Advokát Láska: Řekl jsem pravdu, za trest mám platit dardu. Řeknu vám, co teď udělám

02.09.2013 14:03

Advokát Václav Láska dostal od České advokátní komory pokutu 200 tisíc korun. To proto, že ve svém veřejném vystoupení spojil údajnou trestnou činnost v pražském dopravním podniku s advokátní kanceláří Šachta & Partners. Kárný žalobce navíc navrhuje jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Láska se ale nevzdává a na svém facebookovém profilu dnes uvedl, co bude z jeho strany následovat.

Advokát Láska: Řekl jsem pravdu, za trest mám platit dardu. Řeknu vám, co teď udělám
Foto: hns
Popisek: Václav Láska a dopravní podnik, ilustrační koláž

Někdejší vyšetřovatel a spolupracovník organizace Transparency International Václav Láska zpracoval pro pražský magistrát právní analýzu týkající se zakázek v pražském dopravním podniku. Podle Lásky se v podniku uzavíraly nevýhodné smlouvy. V důsledku toho měla prý firma ročně přijít téměř o miliardu korun. Tyto podvody podle něj má na svědomí advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal).

Na svém facebookovém profilu dnes Láska zveřejnil své výroky, na základě nichž mu byla vyměřena dvousettisícová pokuta, a závěrečnou řeč kárného žalobce, který navrhuje Láskovo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Věty za dvě stě tisíc

V pořadu Dvacet minut na Českém rozhlasu, Radiožurnálu z 20. 8. 2012, reagoval na dotaz moderátorky Štěpánky Čechové. Ta chtěla vědět, na jaké praktiky ve své analýze narazil v souvislosti s advokátní kanceláří Šachta & Partners.

„Víte, tam ta struktura fungovala tak, že když se měla vyhlásit nějaká veřejná zakázka nebo dát nějaký obchod, ať to zjednoduším, dát kšeft ven, něco outsourcujeme, nějakou službu, potřebujeme dodavatele, tak se opakoval stejný scénář. Ten dodavatel byl buďto účelově vytvořen nebo byla koupena nějaká nefunkční společnost, která se připravovala na tento jediný, jedinou zakázku. Většinou to byl subjekt, který neměl žádnou zkušenost s dodáváním těchto služeb, neměl žádnou historii, byl nový, pak se vytvořil prostor, aby buďto vůbec nebylo vypsáno výběrové řízení přesto, že býti mělo, anebo se to výběrové řízení zfalšovalo, tzn. výběr tohoto kandidáta byl zfalšovaný. Výsledkem bylo, že zvítězil tento připravený subjekt. Pak se připravila velmi nevýhodná smlouva pro Dopravní podnik, ta byla uzavřena a následně se tento dodavatel zařadil do struktury offshoreových společností, přes které se praly zisky z této trestné činnosti a na všech těchto jednotlivých krocích tak, jak jsem vám je řekl, se podíleli i sami advokáti,“ řekl tehdy Láska, což dokládá na svém facebookovém profilu.

„Šachta & Partners?“ zeptala se moderátorka. „Ano,“ odpověděl Láska. V Press klubu na Frekvenci jedna pak advokát Láska 25. 8. 2012 uvedl: „„Víte, výběrové řízení není zárukou všeho. Představte si, že se vám tady… se by třeba na tuto zakázku vyhlásilo výběrové řízení, přihlásí advokátní kancelář Šachta & Partners a pravděpodobně, protože by o tuto zakázku měla zájem, tak by nabídla i nejnižší cenu. Myslíte, že takový výsledek by byl správný, spravedlivý a žádoucí?“

Závěrečná řeč kárného žalobce

K výše uvedeným výrokům pak na svůj facebookový profil Láska připojil závěrečnou řeč kárného žalobce. „Pokud jde o kárnou žalobu, tato vytýká KO jeho výroky ve vztahu k advokátní kanceláři, dříve Šachta a Partners. Tyto výroky KO vyplynuly z činnosti, kterou vykonával pro Hl. město Prahu a DPP. Výkon advokacie se řídí nejen zákonem o advokacii, ale i etickým kodexem. Nikdo není oprávněn o někom prohlašovat, že se dopustil trestné činnosti či ji organizoval. Toto může učinit pouze nezávislý soud. I když budu stokrát přesvědčen o tom, že se někdo něčeho dopustil, nedává mi to žádné právo kohokoli označit za zločince. Můžu sdělit své pochybnosti o tom, jak kdo konal, ale to je vše.“

„K rozhodnutí o vině, znovu opakuji, jsou nezávislé soudy,“ pokračuje žalobce. A dodává: „Kárně obviněný evidentně zapomněl, že již nepracuje u policie, kde lze obvinit kohokoli ze spáchání čehokoli. O to horší je, že tak postupoval vůči kolegům, členům advokátní komory, které takto výrazně poškodil. Je zřejmé, že KO je naprosto nedotčen ustanoveními etického kodexu a o to víc po podání kárné žaloby mě překvapilo jeho vyjádření, kde doslovně uvádí, že sdělení, že se nějaký advokát dopouští trestné činnosti, není znevažování advokátního stavu, dále zde opakuje, že AK se dopustila rozsáhlé trestné činnosti atd. Je zřejmé, že KO nechápe principy výkonu advokacie, etický kodex a to ani po podané kárné žalobě, a z tohoto důvodu navrhuji uznat na vinu v souladu s kárnou žalobou a navrhuji jako kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů.“

