Židovský intelektuál podporující Putina, Zemana a Le Penovou: Muslimové jsou nepřáteli českého národa. Chtějí nás vraždit a porobit. Halík patří k nejhorším

30.01.2015 14:21

ROZHOVOR Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství, říká, že islám je agresivní jako takový, chce porobit Evropu a musíme se mu bránit. Je pro spolupráci Evropanů v rámci EU, ale pokud by EU měla znamenat islamizaci, je pro vystoupení. Volí francouzskou Národní frontu, i když sám není euroskeptikem. Podporuje Miloše Zemana v jeho odporu k islámu a myslí si, že bychom měli spolupracovat s Ruskem. Sám se vymezuje proti těm Židům, kteří označují odpůrce islámu za xenofoby.

Židovský intelektuál podporující Putina, Zemana a Le Penovou: Muslimové jsou nepřáteli českého národa. Chtějí nás vraždit a porobit. Halík patří k nejhorším
Foto: Hans Štembera
Popisek: Na Hradčanském náměstí před Pražským hradem proběhla demonstrace proti islámu. Přišlo kolem tří tisíc lidí

Jsou ty negativní a násilné věci, které vidíme, projevem islamismu, tedy prý pokřiveného výkladu islámu, nebo jsou principem islámu samotného jako náboženství a nauky? Nejsou ty věci principem islámu, jak jsou napsány v koránu, v sunně, právu šaría, činech a slovech proroka Mohameda?

Je zásadním omylem chtít rozlišovat mezi islámem a islamismem. Umírnění muslimové existují, ale to jsou z pohledu islámu ti špatní muslimové, protože se neřídí předpisy náboženství se jménem islám. Pro pochopení islámu je nutné vědět kde, kdy a jak vznikl.

Ano?

Střední východ je oblast, kde existují úrodná území, jako je nilská delta, Mezopotámie či určitá pobřežní pásma, ale pak jsou tam obrovské rozlohy pustin. Během celého starověku tam byla permanentní válka mezi usedlíky a kočovníky. Těm úspěšnějším a šťastnějším se podařilo shluknout na těch úrodných územích a tam vznikly systémy zavlažování a státní útvary. Kočovníci byli chudáci, kteří živořili v těch pustinách, a do značné míry měli volbu buďto chcípnout hladem a žízní, nebo jít něco ukrást těm usedlíkům. Pokud se mezi usedlíky vedla například válka mezi dvěma následníky trůnu a podobně, tak tam samozřejmě kočovníci hned vtrhli, co mohli ukrást, ukradli, ženy znásilnili, muže pobili a tak dále. Pokud usedlíci byli dobře bráněni a organizováni, tak se kočovníci snažili dělat karavanní obchod, ale v podstatě živořili.

V určitém historickém okamžiku, kdy ti usedlíci byli oslabeni po dlouhodobých válkách mezi Perskou říší na straně jedné a Římskou, respektive Východořímskou či Byzantskou říší na straně druhé, tak se mezi kočovníky najednou objevil charismatický „geniální“ muž, který chápal, co jeho společnost potřebuje, a ten jim byl schopen vnuknout systém a ideologii, díky které mohli oni uspět a podnikat obrovské dobyvačné války. To je v islámu zakotveno. Islám je návod, jak si podmanit a porobit ostatní. Ta expanze a snaha o světovládu je v islámu zakódována a ten princip tam je stále. Jim se nepodařilo dobýt Evropu v roce 732, kdy dosáhli do poloviny Francie a byli poraženi u Poitiers. Dvakrát obléhali Vídeň, v 16. a 17. století. Skoro dvě stě let ovládali i část Slovenska. Celá území v severní Africe a na Blízkém východě, kde byla Římská říše, byla území křesťanská, než je ovládl islám. Po arabské a osmanské expanzi dnes vidíme třetí pokus, aby už konečně dobyli Evropu.

Předáci českých muslimů, pánové Alrawi, Abbas, Sáňka sice oficiálně odsoudili útoky v Paříži, ale současně ve svých modlitebnách a mešitách i publikacích vydávaných jejich organizacemi propagují právo šaría... Jsou skutečně umírnění?

Samozřejmě, že si na umírněnost jenom hrají. Co se týče konverzí na islám při všem respektu ke svobodě smýšlení, je třeba opakovat, že islám není vyznáním jako ty ostatní. Je to především úsilí o světovládu. Evropan, který se k němu chce připojit, se sám vylučuje ze společenství, ze kterého vzešel. Čech, který konvertoval na islám, se sám vyloučil z českého národa a stal se jeho nepřítelem.

