Stanjura (ODS): Až zas budete tady plakat, jaké opozice dělá obstrukce…

31.05.2018 13:52

Projev na 13. schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. 5. 2018

Stanjura (ODS): Až zas budete tady plakat, jaké opozice dělá obstrukce…
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura
reklama

Hezké dopoledne, pane místopředsedo, paní ministryně v demisi, pane ministře v demisi, mohu použít jednotné číslo, máme jednu ministryni a jednoho ministra přítomného.

Začnu tím, co řekla paní poslankyně Válková, a já s ní vlastně souhlasím. No to zde nebyla obstrukce, určitě ne kreativní a nějaká účinná, já to považuji pouze za změnu času zahájení schůze. No, mohli jste nám říci, že ta schůze začne v deset. A my bychom se tomu přizpůsobili. Nevadí, my jsme pružní a kreativní, takže to, co by proběhlo od devíti, teď probíhá od deseti. To se skutečně nedá používat (?) (považovat) ani za kreativní, ani za účinnou obstrukci. Navíc chci říci, že jednací řád nabízí různé možnosti politické taktiky, nejen pro opozici, ale i pro vládní většinu a já to plně respektuji. Také podle toho, zda jsme součástí většiny nebo menšiny, různé části jednacího řádu využíváme k tomu, abychom prosazovali své politické cíle. Považuji to za legitimní. Jenom až zas budete tady plakat, jaké opozice dělá obstrukce, tak zkuste k tomu přistupovat stejně jako já, že právo na to má kterýkoliv klub. A samozřejmě vytahování karet je logické, že používá většina proti menšině, bez ohledu na to, kdo tvoří tu většinu nebo menšinu. Protože menšina vytáhne karty, tak většina nemá žádný opoziční hlas a lépe se jí jedná či naopak.

A chci připomenout těm, kterým připadaly obstrukce v minulém období jako nějaké mimořádné a zdlouhavé. Mám pocit, že v roce 2011, jsme šest dnů a šest nocí - vždycky 60 minut byla pauza ten den - takže 23 hodin denně jsme udržovali 67 poslanců minimálně přítomných ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět ráno, v šest ráno, v sedm ráno. Protože co deset minut navrhovali sociální demokraté nějaké hlasování a k tomu, abychom mohli hlasovat, jsme museli mít přítomno 67 poslanců.

Tehdy jsem parlamentní praxi obohatil kreativním výkladem jednacího řádu, který tady mezitím zlidověl, že když někdo navrhne přerušení bodu na tři roky nebo na tři měsíce, tak vystoupí protistrana a navrhne přerušení na tři minuty, pět minut, šest minut. Pro ty, kteří to nechápou, pak je jedno, jak to hlasování dopadne. Než se odbude to prvé, po těch třech, pěti minutách, doběhnou poslanci, kteří tvoří tu většinu a pak už odmítnou to hlasování, které by reálně odsunulo ten bod o týdny, měsíce či roky.

Nicméně tím, že to nebylo kreativní ani účinné, ale hloupé, tak jsem se podíval do stenozáznamu, což je tedy hrozná věc pro nás pro všechny, všechno, co řekneme tady od mikrofonu, může být jednou použito proti nám, a já si dovolím vám odcitovat ze stenozáznamu odstavce z 22. listopadu 2017, když jsme měli ustavující schůzi a měli jsme druhý důležitý bod, prvním byl slib poslanců, abychom mohli vykonávat svůj mandát, a to byla volba předsedy Poslanecké sněmovny. A tehdejší kandidát, náš dnešní předseda Radek Vondráček, řekl mimo jiné toto /nebudu číst celé jeho vystoupení/:

"Moje ambice v případě, že dostanu odpovídající důvěru, je být garantem férové diskuse. U tohoto mikrofonu i v předcházejícím volebním období několikrát zazněla věta Tomáše Garrigue Masaryka demokracie je diskuse. Těmito zdmi nekončí svět. Venku jsou lidé, dívají se na nás, jsme pod drobnohledem. A pro nás je to o to větší výzva. Jestli si vzpomenete, tak příští rok /což je letošní rok/ si připomeneme sto let od vzniku samostatného Československa. Jsem prostě přesvědčený o tom, že Sněmovna může být místem názorového střetu, i ostřejšího i agresivnějšího. Já jsem si zvykl. Takže to plně respektuji, ten střet, ale mám ambici vést Sněmovnu tak, abychom respektovali jeden druhého a abych já byl garantem férové diskuse."

