Ministryně Schillerová: Dům si také pojistíte dřív, než začne stoupat voda...

28.04.2021 13:29

Projev na 10. schůzi Senátu dne 28. dubna 2021k návrhu změny zákona o České národní bance.

Ministryně Schillerová: Dům si také pojistíte dřív, než začne stoupat voda...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem konzervativní člověk, takže žádnou přiléhavou zkratku pro zákon, který vám jdu předložit, nemám. Jdu vás seznámit s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Takže dále budu používat už jenom zkratku „zákon o České národní bance“.

Anketa

Nosíte venku roušku nebo respirátor?

14%
47%
hlasovalo: 17921 lidí

Dovolte mi, abych uvedla na začátku, že byl připraven společně v kompetenci ministerstva financí a České národní banky, proto jsem velmi ráda, že jste umožnili vystoupit panu guvernérovi Rusnokovi. Chtěla bych zdůraznit úvodem, že je to novela, která nebyla rozhodně připravována narychlo. Ale navazuje na dlouhodobé legislativní snahy v této oblasti. Původně vznikla už jako reakce na finanční krizi v roce 2008 a následujících let s tím, že samotný legislativní proces začal již v minulém volebním období.

Tehdy se ale nepodařilo projednání v Poslanecké sněmovně dokončit, ale potřeba novely rozhodně nezmizela. Ba naopak, již první týdny koronakrize loni na jaře jasně ukázaly, že nástroje obsažené v této novele jsou potřeba. Jsem ráda, že současná vláda si plně uvědomovala jejich přínos pro podporu stability finančního trhu, zejména toho bankovního, který tvoří páteř tuzemského finančního sektoru, ještě před vypuknutím koronakrize, a novelu včas předložila do nového legislativního procesu.

Cesta to nebyla snadná. Ani rychlá. Těch 7 let si myslím, že rozhodně není rychlost vražedná, ale věřím, že nyní je cíl již na dohled.

Během uplynulých let proběhl nespočet jednání a připomínkových řízení. Tato novela je tedy jedním z nejpodrobněji diskutovaných návrhů, a to jak v odborných kruzích, za účasti řady zákonodárců, tak také v mediálním prostoru. Jde o poměrně těžké a vysoce odborné téma. Mluvíme o nástrojích centrální banky, měnové či makroobezřetnostní politice. A přitom jde o věci v konečném důsledku velice blízké každodennímu životu.

Centrální banka především pečuje o stabilitu cenové hladiny. Ceny jsou něco, s čím se všichni potkáváme dnes a denně. Stejně tak finanční stabilita může být pro řadu našich spoluobčanů abstraktní a také těžko uchopitelné téma. Ale v předloženém návrhu je ztělesněna pravidly pro poskytování hypotečních úvěrů. Hypotéky jsou téma blízké pro velkou část našich občanů. Dovolím si také připomenout, že úvěry na bydlení naprosto dominují všem bankovním úvěrům. Tedy mluvíme o velké části bankovního byznysu.

Před vámi tedy leží návrh, který má vazbu na klíčové aspekty dalšího fungování ekonomiky naší země. Není unáhlenou, ani zbrklou reakcí, ale dobře promyšleným souborem opatření, která opravdu musíme mít v zásobníku pro případ, že budou někdy v budoucnu potřeba. To považuji za nezbytné, prosím, říct hned v úvodu svého vystoupení.

Nyní mi dovolte shrnout to zásadní, na čem návrh zákona stojí, tedy jeho dvě hlavní části. Tou první je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Místo rozšíření bych ale správně měla spíše použít termín standardizace. Navrhujeme takovou úpravu, která je běžná u řady centrálních bank ve vyspělých tržních ekonomikách a odpovídá pravidlům zakotveným ve statutu Evropské centrální banky.

Cílem je umožnit České národní bance potřebnou volnost ve volbě protistran a instrumentů, se kterými obchoduje v rámci plnění jejich zákonem stanovených úkolů. Mnozí z vás přitom vědí, že toto dnes navrhované rozšíření České národní bance umožnila na omezenou dobu krizová novela z jara loňského roku, tedy od počátečních fází koronavirové krize. Ta byla schválena ve velice krátké době, a to i díky vstřícnému přístupu Senátu, za který bych ráda znovu poděkovala.

Efekty této krizové novely se dostavily velice rychle. Došlo k uklidnění trhů, které zjistily, že v případě potřeby může naše centrální banka včas a adekvátně zasáhnout. Nebylo ani potřeba skutečně realizovat konkrétní obchody. Již to, že mohou proběhnout, totiž přináší kýžený stabilizační efekt.

Proč je to tak důležité? Protože na trzích bez zbytečné nervozity a nejistoty je snadnější získat financování. A to nejen pro občany a firmy, ale i pro stát. Jsem velice ráda, že se i díky zklidnění trhů daří financovat veřejné finance hladce a za nízkou cenu. Dovolím si jeden příklad za všechny. Šestileté státní dluhopisy jsme schopni umístit na trhu za průměrný úrok 1,14 %. Ušetřené peníze můžeme letos využít při boji s pandemií. Navíc po roce 2021 budou z této novely těžit i budoucí vlády, protože tato země volbami nekončí.

