Podracký: Revoluce, rozvrat, totalita? Ztratilo se vědomí národa, taková společnost nepřežije

09.07.2020 12:01

ROZHOVOR „Hnutí BLM může Ameriku posílit, pokud je dost Američanů, kteří si uvědomí jeho nebezpečnost a budou volit Trumpa. Pokud bude většina obyvatel souhlasit s hnutím BLM, nebude další vláda schopna uspokojit požadavky protestujících, protože jsou to pouze nereálné iluze. Potom bude další a další revoluce a rozvrat. V některé fázi, možná hned v té první, může přijít totalita,“ myslí si publicista Vlastimil Podracký. „V epoše, kterou prožíváme, se vytratily všechny přesahující hodnoty zajišťující kontinuitu národa, člověk se stal osamoceným jednotlivcem (individualistou) vybaveným veškerými lidskými právy bez povinností, žijící jen pro sebe, jakýsi singl bez sounáležitosti s kolektivem, který jej zrodil a vychoval. Zhroucení takové společnosti je nevyhnutelné. Západní civilizace prochází tímto sebezničujícím procesem,“ domnívá se.

Podracký: Revoluce, rozvrat, totalita? Ztratilo se vědomí národa, taková společnost nepřežije
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace Řekněme jasné ne této vládě! Akci pořádalo HON- Hnutí občanské nespokojenosti

Bývalý český prezident Václav Klaus uvedl v neděli na Primě k demonstracím v USA, že jde o levicovou kulturní revoluci, která začala v šedesátých letech, prosákla společností, nyní dosáhla vrcholu a útočí na západní hodnoty. Podobně mluvil v sobotním rozhovoru pro MF Dnes bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný, který si myslí, že svět se zbláznil. „Konečně se zúročily investice do vymývání mozků dvou až tří generací. Probíhalo zejména na západních univerzitách, bylo tam přítomno ve školském systému. Je to vymývání mozků, které je velmi dobře financováno z nadací s různými otevřenými společnostmi.“ Vyústilo to dle něj do tří podvodů. Ekologického, genderového a rasového. Co si myslíte vy?

Anketa

Chcete, abychom přijali azylanty z Hongkongu?

10%
90%
hlasovalo: 14289 lidí

Nic nepřichází samo od sebe. Levicové chápání světa vzniklo ze selhání pravice. Pravice nedokázala reagovat na násilné rasistické projevy, selhávala v řešení materiálních rozdílů a chudoby. Humanismus se uchýlil do rukou levice. Původně se čekalo na úspěchy sovětského bloku, podle kterého by se věci řešily. Šokem se staly zprávy o zločinech komunistů a pokračující neschopnost komunistických států nějak řešit lidská práva, demokracii a příznivý hospodářský vývoj. Pomalu levici docházelo, že blahobyt je tvořen tržní ekonomikou a ta se nemůže zrušit. Tržní ekonomika ovšem vytváří nerovnost jako neodmyslitelnou součást systému. Rovnost ekonomická byla tedy zavržena, zatímco rovnost ras, rovnost muže a ženy, rovnost kultur, rovnost sexů a vůbec rovnost všeho se vším vypadá jako neškodná.

Levici zachvátila posedlost rovností. Levicový pochod institucemi pravice sledovala jako neškodnou šarádu, protože se nedotýkala zisků a nebránila postupujícímu blahobytu. Antropologická rovnost není biologicky a mentálně daná, nerovnost je přirozeným stavem. Rovnost může být jen před zákonem a rovnost příležitostí. Rovnost příležitostí (ať každý dokáže, co umí), dobře hlídaná, už sama o sobě nedovoluje rasismus a diskriminaci. Není zapotřebí další rovnosti. Přesto je jasné, že žena je jiná a statisticky nikdy nebude dělat mužské práce se stejnou účinností a naopak. Samozřejmě že je vždy určitý počet těch, kteří dokážou uspět v jiné doméně, a rovnost příležitostí jim to umožňuje. Společenský řád byl vytvořen bělochy a oni v něm budou vždy statisticky úspěšnější než černoši, a to i mimo jakoukoliv diskriminaci. Problém nevyřešila ani tzv. pozitivní diskriminace, tedy prosazování černochů.

