Miroslav Kulhavý: Po staletí trvající genocida křesťanů v islámských zemích hovoří za vše

08.09.2019 9:27

Otevřený dopis ministru kultury

Miroslav Kulhavý: Po staletí trvající genocida křesťanů v islámských zemích hovoří za vše
Foto: pixabay.com
Popisek: Muslimka - ilustrační foto

Vážený pane ministře Zaorálku,

je tomu právě 15 let, kdy Váš dřívější předchůdce, nemocný Pavel Dostál (nebo jeho podřízený), udělal chybné rozhodnutí a registrací I. stupně legalizoval islám v ČR. Tristní při tomto aktu bylo nereflektování na znalecký posudek, který de facto registraci zapovídal.

Dodané podklady, které jsou povinné k této registraci, jsou výsměchem ve vztahu k celkové islámské ideologii; to není ani polopravda, té je tam sotva setina. Největší rozpor je v cílech ÚMO a v tvrzení, že budou respektovat Ústavu a zákony ČR. To je schizofrenie v přímém přenosu: bytostně uznávám hodnoty, které demokracii ruší, ale navenek se zavazuji, že ji budu svým konáním podporovat.

Všichni muslimové se řídí m.j. jedinou knihou – Koránem, ale přesto mají muslimové v rámci víry řadu odnoží; liší se především výkladem základních textů. Nejtvrdší, až radikální jsou salafisté a ti tvoří přes 90% z muslimské komunity v ČR. Dřívější (nevím jak dnes) kontakty se Saudskou Arábií jsou známé a tamější wahhábismus přetavený do českých poměrů nevěstí nic dobrého.

Islám nelze dát do stejné řady s ostatními náboženstvími, o což se mnozí snaží. Je to jednoznačně ucelená ideologie, určující celoživotní chování jedince a rovněž organizaci celé společnosti. Dále určuje vztah k jiným kulturám, k náboženstvím a jednoznačně lze vyhodnotit tento vztah jako nepřátelský. Po staletí trvající genocida křesťanů v islámských zemích hovoří za vše.

Je značně velkým paradoxem, že ti, kdož tento stav v ČR kritizují, jsou vedeni jako extrémisté, ale ti, kdož mají ve své celkové mantře propagaci nenávisti a návody k násilí, na seznamu nejsou.

Řešením je kulatý stůl a na něm dvě varianty (nevnucuji- možná najdete další) : buď se podaří s místními organizacemi deklaratorně zneplatnit z islámských textů vše, co odporuje zák. 3/2002 sb. hlava II § 5 s odkazem na dobové události a nebo nemohou islámské spolky v ČR legálně existovat.

Věřím, pane ministře Zaorálku, již s ohledem na neutěšenou situaci v řadě západních zemích, které jsou nám výstrahou, že se budete tímto rozporuplným stavem kolem islámu v ČR vážně zabývat.

S pozdravem

Miroslav Kulhavý

V Praze dne 7. 9. 2019

zasláno na epodatelna@mkcr.cz

P.S. - Korán v češtině od Médiaoislámu.cz

Nenávist k nemuslimům – 349 veršů a Násilí a brutalita - 180 veršů – např.:

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!

4:74 Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

9:33 On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými, i když se to nelíbí modloslužebníkům.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ivo Fencl: Mé třetí svědectví o socialistické vojně

11:40 Ivo Fencl: Mé třetí svědectví o socialistické vojně

Je to podobné jako s tím Švandrlíkem. Bylo mu opakovaně spíláno „pravými“ Černými barony, kteří neza…