Veřejný ochránce práv: Připojujeme se k Týdnu rané péče

06.11.2020 21:41

Raná péče je službou, která již třicet let pomáhá rodinám, jimž se narodí dítě s těžkým zdravotním postižením či onemocněním. Bohužel je tato pomoc pro mnoho rodin stále nedostupná, a to především pro její omezenou kapacitu, ale také kvůli nedostatečné informovanosti. Nejen z těchto důvodů se připojujeme k Týdnu rané péče, který probíhá od 2. do 8. listopadu.

Veřejný ochránce práv: Připojujeme se k Týdnu rané péče
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

“Raná péče představuje zcela zásadní službu pro pomoc rodinám, které se starají o dítě s postižením. Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením má stát povinnost poskytovat těmto dětem a jejich rodinám včasné a komplexní informace, služby a podporu. Cílem je zabránit, aby děti s postižením končily v ústavech, mimo své domovy. Jak bohužel ukázal náš výzkum z letošního roku, situace má k ideálnímu stavu velmi daleko,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

“Výzkum dostupnosti sociálních služeb pro děti s postižením a jejich rodiny ukázal, že jen v roce 2018 byla celá čtvrtina žádostí o tyto služby z důvodů kapacity odmítnuta. Průměrná čekací doba v jednotlivých krajích činila 210 dnů. Nejproblematičtější je poskytování rané péče se specializací na poruchy autistického spektra. Jiným problémem je nedostatečná informovanost o této péči, kdy mnoho rodičů jednoduše neví, že něco takového vůbec existuje. Přitom je důležité, aby právě rodiče těchto dětí měli všechny nutné informace a aby jim potřebná pomoc byla poskytnuta co nejdříve. Problematice nedostupnosti rané péče se budu věnovat také v alternativní zprávě pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením,” říká zástupkyně ombudsmana. 

V minulosti jsme v této věci připomínkovali zákon o sociálních službách, kdy jsme vyslyšeli poskytovatele rané péče a požadovali posunutí maximální věkové hranice dětí, kterým může být služba poskytnuta ze sedmi na deset let. 

Co je to raná péče:

  • Raná péče je jednou ze služeb sociální prevence.
  • Poskytuje se dítěti ve věku do 7 let, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, a jeho rodičům.
  • Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kam se obrátit:

  • obce s rozšířenou působností (kde vám poradí vhodnou službu),
  • registr poskytovatelů sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz),
  • kraj (pokud se vám nedaří službu najít nebo nemají kapacity, žádejte o pomoc kraj).

Více informací o Týdnu rané péče: ZDE

Výzkum dostupnosti sociálních služeb pro děti s postižením a jejich rodiny: ZDE

reklama

autor: Tisková zpráva

peníze za uprchlíky

Dobrý den, jasně, že by se mi jako občanovi ČR líbilo, kdyby nám EU platila za přijímání uprchlíků, jak navrhujete. Ale nejsem si jist, zda to není přesně to, co vlastně vyjednal Rakušan, tedy že kdo nepřijímá uprchlíky, tak na ně platí, a jestli není tento systém pro nás ve výsledku dost nevýhodný,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hospodářská komora: 13. platy nebo odměny vyplatí skoro 40 procent firem, nejčastěji v pásmu mezi 22 a 46 tisíci

13:21 Hospodářská komora: 13. platy nebo odměny vyplatí skoro 40 procent firem, nejčastěji v pásmu mezi 22 a 46 tisíci

Navzdory nepříznivé situaci způsobené zejména energetickou krizí 13. plat, vánoční prémie nebo odměn…