Zvrat na poslední chvíli? Vítězství Zemana už v prvním kole prezidentských voleb? Promluvil velmi zkušený Jan Hartl

13. 1. 2018 5:05

ROZHOVOR „Obraz podpory Miloše Zemana je černobílý příběh velké náklonnosti, nebo velkého nesouhlasu,“ říká sociolog a zakladatel ústavu STEM Jan Hartl. Argument, že funkci prezidenta by neměl zastávat člověk bez politického zájmu, podle něj obecně platí, avšak výzkumy ukazují, že národ volá po změně, a tu mohou nabídnout právě nováčci. Schopnost Zemanových protikandidátů zvládnout politické řemeslo nepodceňuje.

Zvrat na poslední chvíli? Vítězství Zemana už v prvním kole prezidentských voleb? Promluvil velmi zkušený Jan Hartl
Foto: repro Youtube
Popisek: Jan Hartl

Je podle vás vůbec možné vítězství v prvním kole?

Za určitých okolností by to bylo možné, a to za předpokladu, že by přišlo málo voličů a že Zemanovi oponenti by nezískali podporu na poslední chvíli. Třeba si dovedu představit scénář, že v jistých rozpacích, komu dát hlas, poctivý volič neví, jak takové dilema rozlišit, a zůstane doma. Pak by byla i nižší volební účast. Zemanovi protikandidáti mají méně intenzivní podporu, je váhavá, podmínečná, ještě přemýšlejí, zda k volbám půjdou a komu vlastně dají hlas. A pokud by z nějakého důvodu rezignovali na volební účast, vítězství Zemana v prvním kole by bylo možné. Nemyslím ale, že je to pravděpodobné; Miloš Zeman nemá tábor nějakých vlažných, takříkajíc podmínečných, váhavých příznivců. Obraz podpory Miloše Zemana je černobílý příběh velké náklonnosti, nebo velkého nesouhlasu.

Podle vašich průzkumů je nejpravděpodobnější souboj v druhém kole ve složení Miloš Zeman – Jiří Drahoš. Je to tak?

Ano, tak to zatím vypadá. Pokud by se situace překvapivým způsobem nezměnila v koncovce, tak nejsilnější ze Zemanových vyzyvatelů je Jiří Drahoš a v podstatě se diskutuje o tom, jestli a zda se případně ostatní kandidáti připojí. 

V minulých prezidentských volbách se o část hlasů před druhým kolem voleb připravil Karel Schwarzenberg svým výrokem o Edvardu Benešovi. Očekáváte, že by se mohlo stát něco podobného i nyní? Nebo že uslyšíme z poslaneckých křesel podporu, o které zatím nevíme?

Nepokládám to za příliš pravděpodobné. Když to srovnáme s minulou volbou, tam byla předvolební situace dynamická, pohledem sociologických dat skoro až bouřlivá a během posledního měsíce od prosince do ledna se podpora Schwarzenberga ztrojnásobila. Předpokládaný šampión volby klesnul o více než deset procentních bodů, vše bylo v pohybu a kvasu. Kdežto v současné době v lednu zjišťujeme totéž, co jsme zjišťovali v prosinci, a navíc údaje všech seriózních institucí, které se zabývají výzkumy, jsou podobné. Situace je trochu ospalá, až umrtvená. Jestli dojde k zvratu na poslední chvíli, je otázka.

Tehdy jsme podrobně zkoumali, že v minulé koncovce kampaně bylo mnoho lidí spíše žijících ve vesnicích, nesledujících příliš politiku, a kteří neměli příliš silnou motivaci jít volit. Ten útok a obvinění Schwarzenberga z němectví, nacistické minulosti a vlastně inklinace k nacismu byl nečekaný, a protože se jednalo o argument na poslední chvíli, vytvořil těkavou emoci a voliči, kteří by jinak k volbám nepřišli, přišli. Tedy nepřišli volit Zemana, ale přišli volit proti Schwarzenbergovi a těchto pár procentních bodů rozhodlo. Dnes všichni vědí – poučeni z minulých voleb – že emoce na poslední chvíli je nejen velmi obtížné vytvořit, ale i ovlivnit, a budou si dávat pozor, aby si nenaběhli. Budou opatrní.

