Lepš (TOP 09): MAP aneb věnujeme se kvalitě vzdělávání, rok první

03.04.2018 20:41

Mám příjemný pocit z toho, že se díky těm stovkám a tisícům odpracovaných hodin všech z nás cosi dobrého podařilo nastartovat.

Lepš (TOP 09): MAP aneb věnujeme se kvalitě vzdělávání, rok první
Foto: archiv kandidáta
Popisek: Jakub Lepš (TOP 09)

K čemu je MAP?

Tento projekt, vycházející z iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podpořený prostřednictvím výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva č. 02_15_005, „MAP I“), je zaměřen na zkvalitňování vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zjednodušeně řečeno jsme si jakožto představitelé městské části Praha 11 přidali k povinnosti zajistit dostatek školních budov a do našich škol jmenovat ředitele ještě úkol koordinovat aktivity, které povedou k zlepšování vzdělávání našich dětí v tom nejširším slova smyslu. Celková výše získané dotace na realizaci projektu činila 3.185.695,80 Kč, spoluúčast Prahy 11 byla 5 procent, tedy 167.668,20 Kč.

Koho jsme do MAPu zapojili a jak?

Do projektu se dobrovolně zapojily následující organizace: 31 státních mateřských a základních škol, pět soukromých mateřských a základních škol, jedna ZUŠ, jeden Dům dětí a mládeže a společnost Kroužky, zajišťující volnočasové aktivity ve většině škol v obvodu. Aby nešlo jen o nějaká nahodilá setkávání a nekoordinované aktivity, vznikla dle požadavků projektu jasná a logická struktura řízení MAPu. Na vrcholu pomyslné organizační pyramidy se nachází patnáctičlenný řídící výbor, dále vznikl realizační tým a našli jsme experty projektu. Za velmi důležité považuji zmínit devět pracovních skupin, věnujících se oblastem sahajícím od „předškolního vzdělávání“ a „čtenářské a matematické gramotnosti“ přes „rozvoj podnikavosti“ a „aktivního používání cizího jazyka“ až po „sociální a občanské kompetence“. V těchto skupinách ředitelé škol, pedagogové, experti, aktivní rodiče a další zpracovávali analýzy, připravovali semináře, debatní setkání a mnohé další aktivity a podíleli se na vzniku hlavního dokumentu, který se v zásadě kryje s názvem celého projektu:

„Místní akční plán vzdělávání - území správního obvodu Městské části Praha 11“ aneb hlavní dokument projektu

Jedná se o 118 stránkový dokument založený na práci pracovních skupin, expertů a realizačního týmu, který byl po schválení Řídícím výborem umístěn k volnému stažení na web www.praha11.cz do sekce „Školství“ / „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 11“ / „Strategické dokumenty“.  Tento text detailně popisuje, co to MAP je, jak vznikl, kdo se do něj zapojil atd. Značný prostor je věnovaný popisu cílů.

Jak je z obsahu zjevné, zaměřili jsme se hlavně na tři priority. Infrastruktura a vybavení jsou samozřejmě důležité proto, že bez nich není možné vzdělávání realizovat. Dále se jedná o prostředí, ve kterém se vzdělávání odehrává. A konečně třetí a hlavní prioritou, která nás zajímá, je kvalita vzdělávání. Zde jsme vyčlenili tři hlavní oblasti a to a) rozvoj klíčových kompetencí, b) podmínky pro kvalitní vzdělávání každého žáka a c) zvyšování efektivity vzdělávání. Koho zajímá podrobný popis priorit a cílů, najde je v dokumentu v sekci „Strategický rámec MAP“, na str. 5 - 20. Celkem 38 stran je pak věnováno návrhům zcela konkrétních aktivit, u nichž doufáme, že se co největší počet podaří realizovat. A abychom vždy věděli, k čemu toto vše slouží, obsahuje Místní akční plán i celkovou vizi.

Vize

Její dva odstavce představují jakýsi „kompas“ směrem k ideálnímu stavu, v jakém by se úroveň vzdělávání v našem správním obvodu měla nacházet. Z textu vize vyjímám:

„Chceme, aby z našich dětí vyrostli dospělí lidé, kteří jsou nejen dobře připraveni na svoji pracovní kariéru, ale i cestu celým životem. Dospělí lidé, kteří jsou zdravě sebevědomými občany s pevně zakořeněnými demokratickými hodnotami, úctou k lidským právům, respektem k životnímu prostředí a v neposlední řadě dospělí lidé, kteří vytváří a udržují dobré mezilidské vztahy a poskytují dobré zázemí svým rodinám. Chceme, aby si naše děti do dalšího života kromě znalostí a dovedností odnesly především radost z učení a schopnost naučit se novým věcem a o světě kolem sebe dokázaly kriticky přemýšlet.“

Co dál?

Na závěr chci v první řadě opravdu moc poděkovat všem, kdo se do MAPu zapojili. Nejen pro zapojené zaměstnance úřadu Prahy 11 (těm patří mé speciální poděkování) představoval MAP často záludné povinnosti a mnoho stresu, avšak na základě mnoha proběhlých akcí mám příjemný pocit z toho, že se díky těm stovkám a tisícům odpracovaných hodin všech z nás cosi dobrého podařilo nastartovat. Pro mě je hlavním pozitivním výstupem MAPu skutečnost, že ředitelé, pedagogové a další zaměstnanci škol, aktivní rodiče, úředníci i my politici nyní intenzívněji než dříve hledáme způsoby, jak našemu školství pomoci a v rámci našich možností uvádíme zcela konkrétní aktivity do života. V tento moment žádáme o novou dotaci na „MAP II“, která nám umožní v rozjetém projektu pokračovat i ve školním roce 2018/19 a dále.

Za hlavní cíl pro náš připravený „MAP II“ považuji nutnost pozitivní dosah našeho projektu rozšířit a to zejména pomocí zapojení většího počtu učitelů a rodičů, a proto vyzývám ty z vás, kdo mají chuť a čas se MAPu účastnit, ať se přihlásí na e-mail map_pripominky@praha11.cz, těšíme se na vás!

JAKUB LEPŠ
ZÁSTUPCE STAROSTY PRAHY 11 PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Maláčová: Na důchodech opravdu šetřit nemůžeme

11:17 Ministryně Maláčová: Na důchodech opravdu šetřit nemůžeme

Projev na 115. schůzi Poslanecké sněmovny 30. července k návrhu na změnu zákona o důchodovém pojiště…