Jiné záměry, než Fiala hlásil. Senior z ODS už nemohl mlčet

29.11.2022 10:41 | Rozhovor

„Škody způsobené a působené koaličními ‚partnery‘ jsou jak pro ODS, tak především pro občany České republiky asi nevratné,“ myslí si Jiří Minčič, vnitrostranický kritik a dlouholetý člen ODS z Liberecka. Podle něj Občanská demokratická strana neměla v úmyslu sliby, pro které ji stále ještě někteří občané volí, plnit. „Důvodem je touha po stálé moci, chorobná touha po moci, tj. bohatství – je tou jedinou vizí současné ODS. A samozřejmě nejen ODS,“ vysvětluje.

Jiné záměry, než Fiala hlásil. Senior z ODS už nemohl mlčet
Foto: Hans Štembera
Popisek: 30. kongres ODS v hale O2 Universum

Jste dlouhodobým kritikem směřování ODS a jeho vedení. Jak se tyto vaše výtky naplňují po roce vlády pětikoalice, ve které má ODS premiéra či důležitý post ministra financí?

Jak jsem zmínil ve svých předešlých textech, jsem členem ODS od roku 1993. Předtím jsem členem žádné politické strany nebyl. Tak jako mnoho jiných v té době, jsem tak disponoval především lidskou naivitou a vírou v to, že to, co ti tehdejší zvolení a jimi povolaní říkají, si také skutečně myslí. Byla to chyba. Myslel jsem, že ji lze napravit. Volbami. Opět chyba. Jedním z mnohých důsledků tohoto chybování je příklon k tvrzení, že počínaje především přípravou na „vstup“ do tzv. EU, bylo vše pečlivě připraveno těmi, kteří jsou skutečnými nejen vládci, ale díky zadlužení státu, majiteli ČR. K finální realizaci tak bylo potřeba ještě získat politické strany, v jejichž vedení budou ke všemu ochotná individua. Chci tak říci, že má kritika a nesouhlas s vytvořením předvolební koalice a povolební koalice koalicí, musela být neúčinná. Proto také fakt, že ODS „má“ předsedu vlády, ministra financí nebo obrany, je nedůležitý.

Kritizoval jste také koaliční spojení ODS s dalšími stranami před parlamentními volbami s tím, že to není v zájmu ODS ani naší země. Potvrdily se vaše obavy?

Ano, potvrdily. A dokonce je i předčily. Viz také závěr předchozí odpovědi. Vezměte koaliční poslankyně Pekarovou, Richterovou, koaliční poslance Rakušana, Jurečku. Poslankyně Pekarová byť by se měla věnovat především zákonodárnému spolku, kterému bohužel předsedá, tak komanduje cizí předsedy vlády, nebo stanovuje, kdy se a za co změní měna v ČR. Poslanec Rakušan se zase stará (on si to zřejmě myslí) o obnovu genetického fondu, definuje rozsah svobody myšlení a jejího volného (ne)cenzurovaného šíření. A to jsem nezmínil aktivní účast tohoto koaličního poslance a ministra vlády v debatě o možnostech atentátu na prezidenta Ruské federace, navíc ve veřejnoprávním rozhlase (!). Samostatnou, tragikomickou postavou je koaliční pirát Lipavský, který by Rusům dával „na budku“. Vskutku velmi novátorské diplomatické postupy. Jaké důsledky takový krok má, demonstruje bakalář Lipavský sám na sobě. Exekutivně tato a mnohá další individua zastřešuje křesťan Fiala, který je (zase bohužel) předsedou ODS. Toto přece nemůže být v zájmu žádné politické strany. Tedy pokud chtějí zůstat politickými stranami a nestát se agresivními politickými úderkami. Škody způsobené a působené koaličními „partnery“ jsou jak pro ODS, tak především pro občany ČR asi nevratné.

Máte informace o nynějších postojích řadových členů ODS? Nebo mezi voliči ODS, mezi kterými byli vždy i podnikatelé, živnostníci, z nichž mnozí se nyní potýkají s drahými energiemi a jejich podnikání je v ohrožení...