Potrestali mě za upozornění na trestnou činnost

Podle Lásky je proto zřejmé, že nebyl potrestán za svá tvrzení v médiích. „Jsem potrestán za svůj způsob provádění advokacie. Za to, že se snažím prokázat, že i advokát může účinně bojovat se zločinem. A zejména za to, že upozorňuji na účast advokátů na páchání trestné činnosti dalších osob. Současné vedení advokátní komory mě v řadách advokátů nechce. A chce se mě zbavit. Nemá smyslu si nalhávat, že jejich snažení bude úspěšné. Odolávat statisícovým pokutám za slovní projev nejde dlouho. A i pokud by se mi to podařilo, tak příště kárná komise jen vyslyší návrhu kárného žalobce a za další slovní prohřešek mě z advokátní komory vyškrtne,“ napsal dnes také na Facebooku s tím, že děkuje všem za finanční nabídky na pokrytí pokuty.

„Ale pokuta je splatná až poté, co verdikt potvrdí odvolací komise. Potvrzení verdiktu bude spíše jen formalitou. I tak by mi přišlo hloupé přijmout vaše nabídky v situaci, kdy může být uložená povinnost teoreticky zrušena. Teprve až dojde k tomuto potvrzení (očekávám, že se tak stane do dvou měsíců), pak teprve budu řešit, kde na zaplacení téhle dardy vzít,“ pokračuje Láska, který si je vědom toho, že zřejmě jako advokát skončil.

Nicméně, jak dále uvedl, rozhodl se, že se nevzdá dobrovolně. „Vždy jsem razil heslo, že je lepší dostat knock-out, než hodit ručník do ringu. Takže dál budu říkat to, co považuji za správné. Nemohu se smířit s tím, že advokát nemá právo říkat svůj názor, který má ještě velmi dobře podložený fakty a důkazy. Dokud na to budu mít, budu pokuty platit a doufat, že mi soud na základě žaloby proti advokátní komoře dá za pravdu,“ věří Láska.

„Nebo si počkám na vyškrtnutí z komory a opět budu doufat ve spravedlnost před soudem (i když třeba za dva tři roky) a pak se budu po advokátní komoře domáhat ušlého zisku. Až dostanu v písemné podobě rozhodnutí komise, zveřejním jej a budu se zajímat o názor na něj jak advokátů, tak i lidí z dalších právních branží, pokud budou ochotni mi jej sdělit,“ uzavřel někdejší vyšetřovatel.

Celé vyjádření Václava Lásky

Věty za 200.000,- Kč

Za následující vyjádření mi bylo navrženo vyškrtnutí ze seznamu advokátů a následně uložena dvěstětisícová pokuta. Nic jiného nebylo v kárném řízení posuzováno. Jen tyto dvě věty. Dokonce se ani komise nezabývala kontextem, v jakém jsem jej pronesl. Což zvláště u té druhé je zvláštní, neboť ta sama o sobě nevypovídá o ničem.

ČRo, Radiožurnál, pořad Dvacet minut, 20.8.2012

moderátorka Štěpánka Čechová: „A můžete vy říci třeba, na jaké praktiky jste tam narazil? Hodně se mluví o kanceláři Šachta & Partners. Co tam třeba bylo u nich podle vaší analýzy zvláštní?“

VL: „Víte, tam ta struktura fungovala tak, že když se měla vyhlásit nějaká veřejná zakázka nebo dát nějaký obchod, ať to zjednoduším, dát kšeft ven, něco outsourcujeme, nějakou službu, potřebujeme dodavatele, tak se opakoval stejný scénář. Ten dodavatel byl buďto účelově vytvořen nebo byla koupena nějaká nefunkční společnost, která se připravovala na tento jediný, jedinou zakázku. Většinou to byl subjekt, který neměl žádnou zkušenost s dodáváním těchto služeb, neměl žádnou historii, byl nový, pak se vytvořil prostor, aby buďto vůbec nebylo vypsáno výběrové řízení přesto, že býti mělo, anebo se to výběrové řízení zfalšovalo, tzn. výběr tohoto kandidáta byl zfalšovaný. Výsledkem bylo, že zvítězil tento připravený subjekt. Pak se připravila velmi nevýhodná smlouva pro Dopravní podnik, ta byla uzavřena a následně se tento dodavatel zařadil do struktury offshoreových společností, přes které se praly zisky z této trestné činnosti a na všech těchto jednotlivých krocích tak, jak jsem vám je řekl, se podíleli i sami advokáti.“

mŠČ: „Šachta & Partners?“

VL: „Ano.“

Frekvence 1, Press klub, 25.8.2012

VL: „Víte, výběrové řízení není zárukou všeho. Představte si, že se vám tady… se by třeba na tuto zakázku vyhlásilo výběrové řízení, přihlásí advokátní kancelář Šachta & Partners a pravděpodobně, protože by o tuto zakázku měla zájem, tak by nabídla i nejnižší cenu. Myslíte, že takový výsledek by byl správný, spravedlivý a žádoucí?“

Závěrečná řeč kárného žalobce

A v předchozím komentu uvedené mé dvě citace vedly kárného žalobce k následujícímu závěrečnému projevu.

