Divím se, že Babiš nesedí ve vazbě. Advokátka Klára Slámová tuší, co bude s Čapím hnízdem a mladým Andrejem

21.11.2018 6:10

ROZHOVOR Advokátka Klára Long Slámová se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřila k aktuálně probíhající kauze českého premiéra Andreje Babiše. „Osobně to vnímám jako zcela legitimní projev názoru, který je v demokratické zemi přípustný,“ míní Slámová o incidentu, kdy aktivista Otakar Von Gemund vyhodil květiny, které Miloš Zeman, Andrej Babiš a Tomio Okamura dali k pamětní desce 17. listopadu na Národní třídě. Z jednání Andreje Babiše prý také vyplývá důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky.

Divím se, že Babiš nesedí ve vazbě. Advokátka Klára Slámová tuší, co bude s Čapím hnízdem a mladým Andrejem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Advokátka Klára Slámová
reklama

Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro TV Nova v neděli nechal slyšet, že Čapí hnízdo není a nebylo jeho. „Moje rodina si koupila firmu, která se následně ucházela o dotaci, protože moje starší dcera, která má ráda koně, měla přítelkyni, která také měla koně, přišla s tím projektem a následně se rodina rozhodla, že to bude rodinná firma, já jsem nic nepřepisoval. Já jsem nikdy nebyl majitel,“ ohradil se Babiš. Obstojí takové tvrzení po právní stránce?

Vzhledem k tomu, že pan Babiš je v uvedené kauze trestně stíhaný (nyní je v pozici obviněného), může se samozřejmě hájit způsobem, který uzná za vhodný. Výhodou obviněného (na rozdíl od svědka) je to, že na svou obhajobu – v rámci příslušného řízení – může uvádět i nepravdivá tvrzení. Jediné, co nesmí, je někoho křivě obvinit. Nevím, jakým způsobem se Andrej Babiš vyjadřoval v rámci svého výslechu po zahájení trestního stíhání a jak se bude oproti orgánům činným v trestním řízení vyjadřovat v budoucnu. To, zda způsob jeho obhajoby obstojí, je otázkou dokazování v příslušném řízení, nehledě na to, že skončení řízení zcela jistě nelze očekávat v řádu měsíců, ale let. Navíc vyjadřování pana Babiše vůči veřejnosti není pro jeho trestní řízení až tak podstatné. 

Fotogalerie: - Institut Aleny Vitáskové

Institut někdejší šéfky Energetického regulačního ...
Institut někdejší šéfky Energetického regulačního ...
Institut někdejší šéfky Energetického regulačního ...
Kniha Aleny Vitáskové Solární baroni
Poslanec Jiří Kobza
Analytik Jan Schneider

Anketa

Hlasovali byste pro pád současné vlády Andreje Babiše?

10%
90%
hlasovalo: 28014 lidí

Ohledně práce novinářů řekl Babiš, že Slonková s Kubíkem porušili švýcarské zákony. „Můj syn byl těmi novináři zneužit. Ta první reportáž byla bez jeho vědomí i bez vědomí mé exmanželky. Novináři porušili zákony, ukradli ten kód od domu, kde byl ten byt. Neřekli, že budou natáčet, měli kameru v brýlích. Můj syn a jeho máma nevěděli, že jsou točeni na záznam. Potom lhali, že s tím souhlasili,“ řekl Babiš. Prošlo by novinářům takové chování v Česku?

Tak já osobně mám názor, že nelze uvedenou situaci označit exaktně jako porušení švýcarského trestního zákona, za které by měl automaticky hrozit nějaký postih. Záleží vždy na vyhodnocení konkrétního případu a na tom, zda převýší veřejný zájem na zveřejnění nějakého rozhovoru nad zájmem soukromým. O tom by případně musel rozhodnout soud, pokud by dotčená osoba podala ve Švýcarsku žádost o trestní stíhání. Ryze formalisticky vzato – různá jednání mohou na první pohled porušovat nějaký zákon (i v ČR), nicméně vždy se posuzuje případ individuálně a jen soud může rozhodnout o tom (pokud se vůbec nějaké řízení tzv. rozběhne), zda vůbec k porušení došlo, a pokud ano, zda vůbec by následoval nějaký postih. Čili pokud premiér hlásá, že někdo porušil zákony nějaké země, aniž měl v ruce rozhodnutí soudu, a ačkoliv sám premiér prosazuje vůči novinářům dodržování presumpce neviny ve vlastním případě (a navíc jeho případ je mnohem dál – již ve stadiu trestního stíhání), je to poněkud úsměvné.

