„Agent BIS!“ Bomba kolem OKD: Vyšetřeno. Sobotka, nahrávka! Bakala mlčí, ale jiní promluvili

08.10.2019 10:47

Trestnímu oznámení sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební firmy OKD budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček. Mezi jmenovanými nechybí ani expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Blíže se závěry sněmovní vyšetřovací komise seznámili veřejnost poslanci Lukáš Černohorský (Piráti), Josef Hájek (ANO), Václav Klaus ml. (Trikolóra) a Lubomír Volný (SPD). Ten se rozmluvil o výslechu bývalého agenta BIS, který získal post ve společnosti NWR.

„Agent BIS!“ Bomba kolem OKD: Vyšetřeno. Sobotka, nahrávka! Bakala mlčí, ale jiní promluvili
Foto: Hans Štembera
Popisek: Uhlobaron Zdeněk Bakala
reklama

Členové komise zkoumali vedle prodeje minoritního státního podílu OKD také například snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem 20měsíčního šetření bylo také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD v roce 2016. Akcie nástupnické společnosti tehdy převzala státem vlastněná firma Prisko. Součástí OKD tehdy již nebyly desetitisíce hornických bytů. Za nové majitele bytového fondu vystupovala mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně.

Anketa

Patří Zdeněk Bakala za mříže?

98%
2%
hlasovalo: 27204 lidí

„Komise vznikla v roce 2017, bylo to za podpory téměř všech stran zastoupených ve Sněmovně. Vyšetřovací komise měla vytyčeny tři hlavní části (šetření). První byla ztráta – proč došlo ke ztrátě majoritního podílu ve společnosti OKD. Druhou částí byla privatizace minoritního podílu ve společnosti OKD a ta třetí část byly důvody, proč došlo k pádu společnosti OKD,“ poznamenal předseda vyšetřovací komise Lukáš Černohorský. 

„Vyšetřovací komise vyslechla celkem 49 svědků, sešla se na 20 schůzích, což představuje zhruba 45 jednacích dnů. Do tohoto času nepočítám případné samostudium tisíců stránek dokumentů, které měla vyšetřovací komise k dispozici, a to včetně jejich získávání. Závěrečnou zprávu komise schválila jednomyslně,“ dodal Černohorský. 

Fotogalerie: - Bakalo, vraťte naše byty!

Finančník Pavol Krúpa na demonstraci za práva náje...
Demonstrace za práva nájemníků bývalých bytů OKD, ...
Demonstrace za práva nájemníků bývalých bytů OKD, ...
Před zahájením demonstrace
Demonstrace za práva nájemníků bývalých bytů OKD, ...
Demonstrace za práva nájemníků bývalých bytů OKD, ...

„Nejprve komise zkoumala celý počátek, tedy kolem roku 1990, v rámci kterého došlo k přípravě celé privatizace. A zde jsme narazili na to, že podle názoru komise došlo tehdy k pochybení tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, kdy samotná realizace vkládání bytového fondu do společnosti OKD neměla tehdy oporu v tehdy platných zákonech. To znamená, že pokud tento právní názor je správný, tak do této chvíle je bytový fond stále v majetku státu i přesto, že tomu zápis v katastru nemovitostí do této chvíle neodpovídá. Vyšetřovací komise navázala kontakt s Ministerstvem financí a s ÚZSVM, do této chvíle jsme od nich nedostali argumentačně uspokojivou odpověď, proč ČR nepodá určovací žalobu, u které by soud mohl jednoznačně určit, zdali je stát či není stát majitelem těchto bytů,“ poznamenal Černohorský.

„Vyšetřovací komise se dále zabývala samotnou ztrátou majoritního podílu. V této oblasti jsme prověřovali jednotlivé kroky všech zainteresovaných osob a v tomto případě došla vyšetřovací komise k tomu, že podá trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku, v tomto případě to bude tedy konkrétně na Vladimíra Dlouhého, který byl tehdy ministrem průmyslu a obchodu, Jiřího Skalického, který byl tehdy ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, Pavla Šandu, což byl šéf sekce majetkových účastí ve Fondu národního majetku, Romana Češku, předsedu Fondu národního majetku, a Jaroslava Jurečku, který byl náměstkem ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, který ve výsledku to schválení pro snížení základního jmění na úkor státu podepsal,“ dodal Černohorský.

