Nenažranci budou dál vítězit, obává se docent Valenčík. Perverzní chování. Čím déle bude krize trvat, tím více budou parazitovat

25. 12. 2020 8:01

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Nenažranci zase budou vítězit nikoli silou práva, ale koupeného bezpráví.“ Vysokoškolského pedagoga docenta Radima Valenčíka v uplynulém roce pár věcí překvapilo: „Kolik lidí nepochopilo, že čím déle budeme neštěstím postiženi, tím déle na nás budou mít možnost mocní parazitovat.“ Docent hovoří o těch, kteří slouží cizí moci, a ještě ze sebe dělají vlastence. Připouští, že i pro něj byl uplynulý rok náročný: „Tolik sprostoty, agresivity lidí, arogance vůči mně, obviňování, vyhrožování jsem doposud nezažil.“

Nenažranci budou dál vítězit, obává se docent Valenčík. Perverzní chování. Čím déle bude krize trvat, tím více budou parazitovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Radim Valenčík
reklama

Hned na počátku epidemie jste, pane docente, napsal: „Pozor, koronavirus vybarvuje charaktery!“ Překvapil vás někdo? Kdo se podle vás během uplynulého roku vybarvil tak, že jste to nečekal, a kdo potvrdil vaše předpoklady?

Anketa

Která z mrtvých osobností Vám nejvíce schází?

hlasovalo: 37368 lidí
Každou tragédii, každé velké neštěstí, kterými jsou postiženi obyčejní lidé, se snaží mocní využít ve svůj prospěch. Překvapilo mě, kolik lidí nepochopilo, že čím déle budeme neštěstím postiženi, tím déle na nás budou mít možnost mocní parazitovat. Překvapilo mě, kolik lidí projevilo nejen hloupost, ale v kolika z nich se probudila i bezohlednost spojená s naivní představou, že jim se přece nemůže nic stát. Překvapilo mě, kolik lidí svou hloupost a bezohlednost dává okázale najevo. Včetně lidí, se kterými jsem byl a snažím se být stále v přátelských vztazích a kteří jsou mně blízcí.

V květnu jste hovořil o tom, že by se společnost měla ptát: „Jak se bránit rozeštvávání?“ A ještě v té době jste říkal, že jsme obstáli jako společnost celkem dobře. Jak jsme, pane docente, obstáli, když shrnete celý rok?

Projevili jsme se bohužel jen jako běžci jen na krátkou trať. Někteří už v květnu prohlašovali, že „se to nedá vydržet“. Vůbec si neuvědomovali, že vše teprve začíná. Jako národ jsme moc neobstáli a máme co dohánět. Nejsmutnější roli sehráli nedovzdělaní fangličkáři, kteří mávali českými vlajkami, připíchli si trikolóru, a přitom se podíleli na pokusu o likvidaci našeho národa.

Před pár dny jste upozorňoval na to, že je důležité připomínat, že peníze na odškodnění jdou z kapes obyčejných lidí. „Těch, kteří také nesou dopady vládních opatření.“ Jak prosím hodnotíte způsob kompenzací, který jsme sledovali v uplynulém roce?

Byly to kompenzace v rámci možného. V době, kdy je stlačena poptávka poklesem výdělečných příležitostí a příjmů, nehrozí inflace a je možné z veřejných zdrojů poskytnout prostředky k povzbuzení poptávky.

Vzniklý deficit by bylo možné uhradit z emisně-inflační daně (kdysi nazývané ražebným, pokud se peníze ještě vyráběly z něčeho, co mělo hodnotu) formou monetizace našich státních dluhopisů nakoupených ČNB na volném trhu. ČNB zatím prostředky vznikající znehodnocováním koruny, tedy tím, o co přicházejí naši lidé, převádí mimo naši zemi nákupem sterilizovaných eur a uvězněním peněz v repo operacích, ze kterých platí malý, ale nadinflační úrok. Na tyto zdroje, které patří naší zemi, si budeme muset sáhnout.

Za této situace považuji za perverzní, že někteří bohatí spoléhají na možnost zneužití našich soudů a chtějí se nabalíkovat formou soudních sporů. Drobní živnostníci ani střední podnikatelé nic nezískají, ale nenažranci zase budou vítězit nikoli silou práva, ale koupeného bezpráví. 

Lze nějak popsat, s jakými dopady máme vlastně počítat v příštím roce? Co zasáhne každého?