Porovnejte tato citovaná slova, která jsou podle mne velmi dobrá, s tím, co se dneska odehrálo v 9, v 9.01, v 9.02, v 9.03, já nevím, kdy přerušil pan předseda Poslanecké sněmovny schůzi na neurčito. Nevím. Nesvolal žádné jednání, nikdo s námi o tom nemluví. Kdy ta schůze bude pokračovat? Pane místopředsedo, také nevíte, že jo? No, možná to ví pan předseda Poslanecké sněmovny, ale zapomněl, že demokracie je diskuse a zatím o tom zapomněl s námi debatovat. Jediné, čeho docílil, že jsem odcitoval jeho slova, jak se jich nedrží a že místo v 9.32 ta slova říkám v 10.32.

Včera jsem četl v médiích vyjádření ctěného kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojky, že nebude pro schválení programu mimořádné schůze s odůvodněním /necituji úplně přesně, pane předsedo, když tak se vám omlouvám prostřednictvím pana místopředsedy, jste v jedné straně, tak snad to přijmete/, že nebudete součástí exhibice pravice. My to tady říkáme opakovaně, tak ještě jednou. Otázky zahraniční politiky a otázky bezpečnosti České republiky a otázky bezpečnosti občanů České republiky opravdu nechápeme jako střet vlády a opozice. Opravdu ne. Nechceme tam získávat politické body, nechceme dělat politické exhibice a pokud se připojíme k nějakému návrhu na svolání mimořádné schůze, tak proto, že tu situaci považujeme za závažnou a naopak bychom rádi, abychom v Poslanecké sněmovně pokud možno našli shodná stanoviska právě v oblastech zahraniční politiky a bezpečnostní politiky. Za nás, za občanské demokraty, to musím důrazně odmítnout.

A pokud se podíváte na vyjádření představitelů ODS zrovna ke kauze novičok, tak jsem si jistý, že tam žádné stranické body nehledáme, že jsme nepoužívali ty nejsilnější výroky a že se snažíme hájit pravidla a instituce, což je podle našeho názoru mnohem důležitější než hájit konkrétního člověka podle toho, zda jsem ve vládě nebo v opozici, případně to měnit podle toho, zda do vlády vstupuji nebo vystupuji.

Zkusme si jen připomenout, co se vlastně stalo. Ve Velké Británii byl proveden útok chemickou látkou na bývalého agenta ruské tajné služby a jeho dceru. Na základě toho premiérka Velké Británie, celá její vláda, vystoupily se stanoviskem, že mají důvodné podezření, že za tím útokem stojí Ruská federace. Obrátily se na spojence se žádostí o solidaritu v této otázce. A musím říci, protože za zahraniční politiku u nás odpovídá vláda, že vláda dostála našim spojeneckým závazkům. Nejenom že jasně podpořila tento názor, ale přidala se, myslím, k těm dvaceti státům, které na výzvu Velké Británie projevily solidaritu, spojeneckou solidaritu, a vyhostila tři diplomaty, nebo tři osoby z ruské diplomatické mise z České republiky.

Já to připomínám proto, abychom ukázali, že to není střet vlády s opozicí, že tady nenaháním nějaké politické body a není to žádná exhibice pravice. Byla to tato levicová vláda, která je vyhostila, ne pravicová opozice. A my jsme to ocenili. A debaty, jestli tři, nebo dva, nebo čtyři, jsme považovali za podružné. Pro nás bylo důležité, že vláda se zachovala jako spojenec. Tím pádem se Česká republika zachovala jako spojenec a ocenili jsme koneckonců i ten počet tří, protože když to porovnáte s ostatními státy, tak to byl spíše nadprůměrný počet, jak k tomu přistoupili ostatní spojenci nebo ti, kteří vyjádřili solidaritu spojencům.

A tím ten příběh mohl skončit. Vláda konala na základě žádosti spojenců, pravicová opozice a ostatní opoziční strany, protože ne všechny opoziční strany jsou opoziční, ve většině souhlasila, menšina možná měla legitimně jiný názor v Poslanecké sněmovně a nebylo to vůbec vyhrocené vláda versus koalice, levice, versus pravice. Koneckonců máme tady minimálně dvě levicové strany, které se v tomto chovají a postupují naprosto odlišně. Odlišný je postup a stanovisko KSČM a odlišné je stanovisko a postup ČSSD.