„Následně tedy pokračovalo prošetřování vyšetřovací komisí, a to privatizace minoritního podílu, v rámci kterého jsme procházeli veškeré dokumenty, které měla tehdy, tedy v roce 2004, vláda k dispozici. Za tato jednání byl zodpovědný tehdejší ministr průmyslu Milan Urban a ministr financí pan Sobotka. S tím, že oni exkluzivně jednali se společností Karbon Invest na základě pověření vlády a dle zjištění komise oni dva byli ti, kteří vyjednali výslednou cenu, která byla předkládána na vládu. S tím, že vyšetřovací komise v tomto případě také podá trestní oznámení, a to konkrétně na pana Urbana a na pana Sobotku,“ dodal Černohorský. 

„Dále, samozřejmě, vyšetřovací komise prověřovala i činnost protistrany a zde jsme došli k tomu, že Viktor Koláček, Petr Otava prodali společnost Karbon Invest již v době, kdy stále ještě vyjednávali s českým státem o prodeji minoritního podílu. Tím nakupujícím byl samozřejmě Zdeněk Bakala. S tím se vyšetřovací komise rozhodla v tomto případě podat trestní oznámení na výše jmenované osoby s tím, že se jedná tedy o podvodné jednání z jejich strany, protože to exkluzivní jednání bylo s nimi vedeno pouze na základě toho, že stát a vláda žily v domění, že to prodávají osobám, které jsou spojeny s regionem, nikoliv žádnému finančnímu žralokovi. Protože pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo docela možné, že dle vyjádření tehdejších ministrů by vláda rozhodla o tom, že bude pořádána veřejná soutěž a nevedlo by se exkluzivní jednání,“ řekl Černohorský.

„Vyšetřovací komise dále pokračovala ve vyšetřování odpovědí, které zasílala Česká republika Evropské komisi, ve chvíli, kdy se prošetřovala nedovolená podpora, na kterou si stěžovala společnost Penta,“ sdělil Černohorský k roku 2006. 

„Dále jsme se věnovali té závěrečné části. A to bylo, proč došlo k úpadku OKD. Prověřovali jsme finanční toky, které směřovaly stěžejně do společnosti NWR. Zde se vyšetřovací komise taktéž rozhodla podat trestní oznámení, a to na členy orgánů společnostit NWR, a to za porušování povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podvodu, způsobení úpadku, poškození věřitele či zvýhodnění věřitele, trestný čin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ zmínil Černohorský.

Následovala slova poslance Josefa Hájka (ANO). „Já jsem v naší komisi měl za úkol problematiku prodeje minoritního podílu státu OKD. O té problematice znám již hodně. 36 let jsem pracoval v OKD a je to pro mě srdeční záležitost. Pan Sobotka pochybil v řadě věcí. V té základní, a proto jsem do té komise šel, to byla otázka bytů, podvedení nájemníků, protože v té kupní smlouvě, kterou stát podepsal, došlo ke změně ustanovení, která právě dávala garanci bytů, to znamená původní znění dávalo garanci nájemníkům, bohužel pan Sobotka se nechal přemluvit zástupci Karbon Investu, paní právničkou, prostě přeformulovalo se to znění tak, že vlastně ty byty nelze vymáhat. To je pro mě zásadní chyba pana Sobottky,“ poznamenal Hájek.

„Vláda měla exkluzivitu pro jednání s Karbon Investem na tři měsíce do března 2004. S tím, že původní smlouva, kterou dělal pan Špidla, se nepodařila, protože byla ÚOHS vrácena, a vláda pokračovala v exkluzivitě dál přesto, že vlastně ta exkluzivita skončila. To znamená, pan Sobotka nebo tehdejší vláda měla za úkol řešit výběrovým řízením, nikoliv exkluzivitou. Je tady také problém ten, že skutečně ten Karbon Invest porušil tu privatizační smlouvu, protože v ní je explicitně uvedeno, že se zavazuje, že nebude s nikým jednat, vyjednávat a tak dále, a pokud ano, tak že to vládě oznámí. A to porušil,“ rozčílil se Hájek.

„Myslíme si, že našim daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard, horníkům, mým kolegům, 44 tisíc bytů, tak pojďme veřejnosti sdělit skutečně, co se stalo, aby ti lidé věděli, kdo má máslo na hlavě a kdo způsobil to, že prostě společnost zkrachovala a horníci splakali nad výdělkem,“ dodal Hájek k tomu, že bod bude zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny.

