Jan Campbell: O čem se píše, ale málo (13)

11.12.2017 10:51

V sobotu, když jsem se rozmýšlel nad tématem pokračování, byly přípravy oslav předání Nobelovy ceny za mír již ukončené. Cenu obdržela ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), založená 2007 v Melbourne. Výsledkem desetiletých aktivit ICAN bylo přijetí TPNW ( Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) v OSN. O čem se píše, ale málo, je skutečnost, že dohoda bude efektivní, až ji ratifikuje nejméně 50 států.

Jan Campbell: O čem se píše, ale málo (13)
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Jan Campbell

Zatím ji ratifikovaly pouze 3 (Vatikán, Thajsko a Gajana). Oslav předání Nobelovy ceny za mír se účastní také málo států. Z 9 atomových velmocí, podle mých informací, se účastní oslav v Oslu 10. Prosince pouze Rusko a Izrael. Na nabízející se otázky spojené s neutěšující ratifikací TPNW, minimálním počtem účastníků oslav a rostoucím nebezpečí atomového konfliktu ve světě, by mohli veřejně odpovídat stoupenci NATO, obránci míru v západním pojetí, nejen v době různých voleb, ale i političtí lídři.

Do kontextu obsahu úvodu příspěvku patří nedávná zpráva společnosti RAND, jednoho ze tří proutků, z nichž se plete důtka americké zahraniční politiky a amerických národních zájmů. Z textu zprávy RAND vyplývá, že Rusko a Čína jsou dnes dvě hlavní nebezpečí pro závažné národní zájmy USA. Rusko a Čína jsou hodnoceny autory zprávy za silné nepřátele. Za určitých okolností mohou USA s nimi prohrát válku (na strategické i operativní úrovni). Zprávu RAND doplňuje novinář Anders Anglesey z portálu Daily Star.

Jestliže RAND ve svém průzkumu se zmiňuje o pokračování plánování Pentagonu na bázi strategie dvou regionálních válek, a doporučuje se připravovat s ohledem na současný vývoj ve světě, raději na jednu velkou válku, nehledě na to, že poměr amerických a čínských ozbrojených sil činí 2,7 k 1 a USA a Ruska 6 k 1, to Anders Anglesey z portálu Daily Star se věnuje problematice UI (umělé inteligence). Čínská a ruská umělá inteligence může předstihnout USA, píše novinář Anglesey. Vladimir Putin se domnívá, že jeho země vytvoří nejlepší umělou inteligenci na světě a stane se vládcem světa, tvrdí Anglesey a současně nabízí radu amerického podnikatele Erica Schmidta: Aby k tomu nedošlo, je nutné do Spojených států přilákat nejlepší světové odborníky v oblasti umělé inteligence . Je překvapivé, že někteří z nejlepších odborníků v oblasti umělé inteligence jsou v zemích, jež mají zakázaný vstup do USA. Chcete, aby byla umělá inteligence stvořena někde tam, nebo přeci jenom tady? V Íránu pracují jedni z nejlepších počítačových odborníků na světě. Chci, aby pracovali tady pro Alphabet a Google. Nepouštět tyto lidi je šílenství. K šílenství v USA ale přispívá varováním náměstkyně amerického ministra obrany pro zpravodajskou činnost Kari Bingenová: Peking a Moskva učinily obrovský technologický pokrok a dohánějí Ameriku. Situace je natolik zoufalá, že není ani dostatek analytiků, kteří by sledovali 180 000 UFO, jež směřují k Zemi z hlubin vesmírů . Než přistane UFO v české kotlině nebo v EU, proteče mnoho vody všemi řekami starého kontinentu, vyjedná se brexit a v tichu se přijmou migranti, o nichž nebudeme ani vědět, kolik je jim let, jak a kam je zařadit podle pohlaví.

U blízkých východních sousedů (v Rusku) se mezitím trvale usídlí UI v Su-35 a dalších aparátech ve vzduchu a nad vodou létajících, a na zemi se pohybujících. Dále na východě, v ČLR, se bude pilně pracovat na realizaci plánu NGAIDP ( Next Generation Artificial Intelligence Development Plan). Jeho ambiciózní cíle mají být dosaženy již k roku 2030. Obsahují mimo jiné omlazení čínského národa (great rejuvenation of the Chinese nation ) a dosažení statutu vědecké a technologické velmoci ( science and technology superpower). Nabízí se otázka: Jak zostří UI konkurenční boj mezi USA a ČLR, a Ruskou federací? Dnes nabízím svojí částečnou odpověď a několik informací k zamyšlení.