A nehovořím o tom, pane předsedo Chvojko prostřednictvím pana místopředsedy, že jsme svědky exhibice boje o levicové voliče mezi levicovými stranami. Tak já vás prosím, abyste nenazýval naši snahu o to, sladit politiku zahraniční a bezpečnostní napříč politickým spektrem s co největší podporou, i když je mi jasné, že při devíti stranách je to skoro vyloučené, označovat to za exhibici. Minimálně když tak buďte konkrétní a jmenujte konkrétní strany nebo konkrétní politiky. My to určitě neděláme. Už se na vás nebudu obracet, už to stačilo. Děkuji.

Když jsem říkal, že tím ten případ mohl skončit, mohl, ale neskončil. Vstoupil do toho prezident republiky, který informoval - ne v projevu, jo, já nevím jak bych to nazval přesně, interview to určitě není, potlach na jednom televizním kanálu určitě není projev prezidenta republiky, myslím, že na tom bychom se mohli shodnout, projev prezidenta republiky je u nějaké jiné příležitosti. Prostě s bohorovností jemu vlastní řekl "vždyť ten novičok se u nás vyráběl". V rozporu se stanovisky našich tajných služeb. V rozporu. V rozporu se stanoviskem vlády, v rozporu se stanoviskem ministra zahraničí, ministryně obrany, ale i premiéra. Dokonce jsme byli informováni, že jsou rozpory mezi tajnými službami.

Pak se ten problém přenesl do orgánů Poslanecké sněmovny. Já už jsem to říkal minulý týden, my nepovažujeme za šťastné, že se tou problematikou zaobíral zahraniční výbor. My si myslíme - (Někdo v sále namítá, že se tím zabývat může.) - může - já říkám, že to nepovažujeme za šťastné, to není žádná silná formulace pro pana předsedu zahraničního výboru prostřednictvím pana místopředsedy. My si myslíme, že právě proto, abychom kontrolovali tajné služby, si Sněmovna zřizuje speciální kontrolní orgány a je dobře, že to projednaly obě dvě komise, jak stálá komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, tak stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Nejsem členem ani jedné z nich, vím, že tam dostávají informace v jistém režimu, nicméně mediální výstupy, ale i usnesení stálé komise pro vojenské zpravodajství pro nás, kteří nejsme členy, je naprosto jasné. Připomeňme si ho. Není rozpor mezi stanoviskem civilní a vojenské tajné služby. Není rozpor. Je ve shodě a vyvrací stanovisko prezidenta republiky.

Je to přesně naopak. Není to tak, že tu otázku zvedají političtí odpůrci Miloše Zemana. Političtí přátelé Miloše Zemana ho najednou chtějí hájit, ale v tomto případě ho hájit objektivně a spravedlivě nemohou, protože k tomu máme tajné služby. A pokud sněmovní orgány pro kontrolu tajných služeb, které mají, nebo by měly mít, nevím, jestli jsou všude, mít zastoupeny všechny poslanecké kluby své zástupce, dostanou informace od šéfů těchto tajných služeb, že se ten jed u nás nevyráběl, neskladoval, že mají shodná stanoviska, že tím vybavili příslušné členy vlády a vládu jako celek. A pokud nejvyšší ústavní činitel tvrdí něco jiného, tak je to neudržitelné tvrzení.

Pak takovéto hledání, mikro syntéza, piko syntéza, kdybych parafrázoval slova pana poslance Luzara, který tady řekl opravdu hezkou větu, bude na stenozáznamu: Vznikl humbuk, který je pokračováním toho humbuku. Nevím, co tím myslí. Humbuk je pokračováním humbuku.

Ale vážně. Mnozí z vás se stávají součástí ruské propagandy. Někteří bezesporu nevědomě a někteří bezesporu vědomě. Vystoupení pana poslance Luzara bylo skoro stejné jako vystoupení mluvčí ruského Ministerstva zahraničí. Tady to možná bylo, kdo ví, jak to bylo, raději se k tomu moc nevyjadřujme, je to celé nějaké divné, piko syntézy, mikro syntézy, nano syntézy, nevím, co všechno použil.