Své pak řekl i poslanec Václav Klaus (Trikolóra). „Komise byla devítičlenná, byli v ní zastoupeni poslanci všech parlamentních stran, takto byla i složená, na závěr vypadl pan Zaorálek, protože se stal ministrem, takže čtyři kolegové tady nejsou, ale všichni podepsali tu závěrečnou zprávu,“ řekl úvodem Klaus, jenž byl zodpovědný v komisi za tu část, jak společnost přišla do insolvence. „Společnost byla naprosto zdravá, zásoby byly dostatečné a z té společnosti bylo vytaháno zhruba 63 miliard korun, jestli jsem přesný. Naprosto bezskrupulózně, a pak byla následně tedy vržena do insolvence, aby se o to postaral stát. V tom se komise celkem jednoznačně shodla, že tam bylo několik typů jednání, která nejsou normální, nebo jsou za hranou,“ poznamenal Klaus.

„Trestní oznámení na pana Bakalu je samozřejmě součástí toho spisu a to je, co se týče této části. Jako laika mě tam nejvíce zaujalo z té další části komise, co jsem poslouchal, že vlastně vláda tehdy prodávala ten minoritní podíl společnosti Karbon Invest, ale tato už byla několik měsíců ve vlastnictví pana Bakaly, na což existuje smlouva, kterou má komise k dispozici. Čili toto je jednoznačný podvod a komise se zabývala tím, zda jenom Karbon Invest, pan Koláček se zesnulým panem Votavou, podvedli vládu, anebo jestli to byl širší komplot zapojených politiků, právníků a dalších; a v tomto se došlo k tomu, že je správně za b, jak tomu nasvědčují i další kroky a nepřímé důkazy, které v tom byly učiněny, jako například změna smlouvy týkající se bytů a další všemožné napomáhání panu Bakalovi, aby toto své impérium držel. To je asi vše, bylo to mnoho set hodin práce,“ sdělil Klaus. 

Závěrem pak vystoupil i člen komise Lubomír Volný. „Já jsem měl za úkol dohled nad ztrátou majority státu ve společnosti OKD,“ uvedl Volný. „Vnímám to jako velké poučení z minulosti a z toho všeho, čím jsme vším museli projít, než došlo k vytvoření této komise a než dojde k tomu, že veškeré informace, které tato komise shromáždila, budou opravdu zveřejněny a lidé se dozvědí skutečně detailně, co se ve své podstatě stalo. S tím, že bude i úkolem naším a mých kolegů, abychom zabránili tomu, aby se podobné situace opakovaly v budoucnosti, protože přestože si možná mnoho lidí myslí, že v této zemi již není co rozkrást, tak to není tak úplně pravda,“ dodal Volný.

„Mně osobně velice zaujalo a budu sledovat, pravděpodobně i s kolegy, jak se státní orgány a státní instituce postaví k informaci o tom, že tady existuje právní možnost, že bývalé byty OKD mají v katastru jiného vlastníka, než možná mají dle práva skutečně. Takže očekávám aktivitu státu v této oblasti,“ zmínil.

„Předseda komise již příslušné orgány a instituce státní oslovil, prozatím, a to je poměrně zajímavá informace, prozatím bez jakékoliv odezvy. Druhá věc, která mě velice zaujala a která mě mrzí, je selhání státu prostřednictvím BIS. Protože si dovolím předpokládat, že privatizace tak rozsáhlého a strategického podniku, jako bylo OKD, se nemohla obejít bez aktivních opatření ze strany tajných služeb, my jsme se o tomto dozvěděli letmo, při pokusu o výslech agenta BIS, který poté, co ukončil svoji kariéru jako agent BIS, nastoupil na lukrativní post v NWR, a přestože byl, to si můžete ověřit posléze z této zprávy, zbaven mlčenlivosti, tak odmítl vypovídat s tím, že by si mohl přivodit trestní stíhání. Takže to je podle mě velice kritický moment v této situaci, protože tady máme velice silnou indicii o tom, že BIS nějakým způsobem věděla, ale nekonala. Což je pro mě osobně nejkritičtější moment celé této situace,“ uzavřel Volný.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: vef
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Je to tady: Nad Kavčími horami sa blýská, hromy divo bijú. Do Rady ČT míří Xaver. A nejde tam sám

13:37 Je to tady: Nad Kavčími horami sa blýská, hromy divo bijú. Do Rady ČT míří Xaver. A nejde tam sám

VÍME PRVNÍ Koronavirová krize zastínila významné téma, které před propuknutím nákazy zaměstnávalo po…