Drábkova nabídka nezaměstnaným. Chcete podporu, dělejte třeba společnici

13.12.2011 20:22

Dlouho očekávaný metodický pokyn ministerstva práce a sociálních věcí je na světě. V úterý proto tento resort zveřejnil jeho základní body. A v nich lidem slibuje, že pokud budou pověřeni veřejnou službou, nemusí se obávat toho, že budou "jen" zametat chodníky. Škála uplatnění je totiž více než široká - a tak jsou v nabídce místa společníků při procházkách, pomocné síly v kuchyni, šití polštářů nebo pomocné práce v psích útulcích.

Drábkova nabídka nezaměstnaným. Chcete podporu, dělejte třeba společnici
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09)
reklama

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo v úterý základní metodický postup zajišťování veřejné služby v roce 2012. Tu u nás vykonává už nyní zhruba 16 tisíc lidí. Cílem ministerstva však je, aby do ní na konci příštího roku bylo zapojeno až 50 tisíc lidí.

„Nyní se zapojují do veřejné služby osoby v hmotné nouzi a zabezpečují ji obce. Od příštího roku ji budou vykonávat osoby v hmotné nouzi i vybrané osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nově bude veřejnou službu zabezpečovat krajská pobočka Úřadu práce ČR, která se může písemně dohodnout na zajištění veřejné služby s obcí či dalším subjektem,“ vysvětlila pro ParlamenntíListy.cz mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Doplnila, že veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání  a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením vhodného zaměstnání. Má prý ale i důležitý sociální rozměr, protože podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje podíl lidí na životu obce či komunity.

Veřejná práce? Nemusí nezaměstnaného degradovat

„Veřejná služba bude jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, navazovat budou další služby pro klienty, například poradenství. Veřejná služba bude součástí komplexní práce s klienty. A je třeba zdůraznit, že veřejná služba zdaleka neznamená pouze zametání chodníku, jak je mnohdy vnímáno. Mezi veřejnou službu může patřit a bude patřit celá řada dalších činností, počínaje pomocí v obecní knihovně, řízení dopravy na přechodu pro chodce před školami až po pomoc při pořádání kulturních akcí v obci,“ vysvětlila dále redakci Plívová.

Zde je na místě připomenout, že novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna 2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. 

Nutné bude odpracovat 20 hodin týdně - pokud ne, bude následovat sankce

Do evidence uchazečů o zaměstnání může být pak znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. „Osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bude vždy předem upozorněna, že při odmítnutí veřejné služby, kterou může vykonávat, pokud tomu nebude bránit vážný důvod, např. zdravotní stav , jí hrozí vyloučení z evidence ÚP ČR i ze systému pomoci v hmotné nouzi,“ slibuje Plívová.

A co si resort Jaromíra Drábka (TOP 09) slibuje od pojetí veřejné služby? V oficiální zprávě je uvedeno hned několik hlavních bodů. Obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení možnosti k uplatnění na trhu práce,  odklon způsobu života od nepřijatelného pro většinu společnosti, omezení nelegální práce, využití potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich společenského statutu, rozšíření veřejné služby na celé území ČR, zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů.

Pro koho bude veřejná služba?

Podle slibů ministerstva práce a sociálních věcí bude veřejná služba nabízena zpočátku osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně však bude Úřad práce nabízet veřejnou službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou v hmotné nouzi a jsou evidováni déle než jeden rok. Současně bude nabízena osobám, které byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok.

Bez firem a společností, které by nezaměstnané přijaly a umožnily tak vládě naplnit předsevzetí v politice zaměstnanosti, by to však nešlo. I proto úřad práce nyní nabízí subjektům, které budou chtít organizovat nebo se podílet na zmiňované veřejné službě, podporu formou zřizování míst veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti. Například tím, že bude bonifikovat zřízení takového místa ve spojení s organizováním veřejné služby.

Úřady práce pomohou i firmám, které místa pro nezaměstnané nabídnou

Toto opatření by mělo subjektům pomoci s organizací veřejné služby jak po stránce administrační, tak organizační  - třeba při využití tzv. „předáků“ přímo v terénu. Vedle toho Úřad práce bude proplácet náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

V rámci spolupráce Úřad práce smluvním partnerům zpřístupní vybrané části Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v jehož rámci bude probíhat plánování jednotlivých míst veřejné služby, činností, klientů, hodnocení, evidence odpracovaných hodin atd.

Vše je proto vzhledem ke končícímu kalendářnímu roku v plném proudu. Koordinátoři veřejné služby (VS) a jejich zástupci na krajských pobočkách Úřadu práce proto jednají s obcemi, které nyní organizují VS, o podmínkách spolupráce v roce 2012. Smlouvy o spolupráci pak mají být uzavřeny do 15. prosince 2012.

