Sociolog hovoří o krvavé a hrůzostrašné hrozbě islámu a uřezávání hlav. Může prý dojít i na odsun muslimů z Evropy. A takto se z muslimů stávají vraždící fanatici

12.01.2015 4:40

ROZOHOVOR Sociolog Petr Hampl nechce soudit, zda podstatou islámu jako takového je násilí, ale současná podoba islámu taková je a mírumilovné interpretace se neujaly. Z relativně umírněných muslimů se stávají fundamentalisté ve styku se západní civilizací, protože si musí upevnit svou identitu, a to je hlavně problém Evropy. Pokud se situace nebude řešit, může dojít ke katastrofickým scénářům typu občanské války v ulicích či odsunu muslimů z Evropy. Evropané se dle něho nakonec islamizaci ubrání, i když možná za cenu občanské války.

Sociolog hovoří o krvavé a hrůzostrašné hrozbě islámu a uřezávání hlav. Může prý dojít i na odsun muslimů z Evropy. A takto se z muslimů stávají vraždící fanatici
Foto: Ivan Dostál
Popisek: PhDr. Petr Hampl na besedě ve Valašském Meziříčí

Co nám podle vás útok muslimů v Paříží na redakci sdělil? Co ta zpráva pro nás znamená?

Když pominu tu tragédii pro ty zavražděné a pro jejich rodiny, tak si nemyslím, že by to přinášelo nějakou zprávu, která by byla radikálně nová. Všichni jsme věděli, že tu jsou nějaké islámské komunity a že se radikalizují a že lidé v nich jsou k určitým věcem vedeni. Věděli jsme, že toto prostředí produkuje lidi, kteří mají touhu po násilí. Věděli jsme také, že se podobné útoky čas od času stanou. Teď je otázka, co bude následovat.

Co tedy bude následovat?

Uvidíme, zda to bude jako v podobných případech, kdy byla v počátcích vlna lidového hněvu, kdy občané žádali nějaká obranná opatření, ale vydrželo to týden, dva, tři a pak se ta solidarita rozplynula a nakonec se žádná opatření neudělala a bylo to stejné jako před tím oním útokem. Žádné opatření se nepřijalo, ale zůstal jen strach, že pokud někdo urazí islámskou komunitu, tak se mu může něco takového stát. To znamená, že ti vrahové vlastně dosáhli svého. Takto to bylo ve všech předchozích případech.

Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že islám je nebezpečím pro naši civilizaci. Někteří lidé odlišují islám a takzvaný islamismus jako jeho extrémní projev. Lze to takto oddělovat, nebo samotný islám ve svých principech, které jsou obsaženy v Koránu, v hadísech, tradici, učení proroka Mohameda a v právu šaría, je nebezpečný a násilný?

Nechci teď soudit dějiny a srovnávat texty různých náboženství. To je dlouhá piplavá práce pro historiky, archeology a jiné odborníky. Nicméně je faktem, že islám, tak jak vypadá teď v posledních letech, je pro současnou Evropu hrozbou. To je skutečnost, která teď platí bez ohledu na to, zda nějaká historická podstata islámu je taková či onaká. Můžeme říci, že hnutí Hare Krišna s naší kulturou také není příliš kompatibilní, ale můžeme vedle nich žít a žít s nimi. Nedělají to, že by vtrhávali do redakcí a s výkřiky „Haré Krišna!“ tam postříleli lidi. Je skutečnost, že současná podoba islámu takováto je. To se nedá popřít.

Někdo namítá, že většina muslimů je pokojných, mírumilovných...

V tomto bych odkázal na knihu sociologa Petera Bergera, jejímž byl editorem a která vyšla už před mnoha lety a jejíž název lze do češtiny přeložit jako „Mezi fundamentalismem a relativismem“. On tam ukázal mechanismus, jak se z takových relativně pokojných příslušníků nějakého náboženství stávají vraždící fanatikové. Ta kniha není moc čtená a je to škoda, protože ten mechanismus se dle mého názoru naplňuje.

A jak tedy funguje ten mechanismus?

Představte si člověka, který je muslim, žije někde na pokraji pouště, je to pastevec, byl muslimem od narození a moc o tom nepřemýšlí, bere to jako danost a samozřejmost, všichni ostatní jsou také muslimové. Takový člověk bude muslimem bez problémů a svým způsobem bude muslimem poměrně laxním. Nebude mít problém příležitostně se napít alkoholu. Bude vědět, že podle posvátných textů se mají lidé kamenovat a mají se jim sekat ruce, ale on už to sám na vlastní oči roky nezažil. Tito lidé jsou takoví ti v uvozovkách hodní muslimové.

