Čech žijící v Paříži: Nemůžeme zajistit bezpečí všem, kteří tu hledají útočiště, jak mylně tvrdí Drahoš. To Zeman nás před imigranty uchrání. A Drahošova kariéra za komunismu a Soros…

19.01.2018 11:59

„Dozvěděl jsem se, že Drahoš se vyjádřil, aby Středoevropská univerzita, kterou založil a financuje George Soros, se přestěhovala z Budapešti do Prahy. Víme, že Soros financuje na příklad usazování se ve Francii nezákonným přistěhovalcům, jakož i jejich násilné pronikání do Velké Británie. Byl to on, kdo financoval obrovský tábor těchto osob v Calais,“ říká mimo jiné židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství.

Čech žijící v Paříži: Nemůžeme zajistit bezpečí všem, kteří tu hledají útočiště, jak mylně tvrdí Drahoš. To Zeman nás před imigranty uchrání. A Drahošova kariéra za komunismu a Soros…
Foto: Repro foto youtube.com
Popisek: George Soros, sponzor politických neziskovek

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš podpořil výzvu vědců, kde se například píše, že „o imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali“ či že „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“ a „muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy“ a „že v naší zemi je rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím“. Co si o tom myslíte?

Anketa

Vadí vám, že reklamy Miloše Zemana zadává a vylepuje spolek jeho přátel, u kterého není jasné, kdo přesně ho financuje?

14%
86%
hlasovalo: 19976 lidí

Řekl bych, že uvedená slova zmíněné výzvy vědců jenom ilustrují pseudohumanismus současné politické korektnosti. Nikdo nepopírá, že nezákonní přistěhovalci jsou lidskými bytostmi. Nelze ale též popírat, že se sem skutečně valí, aby vysávali sociální systém, a že mnoho z nich skutečně páchá zmíněné zločiny.

Evropa v žádném případě nemůže zajistit bezpečí všem, kteří v Evropě hledají útočiště. Evropa nemá povinnost nechat se zaplavit miliony lidí, jejichž hodnoty, kultura, mentalita jsou neslučitelné s našimi.

Co se týče myšlenky, že muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, je třeba nezapomínat, že islám není na prvním místě náboženstvím, ve smyslu hledání vztahu mezi člověkem a první příčinou jeho bytí. Je to především úsilí o světovládu. Korán a další posvátné texty islámu jasně učí, že povinností každého věrného muslima je vést džihád, svatou válku, až celé lidstvo přijme islám, nebo se alespoň podřídí nadvládě muslimů. Aniž bychom chtěli rozdmýchávat etnickou a náboženskou nesnášenlivost, musíme tento fakt vědět. Je třeba brát v úvahu, že každý muslim, který bere své náboženství vážně, je pro nás nepřítelem, přinejmenším potenciálním.

Miloš Zeman je znám, že svými prohlášeními tlačil na politiky, kteří by třeba i byli pro přijetí kvót, aby nakonec byli proti. Stejně tak on svou celosvětovou publicitou do jisté míry zajišťuje, že imigranti do naší země nechtějí, protože ji považují za nepřátelskou k imigrantům. Myslíte si, že Drahoš může mít podobně mobilizační potenciál na obranu naší země před ilegální imigrací?

Obávám se, že Jiří Drahoš, pokud bude zvolen, podobný mobilizační potenciál mít nebude. Pouhý fakt, že podpořil výše zmíněnou výzvu vědců to už ukazuje dost jasně.

Ještě k oné výzvě…

Ano?

Čtu nyní knihu Břetislava Turečka, Blízký východ nad propastí (Knižní klub 2016). Tureček nesdílí naše názory, přesto se od něj můžeme dozvědět mnoho zajímavého o světě islámu. Na straně 46 své knihy popisuje konec komunistického prezidenta Afghánistánu Nadžíbulláha v roce 1996: „Prezidenta vyvlekli, vykastrovali, uvláčeli za autem ulicemi Kábulu k smrti a s genitáliemi nacpanými do úst a ruličkami dolarových bankovek mezi prsty pověsili na křižovatce na betonový pilíř.“ Takhle se nechovali ani nacisté! A tyto lidi sem chtějí brát naši politicky korektní humanisté. Doufají zřejmě, že jejich pobyt u nás pozvedne morální úroveň naší země.