Je to nucená práce, zastavte to, říkají aktivisté SPaS

Ačkoli vše vypadá chvályhodně a seriozně, má tento krok ministerstva práce a sociálních věcí od samého počátku zveřejnění svých záměrů ostré kritiky. Znepokojení ze zavedení novinky, kterou nazývá „institutem nucené práce“ do českého právního řádu, vyjádřila nedávno i levicově orientovaná ekonomka Ilona Švihlíková, která se angažuje ve Spojenectví práce a solidarity (SPaS).

"Vážně míněné diskuse na toto téma sledujeme a nemůžeme se s nimi smířit. I proto naléhavě žádáme o protest proti tomu i občanské iniciativy. Chceme, aby bylo příslušné opatření zrušeno," řekla tehdy ParlamentnímListům.cz  Švihlíková.

Spolu s Milanem Neubertem a Janem Kavanem proto veřejně vyzvala vládu k obnovení aktivní politiky zaměstnanosti a o vytvoření podmínek pro tvorbu nových pracovních míst.

"Co jiného, než nucená práce, je ustanovení takzvaných norem, které vláda předkládá parlamentu a kterými požaduje, respektive podmiňuje vyplácení podpory v nezaměstnanosti účastí příjemce na takzvané veřejné službě v rozsahu až 20 hodin týdně? Takové rozhodnutí musí být přece protiústavní, jistě je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která v článku 9 jasně říká, že nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Taxativně uvedené výjimky nelze ztotožnit s plánovaným využitím institutu veřejné služby," uvádí v materiálu, které SPaS vydalo, mimo jiné ekonomka Ilona Švihlíková.

Poukazuje i na to, že kvůli rozdělování veřejné služby nezaměstnaným, se může naopak nezaměstnanost v dané oblasti ještě více prohlubovat. Může se totiž podle ní stát to, že budou krachovat firmy, které se například úklidem či jinými drobnými pracemi živí a nabízejí tak pracovní místa.

Příklady činností vykonávaných v rámci veřejné služby:

 • Pomoc při odstraňování škod po povodních
 • Pořadatelská činnost při sportovních akcích

 • Pomoc v domě dětí s pořádáním kulturních akcí

 • V oblasti sportu, cestovního ruchu

 • Úklid muzea, pomocné práce v muzejním depozitáři

 • Práce v městské knihovně (balení knih, výpůjčka knižního fondu, úklid v knihovně)

 • Pomoc v dobrovolnických organizacích a v neziskových organizacích

 • Pomoc při pořádání sbírkových charitativních akcí

 • Pečovatelská služba – dovoz obědů (objednávky, dovoz, rozvoz obědů pro seniory v obci)

 • Pomocné práce v pečovatelské službě

 • Pečovatelské úkony

 • Šití polštářů, opravy oděvů (azylový dům)

 • Pomocné a úklidové práce v domovech pro seniory, v domovech důchodců (prádelny, údržba domů, omezeně i pomoc v péči o seniory),

 • Pomoc v kuchyni, úklid pokojů v domě seniorů

 • Sezonní mytí oken v objektech, ve kterých sídlí kluby důchodců a jídelna pro seniory, jejichž zřizovatelem je město

 • Pomocné práce na recepci v azylovém domě pro klienty s pracovním omezením

 • Pomocné práce při údržbě azylového domu, popř. jiných zařízení

 • Úklidové práce v domech s pečovatelskou službou v době pracovní neschopnosti uklízeček

 • Úklidové práce na Charitě a v denním stacionáři

 • Pomocné síly v kuchyni

 • Pomoc seniorům v domácnosti

 • Základní poradenství (podávání informací)

 • Pomoc v humanitárním skladu a v šatníku

 • Společník/ice při procházkách

 • Ve spolupráci s Městskou policií dohled nad veřejným pořádkem

 • Práce s romskou komunitou

 • Pomoc při údržbě a úklidu hřbitova, jeho otvírání a zavírání

 • Výpomoc ve psím útulku

 • Hlídání přechodů pro chodce před základními školami

 • Řízení dopravy na přechodu pro chodce

 • Udržování „dětských koutků“ a dětských hřišť

 • Malování společných prostor v obytných domech města + ubytoven

 • Úklid prostoru fary a kostela

 • Práce pro místní sportovní oddíl

 • Práce pro místní dobrovolné hasiče

 • Pomoc příspěvkovým organizacím obce – úklidy půd, příprava na malování, natíraní plotů, herních prvků apod.

 • Roznáška písemností po městě

 • Pomocné obslužné práce při péči o žáky

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Alena Hechtová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vláda projedná podrobná pravidla očkování proti covidu

6:30 Vláda projedná podrobná pravidla očkování proti covidu

Po úpravách, které vyplynuly z diskuse s kraji a dalšími aktéry plánované vakcinace proti covidu-19,…