechť si na to, ve vší úctě, udělá názor volič sám. Jen on totiž rozhoduje, koho a co všechno pak ze svých daní zaplatí,“ konstatoval bývalý poslanec a primář Jiří Koskuba (dříve ČSSD).

Své vyjádření zaslal i mentor Realistů Petr Robejšek: „Paní Šojdrová posiluje svoje argumenty tím, že nazývá ty, kteří mají jiný názor, hlupáky. Ve skutečnosti si o zesměšňující přívlastky koleduje sama. Zřejmě totiž není schopna uvažovat o následujících jednoduchých faktech:

1. Co to je dočasně? Do dospělosti, nebo do penze? Nebo paní Šojdrová neví, že výchozí země často odmítají přijmout své občany zpět, anebo oni sami odmítají odejít?

2. Přijmeme teď padesát, a proč ne padesát jedna a proč ne tisíc? Co to je za podivnou magii čísel? A kolik je pro nás příliš? Odpověď na tyto otázky zní takto:

3. Paní Šojdrová nechápe, že úlitby jako ta, kterou navrhuje, mají zásadní význam, protože signalizují změnu politiky. Ale přesně to je v rozporu s tím, co si přeje drtivá většina našich občanů; žádné migranty z nekompatibilních civilizací.

4. Přijímat je odmítáme a nesouhlasíme ani s politikou těch evropských zemí, které migraci na svém území strpí. Naše politika je jiná a musí se projevovat i jinak než nějakou kýčovitou symbolikou. My podporujeme EU tím, že se podílíme na ochraně vnějších hranic a tím i na odvracení nežádoucí migrace.“

„S dětskými sirotky bych určitě neměl problém, zvlášť pokud by to bylo dočasně,“ konstatoval senátor a starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

„Je chvályhodná snaha paní europoslankyně pomoci bližním. Nicméně bych tuto aktivitu přednostně směřoval k sirotkům v České republice. Máme jich docela dost a pomoc rozhodně potřebují,“ je přesvědčen Antonín Seďa (ČSSD), v letech 2002 až 2017 poslanec, zastupitel Uherského Hradiště.

„Je to problematické. Třeba budou tito sirotci bezproblémoví. Ale další generace, druhá a třetí, jsou velice nebezpečné pro ty, kteří otevřeli náruč první generaci. Maximálně bych tedy byl pro, kdyby byli z křesťanských rodin. Rozhodně ne z muslimských. Pokud by je paní Šojdrová chtěla pozvat domů a ubytovat je u sebe, tak proč ne,“ řekl Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu.


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Vy budete Babiše volit za prezidenta?

Nebyl byste totiž jediný za ANO, kdo by ho nevolil. Nemyslíte, že to o něčem také vypovídá? Jasně, žijeme demokracii, kde jsou odlišné názory běžné. Na druhou stranu, není divné, když lídr strany nemá podporu ani u vlastních lidí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Padlo po volbách: Naděje přichází s Pavlem. Ale i hrozba pro Fialu. Až si uvědomí, co má teď Babiš

5:00 Padlo po volbách: Naděje přichází s Pavlem. Ale i hrozba pro Fialu. Až si uvědomí, co má teď Babiš

ANKETA Prezidentem České republiky byl zvolen Petr Pavel. ParlamentníListy.cz se ptaly, co tento výs…