Problém je v tom, když takový hodný muslim, který o své víře moc nepřemýšlí, se dostane do kontaktu s jinou civilizací. A najednou ty všechny věci, které on bral jako samozřejmé, přestávají být samozřejmé. On, jeho osobní identita, jeho vidění světa jsou ohroženy. A on si začne znovu srovnávat v hlavě, jak moc je pro něj ten islám důležitý, co jsou jeho základní životní mravní hodnoty. A najednou z umírněného islámu se stává islám radikální, extrémně násilný. Fundamentalismus se rodí hlavně tam, kde je islámská civilizace v kontaktu s evropskou či jinou. Tam se ti muslimové radikalizují a uplatňují islám fundamentalisticky. Z toho vyplývá jedna dost hrozivá věc.

Ano?

Jestliže je to tak, že se muslimové ve styku se západní civilizací stávají fundamentalistickými, pak nám to také odpovídá na otázku, kdy fundamentalistickým být přestane. A to ve chvíli, kdy v Evropě již nebude žádná západní civilizace a nebude tam nic neislámského. Pak zmizí ten podnět, kdy se musí proti něčemu vymezovat a pak se islám může dostat do laxní podoby. Ale taková představa, že to bude za cenu zmizení západní civilizace v Evropě a její islamizace, je dosti hrozivá představa.

A nelze ještě v debatě o islámu rozdělit dvě věci? Tedy jedna věc jsou přímo nějaké teroristické útoky a explicitní násilí a zde je pravda, že většina muslimů teroristy není. Ale druhá věc je, že i ti muslimové, kteří nekonají teroristické akty, tak často podporují právo šaría. Například předák českých muslimů Abbas teroristický útok odsoudil, ale současně hájí nadvládu práva šaría nad Evropou a kamenování žen... Právo šaría platí nejen v Islámském státě. Právo šaría na Blízkém východě funguje a je to princip praxe této společnosti a státu, a ne něco, co hlásil Usáma bin Ládin... Čili že jedna věc je, že umírněný muslim nemusí sice nikoho vyhazovat do vzduchu, ale schvaluje právo šaría a kamenování žen...

Ano i ne. Ono i k tomu právu šaría můžete přistupovat hodně různě. Že ho berete hodně formálně a vlažně. Že by se sice za některé věci mělo kamenovat, ale ve vaší vesnici se to už nestalo roky a vy ani mentálně nejste připraven to udělat, byť v nějakém textu se říká, že to tak má být. Před 50 či 80 lety takto na řadě míst islám vypadal. Byl to islám, který sice formálně věřil ve všechny ty děsivé krvavé a hrůzostrašné věci, ale fakticky ti lidé byli docela dobromyslní. O tom psala ještě řada cestovatelů z mého dětství, že v těchto zemích nenacházeli žádné fundamentalisty. Takže ono se k tomu dá přistupovat různě.

Ale souhlasím s tím, že se neobjevila žádná mírová interpretace islámu, která by se výrazně rozšířila a která by říkala, že krvavé věci v Koránu jsou jenom symbolické a že podstatné jsou osobní nasazení, dobrota a milosrdenství. Víme, že byly pokusy vytvořit takovou interpretaci islámu, ale žádný z nich se nerozšířil výrazněji. Problémem je, když se ti muslimové dostanou z toho laxního stavu, kdy sice teoreticky souhlasí s tím, že nevěrné ženy mají být kamenovány, ale berou to s rezervou, sami to nedělají a to pivo si občas taky dají, k tomu, že to berou fundamentalisticky a vezmou do ruky kalašnikovy a kameny.

Vy jste také řekl, že pokud se nepodaří zastavit islám mírnými prostředky a moci se nechopí takzvaní burani a neodstaví elity, které jsou proti zájmům obyčejných lidí, nevyhneme se v horizontu 1520 let regulérní občanské válce – se všemi krutostmi, zabíjením, mučením, řezáním hlav a tak dále. A že dnes je pro nás nepředstavitelné, že by mohlo něco takového probíhat na území České republiky, ale není žádná naděje, že by soužití se současnou podobou islámu mohlo dopadnout jinak...

