Zeman před mládeží znovu zopakoval všechno, čím štve své odpůrce. A když mluvil o kvalitě studentstva, citoval Cimrmana: Debil, idiot...

12.11.2014 16:07

REPORTÁŽ Aula Vysoké školy báňské v Ostravě praskala ve středu ve švech, další studenti stáli venku. Prezident Miloš Zeman tu představil svou vizi rozvinuté české společnosti: „Přál bych si, aby za 10 let byla Česká republika blíže skandinávskému modelu sociálního státu, než je tomu dnes a aby se jednou tímto sociálním státem skutečně stala,“ uvedl na setkání s vysokoškoláky Zeman. Na debatě také vysvětlil, proč produkují vysoké školy 20 procent „odpadu“ a s odkazem na Pussy Riot doporučil raději soulož v soukromí.

Zeman před mládeží znovu zopakoval všechno, čím štve své odpůrce. A když mluvil o kvalitě studentstva, citoval Cimrmana: Debil, idiot...
Foto: Daniela Černá
Popisek: Prezident s rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Stovky studentů se tísnily ve vysokoškolské aule, kde se uskutečnila debata s prezidentem republiky. Další stovky jich stály před místností a sledovaly vystoupení hlavy státu na připravených televizních obrazovkách, protože kapacita sálu nestačila. Svůj proslov k vysokoškolákům začal prezident Miloš Zeman i těmito slovy: „Ve svém úvodním vystoupení bych chtěl mluvit, i když jsem ekonom a bývalý prognostik, o problematice vysokého školství obecně a technického školství zvláště.“ Předeslal, že si na tuto problematiku vytvořil názor po konzultaci s řadou odborníků.

„Chtěl bych zdůraznit, pokud je to potřebné, že je to subjektivní názor, který přináším do diskuze na toto téma, diskuze s mnoha protikladnými názory,“ řekl také Zeman a dále pokračoval: „Jen blázen se domnívá, že má absolutní pravdu. Pravda vzniká z diskuze, pravda je vždy subjektivní a člověk má vždy pochybovat o své vlastní pravdě, natož o pravdách druhých. S tímto skeptickým předesláním bych řekl pár slov o tom, co pokládám za jeden z největších problémů našeho technického školství. Jsme industriální země, za Rakouska-Uherska zde dokonce bylo soustředěno 70 procent průmyslového potenciálu. V určité době začal být průmysl považován za něco málo potřebného a akcentoval se problém tzv. terciálního sektoru, to znamená sektoru služeb. Tento sektor absorboval především příslušníky a absolventy jiných oborů než technických. Na druhé straně došlo k saturaci tohoto sektoru a na obzoru se objevuje sektor vědy a výzkumu. Já bych dodal nejen základního, ale především aplikovaného výzkumu. Ve Velké Británii, kolébce průmyslové revoluce, se objevila asi před deseti lety myšlenka reindustrializace Evropy, myšlenka návratu k původnímu významu průmyslu, byť je to průmysl nové generace, s vysokou přidanou hodnotou a průmysl, který je prosycen výsledky aplikovaného výzkumu,“ uvedl také Zeman.

Zeman: Dostává-li vysoká škola špatné absolventy ze středních škol, není v silách nedostatek plně odstranit

Úvodem se pak Zeman dostal k problémům českého vysokého školství: „Jak to souvisí s vysokoškolským technickým vzděláváním? Víte, že školský systém je pyramida a čím jsou pevnější základy této pyramidy, tím viditelnější je její špička, která se nebortí. Nebudu vás unavovat úvahami o mateřských školkách, předškolní výchově, dokonce ani o základním vzdělání. Nabídnu vám pouze jednu hypotézu. Dostává-li vysoká škola špatné absolventy ze středních škol, není v silách žádné vysoké školy tuto špatnost dostatečně odstranit. Dostává-li střední škola špatné studenty ze základního vzdělání, není v silách tento nedostatek plně odstranit,“ konstatoval prezident. „Bohužel náš systém financování školství je založen na tzv. dotaci na žáka, to znamená, čím více studentů přijímáte, tím více peněz dostáváte. A tak je tento systém tlačen k tomu, aby se přijímali studenti, kteří na vysokoškolské studium nemají,“ dodal.