Bude ještě dynamičtěji pokračovat bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, budou narůstat vnitřní konflikty ve většině zemí a snaha obrátit je do konfliktů mezi zeměmi. Budeme nadále vystaveni restrikcím a manipulaci. V našich silách je však dosáhnout toho, abychom nebyli vystaveni důsledkům takové hlouposti a omezenosti. Pokud by se v tomto směru podařilo alespoň něco trochu změnit k lepšímu, může příští rok znamenat obrat k lepší budoucnosti. Odpovídalo by to symbolice: letos vyšla betlémská hvězda (tj. došlo k velmi vzácné konjunkci Jupitera a Saturna) přesně v době slunovratu. Naprosto ojedinělá událost a konjunkce Jupitera a Saturna může souviset i s nadpozemským původem Ježíše.

Bohužel v době konjunkce bylo nad celou naší zemí zataženo, takže fascinující úkaz nebylo možné pozorovat. Ale i to může být určité poselství. Pokud je, tak podmínkou změny k lepšímu je i projasnění mysli našinců. To už závisí na nás. To můžeme ovlivnit.

V článku z 18. října jste zmiňoval: „Zamezení nových dodávek ‚zlé mutace‘ je tedy hlavní podmínkou toho, aby došlo k řešení situace na bázi zklidnění viru, a patrně ani jiné řešení neexistuje. (Promoření a vakcína mohou být maximálně ‚podpůrné‘ cesty, většinou však spíše situaci zhorší, pokud nejsou využívány v intencích zklidnění našeho viru.)“ Jak se díváte na současný trend chápání stavu: vakcína je jediná záchrana?

Čekání, že vakcína všechno změní, připomíná beckettovské „čekání na Godota“. V lepším případě vakcína může dynamiku epidemie zpomalit. Řešením je trpělivé zklidňování viru formou vhodných omezení, která vyplývají z pochopení logiky jeho chování. To za nás nikdo neudělá. Bohužel někteří si z iluze o možnostech vakcinace udělali vnitřní alibi pro svoji vlastní netrpělivost, a to nás taky může hodně stát.
Určité riziko je i v tom, že obrovské finanční prostředky, které jsou s aplikací vakcín spojeny, vyvolají hodně nekalou soutěž a zvýší se míra dezinformací. A to i pokud jde o vyhodnocení výsledků použití různých vakcín v různých zemích. V této oblasti bude nutné nejen čelit dezinformacím a manipulaci, ale také najít důvěryhodné zdroje informací.

Tento rok spousta lidí označuje za hrozný, strašný. Jaký byl rok 2020 pro vás, pane docente?

Byl to rok nepochybně náročný. I pro mě. Tolik sprostoty, agresivity lidí, arogance vůči mně, obviňování, vyhrožování jsem doposud nezažil. A to jen proto, že se snažím nezávisle a nezaujatě přemýšlet a psát pravdu. A zažil jsem to nejen já. Jako kdyby najednou ti, kteří mají mindrák z nedovzdělanosti, kteří závidějí tu dřinu, se kterou někteří promýšlejí oblast svého duševního úsilí, pocítili příležitost vyřídit si s nimi účty. „Podílíte se na velkém podvodu, za to budete pikat!“ – vyhlásili. Blbost, ale účinná. Mění lidi v nenávistné fanatiky. A současná globální moc toho umně využívá, manipuluje s nimi.

Ale rok 2020 nabídl i příležitost pochopení smyslu našeho bytí. SARS-Cov-2 je zvláštní tím, že se přiblížil své evolučně stabilní strategii ve smyslu teorie her. Nesnaží se poškodit nás, lidi, ale naopak. Základní kmen tohoto viru se snaží eliminovat mutace, které chtějí porušit dlouhodobým přirozeným výběrem vypěstované „mírové soužití“ mezi ním a námi. Brání mu v tom ovšem přemíra mezilidských styků v důsledku globalizace, na kterou nebyl připraven. Tak je znovu a znovu uváděn do stavu rychlé replikace, místo aby se prosadila přirozená tendence k jeho zklidnění, kterou občas pozorujeme ve světě a zaznamenali jsme dvakrát i u nás, ale nedokázali využít. Nelze totiž strategii „přitažení – rozvolnění“ aplikovat k aktuální situaci, ale je nutné počítat s fenoménem, který jsem nazval „supersetrvačností“ epidemie, tedy s tím, že proti dlouhodobé tendenci ke zklidnění stojí zrychlení replikace i základního kmene viru, když dostane od imunitního systému signál, že jeho replikační prostor chce obsadit nějaká jeho mutace nepodřizující se pravidlu „mírového soužití“. Zdůrazňuji, že o chování viru rozhodují velmi primitivní mechanismy zakódované přirozeným výběrem.
A jak to souvisí s pochopením smyslu našeho bytí? Například tak, že si můžeme a měli bychom si klást otázku, jaká je naše evolučně stabilní strategie. Evolučně stabilní strategie homo sapiens sapiens na technologické úrovni, které dosáhl. A také co je (slovy fyziků zabývajících se černými dírami) „za horizontem událostí“, tj. co nás čeká v době postcovidové.