To je v zásadě, on to tak nevnímá pan poslanec Luzar, možná to nevnímají ani poslanci hnutí ANO. To je jasně protivládní vystoupení. Protivládní. My jsme ti, kteří podporují vládu. Je to paradox v této otázce. Všimněte si, co na začátku říkal, že vláda postupovala správně, a kdyby diskusi neextendoval prezident republiky, tak vláda by minimálně od velké části opozice řekla: správně, děkujeme, postupovali jste dobře, přestože nemáte důvěru, jste v demisi. Vy to od nás znáte, jak vám to pořád říkáme, v demisi, bez důvěry apod. To neznamená, že nemůžeme ocenit krok, který vláda udělá správně. Nikdy jsme to netvrdili, že to je 100, 0, že 100 % kroků vlády je špatně, a zrovna tady že jsme vyhověli žádosti Velké Británie, vyhostili tři občany Ruské federace, přihlásili jsme se ke stanovisku Velké Británie, byl a je správný krok.

Ale prezident republiky říká, že to nebyl správný krok, a má jiné informace. To je také protivládní postoj, což je normální. Když jsme byli u vlády a pan prezident Miloš Zeman už byl na Hradě, tak měl taky protivládní postoje. Já to nebudu kritizovat, já to jenom konstatuji.

A teď pominu to, že někdo nedodržuje politické dohody. A zkusme si to připomenout. Po vystoupení pana prezidenta někteří opoziční představitelé říkali, svoláme mimořádnou schůzi. My občanští demokraté jsme přišli s nějakým kompromisním řešením, navrhli jsme, aby to byl řádný bod. Dokonce byla shoda s výjimkou KSČM, to je třeba říct. Ostatních 8 stran souhlasilo, že ten bod bude na řádné schůzi, dokonce jako první bod první jednací den.

Vy, kteří jste hlasovali pro vyřazení s výjimkou poslanců KSČM, jste pružně změnili názor. Mně nevadí, když má někdo jiný názor. Od toho tady jsme, abychom se přeli. Mně vadí, když někdo v deset se mnou diskutuje, jaké bude usnesení, aby ve dvě hlasoval pro vyřazení. To jsme si tu debatu o tom usnesení mohli odpustit, že, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy Hamáčka. Vzpomeňme si. Jak dlouho to bude, kolikrát vystoupíte, my říkáme, to bude rozumné, budeme krátcí. Za základ vezmeme usnesení zahraničního výboru, na kterém se podíleli takřka všichni poslanci ze všech politických stran atd. No pak to bylo jinak, a pak dělejte dohody s panem předsedou Faltýnkem. To je fakt těžké, že jo.

Mně by nevadilo, kdyby přišli a aspoň na grémiu řekli, byla chyba na organizačním výboru, připravte se, nebude to, budeme proti. To je zase legitimní. Mně vadí, když uděláme dohodu, a pak ji někdo nedodrží. To považuji za to nejhorší, co se nám v Poslanecké sněmovně může stát. To, že se nedohodneme, je normální. Od toho také zastupujeme jiné voliče, máme jiné politické programy, volíme jiné prostředky politického souboje.

My jsme chtěli obohatit usnesení zahraničního výboru, které je psané takovým diplomatickým jazykem, což samozřejmě sluší zahraničnímu výboru. Chtěli jsme navrhnout spíše, aby základem usnesení Poslanecké sněmovny bylo usnesení naší stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství. A protože jsem politický realista a vím, že ten bod nakonec na program zařazen nebude, ale je škoda, abyste si usnesení nepřipomenuli, ne všichni jsme členy této stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, takže vám přečtu usnesení, které přijala, případně pan předseda Rakušan může doplnit, kolika hlasy bylo, skutečně nevím, zda to bylo jednomyslné, nebo to bylo nějaké bojové hlasování o jeden hlas.

Stálá komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po zprávě ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna a po následné rozpravě

I. bere na vědomí informace předložené vojenským zpravodajstvím o aktuálním vývoji v kauze novičok,

II. konstatuje, že dle informací vojenského zpravodajství proběhla pouze laboratorní mikro syntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není dle mezinárodní úmluvy, což je Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení, považovaná za výrobu a zcela prokazatelně, zcela prokazatelně se nejednalo o látku, kterou byli podle dostupných informací otráveny osoby v kauze Sergej Skripal,

III. tato stálá komise pro kontrolu vojenského zpravodajství vyzývá prezidenta ČR, aby zachovával utajovaný režim zpravodajských informací a v případě nejasností aby danou věc konzultoval primárně s vládou ČR a s českými tajnými službami.