Vy jste v jednom z našich rozhovorů řekl: „My Češi můžeme být hrdí na to, že mezi evropskými státníky náš prezident představuje osobnost zvlášť angažovanou v úsilí bránit naše země a naši kulturu proti islámské invazi. V západoevropských zemích je dnes už známé, že Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko se brání přívalu muslimů lépe nežli bývalé koloniální mocnosti nebo skandinávské země“. Je to podle vás pořád pravda?

Je to stále pravda. Dovolte mi citovat, v českém překladu, některé reakce čtenářů na mé texty, které jsem uveřejnil ve francouzském serveru www. ripostelaique.fr.:

(4. 9. 2017) Jestliže Němci chtějí islamisty, ať si je nechají! Bravo Viktoru Orbánovi za odboj proti „evropské demokracii“ a jejím diktátům. Bravo i ostatním ze skupiny Visegrad, kterým záleží na tom, aby zůstali Evropany.

(4. 9. 2017) Země Východu ztratily 30 let vývoje pod sovětským jhem. Ale nyní nabývají 50 let předstihu před západními zeměmi, jejichž vedení jim vnutila arabsko-muslimskou invazi.

(30.6.2017) Díky představitelům té východní Evropy, která prožila dva totalitarismy a nechce ten třetí, za to, že říkají našim zrádným předákům to, co my už nemáme právo říci: Nebyli jste zvoleni k tomu, abyste měnili národnostní složení naší země! (30.6.2017) V Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku mají odvážné předáky, na rozdíl od kolaborantů Merkelové a Macrona.

(30.6.2017) Bývalé východní země vědí, co to znamená invaze. Nechtějí zažít novou. Můžeme jim jenom říci: Držte se! Nedejte se! No muslims, no problems! 

Kdo z obou kandidátů lépe obstojí před tlakem EU na přijetí Dublinu IV, tedy nové směrnice Bruselu, která má centralizovat azylovou politiku a zajistit přerozdělování uprchlíků?

Samozřejmě, lépe uspěje Zeman. Ten se vyjádřil už mnohokráte zcela jasně o tom, jak vnímá islámskou rozpínavost. Drahoš údajně též něco řekl v tom smyslu, že nesouhlasí s kvótami nezákonných přistěhovalců, vnucovanými Bruselem. Ale pravděpodobně se jenom nechce příliš znelíbit voličům, o nichž jistě ví, že ve zdrcující většině tento bruselský diktát odmítají.

Ale i kdyby to myslel upřímně! Pokud je jeden kandidát dobrý a druhý ještě lepší, tak volme toho ještě lepšího.

 Podle kněze a teologa Tomáše Halíka padl v prvním kole voleb mýtus neporazitelného Zemana. „Nadcházející zápas dvou kultur – džetlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží,“ uvedl Halík. Co o těch slovech míníte?

Zmíněná slova Tomáše Halíka ilustrují ještě lépe než výše uvedená slova výzvy vědců falešný humanismus současných zastánců politické korektnosti. Je to ještě o to smutnější, že jejich autorem je katolický kněz.

Dlouhá staletí Církev byla hlavní morální oporou Evropanů v jejich permanentním boji proti islámské rozpínavosti. Někteří její představitelé – u nás na příklad pražský arcibiskup, Jeho Eminence Dominik, kardinál Duka – díky Bohu alespoň do určité míry tuto roli stále hrají. Psal jsem na www.eurabia.cz 14. 6. 2017, že pozval do svatovítské katedrály významné osobnosti, mimo jiné velvyslance Izraele v České republice, na oslavu padesátiletého výročí sjednocení Jeruzaléma.