Protože v případě loňské krizové novely šlo o rychlé nouzové řešení, byla dohodnuta omezená účinnost pouze do konce roku 2021. Nicméně až do konce mandátu této vlády bude mít Česká národní banka všechny potřebné nástroje k dispozici. Já však považuji za nezbytné přijmout trvalé řešení, které zajistí, aby tyto nástroje centrální banky byly k dispozici i v následujících letech, tedy i za budoucích vlád. I ty se budou financovat na trhu a budou moci benefitovat z jeho stability, stejně jako celá naše ekonomika. Také budou mít pojistku pro případ, že nás někdy v budoucnu potká další krize a potenciální nejistota na trzích. To je přece správné a odpovědné jednání.

Je to jako s pojištěním domu. Také nechceme čekat, až bude voda stoupat, ale pojistíme se dopředu. Nečekáme povodně, ale chceme mít jistotu, že když náhodou přijdou, bude existovat řešení. Děláme to pro budoucnost. Stejně tak tomu je s tímto návrhem zákona. Je důležitý pro budoucnost této země. Dnes předložená novela je právě to správné a dlouhodobé řešení. Dovolte mi znovu zopakovat, že navrhujeme pravidla, která jsou standardním rámcem fungování centrálních bank na vyspělých trzích.

Druhou částí návrhu je zakotvení nového oprávnění pro Českou národní banku, stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Návrh reaguje na dlouhodobý apel ze strany České národní banky, aby získala pravomoc právně závazně regulovat úvěrové ukazatele u hypotečních úvěrů. Jedná se o nástroj tzv. makroobezřetnostní politiky, který centrální bance umožní plnit důležitý cíl, kterým je péče o finanční stabilitu.

Současně je třeba vnímat tento nástroj také jako cestu, jak zajistit rovné podmínky na tuzemském trhu. Do budoucna totiž nelze vyloučit, že hypoteční úvěry budou poskytovány také nebankovními poskytovateli či zahraničními subjekty v rámci jejich přeshraničních aktivit. Právní závaznost regulace hypoték je tak z pohledu zásadní podmínkou pro zajištění rovných podmínek na trhu. Chci, aby centrální banka měla účinné, tedy i efektivně vymahatelné nástroje jak ve vztahu k domácím, tak i k zahraničním bankám či nebankovním poskytovatelům hypoték.

Legislativní zakotvení nástroje tzv. úvěrových ukazatelů u hypotečních úvěrů není českým specifikem. Obdobnou cestou se vydala většina členských států v Evropské unii. Z našich sousedů např. Rakousko a Slovensko. Takový nástroj je opakovaně doporučován České republice také ze strany Mezinárodního měnového fondu. Navíc Evropská rada pro systémová rizika dne 23. září 2019 uveřejnila konkrétně varování pro Českou republiku, ve kterém upozorňuje na zranitelnost tuzemského finančního sektoru v souvislosti s financováním nákupu rezidenčních nemovitostí, mj. právě v souvislosti s absencí zakotvení právně závažných úvěrových ukazatelů.

V neposlední řadě bych také ráda zdůraznila, že do návrhu byla oproti původnímu znění z minulého volebního období doplněna úleva pro mladé žadatele o úvěr do 36 let, pro které budou limity mírnější. Navíc Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh, který jsem aktivně podpořila, který umožňuje, aby v případě manželů či registrovaných partnerů stačilo pro aktivaci úlevy, aby měl pouze jeden z nich věk do 36 let. Jako matka a babička dobře chápu, jak je důležité zajistit bydlení pro mladé rodiny.

Mladí žadatelé o hypotéky jsou specifickou skupinou, která na počátku ekonomické aktivity často disponuje nízkými úsporami a relativně nižšími příjmy. Může tak být pro ně logicky složitější naplnit závazné úvěrové ukazatele. Tímto návrhem to zohledňujeme. Jednoduše řečeno, chceme, aby byly hypotéky a s nimi vlastní bydlení pro mladé rodiny v rámci možností co nejdostupnější.

Pokud se situace v budoucnu natolik zhorší, že Česká národní banka bude muset utáhnout šrouby, tak ať mladí mají alespoň trochu volnější podmínky. Kromě úlevy pro mladé obsahuje návrh také obecnou, nebo, chcete-li, plošnou výjimkou, kdy se na 5 % úvěrů nebudou limity úvěrových ukazatelů vztahovat vůbec. Čímž budou pokryty specifické případy.

Zdůrazňuji, že v původním návrhu v minulém volebním období byla obsažena objemová výjimka pouze ve výši 3 %, která však byla po následných diskuzích a po dohodě s panem guvernérem zvýšena na 5 %. Pan guvernér mě určitě doplní a řekne vám, kolik obnáší objem úvěrů, těch 5 %. Myslím si, že se to pohybuje až mezi 15 a 20 miliardami. Věřím, že jsme našli tu správnou rovnováhu. Další zvyšování této výjimky, jak mě pan guvernér opakovaně ujistil, určitě tady doplní, by ale již vedlo ke snížení účinnosti navrhované regulace.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na závěr si dovolím zopakovat, že u tohoto návrhu jde o budoucnost této země a určité pojištění pro případné budoucí krize. Musíme být připraveni, proto vás prosím, aby Senát schválil návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Schillerová: Několik poznámek k Stanjurovým kozlům v zahradě

8:36 Ministryně Schillerová: Několik poznámek k Stanjurovým kozlům v zahradě

Ministryně financí Alena Schillerová reaguje na vyjádření poslance Zbyňka Stanjury ohledně připojení…