Co je Fulbrightova nadace?

16.01.2022 10:40

Českou politikou otřásl skandál poslance Jana Farského (STAN), který už před volbami do Poslanecké sněmovny zažádal o stipendium Fulbrightovy nadace ke studijnímu pobytu v USA a také již před volbami věděl, že žádosti bylo vyhověno. Stojí tedy za to se podívat, co vlastně je Fulbrightova nadace, co dělá a za jakých souvislostí.

Co je Fulbrightova nadace?
Foto: TOP09
Popisek: Poslanec Jan Farský

Farskému to, že získal stipendium a bude studovat v USA, nebránilo v tom, aby kandidoval do Parlamentu a získal tak – hezky česky řečeno – solidní trafiku. A to vše, ačkoli už na podzim věděl, že nebude moci mandát vykonávat, protože bude tisíce kilometrů daleko. Přesto si mandát ponechal a o peníze s ním spojené nepřijde. A navíc dostane další prostředky z českých veřejných zdrojů, protože Fulbrightova nadace je financována nejen z amerických zdrojů, ale i českého státního rozpočtu. Stojí tedy za to se podívat, co vlastně je Fulbrightova nadace, co dělá a za jakých – mj. finančních – souvislostí.

Komise J. Williama Fulbrighta je – podle toho, co píše na svých webových stránkách - mezivládní česko-americkou organizací založenou „za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb“. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je „budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání“.

Anketa

Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA?

hlasovalo: 31180 lidí
Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž:

–  zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobídka rozvoje nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji,

–  podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce,

–  prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se rovným dílem podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Správní radu nadace tvoří mj. momentálně úřadující americký velvyslanec v Praze a ministr školství ČR, tedy v době, kdy bylo uděleno stipendium Janu Farskému, to byl Robert Plaga (ANO).

Od roku 1992 do roku 2019 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 960 českých stipendistů.

V jakých oborech jsou stipendia udělována? Jsou to společenské vědy (politologie atd.), tzv. life studies (různé ekologické programy), právo, umění a architektura, ekonomie či medicína.

Je zajímavé podívat se na seznamy stipendistů z oblasti sociálních věd a jejich studijní témata. Tak například v sezóně 2014 - 2015 najdeme Alenu Křížkovou z Akademie věd s tématem Sociological research on entrepreneurship environment and gender equality in the Czech Republic and US. O rok později Lucii Jarkovskou z Masarykovy univerzity v Brně s tématem Negotiating sex education in the social and political context of Central Europe. V sezóně 2015 – 2016 vidíme hned dva stipendisty s tématy týkajícími se Romů: Yasar Abu Ghosh z Fakulty humanitních studií UK Praha s projektem The Making of Roma Citizens in "Children Homes" a Selma Muhič Dizdarevič z téže fakulty s projektem Mobilization Trajectories of Minority Women in the US and thein Relevance for the Czech Roma Women. V sezóně 2018 – 19 najdeme Lenku Hrbkovou z FSS MUNI Brno s tématem Polarizing the Czech Public: The Character, Sources, and Mechanisms of Political Polarization.

V sezóně 2020-2021 Jaroslav Bílek z University Hradec Králové odjížděl s tématem Selecting from the Menu of Manipulation: Explaining Incumbents’ Choices of Authoritarian Repressive Strategies in Hybrid Regimes a Vendula Švecová s tématem Inclusive Community Building as a Tool to Improve Migrants’ Lives and Promote Social Cohesion. Jistou zajímavostí je, že tato stipendistka má v kolonce „Home University uvedeno hnutí Nesehnutí, což, pokud se nemýlím, není akademická instituce, nýbrž spolek aktivistů z Brna. Na webové stránce Nesehnutí o sobě Švecová uvádí, že zde působí „v programu Společně k rozmanitosti jako koordinátorka komunitních aktivit s příchozími“ (tedy migranty, aby bylo rozumět).

V té souvislosti je dobré podívat se, jaké peníze protékají spolkem Nesehnutí. Podle Výroční zprávy za rok 2020 obdrželi Nesehnutí skoro sedm milionů korun od Ministerstva zahraničních věcí (MZV), milion a čtvrt od tzv. Domu zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace MZV, tři čtvrtě milionu od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), milion od Open society Fundu (OSF), dva a čtvrt milionu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), což vše tvoří drtivou většinu celkových příjmů, které Nesehnutí dělí do dvou kolonek, jednak samotné Nesehnutí 6 mil Kč a pak „Nesehnutí Brno“ – skoro 9 milionu Kč. Z toho osobní náklady včetně různých externích analýz atp. činí cca 80%. Tomu se u nás říká „nezisková organizace“. Pro americké partnery ve Fulbrightově nadaci to však zřejmě postačuje…

A konečně aktuální stipendisté. Předně Jan Farský s tématem How to transform 250 years of US federalism into a road map for the next 25 years of the EU? Farský má v kolonce Home University napsáno Parlament ČR. A bez zajímavosti jistě nebude ani práce Hany Janečkové z UK Praha na téma Alliances and the politics of the body in recent US based feminist art and curating.

Proč to všechno vypisujeme (nutno dodat z veřejných zdrojů, z materiálů samotné Fulbrightovy nadace)? Protože z tohoto výčtu je zřejmé, jaká témata jsou pro nadaci podstatná, alespoň z oblasti sociálních věd: inkluze migrantů, Romové, feministky, genderová rovnost, sexuální vzdělávání, „hybridní“ režimy, polarizovaná společnost… A v případě Farského je to zcela explicitní: poučení z federace na severoamerickém kontinentu pro zavádění federalizace Evropy.

Jak se říká: nekupte to!

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Karel Výborný

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Snažíte se jako ministryně zprostředkovat mír nebo to považujete za nereálné?

Paní ministryně, snažíte se nebo budete se snažit mezi Ruskem a Ukrajinou iniciovat mírová jednání? Přijde mi, že tu probíhá jen válka ve zbrojení, což se obávám, že nemůže skončit dobře. Co když Putin fakt použije jaderné zbraně? Vždyť on už několikrát ukázal, že je šílenec!

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš právě vytáhl věc proti ČT. Zavřít Hamplovou, padlo. A velký strach

20:14 Babiš právě vytáhl věc proti ČT. Zavřít Hamplovou, padlo. A velký strach

Po porážce ANO v senátních volbách se ozývá lídr hnutí Andrej Babiš. Obytňák, se kterým objížděl Čes…