Sofie Chrtková: Co na to - nejen odboráři?

13.11.2011 17:30

Reformy a škrty z pera ministra práce a (ne)sociálních věcí, ale i jiné a navazující škrty a reformy celé vlády a nikoli jen finanční, ale i škrty práv a svobod občanů a jejich zdraví, občanů zaměstnaných i nezaměstnaných, jen potvrzují oprávněné obavy lidí, že se zde pomalu, ale jistě, nastoluje novodobý otrokářský řád pro skupiny novodobé honorace, napojené na současnou vládu, ale i různé mafie, vzájemně propojené s politiky.

Sofie Chrtková: Co na to - nejen odboráři?
Foto: Zbyněk Pecák
Popisek: Demonstrace

Vláda  míří rovnou cestou od totality k otrokářské společnosti. Používá reforem a škrtů, které se blíží „hnědým totalitním řádům" a metodám. V Česku demokracie není od r. 1939 - krátké období zmatků do r. 1948 nepočítám. Jde snadno manipulovat občany, kteří skutečnou demokracii nepoznali. Oproti západním  státům, přechází  naši občané plynule z jedné totality do druhé, z nichž ta „reálného socializmu", se jeví nyní jako  skutečně „lidská". Jediný  triumf polistopadových politiků je, že politicky porazili komunisty a  největším dílem, že rozkradli republiku, zlikvidovali průmysl a zemědělství,  rozdělili  a zadlužili stát a nyní se chystají na likvidaci občanů poté, co nastolili přímou mafiokracii.  Co zbude z Česka?

Polistopadoví politici využili a zneužili předchozí totalitní poslušnosti lidí dříve, než z nich mohla vyprchat a začali opět utahovat pomalu opratě pod různými záminkami konkurenceschopnosti, prosperity apod. - za  krásnými slovy se schovávaly zlodějny různého druhu a zcela bezstarostně se pomocí politiků kradlo - všude a vše. Nyní  a v konfrontaci s totalitou reálného socializmu, kdy ze státu zbylo ohlodané torzo s dluhy, kdy vlastně komunisté dokázali, že obavy z kapitalizmu (určitě toho českého) byly oprávněné, chtějí komunisty zakázat. Zkrátka, rozkradli stát a nasekali dluhy - s tímto morálním kreditem boj s komunisty de facto jasně prohráli.

Pod tlakem podnikatelských zlatokopů je snaha za zdatné pomocí vládních politiků, přikrýt  ohromné  státní zlodějny  dalšími podvody a lhaním, tentokrát  pod nutnými škrty a reformami. Do hry se navíc zapojilo mafií několik a každá chce dále vydělávat a krást - pro občany denně vysíláno v přímém přenosu. Tak padají hlavy „politiků" v mafiánských bojích - kam daleko, nevíme. Tak na světlo vychází různé  skandály a kauzy. Rozkradlo se, na čem se mohlo budovat a z čeho se mohlo žít a prosperovat. - politici a mafiánská honorace jsou pitomější, než komunisté a horší, než pohádkový Otesánek. „Občané, my máme hlad!" Nyní došlo, jak v té pohádce i na občany. Zlodějny, zvané vznešeně  „škrty a reformy",  navrhuje „odpovědná vláda"  pro odpovědné zloděje a rychlostí blesku jsou schvalovány a bez diskuze!  Raději neprobírat, protože by vyšlo najevo, jak jsou hloupé, diletantské a jaké další podvody, triky a zlodějny dále umožňují. A samozřejmě tak, aby se to honorace zlodějů ani nedotklo a ještě dále se jim umožnilo rozkrást a rozprodat, co ještě zbylo, včetně majetků občanů - v tom přímo „zaválel" sám ministr spravedlnosti.

