Slávek Popelka: Staré eposy to zakázaly

19.02.2016 21:06

Moudří lidé dávnověku uložili své, často intuitivně získané vědění, do ság a eposů. I když se jich dochoval jen zlomek, mohou být zdrojem cenných informací i pro naši dobu.

Slávek Popelka: Staré eposy to zakázaly
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lídr Holešovské výzvy Slávek Popelka

Jedním z doporučení, které tyto písemné památky obsahují, je použití mědi jako nejlepšího kovu pro obdělávání půdy. Používat železo pro tyto účely je zde výslovně zapovězeno.

Naši předkové po tisíce let dodržovali tato doporučení. Teprve moderní doba přinesla všeobecné rozšíření železných pluhů a dalšího železného nářadí na obdělávání půdy.

Následky na sebe nedaly dlouho čekat, prudce se snižuje obsah humusu v půdě, ornice se zhutňuje a vysušuje. Půda celosvětově ztrácí úrodnost.

Škodlivý vliv železa na půdu a úrodnost polí nejzřetelněji pocítilo Bulharsko v 30. letech minulého století. Po dodání obří zásilky železných pluhů z Německa klesla následující rok úroda téměř na polovinu obvyklého výnosu. Turecká menšina, která i nadále orala svá pole dřevěnými pluhy, úbytek úrody nezaznamenala. 

Pokusy prováděné v té době v Rakousku Viktorem Schaubergerem ukázaly, že pole obdělávaná mědí či jejími slitinami (bronz), dávají  až o třetinu vyšší výnosy a půda se začíná uzdravovat. Důležité je, aby nástroje přicházející do styku s ornicí byly z nemagnetického materiálu. Pokud obsahují měď, mikročástice, které se dostávají do půdy, ji příznivě ovlivňují, uzdravují a zkvalitňují.

Obdobně to platí i o lžících, příborech, nádobách a nástrojích sloužících k přípravě jídel. Naši předkové vařili své jídlo v hliněných nebo měděných hrncích a jedli je stříbrnými nebo dřevěnými lžícemi. To mělo svůj dobrý důvod…

Potraviny a voda, které přijdou do styku s magnetickým kovem (železo), ztrácejí velkou část své prospěšnosti pro člověka. Voda ovlivněná magnetickým polem vytvářeným železem mj. zablokuje přirozený sedmiletý proces obnovy buněk našeho těla. To pak rychleji stárne a vzniká řada nemocí.

Voda se dá poměrně snadno vrátit do stavu, ve kterém je pro člověka prospěšná. Informace o způsobu, jak obnovit správný spin vody najdeme na internetu pod heslem „Spinování vody“. Stejným způsobem lze změnit i vodu obsaženou v potravinách.  Pokud ale vaříme své pokrmy v železných magnetických hrncích, jíme  železnými magnetickými lžícemi, ke zpracování potravin používáme železné nástroje, špatná rotace atomů vodíku  ve vodě obsažené v potravinách se obnoví.

Vše, co přichází do styku s vodou  a také potravinami při jejich zpracování a přípravě, by mělo být z nemagnetických materiálů, nejlépe postříbřených. Stříbro má antiseptické vlastnosti, ničí bakterie a další choroboplodné zárodky.

Pokud používáme běžně dostupnou chlorovanou vodu, je dobré nechat ji ve skleněné nádobě 24 hodin stát. Do nádoby umístíme stříbrný nebo postříbřený předmět (nejlépe minci z kvalitního stříbra) a kousek křemene. Po uplynutí 24 hodin je voda nejen zbavena chloru, ale je i výrazně zdravější.

V ČR byla zahájena výroba bronzového nářadí na obdělávání půdy, nemagnetických postříbřených lžiček i dalších výrobků prospěšných pro člověka i přírodu. 

reklama

autor: PV

Mgr. Jan Berki, Ph.D. byl položen dotaz

komunikace

Nemáte dojem, že absence komunikace je celkově váš problém? Nejen vlády, ale i vás poslanců? Zřejmě jste si svojí většinou tak jistí, že se ani nepokoušíte vést s námi dialog a odpovědět, když se vás třeba zde někdo slušně ptá. Je to smutné a nemůžete se pak divit, že lidé protestují

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…