Často se objevuje argument, že politická kariéra by neměla začínat na Hradě, a z toho pohledu máme pouze dva kandidáty – Miloše Zemana a Mirka Topolánka. Je to tak?

Zaznívající argument, že by se na Hradě obtížně začínalo člověku, který politikou nežije, pro něhož je služba veřejnosti něčím neznámým, který se nevyzná v institucionálních strukturách, nemá je zažité, je smysluplný. Obecně platí. Ti, kteří už za sebou mají funkce, jsou ale svým způsobem politici recyklovaní. Pokud národ volá po změně, a zdá se, že volá, chtěl by někoho, kdo přeci jenom politické řemeslo zvládne, ale zároveň by mohl být nový. Častým příkladem je slovenský Andrej Kiska, který získal dost překvapivě podporu, aniž by v politice předtím byl. Nejedná se tedy o argument, který by jednoznačně vylučoval ostatní kandidáty.

Z výzkumů víme, že lidé, kteří jsou známí z jiných oblastí než veřejného působení, nemají moc šanci se v politice uplatnit, protože lidem to nepřipadá věrohodné. Ostatní kandidáti politickou zkušenost mají, Drahoš hovoří, jak jednal s politiky, Fischer má zkušenost z prezidentské kanceláře a Michal Horáček se koneckonců aktivně zúčastňoval listopadového dění, takže má za sebou nějaký politický profil. Myslím, že nejsou lidmi odnikud a z jiné sféry.

Co říkáte na tvrzení, že znovuzvolení Miloše Zemana a pozice Andreje Babiše, premiéra vlády bez důvěry, znamenají ohrožení národních zájmů?

Argumentu, že by mohlo dojít k ohrožení demokracie, rozumím spíše než argumentům o národním zájmu. Osobně se domnívám, že pro otevřenou zemi, otevřenou ekonomiku je důležité, jak nás vnímají v zahraničí; a národním zájmem je, abychom našim spojencům a nejbližším partnerům nepřipadali jako pitomci. To je silný národní zájem.

Objevující se výtka, že existuje možnost kumulovat moc a existuje možnost příklonu k autoritářskému řízení v české politice, samozřejmě může být potenciální riziko, ale máme pluralistický systém a ostatní strany, aby se aktivně snažily zabránit monopolizaci moci, stažení se do úzkých národních měřítek a pokračování v trendu dělání ostudy v zahraničí. Tomu by měly ostatní, zejména demokratické strany zabránit.

Je podle vás odpor k Miloši Zemanovi tak silný, jak tvrdí někteří jeho kritici?

Ten odpor vůči Zemanovi je velmi silný, velmi ostře zformovaný u třiceti procent obyvatelstva a to jsou zejména lidé ve větších městech, mladší lidé s vyšším vzděláním. U těch se Miloši Zemanovi nedaří. Naopak se mu daří v menších městech, ve vesnicích, zejména mezi lidmi dělnických profesí a především mezi důchodci. Podle průzkumů tvoří 49 procent předpokládaných voličů Zemana důchodci.

Čím to je, že má takovou podporu právě u nich?

On se v podstatě snaží rétorikou apelovat na lidi, že je takovým garantem nedělání žádných neuvážlivých experimentů a v očích veřejnosti je prezidentem starší člověk, o němž se domnívají, že jim rozumí, že se v podstatě zabývá běžnými starostmi lidí a má na mysli otázky sociálních jistot.

Co je složitější a vytrácí se ze společnosti, když se podívám na výzkumy, je víra v budoucnost. Starší lidé, kteří nevěří v budoucnost, chtějí mít alespoň v nejbližším období věci jisté, tak jak jsou, nic výrazného neměnit a jde o obranný mechanismus. Cítím-li se ohrožen a mám-li strach z uprchlíků – koneckonců byl to Miloš Zeman, který pomáhal ten strach vytvořit – tak je nejlépe nehledat jiná řešení, prostě nechceme, nebudeme, zabráníme. Takové opevnění před možnými riziky, a to podle starších lidí Zeman prezentuje nejlépe. Navíc jsou na něj zvyklí.