Unikátní je, že svůj neúspěch, diletantství a zločinné praktiky svádějí na občany, kteří za ně platí jejich dluhy a ještě jsou placeni z našich daní - to mají jisté, ale pro ně nedostačující, tak kradou a šmelí s tím, co jim nepatří. Tato honorace zlodějů nám nyní vládne! Obdivuhodný posun v dějinách, hodnotách a morálce. „Náš stát nevzkvétá!", zato vzkvétá a bují honorace zlodějská, s vůlí  a schopnostmi  plevele.

Došlo k uzákonění zlodějen a  různých podvodů, které se dají pod pláštíkem těchto zákonů provádět a přímo  jsou „ušity na tělo" zlodějským praktikám.  Tito jsou duševními mrzáky, kteří si myslí, že pouze a jen peníze jsou alfou a omegou  všeho. I komunisti věděli, že je třeba investovat i do věcí, které nevydělávají,  ale tvoří  funkční stát a zachovávají hodnoty, do kterých prvotně patří zajištění základních potřeb a  slušný život občana, včetně kultury a vzdělání. Mimochodem, tímto a dodržováním zákonů a tvrdým postihem státních i jiných rozkrádaček, zamezili kriminalitě natolik, že byla  opravdu minimální.

Svoji amorální špínu, skandální zlodějny a podvody politiků, kdy se nikdy nic nevyřeší nebo promlčí, či jenom se mlčí, dovršují tím, že jsme se stali otroky ve vlastní zemi, pracujeme pro cizince nebo honoraci českých zlatokopů za minimální mzdu a ti, kteří přišli o práci, budou nasazeni  na veřejně prospěšné práce, jinak nedostanou ani almužnu; přesto, že  si platili pojištění pro případ ztráty zaměstnání, jež je nyní také rozkradeno. Budou pracovat  ještě za menší peníz, než je minimální mzda. Idiot se zakoupeným titulem  jim bude linkovat život i budoucnost a vzdělanec bez práce, bude zametat chodníky a uklízet psí exkrementy. Zároveň byla dosud pracujícím „otrokům" omezena značně práva a možnosti se bránit nebo svobodně rozhodovat. Pracovní doba, jak nařídí „otrokář", pracovní vytížení za dva nebo tři zaměstnance  a tři pracovní pozice,kdy není jistota, že bude za práci dokonce zaplacen! Nemocný „otrok" z hrůzy, že přijde o práci, pracuje i nemocný a nebere si raději  ani dovolenou na zotavenou. Dokonce  se množí případy, že dovolená je zamítnuta a neposkytuje se volno ani na pohřeb příbuzného. Zaměstnavatel je pán-otrokář, se všemi právy a žádnými povinnostmi vůči svému zaměstnanci. Nově je v některých státních úřadech a institucích zřizován e-mail, kde si dotyčný může na  kolegu anonymně postěžovat nebo jej zkrátka pro cokoli udat!! Z diskuze PL a postižených systémem:

*co mi řekl narovinu můj známý co podniká ............. mě se žije dobře ,mám své otroky co na mě makají za minimální mzdu, Anonym, 10.11.2011 23:06:06

co mi řekl narovinu můj známý co podniká ............. mě se žije dobře ,mám své otroky co na mě makají za minimální mzdu ,přesčasy zadarmo a ještě mají strach o práci ,čím víc nezaměstnaných tím jsou otroci poslušnější ,když mám špatnou náladu tak na ně bezdůvodně řvu a oni vědí ,že nesmí ani ceknout občas jim pošlu výplatu později ,jen tak protože můžu a doporučím jim známého lichváře ,když na mě zkoušejí to brečení jak nemají na nájem , mě to vyhovuje .a jestli jim - to mě nezajímá.*