Jak se díváte na budoucnost západní Evropy? Mluví se o tom, že může být islamizovaná a že demograficky tam může v zemích jako Francie, Británie, Nizozemí, Belgie vzniknout muslimská většina...

To je velmi vážná hrozba. Ideální by by bylo, kdyby se Evropanům vrátila určitá dávka lásky k životu a byli schopni znovu rodit a vychovávat své vlastní děti. Také si myslím, že i kdyby toho schopni nebyli, tak bude lepší, abychom zde žili tak, že zde bude malý počet mladých aktivních lidí, kteří budou muset živit masy stařičkých důchodců. Tím pádem všichni budeme žít skromně. Je to pořád lepší, než si sem nechat nacpat masy muslimů, kteří nás zde potom budou vraždit a mrzačit.

Jsme součástí Evropské unie a Schengenského prostoru. Teď zde jsou snahy v rámci EU prosazovat společnou imigrační politiku a kvóty na imigranty. Není pro nás EU tím pádem hrozbou?

To je nutné odmítnout. Samozřejmě je to hrozba. Já nejsem a priori proti určitému evropanství. Už můj dědeček byl členem hnutí Paneuropa, které vedl hrabě Coudenhove-Kalergi, potom je vedl syn posledního českého krále a rakousko-uherského císaře Otto von Habsburg-Lothringen. Já nejsem a priori antievropský. Má identita je česká, francouzská a izraelská. Mám tři cestovní pasy a tři občanské průkazy. Já si nemohu hrát na nějakého nacionalistu ani jednoho, ani druhého národa.

Ale pokud by Evropská unie měla znamenat tu Eurábii, tedy Evropu pod nadvládou islámu, potom by bylo lepší z Evropské unie vystoupit a raději zde žít s nižší životní úrovní podobně jako za komunistů. Mně na těch komunistech ani nevadilo to, že jsme žili hmotně skromně, mně vadilo, že mně komunisti zakázali studovat na vysoké škole nebo že jsem nemohl volně cestovat do zahraničí. Mně se skutečně příčí vulgární materialismus multikulturní globalizované společnosti. To je jiná forma modloslužebnictví. To je kult mamonu.

V souvislosti s islámem a imigrací se poněkud opomíjí to, že v imigrantských ghettech je vysoká kriminalita, přistěhovalci znásilňují Evropanky, objevuje se rabování, zapalování aut...

Kriminalita u přistěhovalců je velmi vážný fenomén. Všude na světě mají muslimští přistěhovalci vyšší zastoupení mezi lidmi odsouzenými za zločiny nežli lidé jiného vyznání. To také ukazuje, že islám nemůžete chápat jako obranu mravnosti a morálních hodnot. Je lepší snášet chudobu, utrpení, než přítomnost muslimů. To je to největší utrpení.

Vy jste občanem Francie. V posledních eurovolbách tam velmi posílila euroskeptická a antiislamistická Národní fronta Marine Le Penové. Jak se díváte na tuto stranu?

Já jsem ji již několikrát volil. Na evropské úrovni je mi velice sympatický nizozemský státník Geert Wilders. Co se týče Front National, tak já na rozdíl od této strany nejsem tolik stoupencem vystoupení z EU či vystoupení z eurozóny a obnovení francouzských franků. Já si myslím, že Evropané mají potřebu spolupracovat. Teď jde jen o to, aby šlo opravdu o spolupráci Evropanů. Pokud by do EU bylo přijato Turecko, bylo by nezbytně nutné ihned EU opustit. I francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaign řekl, že vpuštění Turecka do EU by neznamenalo nic jiného než konec EU.

To řekl muž, který má sám odpovědnost za to, že v sedmdesátých letech dovolil spojování rodin přistěhovalců. Do té doby byly ve Francii jenom mužští přistěhovalci, kteří tam pracovali, a on dovolil, aby za nimi mohly přijet jejich rodiny. Čili z dočasné pracovní síly se stala stálá imigrace. Tím způsobem zahájil zánik francouzského národa. Já jsem ve Francii obdržel pohostinství a musím být vděčný za pohostinství, které jsem od nich dostal, ale nepokládám se za kvalifikovaného, abych usiloval o záchranu Francie, pokud ti Francouzi samotní nejsou schopní bojovat za svou záchranu. Francouzský filozof a esejista židovského původu Alain Finkielkraut řekl, že není možné integrovat přistěhovalce, kteří nemají rádi Francii, ve Francii, která nemá sama sebe ráda.