Fotogalerie: - Demisi, Babiši!

Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...
Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...
Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...
Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...
Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...
Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premié...

Pokud jde o posouzení jednání uvedených novinářů podle českých zákonů, pak nespatřuji z jejich strany žádné porušení zákona. Rozhovor proběhl ze strany Andreje Babiše mladšího i jeho matky dobrovolně, oba věděli, že hovoří s novináři, a tedy museli být minimálně srozuměni s tím, že obsah rozhovoru může být zaznamenáván a reprodukován. Rozhovor mohli kdykoliv ukončit – dokonce i prostým zavřením dveří, což neudělali. Následně navíc novináři komunikovali s Andrejem Babišem mladším i písemně a sdělili mu, že rozhovor bude zveřejněn formou televizní reportáže, za což jim Andrej Babiš mladší poděkoval a žádný nesouhlas ani dodatečně – tedy před zveřejněním – neprojevil. Novináři navíc jednali v souladu se zpravodajskou licencí.

Andrej Babiš letěl 17. listopadu časně ráno za svým synem do Švýcarska. Podle Babiše je syn psychicky nemocný. Jeho syn je přitom také obviněn v dotační kauze Čapího hnízda, pročež si v Česku mnozí politici a komentátoři stěžují, že jde o porušení pravidel. Je přípustné, aby takto premiér mohl ovlivňovat dalšího obviněného, byť jde o syna? Jak tuto intervenci vnímáte?

Z informací, které dosud byly zveřejněny, mám oprávněný důvod se domnívat, že nejpozději v okamžiku, kdy premiér oznámil svůj úmysl odletět za synem, zde došlo k situaci předvídané v § 67 písm. b) trestního řádu. Tedy že z jednání obviněného A. Babiše a z dalších skutečností vyplynula důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Andrej Babiš mladší je v uvedené věci spoluobviněný, jeho matka je zcela jistě osobou, která by mohla být v postavení svědka, neboť je nositelem zásadních informací k případu „Čapí hnízdo“. Byť mají oba ze zákona právo odepřít výpověď bez dalšího, neznamená to automaticky, že vůči nim se nelze dopouštět tzv. koluzního jednání. Nehledě na případné další osoby, které se v průběhu případu „nově“ objevily a které mohou rovněž podat informace důležité pro trestní řízení a vůči nimž koluzní jednání stále hrozí (pokud již nebylo vykonáno). Všimněme si navíc, že zákon v rámci rozhodování o vazbě nevyžaduje jistotu o vykonání „závadového jednání“, ale postačí, když je dána „důvodná obava“ z jednání popisovaného v ustanovení § 67 písm. a), b), nebo c) tr. řádu. Proto v tomto případě vyjadřuji podiv nad tím, že dosud nebylo v daném směru konáno, neboť v jiných případech je vazba „uvalována“ i za méně nápadná jednání obviněných. 

V souvislosti s tím je zajímavý i obsah jednoho z e-mailů, který Babiš mladší údajně zaslal novinářům. „Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS,“ citoval z e-mailu server Seznam Zprávy. Pokud je e-mail pravdivý, jde o přípustné jednání?

Jak jsem již uvedla dříve, podle mého názoru zde byly naplněny důvody koluzní vazby, a to bez ohledu na to, zda v budoucnu bude takové jednání prokázáno, neboť zákon v případě vazebních důvodů vyžaduje existenci „důvodné obavy“, nikoliv jistoty.

Premiér Babiš rovněž popsal, proč vrátil padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo. „Jelikož by došlo k tomu, že by byl soud a odvolací orgán by byla ministryně financí Schillerová, bylo jasné, že by to byla absurdní situace, moje bývalá firma se rozhodla, že ty peníze vrátila. Na Čapím hnízdě není ani koruna z českého ani evropského rozpočtu,“ prohlásil Babiš. Považujete takový postup za správný? Měl dotaci v první řadě vůbec požadovat?

Tak předně – odvolacím orgánem soudu zcela jistě není ministr financí. Pokud však příjemce dotace porušil dotační podmínky, je jeho povinností dotaci vrátit. To, zda k porušení dotačních podmínek skutečně došlo a zda takovým porušením byl navíc spáchán trestný čin, je na rozhodnutí příslušných orgánů a mně nepřísluší to více komentovat, byť na uvedenou situaci mám samozřejmě vlastní názor. 

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Číny
Prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Číny
Prezident Miloš Zeman a předseda vlády Ruské feder...
Prezident České republiky Miloš Zeman a prezident ...
Prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Číny
Prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Číny

Domníváte se, že Andrej Babiš mladší bude ještě někdy ve věci Čapího hnízda vypovídat?