**Další  popis osobních zážitků jednoho" otroka":  Firma vystaví účet, kdy za hodinu práce si účtuje 380,- Kč. Zaměstnanec obdrží za hodinu z této částky čistých 45,-Kč!! Kde je 335,-Kč, když na faktuře jsou účtovány položky za materiál, dopravu apod.? Za  8 hodin práce je čistý zisk pro zaměstnavatele 2.760,-Kč čistě do kapsy za práci, kterou neudělal a navíc zdravotní a sociální pojištění si český otrok-brigádník platí sám. K tomu jsou nařízeny i noční směny, práce v mrazu,  není zajištěno jídlo ani teplé nápoje, nejsou k dispozici ani toalety a voda na umytí!!!**

*** Nejsou zakázky, firma propustí „brigádníka" na dobu určitou a  vedení si koupí  tři nové modely auta. „Brigádník" je rád, že vůbec  měl štěstí, že dostal výplatu.  Jsou také „podnikatelé", kteří přijmou zaměstnance na řemeslnou a odbornou práci  se zkušební dobou  tři měsíce, kdy je dotyčnému slíbeno, že prozatím dostane jen  minimální mzdu a po třech měsících mu bude přidáno. Omyl!  Za tři měsíce jej propustí a najme dalšího otroka za stejných podmínek a  po třech měsících, kdy se dotyčný snaží jak může, aby pracoval co nejlépe , je propuštěn. Nezaměstnaných je hodně - i na tom se dá velmi slušně vydělávat!***

Zdravotní reforma a prodlužování věku odchodu do důchodu spolu souvisí, to opět souvisí se zaměstnaností, atd. Tvrzení, že lidé se mají dnes  velmi dobře a lékařská péče je na vysoké úrovni, je demagogie. Lidé nebudou mít na lékařskou péči, přecházejí nemoci z obavy, že přijdou o práci, živí se podřadnými  dováženými potravinami, žijí v permanentním strachu a stresu, který jim honorace zlodějů připravila pro každodenní život, mnozí končí jako bezdomovci z chudoby, do které je dostala vláda. To je minimální výčet, proč se mnozí žádného dlouhého věku nedožijí.

Ještě vám není dostatečně špatně? Co dělají odbory s těmito problémy? Tohle je ze skutečného současného života a není možné, že o tom  odbory ani opozice nic neví. Tohle je již novodobé otroctví! Pokud chtějí odbory, aby jim chodili občané demonstrovat, měly by s tímto něco dělat - zde lze oslovit občany, pokud je skutečný zájem něco řešit. Pak jsou malou účastí k smíchu našim médiím i vládě!!

Není ušetřen ani majetek občanů - těmi, kteří spílají komunistům, že došlo ke znárodnění majetků. Vymýšlejí se dluhy a vše se zdražuje tak, aby dluhy občanům na jistotu vznikly. Omezuje se právo dokazovat, že  občan nedluží. Exekutoři budou „konat rychleji a efektivněji"  -  zabavovat majetek dle libovůle (občanům bylo doporučeno osobou exekutorskou a nejvyšší, že bude lepší, když se odstěhují nebo změní jméno!) a soudy budou, aby se jim ulehčilo, z tohoto procesu vyjmuty. Kdo má jaký majetek bylo zjišťováno sčítáním lidu pod pokutou 10.000,-Kč - částkou větší, než je minimální, zákonem daná mzda a ve výši skutečného průměrného platu nebo důchodu. Tak rychle a moc potřebovali vědět, kdo co vlastní a kam sáhnout. Nepochybuji, že se dělají zcela nové databáze pro snadnou a efektivní činnost exekutorů, ale nejen k jejich potřebám. S různými databázemi se roztrhl  doslova pytel.

Dětem se ruší školky, jesle, školy, hřiště. Zdražuje se kultura, knihy a vzdělání. Bude se  „rozhodovat" již od páté třídy, které dítě bude chodit na střední školu a které ne. Porušuje se zákon o beztrestnosti dítěte a zaměňuje se nově tím, že již dítě v první třídě má  mít tu nebo onu odpovědnost, která jeho věkem narůstá. Jde možná jen o pokus uvést  politický návrh a názor v platnost.