Když to zhodnotíte, sledujete nějaké změny v chování, jednání lidí kolem vás? A vy osobně, máte pocit, že vás uplynulý „rok s covidem“ nějak změnil?

Anketa

Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele?

hlasovalo: 13775 lidí
Jednoduše řečeno: u velkého množství lidí ubylo racionality a přibylo agresivity. Tím více si vážím těch, kteří to nevzdávají a v zájmu naší země se dokážou opřít o to nejcennější, co máme: rozum a slušnost. Pokud jde o mě, ztratil jsem, jako už mnohokráte před tím, další iluze, ale stále jsem ještě nezatrpkl. Pořád v sobě cítím dost síly.

Zažili jsme demonstrace proti covidovým opatřením a výzvy k jejich nedodržování. Na druhou stranu byli k mlčení důrazně vyzýváni ti, kteří měli na řešení covidové krize jiný názor. Vzpomínáte si na nějaké, jakékoliv výroky, které podle vás v naší zemi letos opravdu neměly padnout?

Byl jsem na jediné demonstraci, na té největší na Staromáku. První dvě vystoupení byla celkem rozumná, kritizovala vládu za některá opatření, v nichž se projevilo její sobectví a její podcenění situace. Druhá polovina demonstrace už byla ubohá. Úpadek pokračoval i na dalších, které jsem sledoval jen ze záznamů. Považoval jsem za absurdní, že na tyto demonstrace chodí lidé s českými vlajkami. Není tak důležité, kdo se k jakému výroku propůjčí, ale to, že nechce brát v úvahu fakta. Protože vím, kolik lidí v mém bezprostředním okolí virus těžce zasáhl, nechce se mi věřit, že ti, kteří na demonstrace chodí, žijí v nějaké zvláštní izolaci a nemohli se o jeho nebezpečnosti přesvědčit na vlastní oči.

V minulých letech rezonovaly českým prostorem otázky česko-ruských vztahů, případně problémů s migrací a terorismem. Ukazují se tato témata nyní jako méně podstatná? Byly hádky kvůli nim zbytečné z dnešní perspektivy?

Ne. Stále je největší hrozbou pro svět vyvolání globálního konfliktu s Ruskem, ve vyprovokování kterého se někteří našinci nechali dotlačit hodně daleko. Stále jsme nejvíce okrádáni omezováním ekonomických vztahů s Ruskem pod různými záminkami.
Nebezpečí migrace, do jehož ignorování jsme také tlačeni globální mocí, zatím čelíme efektivněji.

Pokud jde o koronavirus, ten ohrožuje naše přežití spíše zprostředkovaně. Tím, že vyprovokoval vlnu iracionality, narušil mezigenerační soudržnost, umožnil vlákat velké množství lidí do nastražené pasti, v níž se stali snadno manipulovatelní. Uvěřili, že vše je jen podvod, podcenili to, že kromě zneužití epidemie je tu i fakt její existence a že se i s ní budeme muset vyrovnat. Stali se nástrojem těch, kteří mají zájem na prodlužování epidemie v rozsahu, kdy je její průběh nebezpečný nejen pro lidi, ale i pro ekonomiku naší země. Zkrátka slouží cizí moci a ještě ze sebe dělají vlastence.

Myslíte si, že se následků této epidemie vůbec někdy zbavíme? Nebo tohle všechno překryje zase něco jiného? Nechci podsouvat katastrofické scénáře…

Vždy jsem byl optimista a zůstávám jím. Určitě to nebude tak hrozné, jako byla například blokáda Leningradu. A co bude pak? Právě proto připravuji s kolegy na druhou polovinu ledna workshop s názvem: Ekonomie ekonomika doby postcovidové (za horizontem událostí). Bude volně přístupný, viz: https://radimvalencik.pise.cz/8703-worskhop-ekonomie-a-ekonomika-doby-postkovidove.html

A vaše přání do nového roku, pane docente?

Vloni jsem si přál na svém blogu do nového roku 2020, „abychom ho přežili. A při trošce neskromnosti, abychom k jeho konci měli o něco menší obavy o přežití než na konci toho, který právě skončil. To bude hodně záležet na nás.“ https://radimvalencik.pise.cz/7436-do-noveho-roku-2020-netradicne.html Nenapadá mě nic lepšího než toto přání zopakovat. Lidem dobré vůle pak přeji, aby si ji uchovali a aby dobrou vůli dokázali podpořit svým rozumem.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Daniela Černá

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Neškrtnete si. Diplomat zná odvetu Moskvy za masakr své ambasády

16:43 Neškrtnete si. Diplomat zná odvetu Moskvy za masakr své ambasády

ROZHOVOR „Ten protikrok bude rázu zejména ekonomického. Naše firmy v Ruské federaci budou mít opravd…