V uvedeném konkurenčním hospodářsko - vojenském trojúhelníku jsou nepopiratelnou skutečností: A) Narušená, ale nezničená fundamentální věda v Rusku, včetně matematiky a prakticky hermeticky uzavřeného kruhu znalostí atomových a dalších technologií. B) Strukturální výhoda ČLR pro vývoj UI, politická stabilita a vize. C) Agresivní zahraniční politika USA s komerční orientací a mecenášským posláním. Uvádím pouze tři skutečnosti z mnoha. Jsou postačující pro zásadní tvrzení: Tvrdý konkurenční boj mezi USA – ČLR – RF i v oblasti UI je představitelnější, než jakákoli spolupráce.

ČLR má obrovské množství dat, miliardu uživatelů internetu, minimum restrikcí týkajících se ochrany osobních údajů, mnoho talentů, peníze, státní regulaci a vizi: ČLR jako velmoc v oblasti UI ( premier innovation center in AI by 2030) na bázi vojenské a civilní fuze (military-civil fusion). Prvotní myšlení ČLOA ( Čínské lidové osvobozenecké armády) týkající se UI se evidentně orientovalo na analýze amerických iniciativ. Jenom naivní si nedovedou představit divergenci v přístupu k UI založené na rozdílu zásadních kulturních hodnot a rozdílu v organizační dynamice. Proto očekávám, že ČLOA půjde cestou, na níž dojde k záměně informační komponenty (ways of warfare) za budoucí inteligentní (warfare). Ta se stává kriticky rozhodující v moderní armádě. ČLOA se bude angažovat, jestli se již neangažuje, podobně jako Rusko v tzv. leapfrog development s cílem dosažení rozhodující výhody na strategické linii technologií (strategic front-line). V některých klíčových technologiích mohou USA nezískat rozhodující převahu nebo strategickou výhodu. Rusko, co se týče uvedených parametrů, je bezpochyby pozadu. Neplatí to však pro směr vývoje a použití UI, asymetrického myšlení a chování. Rusko nelze podceňovat i z jiných důvodů. Dnes o nich nebudu psát. Nabízím za to několik poznámek k USA. Americkou prioritou je získání všech představitelných předností použití UI především ve vojenské oblasti. Vojenská síla USA a historicky potvrzená agresivita hospodářského a vojenského systému, dovolují udržet hegemonní pozici USA ve světě do té doby, než se objeví stát odhodlaný k preventivnímu útoku, nebo systémy používající UI, rozhodující automaticky bez člověka. Na tomto místě si dovoluji upozornit na absolutní nutnost výchovy a vzdělání odborníků. Výzva obsahuje odklon od vnímání a hodnocení člověka jako kapitál. Doba a vývoj požadují akceptovat člověka jako individuálního příjemce signálu, dat a informace, u kterého je nezbytné rozvíjet první, čistě intuitivní závěr příjmu signálu, dat a informace. Proces sledování, sbírání a hodnocení zabírá mnoho času. Po tomto čase se racionálním a myšlenkovým procesem dostáváme stejně k původnímu intuitivnímu závěru. Kdo chce vědět více o kvantových modelech chování živých organismů: Gladwell M.: Mžik, Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7363-097-3, práce profesora J. Summhammera (Univerzita Vídeň) a dalších. Kdo se zajímá o americký pohled na problematiku UI ve vojenské konkurenci USA s ČLR: Center for a New American Security. Battlefield Singularity: Artificial Intelligence, Military Revolution, and China’s Future Military Power, November 2017, Elsa B. Kania.

Zájemci o dění v ČLR si mohou poznamenat, že v každém prosinci organizuje politické vedení ČLR CEWC (Central Economic Work Conference). CEWC formuluje národní hospodářskou agendu pro příští rok. Hlavní parametry určuje politbyro KS ČLR. Zasedá většinou krátce před zahájením CEWC. V době psaní příspěvku nevím, ve kterých dnech se bude CEWC konat. Z anglického prohlášení usuzuji, že program bude obsahovat diskuze o: a) vysoké kvalitě růstu, b) reformě sféry nemovitostí a dlouhodobé politice trhu nemovitostí, c) redukci rizik finančního systému a leverage, d) zvýšení a zkvalitnění snah o odstranění chudoby k roku 2020 podle cíle definovaného prezidentem Si, a e) redukci znečištění ovzduší a pokroku v redukci degradace životního prostředí. V této souvislosti připomínám, že 2018 bude rokem 40. výročí reforem a otevření ČLR. Proto se budou všechny hlavní úkoly plnit. Jejich plnění může přinést USA i EU mnoho překvapení. O některých z nich v příštím pokračování. Například: jak prezident Trump ztratil trumfy po návratu z návštěvy ČLR, a jak pomáhá vítězit Rusku v Asii, a proč je důležité se seznamovat s kvantovou interpretací vědomí, když myslíme například o válce. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Eman Pluhař: Populismus, demokratická regrese, politické příčiny

10:02 Eman Pluhař: Populismus, demokratická regrese, politické příčiny

Profesor H.Vorländer z drážďanské Technické univerzity a ředitel Centra pro ústavu a demokracii cháp…