Forum CZ: Žádáme Senát, aby z výroků Jaroslava Doubravy byly vyvozeny důsledky

24.12.2011 11:20

Otevřený dopis Senátu PČR.

Forum CZ: Žádáme Senát, aby z výroků Jaroslava Doubravy byly vyvozeny důsledky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Jaroslav Doubrava
reklama

Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Mandátového a imunitního výboru,

Dovoluji si Vás jménem romských občanů této země oslovit a vyzvat, aby jste v mezích svých pravomocí a kompetencí, bezodkladně vyvodili důsledky ve smyslu článku 27 odst. 3 Ústavy ČR, článku 30 odst.1 Ústavy, v návaznosti na § 45 odst. d) jednacího řádu Senátu PČR, z opakovaně protiprávního jednání a porušování Ústavy ČR, kterého se dopouští senátor Jaroslav Doubrava svými mediálními projevy na adresu Romů.

Odůvodnění:

Dne 6.8.2011 se senátor Doubrava vyjádřil pro Parlamentní listy v tomto znění: „Romská problematika bude jedním z našich hlavních volebních témat. Ne

snad kvůli tomu, že bychom trpěli nějakou xenofobií, ale je to věc, která zejména u nás na severu začíná být velmi palčivá a je potřeba s tím něco dělat. Je potřeba docílit stavu, kdy zákony budou platit pro všechny a musí být vymahatelné“. „Všechno se opět točí kolem Romů. To je komunita, která práci považuje za nejstrašnější způsob obživy. Nadělají si 10, 12, 15 dětí a žijí z těch přídavků a podpor", „Tak se pomůže lidem, kteří vytváří nějaké hodnoty a „flákačům" se přestane vyplácet rodit děti jak na běžícím páse a nechodit do práce“ „My se od jiných levicových subjektů budeme lišit tím, že budeme mnohem více akcentovat problematiku Romů a obhajobu národních zájmů a vlastenectví,"

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Odvazny-senator-Seberte-Cikanum-davky-204671

Článek 1 Ústavy
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k
právům a svobodám člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.24.8.2011 „Mám za to, že armáda by měla být v každém případě připravena, protože to, co se začíná dít, už přesahuje veškeré meze únosnosti. Pevně doufám, že si to kompetentní místa už uvědomí a že se začnou na ten problém dívat, tak jak by se na něj dívat měly. Vláda už dlouhodobě podceňuje cikánský problém a není to jenom vláda, je to obecný problém. Vláda a zodpovědné orgány státní správy už přehlížejí doslova rasismus ze strany Cikánů. Cikáni velmi dobře vidí, že se nic neděje, že se jim nic nemůže stát, nikdo je nepotrestá, aby nebyl označen za rasistu, a tak si dovolují čím dál tím víc a končí to útoky mačetou," „Poslední události jenom nasvědčují tomu, co říkám. Jednoznačně je potřeba zpřísnit tresty, jít do nejvyšších sazeb a nebát se tyto grázly odsoudit. Také zpřísnit zákon a zvýšit sazby.

Tady už končí veškerá legrace. Situace je velmi vážná. Chceme, aby nám Cikáni zapalovali města podobně jako v Anglii?,"

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Na-Cikany-armadu-vyzval-senator-Neberte-jim-davkyzada-Pehe-206201

Článek 6 Ústavy
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. 11.11.2011 „Vůbec se nedivím tomu, že ta podnikatelka s negativními zkušenostmi s Cikány se jejich přijímaní do svého podniku brání. Celá ta legislativa v této oblasti je špatná a volá přímo po rekonstrukci. Je nesmyslené, aby mě někdo nutil k tomu, koho do práce přijmout můžu a koho nikoliv. Nikdo se nemůže divit tomu, že si někdo takto problematické lidi k sobě nechce pustit, zejména když má špatné zkušenosti,"

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Dal-jsem-Cikanum-praci-a-okradli-me-reklsenator-To-nemel-delat-213718

Protokol č. 12 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Řím, 4.11.2000

Článek 1

Všeobecný zákaz diskriminace

1 Užívání každého práva přiznaného zákonem musí být zajištěno bez jakékoli diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu či jiného postavení.

2 Nikdo nesmí být diskriminován žádným orgánem veřejné moci z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodů uvedených v odstavci 1.

Článek 1 LZPS
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2 LZPS
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Článek 3 LZPS
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Článek 5 LZPS
Každý je způsobilý mít práva.

Článek 10 LZPS
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Článek 24 LZPS
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

19.12.2011 „Cikánům či dle libosti Romům bych popřál, aby si už konečně uvědomili, že Vánoce jsou svátky klidu a míru a podle toho se ve vztahu ke svému okolí také chovali a dopřáli mír a klid domovům svých sousedů. Abych nedostával zprávy, že přepadávají i o adventu a Vánocích,“ „Jinak bych jim popřál spokojené klidné prožití svátku vánočních. Přál bych jim, aby také konečně poznali, co to je za radost, když si člověk může vydělávat svou vlastní prací a nemusí být závislý na sociálních dávkách a dalších vedlejších zdrojích. A aby zjistili, jaké to je, když si člověk může Vánoce užít z plodů své vlastní práce. Také bych jim popřál, aby již neplatilo, že jednou z nejhorších zpráv v životě je, když vám Cikán řekne: ´dobré ráno, sousede´,“ „Já si myslím, že lidem už dochází trpělivost a pokud policie a stát velmi rychle něco neudělají, tak se začnou vytvářet skupiny, které budou reagovat na tato zvěrstva Cikánů a dospějeme pak k pěknému průšvihu. Nevím, jestli si tohle pan policejní prezident a ministr vnitra uvědomují. Začíná se už veřejně mluvit o tom, že by měli vznikat domobrany proti cikánskému násilí. Ale myslíte si, že se můžeme lidem divit? Vždyť Cikáni už přepadají ve skupinách. Když jich deset zaútočí na jednoho člověka, tak to přece není normální,“

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Senator-Doubrava-popral-Cikanum-k-Vanocum-Taktrochu-jinak-217342

§ 355 TZ Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356 TZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

§ 402 TZ Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

Článek 17 Lzps
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Chceme věřit, že Česká republika je právní a demokratický stát. Že zákony této země nejsou jen „cárem bezcenného papíru“, ale slouží občanům ku prospěchu, bez ohledu na společenské postavení.

Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Zároveň žádám, abych byl srozuměn s výsledkem.

S úctou Miroslav Kováč o.s.Forum cz a skupina FB proti rasismu Roma aven jekhetane.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Názory, ParlamentniListy.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdeněk Jemelík: Zapomenutý Masaryk

20:17 Zdeněk Jemelík: Zapomenutý Masaryk

Vyrůstal jsem v domě, na jehož zdi se nacházela pamětní deska, připomínající, že na tomto místě se T…