Právě jsem se chtěla zeptat, kdo jsou voliči Miloše Zemana, což jste teď částečně vysvětlil. Jak byste je popsal? A jedná se o stejné voliče, kteří volí hnutí ANO?

Co se týká podpory z různých politických táborů, je pravda, že Zeman má velký úspěch u hnutí ANO, také u SPD a mezi komunisty. To jsou tři zdroje jeho podpory. Není mi úplně jasné, jak voliči ANO, kteří se chtěli nějak vyjádřit k pořádkům zavedeným v uplynulých desetiletích a v podstatě dát protiváhu zavedeným, zkostnatělým stranám a těm, kdo se pohybují v politice dlouho, chtěli přinést změnu, jak s tímto étosem vstupovalo do volebních klání právě hnutí ANO – a zároveň jak se s těmito požadavky shoduje osobnost Zemana, který je svým způsobem typickým představitelem oněch dlouhodobých pořádků v politice. Vidím v tom určitý rozpor.

Ale také si myslím, že není namístě kritika toho, kdo volí kterého kandidáta. Ostatně základem volebního úspěchu je přesvědčit lidi, kteří reprezentují politický střed, což je široké pásmo střední třídy. Pokud se tento klíčový tábor nebude dařit oslovit, je to i vinou kandidátů, kteří to nedokážou. Zeman je také vnímán jako dobrý politik, profesionál, který se vyzná v politice, zatímco u osobnostních rysů na tom není tak dobře jako Drahoš.

Jací jsou tedy voliči Drahoše? Jak byste je charakterizoval?

U několika protizemanovských kandidátů je to podobné. Lidé se středním, vysokoškolským vzděláním, nemanuálních, úřednických profesí, dobře se jim daří, žijí většinou ve městech. Jde o voliče, kteří jsou prozápadně orientovaní a lidé, kteří se více zajímají o politiku. Co jsem neřekl: Zeman je východisko u lidí, co se o politiku příliš nezajímají.

Kolem Jiřího Drahoše je také živo. Upravil svoji rétoriku ohledně migrace, o níž nyní tvrdí, že je nutné ji zastavit. Dále výzva vědcům, nebo přijetí eura, o němž by podle jeho slov měla vláda zahájit seriózní jednání. Domníváte se, že bude Zeman používat proti Drahošovi tyto argumenty?

Neřekl bych. Řekl bych, že Drahoš je velmi opatrný ve svých názorech, nesnaží se záležitosti hrotit, a to až do té míry, že není zřetelný, srozumitelný, což působí velmi nepřesvědčivě. Když jsme měřili takový profil vlastností, které si voliči Drahoše do jeho osoby projekují, tak je pozitivně hodnocen jako sympatický, spolehlivý, vlídný člověk, který nemá příliš znalostí v politice, ale je oceňován všeobecně jako slušný a důstojný reprezentant. 

Zajímalo by mne, zda vaše profese zakazuje veřejně sdělit, koho budete volit? 

Já bych řekl, že mi to profese nezakazuje, protože jsem občan jako kdokoliv jiný. Má profese zakazuje jaksi aktivně podporovat některého kandidáta. Jako výzkumník jsem povinen zachovávat nestrannost bez ohledu na osobnostní sympatie. 

Patří mezi takovou podporu, kdybyste novináři řekl, koho budete volit?

Myslím, že nejsem natolik důležitá osobnost. Za mne by měly hovořit výzkumy, nikoliv osobní stanoviska. Nijak se tím netajím, ale že bych takovou informaci musel předávat přes média, to si nemyslím.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Expert na EU Malý: Unie nás prostě zklamala. Mysleli jsme si, že se staneme rovnoprávným členem, místo toho si z nás udělali zásobárnu levné pracovní síly

19:40 Expert na EU Malý: Unie nás prostě zklamala. Mysleli jsme si, že se staneme rovnoprávným členem, místo toho si z nás udělali zásobárnu levné pracovní síly

ROZHOVOR „Neumím si představit, že by washingtonská vláda chtěla opravovat výsledek voleb v Texasu, …