Přitom nevylučuji určitou, dnes už okrajovou nelegitimní povýšenost a pocit nadřazenosti těch, kteří jsou úspěšní, a jejich neracionální jednání (skutečný rasismus), který je ve skutečnosti okrajový, nicméně signifikantní. Ten potom vyvolá hněv, ve kterém se zúročí nenávist k úspěšným a požadavky neúspěšných lidí všech ras, na kterých profitují levicové organizace využívající chaos ke svým cílům.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása cituje ve svém blogu George Orwella a jeho slavný román 1984. „Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné pitomosti, v níž má Strana vždycky pravdu.“ A Krása dodává: „Všechny podivné kampaně typu Mee too, bezuhlíková společnost nebo Black Lives Matter v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen, za špatné životní prostředí a za diskriminaci černochů. Jsou pořádány hony na úspěšné osobnosti, vymýšleny nesmyslné projekty, které zničí hospodářství jednotlivých zemí a přepisují se dějiny, ničí sochy. Vše přesně v duchu Orwella.“ Jsme opravdu v orwellovské době?

Je samozřejmé, že když ideologie je založena na nesmyslech a fabulacích, potom může prosadit svoje záměry jen totalitou, protože pravda je nejmocnější zbraň, a ta musí být umlčena. Popisovaný stav je dosahován přesvědčováním o vyfabulované vizi reality, které určité struktury společnosti věří a myslí si, že budují nový svět. Tato fabulace je podpořena některými přirozenými jevy, jako je globální oteplování. Potom stačí, aby se dostatečně prosadila myšlenka, že za to může kapitalismus a blahobyt vyspělých zemí. Bohužel, jako vždy, aktivisté něco ničí, ale nestaví, nemají představu o budoucnosti. Taková nedostatečně reálná představa budoucnosti vedla do slepé uličky komunistický režim, který se musel nakonec zcela zrušit, a veškeré oběti jemu na oltář položené, byly zbytečné proto, že usiloval o nereálné věci.

Jiří Čunek v rozhovoru pro Reflex upozorňuje, že ve všech společenských vrstvách porušujeme pravidla. „Místo toho, aby v zorném úhlu společnosti stála záchrana normálních rodin, jež mají děti, pozornost se upíná k marginálním menšinám. My bychom měli chtít, aby nebyly svobodné matky, aby fungovaly normální partnerské vztahy. Legislativu bychom měli přizpůsobit tak, abychom otce vedli k odpovědnosti za své konání, za děti,“ řekl. Co k tomu říci?

Je škoda, že pan Čunek něco šeptá za bukem, ale více se neangažuje třeba v prezidentské kampani, abychom měli koho volit. Samozřejmě že má pravdu a mně nezbývá než jen něco dodat: Relativizace hodnot, ponižování hodnotného a vyvyšování nehodnotného je metoda, kterou se dosahuje rovnost, hlavní levicová vize, cíl levicového aktivismu. Rovnost je nepřirozená, nevyplývá z přirozeného vývoje, je to iluze. Přirozený vývoj vytvořil určité útvary, jako je rodina, národ, stát, ve kterých je základem vztahů pocit sounáležitosti. Po jednotlivcích je vyžadovaná nějaká úcta a určité dobrovolné sebeobětování v zájmu těchto útvarů, bez kterého nemohou existovat. Levicoví relativisté neuznávají úctu ke kolektivům, pro ně existuje úcta pouze k jednotlivci a sebeobětování pro kolektiv je naprosto nepřípustné.

V epoše, kterou prožíváme, se vytratily všechny přesahující hodnoty zajišťující kontinuitu národa, člověk se stal osamoceným jednotlivcem (individualistou), vybaveným veškerými lidskými právy bez povinností, žijící jen pro sebe, jakýsi singl bez sounáležitosti s kolektivem, který jej zrodil a vychoval. Zhroucení takové společnosti je nevyhnutelné, neboť úcta ke společenským institucím a dobrovolná angažovanost pro společnost je nutnou podmínkou existence zvláště v demokratickém systému. Společnost je rozvracena převažujícími zájmy jednotlivců a ztratila schopnost vykonávat svoji reprodukční a výchovnou funkci. Západní civilizace prochází tímto sebezničujícím procesem.

Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci? Jakým způsobem se do postavení USA promítnou nepokoje související s hnutím Black Lives Matter?

Hnutí BLM může Ameriku posílit, pokud je dost Američanů, kteří si uvědomí jeho nebezpečnost a budou volit Trumpa. Pokud bude většina obyvatel souhlasit s hnutím BLM, nebude další vláda schopna uspokojit požadavky protestujících, protože jsou to pouze nereálné iluze. Potom bude další a další revoluce a rozvrat. V některé fázi, možná hned v té první, může přijít totalita, která se bude prezentovat jako záchrana. Jinak těžko odhadovat.