Kárný žalobce v rámci závěrečného návrhu uvádí: „Pokud jde o kárnou žalobu, tato vytýká KO jeho výroky ve vztahu k advokátní kanceláři, dříve Šachta a Partners. Tyto výroky KO vyplynuly z činnosti, kterou vykonával pro Hl. město Prahu a DPP. Výkon advokacie se řídí nejen zákonem o advokacii, ale i etickým kodexem. Nikdo není oprávněn o někom prohlašovat, že se dopustil trestné činnosti či ji organizoval. Toto může učinit pouze nezávislý soud. I když budu stokrát přesvědčen o tom, že se někdo něčeho dopustil, nedává mi to žádné právo kohokoli označit za zločince. Můžu sdělit své pochybnosti o tom, jak kdo konal, ale to je vše. K rozhodnutí o vině, znovu opakuji, jsou nezávislé soudy. Kárně obviněný evidentně zapomněl, že již nepracuje u policie, kde lze obvinit kohokoli ze spáchání čehokoli. O to horší je, že tak postupoval vůči kolegům, členům advokátní komory, které takto výrazně poškodil. Je zřejmé, že KO je naprosto nedotčen ustanoveními etického kodexu a o to víc po podání kárné žaloby mě překvapilo jeho vyjádření, kde doslovně uvádí, že sdělení, že se nějaký advokát dopouští trestné činnosti, není znevažování advokátního stavu, dále zde opakuje, že AK se dopustila rozsáhlé trestné činnosti atd. Je zřejmé, že KO nechápe principy výkonu advokacie, etický kodex a to ani po podané kárné žalobě, a z tohoto důvodu navrhuji uznat na vinu v souladu s kárnou žalobou a navrhuji jako kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů.“

Jak dál?

V předchozích dvou komentářích jsem Vám předestřel dvě svá vyjádření, za která jsem dostal od advokátní komory pokutu 200.000,- Kč. A také závěrečnou řeč kárného žalobce, který požadoval mé vyškrtnutí z advokátní komory. Z mého pohledu (i po vychladnutí hlavy) je zřejmé, že jsem nebyl potrestán za ty dvě věty. Jsem potrestán za svůj způsob provádění advokacie. Za to, že se snažím prokázat, že i advokát může účinně bojovat se zločinem. A zejména za to, že upozorňuji na účast advokátů na páchání trestné činnosti dalších osob.

Současné vedení advokátní komory mě v řadách advokátů nechce. A chce se mě zbavit. Nemá smyslu si nalhávat, že jejich snažení bude úspěšné. Odolávat statisícovým pokutám za slovní projev nejde dlouho. A i pokud by se mi to podařilo, tak příště kárná komise jen vyslyší návrhu kárného žalobce a za další slovní prohřešek mě z advokátní komory vyškrtne.

V této souvislosti děkuji všem za finanční nabídky na pokrytí pokuty. Ale pokuta je splatná až poté, co verdikt potvrdí odvolací komise. Potvrzení verdiktu bude spíše jen formalitou. I tak by mi přišlo hloupé přijmout vaše nabídky v situaci, kdy může být uložená povinnost teoreticky zrušena. Teprve až dojde k tomuto potvrzení (očekávám, že se tak stane do dvou měsíců), pak teprve budu řešit, kde na zaplacení téhle dardy vzít.

Nicméně s ohledem na, zdá se neodvratný, konec mé advokátní činnosti, jsem se rozhodl, že se nevzdám dobrovolně. Vždy jsem razil heslo, že je lepší dostat knock-out, než hodit ručník do ringu. Takže dál budu říkat to, co považuji za správné. Nemohu se smířit s tím, že advokát nemá právo říkat svůj názor, který má ještě velmi dobře podložený fakty a důkazy. Dokud na to budu mít, budu pokuty platit a doufat, že mi soud na základě žaloby proti advokátní komoře dá za pravdu.

Nebo si počkám na vyškrtnutí z komory a opět budu doufat ve spravedlnost před soudem (i když třeba za dva tři roky) a pak se budu po advokátní komoře domáhat ušlého zisku.

Až dostanu v písemné podobě rozhodnutí komise, zveřejním jej a budu se zajímat o názor na něj jak advokátů, tak i lidí z dalších právních branží, pokud budou ochotni mi jej sdělit.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Velká akce ČSSD. Když pustili Maláčovou na pódium, začalo to lítat. Schillerové muselo zvonit v uších

20:48 Velká akce ČSSD. Když pustili Maláčovou na pódium, začalo to lítat. Schillerové muselo zvonit v uších

Optimismus a očekávání dobrých volebních výsledků – v takovém duchu se nesla atmosféra startu horké …