Když jsem toto řekl, objevili se lidé, kteří říkali, že to přeháním a že to je fantasmagorie a tak dále. A uplynulo pár dní a máme tady útok muslimů armádními zbraněmi. Ani ty největší islamofilové dnes neříkají, že se to nebude opakovat. Opakovat se to bude. Některé části společnosti se chtějí bránit, ale jsou zde sociální vrstvy, které mají zato, že je nesprávné, aby se Evropané bránili a že je správnější, aby se islámem nechali převálcovat. Po tom útoku jsem sledoval, kolik lidí z té intelektuální elity vyjádřilo soustrast a účast rodinám a pro kolik z nich bylo důležitější, aby nebyla narušená ta vize multikulturní společnosti a islamizační vlna. Když se podíváte na facebookové příspěvky či úvodníky v novinách, a jak to komentovaly různé osobnosti, tak většinou zaznívalo: „hlavně, aby se to neobrátilo proti muslimům“, ale nadřazení intelektuálové vůbec neřešili ty oběti. To už se prostě u nich bere tak, že teroristické útoky v Evropě patří občas k životu...

Dám takovou zásadní kardinální otázku. Lze ten problém s muslimy vůbec řešit? Pokud jde tedy aspoň o západní Evropu se zeměmi typu Francie, Británie, Nizozemí, Belgie, Německo, v nichž ta muslimská menšina je velká, má velkou porodnost, imigranti přibývají, v některých městech je nejčastějším jménem novorozenců Mohamed a kdy jsou demografické odhady, že muslimové budou mít většinu v těchto zemích do 40 let... Či lze ten problém řešit mírumilovně? Nebo nespěje to k těm pouličním bojům a občanské válce?

Z hlediska evropské strany bych se vůbec nebál o budoucnost i navzdory těm demografickým trendům. Vidíme to na vztahu Izraele, kde je šest milionů Židů, a Arabů, kterých je několik set milionů. Židé jsou schopni se proti té obrovské přesile udržet. To, že tam nějaké problémy mají, je dáno tím, že postupují neuvěřitelně humánně. Tak, jak si ta arabská strana vůbec neumí představit. Když došlo ke konfliktu mezi Sýrií a Palestinci, tak nechal tehdejší syrský vládce zabít víc než dvacet tisíc palestinských civilistů. Takto postupují Arabové. Židé nic takového nedělají. Takže vidíte, že je možné, že se mohou Židé udržet proti mnohonásobné přesile. Když ta strana je inteligentnější, odhodlanější, organizovanější, lépe vycvičená, tak se ubrání. To si myslím, že u evropského obyvatelstva vždy bude. Když máte dvě děti, staráte se o ně dobře a posíláte je do dobrých škol, tak máte mnohem větší motivaci k obraně, než když máte 12 dětí a nestaráte se o ně.

Další věc je, že známe z dějin islámských společností v posledních staletích, že to nejsou stateční lidé ochotní umírat za svou víru. Kdykoli narazí na silný odpor, na diktaturu, na něco, čeho se sami bojí, tak se stáhnou. Jedna věc je střílet po někom, kdo je neozbrojený, jiná věc je, když se jim někdo důrazně postaví se zbraní v ruce. Pokud by skutečně docházelo k otevřeným konfliktům a je možné, že se jim nevyhneme, tak si umím představit, že pokud narazí na odhodlaný odpor, tak ti muslimové se velmi rychle stáhnou a přizpůsobí a usměrní radikály a tak dále.

Problém je v tom, že teď ta islámská strana nenaráží na obranu a na odpor a ví, že může produkovat fundamentalisty, protože jí za to nic nehrozí. Když máte mešitu, máte tam tisíc lidí a každý týden kážete o tom, jak je dobré zabíjet nevěřící a nedodržovat zákony země a dopouštíte se atentátů, tak vám prakticky nic nehrozí. Policie taková kázání neřeší a nezavře vás. Možná, že tohle bude nutné přehodnotit. Samozřejmě je možné si představit i různé velmi dramatické scénáře.

Jaké?

Například pan publicista J. X. Doležal teď mluví o zopakování Benešových dekretů a odsunu muslimů z Evropy. Nechci říct, že to je něco, co bych podporoval a z čeho bych se radoval, ale je to jedna z myslitelných variant, jak by to mohlo vypadat. Nejvíc katastrofická varianta je, o čem psal docent Konvička, že by se ta nejnižší část bílé střední třídy či spíš nižší třídy, skinheadi a podobně, domluvila s islámem. Toto by byla katastrofická varianta. Já doufám, že žádná z katastrofických variant nepřevládne, že sice bude hodně problémů, ale nakonec se to nějak srovná, byť můžeme projít nějakou občanskou válkou.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tohle Piráti neuslyší rádi. Nová šéfka Rady seniorů se vyjádřila k jejich „vábení“ důchodců

20:00 Tohle Piráti neuslyší rádi. Nová šéfka Rady seniorů se vyjádřila k jejich „vábení“ důchodců

Lenka Desatová je novou předsedkyní Rady seniorů České republiky. Už nějakou dobu pro organizaci pra…