****Skutečnost, jež se stala: devítiletý školák, který si neoznačí jízdenku, dostal pokutu a  rodiče  nebyli o tom DP informováni. Když dovršil 18 rok věku, přišel mu účet i s úroky za 9 let, celkem 150.000,- Kč!!!!  Rodiče se zhroutili a celková suma se vyšplhá na 250.000,-Kč, nejdříve budou splácet úroky. Díky zdražení a tomu, že mohou přijít o zaměstnání, může celá rodina skončit na ulici! Toto jsou praktiky, které vláda schvaluje!****

Vysokoškoláci budou živit banky a pracující  majitele důchodových fondů, které za třicet let již nebudou - co zde vydrželo po 22 letech, na co bylo spolehnutí, jaké zákony se nemění v každém volebním období a jsou čím dál horší?

Toto nařizování, špehování, udávání, pokutování a svévole mocných, stejně jako donutit nezaměstnaného  profesora postavit se před  koště na ulici, kde jej zná  mnoho lidí, je lidsky a společensky ponižující a nedůstojné. Tohle má sloužit k tomu, aby profesor nezapomněl pracovat, jak bylo obhajováno vládou? Zákon se bude vztahovat i na tělesně postižené a ty, kteří se zázrakem a škrtem pera náhle uzdravili! Mnozí nezaměstnaní dostanou ubohou podporu za práci, která je jinak prováděna firmami za přiměřený plat!! Přitom vláda zavinila, že je profesor na ulici v rámci „šetření" a rušení škol. Obdivuhodný a skutečně  „lidský přístup", hodný fašistických praktik. I z nezaměstnaných se udělal velký byznys!

Nabízí se otázka, zda skutečně a ve velkém,  již nejsou porušována natolik lidská práva,  zákony, Ústava i demokratické principy dle naší a dosud platné Ústavy, že nadešel čas na obranu demokracie,  resp. na její skutečné nastolení.  Toto je otázka pro opozici, občany i odbory. Mnoho občanů totiž vnímá situaci jako porušování demokratických principů a pokus o změnu demokracie opět k nějaké, možná hnědé, totalitě. Ústavně byla demokracie nastolena, ale zákony se vrací zpět k totalitě, Ústava se láme a obchází novými zákony a vyhláškami. Dá se říci, že vládní politici  a poslanci,  svými rozhodnutími a jednáním poškozují občany a stát, diskriminují většinu občanů před podnikatelskou menšinou a vedou náš stát do krize. Je jedno, zda z hlouposti nebo úmyslně, ale jde o vnitřní ohrožení státu a jeho fungování a ohrožení občanů, které může vést i ke ztrátám na životech, přinejmenším zdravotní reformou a škrty, které přímo souvisí s jinými reformami a škrty této vlády. Lze konstatovat, že míra v mnohém byla opravdu překročena a skandály této vlády, která ztratila schopnost  nejen vládnout, ale ztratila i morální kredit před širokou veřejností - nemá v demokratickém státě  co dělat a ve svévoli mocných  a neschopných či všehoschopných, pokračovat. A co na to naši slavní dizidenti? Mají horší totalitu a bezpráví, než za reálného socializmu!