Obávám se, že pokud vůbec někdy vypovídat bude, nebude taková výpověď v souladu s realitou. Výpověď obviněného však není v tomto rozsáhlém případu jediný důkazní zdroj. Výpovědi obviněných obecně je vždy nutné brát s určitou rezervou, která právě vychází z toho, že obviněný se může hájit způsobem, který uzná za vhodný. Pokud je mi známo, bylo shromážděno velké množství mimo jiné listinných důkazů, které poskytují poměrně ucelený obraz o průběhu dotačního řízení.

Zanedbala policie něco, co se týče údajného únosu Andreje Babiše mladšího či kauzy Čapí hnízdo?

Tak poněkud zvláštní je situace, kdy policie ukončí prověřování, aniž  vyslechne toho, kdo tvrdil, že byl unesen, a postačí jí matkou zaslaná fotografie se synem a deníkem Blesk. To lze samozřejmě označit za nestandardní postup. Co se týče kauzy Čapí hnízdo, pak s výjimkou poněkud laxního přístupu k chování obviněného Andreje Babiše (podezření z koluzního jednání) nemám k postupu policie zásadních výhrad.   

Ve veřejném prostoru se ozývá, že nadešel konec právního státu, protože policie řeší zahozené květiny 17. listopadu, ale není schopna vyřešit kauzu Čapí hnízdo. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Takový názor nesdílím a není ani v souladu se skutečností. Předně obě ty záležitosti řeší naprosto odlišné součásti policie. „Kauza“ vyhozených květin nespadá pod trestní zákoník, čili pokud vůbec bude někdo něco řešit, pak maximálně v rovině přestupkové, pokud vůbec. Osobně to vnímám jako zcela legitimní projev názoru, který je v demokratické zemi přípustný. Kauza Čapí hnízdo je zcela něco jiného, navíc již ve fázi trestního stíhání, a jak jsem výše uvedla, bude trvat v řádu let, jde o rozsáhlou trestní věc s mnoha spoluobviněnými, která vyžaduje pečlivé dokazování. Je tedy logické, že nebude skončena v dohledné době. 

Finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková se podle informací serveru Novinky.cz angažuje ve společnosti Imoba, která se podle policistů měla zapojit do fungování Čapího hnízda, a to v době, když už údajně Babiš ani jeho holding neměl mít s farmou nic společného. Je to problém?

Pokud vím, nefiguruje paní Procházková mezi obviněnými. Zatím. Je tedy na orgánech činných v trestním řízení, jaký zvolí postup, nicméně předpokládám, že pokud budou mít důkazy, které zakládají důvodné podezření, že se na protiprávním jednání mohla též podílet, budou zcela jistě zvažovat zahájení trestního stíhání i proti ní. Na druhou stranu je otázkou taktiky, zda není lepší mít Petru Procházkovou v pozici svědka než obviněného.

Co o celé věci vypovídá bankovní dokumentace banky HSBC, která měla Farmě Čapí hnízdo půjčit celkem 455 milionů? Jako kontaktní osoba byla u účtu uvedena právě Petra Procházková. I banka samotná byla údajně přesvědčena, že za Farmou Čapí hnízdo stojí právě Agrofert.

Uvedená bankovní dokumentace vyznívá samozřejmě v neprospěch obviněných (jakož i paní Procházkové), neboť z ní vyplývá, že HSBC Bank poskytla farmě půjčky proto, že měla výborné zkušenosti s Agrofertem, který měl za úvěr ručit a o kterém byla banka přesvědčena, že stojí za projektem Čapího hnízda. Farma Čapí hnízdo, a. s., byla podle uvedené dokumentace společností ze skupiny Agrofert, navíc se ve věci úvěrů měla podle dokumentace banky angažovat aktivně paní Procházková, která byla evidována bankou i jako kontaktní osoba ve smlouvě o běžném účtu uzavřené dne 18. 12. 2009 mezi farmou a bankou, kdy na paní Procházkovou byl zaevidován e-mail prochazkova@agrofert.cz. To vše samozřejmě narušuje verzi předkládanou obviněnými, nicméně je na orgánech činných v trestním řízení, aby obviněným prokázaly protiprávní jednání.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Marek Korejs
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Idiocie, nebo něco jiného? Tomáš Vyoral zírá, čím primátor Hřib oblažil Prahu

16:04 Idiocie, nebo něco jiného? Tomáš Vyoral zírá, čím primátor Hřib oblažil Prahu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Likvidace ekonomiky a zadlužení Česka do budoucnosti. To vše jde po…