Okamura: Venku se naši zástupci často chovají jinak, než doma

13.11.2018 17:40

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 11. 2018 k programu schůze

Okamura: Venku se naši zástupci často chovají jinak, než doma
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové. Dovolte mi navrhnout jako mimořádný bod schůze zprávu vlády o jejím postoji k takzvanému globálnímu paktu o migraci. Součástí by měla být diskuze a informace vlády o dlouhodobé strategii v těchto otázkách na mezinárodní scéně, tedy v OSN a Bruselu.

Jak víme, české vlády tyto otázky projednávají v zahraničí léta a popravdě, venku se naši zástupci často chovají jinak, než doma. Globální pak o migraci a uprchlících vychází přímo z takzvané Newyorské deklarace, kterou schválili i zástupci české vlády 19. 9. 2016 a následně pak i za účasti našich zástupců byl připravovaný text paktu o migraci.

Dovolil bych si citovat několik zásadních tezí, ke kterým nás česká vláda zavázala už v New Yorku roku 2016. Zajistit, že všechny děti bez ohledu na to, zda se jedná o uprchlíky nebo migranty, budou mít zajištěn přístup ke vzdělání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země.

Dále najít domov pro všechny uprchlíky, které Úřad vysokého komisaře OSN určil jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti. Dále poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů. Dále odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasizmu namířena.

Jenom bych chtěl upozornit, že tyto zásadní teze, ke kterým nás vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zavázala, respektive je projednali zástupci v roce 2016, tak to je opravdu, musím říct, velice závažná věc. A generální tajemník OSN pan Ki-mun po přijetí těchto závazků, to znamená v podstatě legalizaci nezákonné migrace, státníkům v roce 2016 upřímně a bezelstně pogratuloval, cituji: "Dnešní summit je průlomem v našem společném úsilí reagovat na výzvy lidské mobility."

A já k tomu dodávám. Díky přijetí Newyorské deklarace bude podle něj více dětí chodit do školy, více pracovníků bude moci legálně hledat práci v zahraničí. Takže tohleto tady v podstatě odsouhlasila česká vláda. K tomu se hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zavázaly už v New Yorku v roce 2016. Řečeno jednoduchými slovy, cílem všech těchto smluv je posílení migrace, její legalizace.

Jde jednoznačně o pozvánky stamiliónům chudých na celé planetě. Je zdánlivě dojemné, když zaručuje školy dětem celé planety, ale v praxi to znamená jediné. Rodiče milionů Afričanů, Arabů a Asiatů dostali zprávu, že jejich děti mají v našich státech zajištěno vzdělání a jejich rodiče práci. A komu z bohatých zemí se to nelíbí, je ošklivý xenofob, se kterým OSN a všichni signatáři zahájili boj.

A české vlády, vlády hnutí ANO, ČSSD a lidovců, na mezinárodní scéně v nedávné minulosti se vším radostně souhlasily. (Silný hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) Podivuhodné domácí veletoče české vlády samozřejmě udivují a to doma i v zahraničí. Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky to nedávno udiveně komentoval těmito slovy, cituji: "Po celou dobu jednání Česko s ostatními zeměmi bez problémů spolupracovalo. To znamená na zlegalizování nelegální migrace. Je pro mě trochu zarážející, že poté, co se podařilo dojednat finální text kompaktu, se objevilo vyjádření Ministerstva zahraničí, které celý tento dvouletý proces vlastně zpochybňuje." Konec citátu.

No pochopitelně, mě by taky překvapilo, když vláda v podstatě prosazuje zlegalizování migrace a najednou po dvou letech jakoby verbálně začne říkat něco jiného.

Premiér Andrej Babiš před pár dny podpis globálního paktu o migraci odmítl. My mu jak za SPD, tak za občany České republiky děkujeme a přejeme jak jemu, tak vládě, aby jim názorový veletoč vydržel co nejdéle. Tedy nejen do evropských voleb, kvůli kterým teď vládní strany opravují svoje dlouhodobé, skutečně protinárodní a probruselské postoje. V tomto ohledu je třeba upozornit, že evropské volby budou velmi důležité. Ačkoliv česká vláda dnes promigrační úmluvy najednou odmítá, je možné, že jde jen o politickou taktiku, jak uklidnit před volbami české občany. Jak víme, Brusel, když to nejde dveřmi, zkusí migranty prostrčit oknem. A když to nejde oknem, nasype je do komína.

Díky tomu máme před sebou nejen globální pakt o migraci OSN, ale i nový Dubblin. Tedy změnu azylových pravidel a samozřejmě Brusel hledá i další, daleko skrytější cestičky. Jednou z nich je snaha, aby ty nepříjemné promigrační dohody nemusely schvalovat národní vlády, protože skutečně si tím podkopávají volební výsledky důležité pro udržení promigrantského vedení EU. Evropská komise proto dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou obou paktů stala celá EU. A Europarlament ji v tomto záměru podpořil.

V bodě dvě - usnesení 2018/2642 - europoslanci vyzvali vlády členských států, cituji: "Aby se sjednotili ve jménu jednotného postoje EU, a aby aktivně bránili a podporovali jednání o důležité otázce globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících." Konec citátu. Evropská unie jako celek by se mohla stát smluvní stranou obou dokumentů v případě, pokud by členské státy daly Evropské komisi k podpisu mandát. Podle oficiálně platných pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou, by takový krok měl být proveden v rámci tzv. společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tedy na půdě Rady ministrů zahraničí nebo na Evropské radě, což je summit šéfů států a vlád EU.