Není snadné odpovědět. Můj věk mi sice poskytuje jistou výhodu zkušeností, ale jsou to zkušenosti smutné, protože naznačují, jak se pravděpodobně budou vyjadřovat (pokud vůbec) nejen členové ODS, ale většina občanů ČR v současnosti, a pokud se něco nezmění i v budoucnosti. V minulém systému existovalo něco, co bych nazval komunikační duplicitou. Poskytovala jistý stupeň ochrany. Spočívala v důsledném oddělení před kým, o čem, kde a s kým se bavíte. Současný systém je ale vybaven nepoměrně vyspělejšími technologiemi. O to je to oproti minulosti těžší. Mnozí občané si jsou tohoto faktu vědomi. Ostatní tak opět používají jednu verzi pro domácí, soukromou komunikaci a druhou (třetí, čtvrtou) dle aktuálních požadavků těch Rakušanů či Lipavských. Ti, které označujete za řadové členy ODS bez ohledu na to, jak si vydělávají na obživu, jsou jen spotřebním materiálem, sloužícím k realizaci všech možných sněmů či kongresů, které tak zajistí personální postup těch, kteří byli posvěceni těmi různými ASPENy. To je ale metodika, platná skoro pro všechny politické strany, hnutí atd. A také státy. Mimochodem, ODS má dlouhodobě problém zajistit usnášeníschopnost zmíněných sněmů.

Miroslav Kalousek je známý svými peprnými výroky, nyní opět oprášil svůj starší výrok, že Češi si v porovnání se zbytkem světa žijí jako prasata v žitě a mají tu drzost naříkat. Není sice z ODS, ale není určitá sociální necitlivost příznačná pro české pravicové strany, nebo aspoň pro některé jejich významné činitele?

Pan Kalousek měl kdysi šanci stát se skutečným politikem. Díky českým politickým specifikům, které vlastně fungují se zvýšeným důrazem dodnes, svou šanci promarnil. A také díky svým osobním prioritám. Konec konců toto je společný jmenovatel s jiným, stále ještě (bohužel) aktivním politikem. Tomu v lednu 2023 skončí mandát, ale škody, které prezidentskému úřadu v posledním roce způsobil, se budou dlouho napravovat a vše nasvědčuje tomu, že v nejbližší době se to nepodaří. A pokud hovoříte o Kalouskově asociálnosti, tak mimo uvedený blábol o prasatech, za vše plně hovoří jeho někdejší pobyt na Ministerstvu financí. Navíc rád „futruje“ svoji aroganci fackováním spoluobčanů. Více dodávat netřeba. Má na Ministerstvu financí velice „zdatného“ pokračovatele. Jak v drzosti, aroganci, tak i v nevzdělatelnosti.

V otevřeném dopise výkonné radě ODS v říjnu 2021 píšete mimo jiné, že strana má nulovou vizi. Projevuje se to nyní?

Odpověď vlastně najdete v předchozích odpovědích. Já jsem výkonné radě adresoval dva dopisy a také dopis delegátům letošního kongresu ODS. Množství a závažnost projevů neexistující vize by zcela jistě vyčerpala čtenářovu pozornost. Takže co nejstručněji. Je nutné začít četbou volebních slibů a následných programových prohlášení vlád, kterých se ODS účastnila. ODS neměla v úmyslu sliby, pro které ji stále ještě někteří občané volí, plnit. Důvodem je touha po stálé moci. Viz zcela nedávné jednání v PSP ČR o zrušení tzv. odborných náměstků ministrů a jejich náhradě náměstky politickými. S tím, že ODS by uvítala, aby jejich počet (těch politických) nebyl limitován.

Cituji z mého dopisu výkonné radě: „Konečně mnoho, do nedávna nesrozumitelných kroků, dnes zapadá jak vidno, do dlouhodobě připraveného schématu. V současnosti probíhající intenzivní přeprogramování občanů ČR všech věkových kategorií pokračuje již třetím rokem. Především prostřednictvím morálních deviantů, soustředěných hlavně v tzv. politických NGO. Nové a stále upravované „výklady“ i celkem velmi nedávné historie, je mimo jiné součástí tlaku současné vlády na občany. A co je na pováženou, velmi aktivně se ho účastní i ministři – členové ODS. Té ODS, jejíž předseda za nadšeného hýkání tu ministryně války (podle poslance Fialy jsme ve válce), tu ministra kultury, financí či dopravy. Chování, výroky a činy současné vládní garnitury podmiňuje chorobná touha po majetku, moci a pochvale těch, co současné dění včetně toho válečného řídí, podporují a stále od konce r. 1945 provokují.“ Konec citace.
Ano, chorobná touha po moci, tj. bohatství, je tou jedinou vizí současné ODS. A samozřejmě nejen ODS. Jistě uznáte, že publikovat takovouto „vizi“ ve volebním programu/programovém prohlášení dost dobře nejde.