Mnohým občanům vrtá v hlavě, proč nezvednou všichni konečně zadnice a nejdou demonstrovat a proč je účast na demonstracích tak malá. Důvodem je opět  plný  nástup  doutnající totality, permanentní  a nové  strachy, připravené politiky  - jako nejstarší nástroj totalitní moci  je strach. Také  polistopadové zklamání, zklamání z posledních voleb, hašteření politiků opozice a její  minimální činnost, když se stát i občané hroutí. Za mnohé mohou také média. Odbory  by měly více „řvát a tlačit na pilu", měly by se zastávat daleko více občanů. Proč se nezveřejňují zkušenosti pracujících podobným způsobem, jak jsem uvedla výše příkladem? Nemohu si  dovolit uvedení  konkrétních jmen a firem - to musí občané sami. Mají však jistotu, že nepřijdou za to o práci? Kdo se jich zastane?  Vždyť tohle by měla být práce  především odborů i opozičních politiků!  Ti by měli dávat podněty a stížnosti. Právníků mají k dispozici značný počet a jak politici, tak odboráři, jsou placeni občany či zaměstnanci, aby hájili jejich práva, zákony i Ústavu.  Je nutné zveřejňovat konkrétní případy, konkrétní firmy a konkrétní lidé by měli popisovat své poměry, nejen v zaměstnání. Je třeba popisovat realitu a skutečnost,  zacházení  zaměstnavatele se zaměstnanci, jednání úřadů a institucí s občany. Zveřejňovat,  nikoli mlčet! Lidé by se neměli bát o svých záležitostech a svém životě psát a požadovat na politicích nebo odborech zveřejnění a řešení. Je nutné zveřejňovat a dokazovat konkrétní věci - vždyť jich máme kolem sebe spousty. Je třeba je „umlátit" konkrétními důkazy co se děje a co dopustili! Přestat se bát, ať ta špína a bahno vyplave! Pokud se bude mluvit jen obecně, je to sice prospěšné, ale neúčinné. Lékařské odbory bojují za zvýšení platů, ale neměly by stejně bojovat i za zdraví občanů?

Sami víte, jaká se dovede strhnout solidarita, když se zveřejní, jak byl  postižený okraden, důchodcům hrozilo vystěhování, rodiče nemají na léčbu vážně nemocného dítěte a lidé se skládají na pomoc druhým. Morálka lidí-občanů, není špatná, jen je dušena a naopak, oslavuje se zlo, zlodějny a podvody.  Vždyť dennodenní programy v TV jsou plné násilí, zlodějů, podvodů a vrahů, jakoby ani normální život neexistoval. Honorace zlodějů a stresy nám znepříjemňují život od rána do večera a pak se ještě na to večer díváme. Občanům jsou permanentně vymývány mozky již od útlého dětství. Od útlého dětství se oslavuje zločin a podvody - i to má svůj  „politický"účel.

Když jsem se dívala na přenos z PS a vládní lži, které jsou servírovány občanům s naprostým klidem  a arogancí moci, současnou honorací zlodějů, bylo mi nevolno  a nejen z guláše lží a demagogie. Co jsou zač, mají  napsáno ve svých tvářích, což vynikne ještě více, jsou-li pohromadě a "přednáší" lži národu. „Pohřeb", jež se má konat 17.11., je namístě. Ovšem asi bych jej nepojala jako definitivní náš konec. Je třeba, aby se již pohřbila konečně totalita. J.Werich kdysi prohlásil: "Každý morální předpoklad má být futrován klackem".

Proč není důvěra v odbory u široké veřejnosti?  Odbory nečiní to, co činí odbory ve fungující a vyspělé demokracii. Jsou od toho, aby se podnikatelé nezvrhli v otrokáře!  Naše odbory mají  podporu do výše zájmu o občany a zaměstnance. Dělat se dá daleko více, pokud je skutečná vůle, ale také důvěra v odbory, že se jim podaří věci  řešit a vyřešit, byť by se jednalo o jednotlivce! A to platí i pro poslance a z našich daní placené úředníky. Tohle není „udávání" zaměstnavatele, ale zveřejnění praktik, které se dnes užívají v našem polistopadovém Česku a systému, fungujícího na podvodech, ale jak dlouho?  Nyní  dobíháme do cíle maratonu, který měl za účel položit stát i občany na lopatky a před cílem se  vždy zrychluje!

Vyšlo na serveru Vaše věc. Publikováno se svolením vydavatele.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Hampl: Společnost bez alternativy

14:25 Petr Hampl: Společnost bez alternativy

Denní glosa Petra Hampla