Nemělo by nás utěšovat, že procedurálně by mandát měl být odsouhlasen jednomyslně všemi hlasy. Brusel tuto podmínku párkrát v minulosti vynechal. Např. Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku za nás EU podepsala navzdory vetu v českém Senátu. A oficiálně to zdůvodnila jako první zkušební použití tehdy nově zavedené společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jednoduše řečeno, současně s přípravou paktu o migraci o uprchlících, Brusel připravuje náhradní řešení, která umožní obejít rozhodnutí národních vlád. V Bruselu má Česká republika svoje zástupce, kteří nejenom o této taktice vědí, ale tyhle taktiky s největší pravděpodobností připravují, protože jsou vymýšleny kvůli nám. Přesněji, proti nám.

Jsou to nejen europoslanci, ale naši lidé, kteří pracují v Evropské komisi. Omlouvám se, vážené kolegyně a kolegové, za nepřesný termín. Nejsou to naši lidé. Ale lidé, které řídí a úkoluje česká vláda. Pardon. Opět nepřesný termín. Úkoluje je dnes vládní hnutí ANO a ČSSD. Vloni to byli ještě lidovci. Před dvěma měsíci - 19. září jsme tu do večera diskutovali o našem návrhu odstoupit od globálního paktu OSN o migraci. A toto odstoupení odmítly všechny strany s výjimkou SPD. Jak jsem již uvedl, děkuji některým vládním politikům, že změnili názor. Na druhou stranu celá historie jednání kolem všech mezinárodních dohod, které nějakým způsobem narušují naši suverenitu a jdou jednoznačně proti zájmu naší země a našeho národa ukazuje, že české vlády, a většina českých zástupců v Bruselu nikdy české zájmy řádně nehájili.

Pokud se názory poslanců z hnutí ANO a ČSSD opravdu změnily a přidaly se upřímně k názoru SPD, jsem za to vděčný. A budu vděčný, pokud nás o své upřímnosti kolegové přesvědčí i reálnými skutky. Proto vás žádám o zařazení mimořádného bodu na pořad této schůze Sněmovny, stejně jako jsme ho zařadili v září. A jenom připomenu, že v září jsme zaúkolovali vládu, hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby do 15. listopadu seznámila nás v Poslanecké sněmovně se stanoviskem vlády ke globálnímu paktu OSN. Takže 15. listopadu je tento týden. Nevím, jestli kdokoliv z jiných stran tedy obdržel nějaké vládní stanovisko. My jsme ho neobdrželi. Ale přitom my, jako Sněmovna jsme zavázali vládu, aby nás do 15. listopadu seznámila se stanoviskem. Takže v podstatě z tohoto pohledu vás chci požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto mimořádného bodu, abychom dali prostor vládě seznámit nás s tím stanoviskem, ke kterým my, jako Sněmovna jsme většinovým hlasováním vládu zavázali.

A já tedy navrhuji, abychom to zařadili jako pátý bod dnes, protože čtyři máme už pevně zařazené body. A já to ještě upřesním. A byl by to mimořádný bod s názvem Zpráva vlády o jejím postoji k tzv. globálnímu paktu o migraci, tedy v souladu s usnesením Sněmovny, které jsme... vládu jsme zaúkolovali v září. A výsledkem by bylo to, abychom skutečně zaúkolovali vládu, aby musela z globálního paktu OSN o migraci odstoupit. Jako to udělaly USA, Maďarsko či Rakousko. A samozřejmě bych si přál, aby opravdu všichni poslanci ve Sněmovně skutečně změnili jejich dosavadní promigrační postoje jak tady doma, tak v zahraničí, v Bruselu i OSN.

A teď bych tedy upřesnil, na kdy bych to chtěl zařadit. Měl bych měl dva návrhy. Za prvé, aby to byl pátý bod dnes, protože čtyři body už máme pevně zařazeny. Ale protože vím, že tady pan předseda hnutí ANO Faltýnek to, že navrhoval zařadit přednostně body, a předpokládám, že mají 78 hlasů, tak by to mohlo projít. A jsou tady nějaké návrhy z grémia, tak jako druhý návrh by byl - po všech pevně zařazených bodech, které Sněmovna dnes si odsouhlasí, tak ať to tam zařadíme, ať to nikomu nevadí, ať se nikdo nemůže jakoby vymluvit, že má nějaké důležitější body. A znovu bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby nám ten bod podpořila, protože sami Poslanecká sněmovna jsme určili vládě, že má do 15. listopadu nám dát zprávu. A my jsme jí tedy nedostali. Předpokládám, že nikdo ji nedostal. Takže je potřeba to krátce projednat, aby nás vláda seznámila, abychom si odhlasovali za Sněmovnu usnesení, aby vláda plnila usnesení Sněmovny v tomto smyslu. Děkuji.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Babiš: Pan premiér Netanjahu přislíbil, že přijede do Prahy

22:01 Babiš: Pan premiér Netanjahu přislíbil, že přijede do Prahy

Premiér Babiš jednal s premiérem Izraele Netanjahuem o spolupráci ve vědě a výzkumu.