Paroubek: Uznání nezávislosti Kosova mě pobuřuje. V jeho čele stojí zločinci

26.10.2011 16:31

Projev na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, dne 26. 10. 2011

Paroubek: Uznání nezávislosti Kosova mě pobuřuje. V jeho čele stojí zločinci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek
reklama

Vypadalo to, že jsem zmizel, dámy a pánové, po anglicku. Není tomu tak. To bylo nějaké nedorozumění v systému.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, rozhodl jsem se vystoupit v obecné rozpravě k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku z několika důvodů. Tato vláda jako celek i pan ministr Pospíšil zvláště považuje návrh nového občanského zákoníku za jednu z nejvýznamnějších legislativních předloh svého funkčního období. Mohu s tím souhlasit. V řadě aspektů se určitě nemýlí.

Občanský zákoník sám o sobě je základem soukromého práva. Mnozí pamětníci hovoří s nadsázkou o ústavě soukromého práva. Ano, tato norma podstatně změní život občanů v naší republice, a proto bychom k návrhu měli přistoupit přiměřeně tomuto významu.

Velice varuji vládní koalici před prosazením metodou slepé většiny, tedy lapidárně řečeno, jako vždycky, tedy že nedočkavě odhlasuje návrh na jedné schůzi Sněmovny svojí stopatnáctkovou mašinérií a hotovo.

Práce na občanském zákoníku byly zahájeny v polovině devadesátých let minulého století. V roce 2002 byl tehdejší vládou schválen jeho věcný záměr. Ten připravoval v podstatě stejný tým kolem pana profesora Eliáše. V té době zde byla poměrně silná názorová opozice - profesorka Pelikánová, profesor Cepl, na začátku i legendární manželé Knapovi - a to drželo tento tým v rozumných mezích. Tato vnitřní názorová - zdůrazňuji nikoliv politická - opozice byla celému zpracování významným přínosem a výsledky práce tomu odpovídaly. V posledních letech, zejména poté, co vykonává funkci ministra spravedlnosti pan Pospíšil, se však atmosféra okolo tohoto týmu podstatně změnila. Docházelo k poměrně rozsáhlým změnám, které mnohdy byly pouze formálně dány k připomínkám, s krátkými lhůtami k připomínkám. Legislativní proces ve smyslu přípravy tohoto návrhu byl - jak se zdá - odfláknut, stával se stále více formálním. Ještě než se předloha dostala do Poslanecké sněmovny, její charakter se změnil a šíří se kolem ní legendy, ba mýty.

Takových mýtů je mnoho. Některé jsou zcela směšné, zbytečně politizující, například že teprve nyní se zbavíme totalitního občanského práva, což po mnoha podstatných novelách po roce 1989 je nesmyslné tvrzení, nebo že za vzor slouží občanský zákoník, o kterém se v právnických kruzích mluvilo s úctou, tedy občanský zákoník z roku 1811. I ve vystoupení pana ministra jsem něco takového zaslechl.

Troufám si tvrdit, že úmysl tady byl, ale dnešní podoba a rozsah se tomuto úmyslu vzdaluje. Slavný český právník Antonín Randa vždy apeloval na pověstné zlaté vážky, na kterých je třeba vážit každé slovo, každou větu, neboť pokud schválíme normu plnou různých chyb, způsobíme nedozírné škody právě občanům, kterým má kvalitní právo pomáhat v každém okamžiku jejich života. Já jsem přesvědčen, že občanský zákoník nás doprovází prakticky 24 hodin denně, počínaje nákupem kávy v parlamentním bistru a konče zajištěním klidného života v pronajatém či zakoupeném bytě. Ústavněprávní výbor se předlohou zabýval na jednom třídenním zasedání, dále pak předloze věnoval celou sérii setkání s týmem zpracovatelů, což však posloužilo víc odborné veřejnosti než poslancům. Proto můj první apel na nás, kolegyně a kolegové, zní: apeluji na zdravý rozum a odpovědnost. Nebuďme nedočkaví a věnujme předloze dostatek pozornosti, v případě předkládání pozměňovacích návrhů dejme dostatek času parlamentní legislativě i předkladatelům, aby tyto návrhy v klidu analyzovali. Přivítal bych vskutku ještě podrobnější projednání a zpracování odborných analýz.

Druhý apel směřuje do lhůty mezi schválením zákona Parlamentem, tedy jeho platnosti a účinnosti, tedy tak zvané legisvakanční lhůtě. Navrhuji tuto lhůtu tříletou, což může mít význam mnohý - odborná veřejnost, soudci, advokáti, ale i občané získají čas ke studiu a k aplikaci v praxi. Teoretici mohou odhalit nedostatky a těch při rozsahu pouhých 600 stran, "pouhých" 600 stran textu, bude mnoho. Parlament by získal čas k případným úpravám.