Nicméně je nutno podotknout, že USA mají před sebou v každém případě velké problémy, protože absentuje vnitřní síla, kterou kdysi disponovaly. To je veliká nevýhoda proti Číně, která disponuje mladým a činorodým obyvatelstvem zvyklým se uskrovňovat a schopným podávat pracovní výkony. USA soutěž nevyhrají a nutně se stanou druhou světovou velmocí za Čínou, nicméně je otázka, jak to přijmou a zda nebudou dělat takové kroky, které budou nebezpečné.

Je to skutečně tak, že v současné době není v USA „o co stát“? Nebo je tam život stále mnohem jednodušší a příležitosti snáze realizovatelné než jinde?

Amerika je veliká země, nakonec vždy bylo a je důležité, v které části žijete. Dosud je svobodná a jednotlivec si zde může vydobýt svoje postavení, pokud je dostatečně aktivní a schopný. Jak to bude v budoucnosti, je obtížné odhadovat. Totalita v Americe je nepravděpodobná, nikoliv z vývoje, který je, ale z hlediska Američanů jako lidí, kteří to nedovolí. Jen je otázka, zda je ještě dost oněch svobodymilovných Američanů na to, aby se ubránili, zda nebudou přečísleni levicově a anarchisticky smýšlejícími přistěhovalci a barevnými. Potom by to už nebyla stará dobrá Amerika, ale zcela jiný národ a stát.

V USA budou letos prezidentské volby. Podle Václava Klause ve výše zmiňovaném rozhovoru Donald Trump přes řadu nevhodných výroků uskutečňuje správnou politiku obhajoby národního státu proti globalistickým tendencím. „Jestli přijde Biden a umožní, aby kulturní revoluce dále pokračovala, to bych považoval za strašlivou prohru nás všech,“ uvedl. Co o tom soudíte vy?

Klaus má samozřejmě pravdu, už shora jsem vyjádřil toto znepokojení. Trump je v současné době jediná záchrana.

Jak si všiml Vladimír Železný, rezistenci vůči tomuto vývoji vykazují země, které mají zkušenost s komunismem. Polsko, Maďarsko, Česko. Zvýší se na nás kvůli tomu tlak?

Musíme odolávat tlakům, ale to platí vždy, a když budeme ustupovat, tak přijdou nové tlaky, a tak stále donekonečna. Ustupováním se nic nevyřeší. Zkušenosti s komunismem jsou velmi cenné, především nám říkají, jak postupuje totalita, jaké metody k ovládání lidí používá. Dnes, když opět chtějí zavádět cenzuru, když chtějí pronásledovat lidi za jejich názory, používají stejných metod.

Jinak ovšem jsou východní země konzervativnější, více lidí má ještě vztah ke společnosti, rozumí přesahujícím hodnotám, nejsou ještě úplní individualisté. V tomto případě můžeme děkovat komunistickému režimu, že zdržel po nějakou dobu nástup zhoubného relativismu.

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí? Poslanec za AfD Petr Bystroň interpeloval německého ministra zahraničí Heiko Maase ve věci přerozdělování migrantů po celé Evropě. Připomínal mu odmítavý postoj států V4 a ptal se Maase, zda hodlá trvat na nátlakovém způsobu. „…členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas a doplnil, že půjde o prioritu německého předsednictví EU. Jak se k těmto slovům postavit?

Slova ministra Maase je nutno takticky odmítnout. To ovšem nám asi stejně nepomůže. Vývoj k rozkladu Unie bude zajímavý. Dovedu si představit, co se stane, když nám někdo migranty vnutí. Kdo asi potom zvítězí volbách? U nás se vytvořila politická figura zrádce, lidem je jasné, že migranti jsou zhoubou a kdo je sem přivede, bude muset chodit kanály a nebude si jist ani životem. Nemyslím si, že to bude tak snadné jako v Německu. Bude to také zkouška vlastenectví a konflikt s levicovým relativismem, který multikulturalismus vytvořil.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vakcíny? Jako když vaří žábu. Rakoviny, autoimunitní nemoci? Doktor Zlínský varuje, o tomto se zatím nemluví

11:14 Vakcíny? Jako když vaří žábu. Rakoviny, autoimunitní nemoci? Doktor Zlínský varuje, o tomto se zatím nemluví

„Myslel jsem si, že nám povinné očkování napaří dřív.“ Lékař Vladimír Zlínský a lídr kandidátky SPD …