Už v roce 2015 řekl: „Osud mnichů v Tibherine, kteří byli zavražděni v muslimském Alžírsku v roce 1996, může být předzvěstí osudu křesťanů ve světě.“ A též: „Jsme svědky toho, že multikulturní společnost, tak jak jsme si ji vymysleli, nefunguje. Všechny přesuny národů způsobují střety. Hodně pravdy měl Huntington. Teď záleží na tom, do jaké míry ty střety budou násilné a bolestné.“

Tomáš Halík představuje to nejhorší křídlo Církve. Jedná, jako by nevěděl, že křesťané jsou dnes hlavními oběťmi muslimského násilí ve světě, že miliony jich uprchlo z muslimských zemí, kde žili staletí před vznikem islámu, že v Evropě je daleko více bývalých křesťanů, kteří konvertují na islám, nežli muslimů, kteří konvertují na křesťanství. Jedná, jako by neznal aroganci muslimů, kteří poté, co ovládli Cařihrad, se nyní těší, že už brzy ovládnou i Řím.

Pokud takováto kolaborace s nepřítelem by se měla nazývat džentlmentstvím a rezistence barbarstvím, tak buďme nadšenými a vášnivými barbary!

Hrozí ovlivnění našich voleb z Ruska, jak o tom hovoří Jiří Drahoš?

Drahošova slova o Rusku vnímám jako podbízení se těm, kteří v roce 1968 neměli odvahu hájit svou vlast proti sovětské invazi a nyní si to vynahrazují nepřátelstvím vůči současnému Rusku, kde marxismus-leninismus už dávno není vládnoucí ideologií a které naši bezpečnost nijak neohrožuje.

Samozřejmě i to současné Rusko je velmocí, která má své mocenské zájmy. Může vnímat jednoho z českých prezidentských kandidátů jako pro něj příznivějšího. Nemůžeme vyloučit, že se snaží ovlivnit zdejší sdělovací prostředky. To ale určitě dělají i jiné mocnosti.

 Co je pro vás ještě podstatné při porovnání obou kandidátů na Hrad?

Jako podstatné vnímám dvě věci: jak každý z nich reagoval na komunistický totalitární systém a jak nyní reaguje na islámskou hrozbu.

Víme, že Miloše Zemana, narozeného v roce 1944, komunisté nepustili z kádrových důvodů na vysokou školu. V letech 1963–1967 pracoval ve strojírnách Tatra Kolín. Od roku 1965 mohl studovat dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1984 byl z politických důvodů propuštěn ze zaměstnání a pak znovu v září 1989. 17. 11. 1989 se účastnil demonstrace na Národní třídě, pak na Letné. Účastnil se diskuzí na fakultách a v divadlech. V lednu 1990 byl za Občanské fórum kooptován do Federálního shromáždění a pak v červnu řádně zvolen poslancem.

Jiří Drahoš, narozený v roce 1949, studoval od roku 1967 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V období 1985–1986 mu byl povolen studijní pobyt na Gottfried Wilhelm Leibniz Universität v Hannoveru, v západním Německu. V lednu 1989 mu bylo umožněno odjet na půlroční pobyt v São Paulo v Brazílii, kde vyučoval na tamní univerzitě jako hostující profesor. Víme, že za komunistické totality pouze dobře prokádrovaným osobám bylo něco takového umožňováno.

Co se týče muslimské hrozby, v srpnu 2015 Jiří Drahoš podepsal petici „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, zmíněnou na začátku. Tu podepsali i členové Drahošova poradního týmu Jiří Grygar a Miroslav Bárta.

Miloš Zeman při oslavě izraelského dnu nezávislosti v květnu 2014 prohlásil, že za násilnými akty jako útok na bruselské židovské muzeum stojí „islámská ideologie“. Saúdská Arábie si předvolala českého velvyslance v Rijádu a předložila mu soupis všeho, co kdy Zeman na téma islám řekl.

V březnu 2015 na konferenci AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee), Zeman prohlásil, že prvorepublikové Československo bylo „jediným ostrovem demokracie v srdci Evropy“ a Izrael je dnes na Blízkém východě v podobné situaci. Proto mezi Českem a Izraelem musí existovat solidarita.

V červnu 2015 Zeman řekl, že pokud evropské státy přijmou vlnu uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, tak tím usnadní expanzi Islámského státu do Evropy.