Také jste napsal, že i když ODS vyhrála volby, tak vlastně prohrála. V jakém stavu bude podle vás po současném vládnutí? Jak hodně ji to oslabí?

Není vůbec důležité, v jakém stavu bude ODS po současném vládnutí. Zásadní je, v jakém stavu je a bude Česká republika. ČR není suverénní samostatný stát. Vstupem (?) do EU se stala ekonomickou kolonií (viz ekonomka Švihlíková). Současná vláda pod vedením ODS stále více připomíná vládu protektorátní. Základní zákon ČR – Ústava České republiky, je podřízen jakýmsi pravidlům EU, která vznikají mimo území tohoto státu. To je dokonce zakotveno v samotné změněné Ústavě ČR. Zákony, mezinárodní smlouvy jsou nedodržovány či porušovány, a to jak vysokými státními úředníky (ministry), poslanci a senátory včetně samotného prezidenta republiky. Velice rychle se ČR blíží k 3bilionovému zadlužení (10/2022 2,89 bil. Kč). To, ale vůbec nebrání ministrům ve vládě za ODS v blábolení, jehož nevyčerpatelným zdrojem jsou média tzv. hlavního proudu. A chcete-li příklad dnes tak skloňované dezinformace, připomeňte si premiérovo oznámení o „zastropování“ cen energií.

Závěrem mi dovolte, abych zde citoval z rezignačního dopisu dnes již nežijícího (+2018) bývalého člena ODS Tomáše Haase, kterým se vzdává členství v ODS: „ Do dnešního dne ODS neudělala to, co udělá jakákoliv solidní firma, nebo organizace, která je v nesnázích a hrozí jí zánik. Neudělala a nemá v úmyslu udělat solidní, profesionální a objektivní analýzu toho, co zavinilo její pomalý sestup z pozice největší strany v republice do strany, která dnes pokládá za úspěch zvolení 16 poslanců v dvousetčlenné Sněmovně a jednoho europoslance. ODS ztratila mezi roky 2006 a 2013 jeden a půl milionu voličů. Nikoho ve vedení ODS to nijak nevzrušovalo, po každých volbách vedení oznámilo, že ‚problémy ODS jsou věcí minulosti‘ a ‚musíme se semknout‘. To bylo hlavním tématem mé kritiky prakticky od začátku této ignorované krize.“

Připomínám datum vzniku dopisu: 02/2015. Text dokládá, že ani za 7 let se ODS ani nepokusila odstranit nedostatky a hrubé chyby, které tak ráda kritizuje u jiných. A ani to nemá v úmyslu. Petr Fiala se stal poprvé předsedou ODS v lednu 2014, když členem ODS se stal v listopadu 2013. Vskutku raketový nástup. Pak pochopíte, že politická strana reprezentovaná předsedou a „jeho“ lidmi, účelově zneužívající vlastní stranické stanovy, nemůže skončit dobře. Doposud ani není jednoznačně vyřešen problém ustavení poslaneckých klubů. Viz poslední parlamentní volby.


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Nevybíravě jste odsoudil demostranty proti vládě či voliče Babiše. Jak mi vyvrátíte dojem, že jste tu jen pro vaše voliče? Proč vrážíte mezi lidi klíny, proč se je nesnažíte stmelovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Předvybraní kandidáti na prezidenta.“ Expert na manipulace a ovlivňování veřejného mínění promluvil

20:11 „Předvybraní kandidáti na prezidenta.“ Expert na manipulace a ovlivňování veřejného mínění promluvil

„Eskalace kampaně ve smyslu výhrůžky zastřelením je naprosto bezprecedentní situací,“ hodnotí pro Pa…