Jak to odhadujete. Může Národní fronta nahradit ty takzvané gaullisty? Může se Marine Le Penová stát prezidentkou?

To by bylo možné, pokud by došlo k určitému probuzení. Podle mě existují tři hlavní síly, které otevírají dveře muslimům. Jednak podnikatelé a obchodníci, kteří chtějí mít levnou pracovní sílu a zákazníky, pak to jsou levičáci, kteří, když už marxismus vyšuměl, chtějí vést nějakou jinou formu třídního boje prostřednictvím přistěhovalců, a pak je zde bohužel třetí síla, a to jsou křesťanští humanisté.

Jako Halík a podobně...

Ano, například. Ten to velmi charakterizuje. Ti křesťanští humanisté jsou svým způsobem nejhorší lidé ze všech těch třech skupin. Poněvadž ti mají daleko více zodpovědnosti. Od nich jako od křesťanů by se přece dalo očekávat, že se budou snažit národ a Evropu zachránit, ale jestli oni naopak otevírají dveře islámu, tak kdo nás potom bude zachraňovat?

Prezident Miloš Zeman tvrdě vystupuje proti islámu a říká, že to je anticivilizace. Tvrdě vystupuje proti Islámskému státu. Také říká, že Rusko by mělo být náš strategický spojenec v boji proti Islámskému státu a měli bychom s Ruskem kooperovat...

Názory prezidenta Zemana na islám se mi samozřejmě velmi líbí. Pokud jde o Rusko, tak já jsem tam teď týden byl. Je to krásná země. Nesmíme spolu směšovat dvě zcela odlišné věci: Rusko, Svatou Rus, tedy Rusko Tolstého, Dostojevského a Solženicyna na jedné straně a marxismus-leninismus a sovětský imperialismus Břežněva a spol. na straně druhé. Je žalostné, že čeští intelektuálové, kteří v roce 1968 nebyli schopni svou vlast bránit, a když za ně někdo tu třetí světovou, díky Bohu, jenom studenou, válku vyhrál, tak se dodatečně chtějí prokazovat jako nejvíce prozápadně orientovaní lidé. Naopak je potřeba, aby se všechny síly, které jsou schopny a ochotny se islámu bránit, spojily. To se mi zdá nejpodstatnější.

Putin se vrací k tradičním hodnotám Ruska a ke křesťanské tradici...

Určitě, samozřejmě. To je velmi důležité. Putin má také dobré vztahy s Le Penovou. Dnes už v Evropě není konflikt mezi komunismem a kapitalismem, nýbrž mezi na jedné straně multi-kulti globalizací, za kterou je islám, který vše spolkne, sežere a stráví, a na druhé straně lidmi, kteří jsou ještě schopni mít nějakou vlastní identitu – národní či náboženskou. Je nutné se snažit mít s Ruskem co nejlepší vztahy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval evropské Židy, aby odjeli do Izraele a řekl, že se sejde zvláštní tým ministrů, aby projednal kroky k větší imigraci z Francie a jiných evropských zemí, které trpí antisemitismem, a že všichni Židé, kteří chtějí přijet do Izraele budou zde vřele a s otevřenou náručí vítáni. Co tomu říkáte? Hrozí Židům v Evropě nebezpečí? Vnímáte to vy jako člověk židovského původu či vaši přátelé a rodina?

Samozřejmě. Mám vlastní zkušenost. S Boží pomocí mám dvě dcery a tři syny, vnuka a vnučku. Jeden z mých synů, který se narodil v Paříži, vystudoval lékařství a nyní pracuje jako internista ve městě Lyon se svou manželkou, která je jeho kolegyní. On žádal na jaře o dovolenou. Se svou manželkou chtěli navštívit Izrael. V té skupině internistů s nimi byla muslimka ze Sýrie a ta, jakmile se dozvěděla, že chtějí udělat cestu do Izraele, tak se vůči nim stala velice agresivní. Především vůči mé snaše, protože vůči chlapovi si tolik netroufala. Můj syn se o tom dozvěděl a řekl jí, aby dala jeho manželce už laskavě pokoj. Pak tam přišel bratr té muslimky ještě se dvěma Araby a na místě v té nemocnici dali mému synovi přes hubu. Můj syn šel potom na policii a francouzští policisté mu řekli: „My vám doporučujeme, abyste radši žádnou stížnost nepodával. Arabové se můžou chtít mstít, můžou vám udělat ještě něco daleko horšího a my, francouzská policie, vás chránit nemůžeme.“ Takže můj syn nyní uvažuje, že se odstěhují do Austrálie. Řekl mi, že chce, aby aspoň jeho syn, tedy můj vnuk, vyrůstal ve svobodě a důstojnosti.