Islám označuje jako anticivilizaci, financovanou z prodeje ropy a drog. Vyjádřil se proti tomu, aby existovala Palestina jako suverénní stát. V případě budoucího rozšíření NATO, je pro přijetí Izraele spíše nežli Ukrajiny nebo Gruzie.

Řekl též, že mluvit o umírněných muslimech je jako mluvit o umírněných nacistech.

V září 2017 prezident Miloš Zeman vystoupil před Valným shromážděním OSN. Kritizoval váhavý postoj organizace i jednotlivých států v boji proti radikálnímu islámu. Vyzval k vytvoření silného úřadu OSN, který by proti teroristům mohl zasahovat všemi prostředky, včetně vojenské síly. Zároveň odmítl podporu nezákonné migrace.

Jistě bychom mohli ještě dlouho pokračovat ve vyjmenování všech jeho záslužných projevů a činů.

Jak tipujete výsledek druhého kola? Co by měl dělat Miloš Zeman, aby uspěl?

Podle průzkumů Jiří Drahoš má bohužel naději v druhém kole vyhrát. Ovšem, Miloš Zeman také. Nyní je už asi trochu pozdě něco významnějšího organizovat. Ale nezapomínejme, že oceány se skládají z kapek. Veřejné mínění samozřejmě ovlivňují především novináři, vyučující, soudci, duchovní. Ale i když dva kamarádi diskutují u piva, tak spoluvytvářejí veřejné mínění. Ještě nyní každý z nás může promluvit k příbuzným a ke známým. A pokud jsou oba kandidáti tak půl na půl, tak když se mu podaří přesvědčit třeba i jednu jedinou osobu, aby šla volit, a dobře volit, tak díky němu nám náš pan prezident zůstane u moci.

Je něco důležitého, co v souvislosti s prezidentskou volbou nezaznělo?

Dozvěděl jsem se, že Drahoš se vyjádřil, aby Středoevropská univerzita, kterou založil a financuje George Soros, se přestěhovala z Budapešti do Prahy. Víme, že Soros financuje na příklad usazování se ve Francii nezákonným přistěhovalcům, jakož i jejich násilné pronikání do Velké Británie. Byl to on, kdo financoval obrovský tábor těchto osob v Calais. Je zásadním nepřítelem národních totožností – zřejmě v reakci na to, co si prožil během druhé světové války.

Drahoš též prý řekl, že by nebyl proti zákonu umožňujícímu adopci dětí homosexuálními páry. Už samo povolení „sňatků“ osob stejného pohlaví je ohrožením veřejné morálky a vůbec veřejného života. Ale aby chlapci směli být adoptováni dvěma homosexuály a potom, proč ne, jimi byli pohlavně zneužívaní, to je přece jenom trochu silné!

 

Dr. Martin Janeček (narozen 1942 v Praze) má po matce židovské předky a jeho otec byl katolík. Má český, francouzský i izraelský pas. V roce 1964 odešel antikomunista Janeček do zahraničí a usadil se ve Francii, kde získal občanství. Na pařížské univerzitě vystudoval dějiny, dějiny umění a mezinárodní vztahy. Po dosažení doktorského titulu působil jako učitel na škole výtvarných umění v Orléansu a v Paříži, od roku 1976 až do důchodu pracoval na francouzském ministerstvu školství. Od roku 1979 žije střídavě v Praze a Paříži. Publicisticky se angažuje v problematice vztahů s muslimským světem, který důkladně poznal během svých cest od Maroka až po Malajsii. Své poznatky a názory publikuje ve francouzském a českém tisku (Prostor, Křesťanská revue, Proglas, Slovo z Jeruzaléma). Je autorem knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Už žádné utahování šroubů. Poslanec SPD a lékař dělá jasno, jak je to s „nemocnými“

20:20 Už žádné utahování šroubů. Poslanec SPD a lékař dělá jasno, jak je to s „nemocnými“

Už žádné utahování šroubů, vzkazuje vládě poslanec SPD a lékař Jaroslav Dvořák. Přes společnost se v…