To bezesporu není protivládní usnesení. Bezesporu ne, a pokud by ten bod prošel, tak my budeme navrhovat, aby to bylo základem, nebo aby se o tom hlasovalo, protože my vzhledem k důležitosti prezidentského úřadu v ČR, pokud se má někdo obracet s nějaký výzvou, apelem, žádostí na pana prezidenta, bez ohledu na to, kdo tím prezidentem momentálně je, tak by to měla být Poslanecká sněmovna jako celek, a ne pouze její kontrolní komise, a já chci poděkovat této komisi a říct, že to je dobrý podklad, pro to, aby takové usnesení mohla přijmout Poslanecká sněmovna jako celek.

A nedá mi to, ještě jednou se obrátím na pana poslance předsedu Chvojku prostřednictvím pana místopředsedy, aby mi případně řekl, když se podívá na ty tři body, to usnesení stálé komise, v čem je to exhibice pravice. V tom usnesení není nic pravicového. Skutečně ne. Pravice je v opozici k vládě a říkáme, aby to pan prezident konzultoval s vládou, což jsou naši političtí soupeři a političtí konkurenti.

Ale protože i toto usnesení je psáno, když ne diplomatickým, tak parlamentním jazykem, tak my jsme si připravili ještě dvě usnesení, psaná politickým jazykem občanských demokratů, pro které bychom rádi získali podporu, a to, že

Poslanecká sněmovna jako celek žádá Národní bezpečností úřad, aby prověřil zákonnost nakládání s utajovanými informacemi v Kanceláři prezidenta republiky, a žádá Národní bezpečnostní úřad, aby o výsledcích tohoto prověření informoval stálou komisi pro kontrolu činnosti NBÚ do šesti měsíců.

Ani toto usnesení nesměřuje proti prezidentu republiky, ale proti úřadu, tedy proti Kanceláři prezidenta republiky. Myslím si, že náš zákon, kdy prezident republiky může úkolovat tajné služby s vědomím vlády, je správně. Je to standardní, je to správné. Co není správné, aby ty úkoly byly veřejně vyhlašovány a případně aby byly veřejně prezentovány výsledky činnosti, šetření či pátrání tajných služeb. Ta to je věc, která by měla být v zájmu všech politických stran a všech poslanců. Proto máme tajné služby, proto máme speciální kontrolní komise, a my to plně respektujeme.

Plně respektujeme, že k údajům se může dostat pouze exekutiva a ne moc zákonodárná. A zase říkám, je to správně. Bez ohledu na to, že my jsme zrovna v opozici. Respektujme to, že zpravodajské informace mají k dispozici členové vlády.

Jiná věc, pokud členové vlády chtějí diskutovat politické dopady některých rozhodnutí nebo některých činů, které se staly, s představiteli opozice. Ale to je jiná věc, to není sdílení zpravodajských informací.

To je normální politická konzultace k tomu, abychom, a já se vracím k tomu, čím jsem začal, že to považujeme za klíčové, abychom společně hájili zahraničně politické a bezpečnostní zájmy občanů České republiky. My se v tomto bodě o tento postup snažíme, vás žádám, abyste na chvíli odložili ta svá stranická trička, zkusili posoudit ta navržená usnesení ne podle toho, kdo je navrhl nebo kdo je tady prezentoval, ale zda mají hlavu a patu. V zásadě navrhujeme, když to zjednoduším, aby Poslanecká sněmovna řekla: Důvěřujeme svým tajným službám a oceňujeme postup vlády v kauze novičok. Nic jiného tam není. Pokud to chcete takhle explicitně, místo toho, co je tam napsáno, tak to v diskusi, pokud ten bod projde, navrhněte, my to klidně podpoříme.

Pokud vám to připadá zbytečné a že to je málo, není to málo. Pokud má stát fungovat, tak my první musíme říkat, že věříme institucím českého státu, mezi které bezesporu patří tajné služby. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Berdychová: Kraj ocení dobrovolníky, kteří udržují historické dědictví

22:09 Berdychová: Kraj ocení dobrovolníky, kteří udržují historické dědictví

Královéhradecký kraj v roce 2021 udělí Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictv…