Rozvoral (SPD): Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha

16.07.2019 7:37

V sobotu 13. července 2019 proběhla v Praze VI. celostátní konference hnutí SPD pod názvem „Česká republika na 1. místě! – Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!“

Rozvoral (SPD): Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha
Foto: archiv
Popisek: Radek Rozvoral, SPD

Konference byla z větší části zaměřena ideově na politický program hnutí. Vystoupil jsem zde z pozice člena předsednictva s projevem zaměřeným na přímou demokracii a obecné referendum:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své krajské organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na dnešní celostátní konferenci byl velmi vysoký, což je zde vidět. Ti co se sem dnes nedostali, zajisté Vašim prostřednictvím dostanou informace, které se zde dozvíte, a tak proniknou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům.

Čas rychle letí a už to jsou čtyři roky, kdy hnutí Svoboda a přímá demokracie vzniklo a opět jsme se zde po roce v takovémto formátu sešli, abychom si zhodnotili svou práci. Znovu s radostí konstatuji, že jsme s dosaženými výsledky spokojeni, ale zároveň podotýkám, že je před námi řada dalších úkolů, takže ve své práci musíme ještě s větší intenzitou pokračovat a tak naplňovat náš vlastenecký program. To je naše povinnost ke všem občanům této republiky, kteří nám důvěřují a volí nás. Ta spokojenost s dosaženými výsledky je zásluhou práce všech vás tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí, v čele s celorepublikovým předsednictvem.

Naše hnutí SPD staví svou činnost na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie. V současné situaci jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí „Svobodu a přímou demokracii švýcarského typu“. Lidé mají dostat prostor se k mnoha otázkám svobodně vyjadřovat a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu se vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich přímo dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice.

U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to taková neurčitá forma polodemokracie. Naše hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti. Návrhy našich zákonů nejen k této problematice jsou zpracovány a připravené k projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Předsednictvo našeho hnutí spolu se všemi dalšími poslanci, kterých máme v Poslanecké sněmovně celkem 19, zde odvádí práci pro naše hnutí na té celorepublikové a zákonodárné úrovni.

Jak všichni moc dobře víte, jako první zákon, který jsme po sněmovních volbách předložili v Poslanecké sněmovně, byl zákon o celostátním referendu a to proto, že tento zákon je vlajkovou lodí k postupnému nastolení opravdové demokracie. Naši poslanci navrhli zákon o celostátním referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. Návrh námi předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí různých opatření.

Politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit.

Teď se pojďme podívat, jak vypadá projednávání tohoto návrhu zákona v Parlamentu. I přes to, že se některé politické strany jako je ANO, Piráti, ČSSD a KSČM ihned po volbách dušovaly, že jsou pro přijetí zákona o celostátním referendu, nedopadlo prozatím jeho projednávání moc valně. Zákon prošel zatím jen prvním čtením a to společnou rozpravou tří návrhů tohoto zákona. Kromě SPD totiž předložila návrh o obecném referendu také ČSSD a KSČM. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, které ještě nenastalo, bude návrh z dílny ČSSD, což je pro nás nepřijatelné. Jsou zde totiž podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Jenom pro upřesnění uvedu pár z našeho pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,

2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,

3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů. Takže vidíte, že tento předložený návrh zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, které podporuje i hnutí ANO a Piráti je nakonec koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o celostátním referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude i v tomto volebním období obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom alespoň nějaký zákon o celostátním referendu prosadili.

Vážené dámy, vážení pánové, závěrem této zprávy mi ještě dovolte, abych vám všem velice poděkoval za práci, kterou jste pro hnutí doposud odvedli, a vím, že někteří z Vás pracují opravdu velice poctivě. Velké poděkování patří především našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který je alfou i omegou veškerého úspěchu našeho hnutí a jeho úsilí a nasazení pro hnutí si zaslouží obdiv. Stejně je tomu i v případě místopředsedy ing. Radima Fialy.

Dále vám všem přeji pevné zdraví, hodně osobních, pracovních a politických úspěchů a vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme  všichni moc potřebovat.

Ať žije svoboda, ať žije demokracie, ať žije vlastenectví!

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ferjenčík (Piráti): U minimálního standardu je potřeba, aby laťka nebyla příliš vysoko

21:23 Ferjenčík (Piráti): U minimálního standardu je potřeba, aby laťka nebyla příliš vysoko

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 28. ledna 2020 k školskému zákonu