Toto je tedy problematika, která se týká Židů víc, ale týká se všech Francouzů. Mimochodem i Židé volí Národní frontu. Hlavně v Marseille a dalších městech, kde je hodně muslimů. Někteří lidé, kteří byli angažovaní v hnutí proti islamizaci České republiky – nebudu jmenovat, ale někteří možná uhodnou – se začali projevovat nepřátelsky vůči Izraeli. Tím pádem spolupráce s nimi byla obtížná. Těmto lidem bych chtěl říci jenom jednu myšlenku. Hitler věděl, že první světovou válku Německo prohrálo, protože bojovalo na dvou frontách zároveň. On se tomu chtěl vyhnout, ale nevyhnul a díky tomu to prohrál. Těmto lidem bych řekl, aby neudělali hloupost v tom, že budou chtít vést válku na dvou frontách.

Co říkáte tomu, že někteří Židé spojují antisemitismus a antiislamismus pod pojem xenofobie a kritizují odpůrce islámu a imigrace jako xenofoby a podobně?

Martin Zvěřina v Lidových novinách kritizoval Miloše Zemana, který si dovolil říci, že každý má žít ve své původní zemi a nepokoušet se narušovat normální život v zemích, kde mají jinou kulturu. Zvěřina dodal: „Kdybychom vzali pana prezidenta vážně, museli bychom po muslimech vyhnat i další menšiny včetně Židů.“ Máloco je tak nečestné, jako snaha zastánců islamizace Evropy zneužívat pocitů viny, který Evropané křesťanského původu mohou mít kvůli antisemitismu předchozích generací. Jako by nebylo nic jasnějšího než fakt, že dnes nejhoršími a vlastně jedinými stále aktivními nepřáteli Židů jsou právě muslimové. Pak je přece zásadní rozdíl mezi těmi, kteří se chtějí bránit invazi lidí odhodlaných je ovládnout, a těmi, kteří nenávidí nějakou menšinu, i když ta nedělá nic špatného.

Ti Židé, kteří napadají odpůrce islamizace, vedou staré války. Může v tom být morální ubohost těch, kteří, když sami jsou jednonozí, tak by každému chtěli useknout jeho nohu, aby oni neměli komplexy méněcennosti a jednonozí byli všichni. Tento typ Židů má komplex, že nemá nějakou skutečnou vlast, že jsou jenom trpěnými hosty, a tak si říkají: „ať jsou všichni trpěnými hosty“. To je jistá závistivost a morální ubohost, která bohužel u některých Židů existuje. Nebylo by spravedlivé si myslet, že jsou všichni takoví. Já v každém případě takový nejsem. (smích)

Dr. Martin Janeček (narozen 1942 v Praze) má po matce židovské předky a jeho otec byl katolík. Má český, francouzský i izraelský pas. V roce 1964 odešel antikomunista Janeček do zahraničí a usadil se ve Francii, kde získal občanství. Na pařížské univerzitě vystudoval dějiny, dějiny umění a mezinárodní vztahy. Po dosažení doktorského titulu působil jako učitel na škole výtvarných umění v Orléansu a v Paříži, od roku 1976 až do důchodu pracoval na francouzském ministerstvu školství. Od roku 1979 žije střídavě v Praze a Paříži. Publicisticky se angažuje v problematice vztahů s muslimským světem, který důkladně poznal během svých cest od Maroka až po Malajsii. Své poznatky a názory publikuje ve francouzském a českém tisku (Prostor, Křesťanská revue, Proglas, Slovo z Jeruzaléma), je též členem redakce serveru Eurabia. Je autorem knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra.  


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

To máte podloženo čím?

,,Firmy u nás stále poptávají násobně více lidí než chtějí propustit a to plánují i do budoucna." Podle všeho totiž fimy krachují nebo sou činnost přesouvají jinam, kde mají lepší podmínky - třeba v Německu, kde je levnjěší energie.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Okamura dohrává výměnu s Pekarovou: Ženou lidi do chudoby, sama to přiznala

10:24 Okamura dohrává výměnu s Pekarovou: Ženou lidi do chudoby, sama to přiznala

Tomio Okamura v týdnu v Poslanecké sněmovně absolvoval ostrou debatu s předsedkyní Markétou Pekarovo…