Nyní pár poznámek k samotnému textu v obecné poloze. Občanský zákoník má ambici být komplexní rekodifikací soukromého práva. Zahrnuje komplexní právní úpravu všech klíčových problematik soukromého práva, zejména pak právní úpravu právního postavení fyzických a právnických osob a jejich zastupování, pojem věcí, jejich rozdělení, součásti a příslušenství věci, právních skutečností, rodinného práva, vlastnictví a dalších věcných práv včetně dědictví, závazkového práva. Tento návrh občanského zákoníku v podobě vládního návrhu mu 3 046 paragrafů a jeho celkový rozsah je více než 600 normostran. K tomu ještě ruší 213 zákonů a dalších právních předpisů. Kromě dosavadního občanského zákoníku a jeho novel jde o další zákony, ale též nařízení vlády, různé vyhlášky, a to dle mého názoru až na úroveň krajů či obcí. Právní teoretici pak kritizují snahu autorů o nové pojmy, nazývají zvolený slovník archaickým, to může přinést problémy. Některé změny jsou zcela zbytečné a zpochybňují využití dosavadní judikatury soudu. Dosud bylo občanské právo podstatně užší, nyní zahrne například normy dosud samostatných úprav práva rodinného, obchodních závazkových vztahů, ochrany spotřebitele, cenných papírů, vlastnictví bytů, práva sdružovacího a další. Návrh je záměrně takový, že i laik rozpozná snahu po věcné a pojmové diskontinuitě terminologie, prostě snaze být nový a jiný, často za každou cenu. Tato snaha ovšem přinese jen potíže. Chceme-li na novou právní úpravu pohlížet nově laickou i odbornou veřejností včetně soudů, je vhodné i takto deklarovat nemožnost používání dosavadní judikatury bez dalšího na novou právní úpravu. To však způsobí problémy především občanům a bude trvat delší dobu, než se používání nového občanského práva stane rutinní. Proto by návrhu slušelo zeštíhlení, úprava terminologie, zamyšlení, zda některé jeho části nejsou až příliš kauzuistické a podobně.

Vrátím se k mým apelům. Nepočítám s tím, že vládní koalice bude k této normě přistupovat jinak, než tomu bylo doposud, tedy s cílem hledat shodu, vyslyšet opoziční návrhy, pokud tedy budou. Apeluji také na starosty - tím nemyslím starosty v klubu TOP 09 a Starostové - tedy ne ty v tomto sále, ale na představitele obcí a měst, neboť i jich se normy až soukromoprávní týkají. Ostatně existuje analýza těchto dopadů, která je příslušným výborům k dispozici. Nenavrhuji a nenavrhnu, aby byl text Sněmovnou a priori zamítnut. Apeluji na význam tohoto legislativního počinu a význam pro občany. Volám po rozvaze, myslím, že bychom měli například najít v našem jednacím řádu prostor, aby usnesením Poslanecké sněmovny byla vytvořena skupina z delegovaných zástupců prakticky všech výborů, kterým by v různých fázích legislativního procesu, například právě po načtení pozměňovacích návrhů ve druhém čtení, bylo uloženo spolu s předkladateli a parlamentní legislativou podrobně tyto zvážit, vysvětlit jejich dopad a dát plénu příslušná doporučení, dostatek času, úvaha nad každým slovem, pochopení věcné stránky změn a důvodnost mnohých novinek a nových pojmů - to je cesta alespoň k akceptovatelnému novému občanskému zákoníku. Projednáváme často návrhy zákony, které vyjadřují názor různých politických stran na řešení mnohého - důchodů, zdravotnictví nebo brzo budeme projednávat rozpočet, zde je jasné, že jde o různá vidění společenských procesů, potřeb a jejich řešení. Občanské právo, zvané též soukromé, civilní, by vskutku mělo být projednáváno v jiné atmosféře hodné jeho významu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Více:
Ministr Pospíšil: Nový návrh občanského zákoníku je největší dílo v dějinách Parlamentu

##PROFIL 221##


Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PSP ČR
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Drahoš: Unie chystá nový Marshallův plán. Snad jej neodmítneme

20:02 Senátor Drahoš: Unie chystá nový Marshallův plán. Snad jej neodmítneme

Komentář na facebookovém profilu k jednání Evropské unie stran pandemie nového typu koronaviru