Co je Fulbrightova nadace?

16.01.2022 10:40

Českou politikou otřásl skandál poslance Jana Farského (STAN), který už před volbami do Poslanecké sněmovny zažádal o stipendium Fulbrightovy nadace ke studijnímu pobytu v USA a také již před volbami věděl, že žádosti bylo vyhověno. Stojí tedy za to se podívat, co vlastně je Fulbrightova nadace, co dělá a za jakých souvislostí.

Co je Fulbrightova nadace?
Foto: TOP09
Popisek: Poslanec Jan Farský

Farskému to, že získal stipendium a bude studovat v USA, nebránilo v tom, aby kandidoval do Parlamentu a získal tak – hezky česky řečeno – solidní trafiku. A to vše, ačkoli už na podzim věděl, že nebude moci mandát vykonávat, protože bude tisíce kilometrů daleko. Přesto si mandát ponechal a o peníze s ním spojené nepřijde. A navíc dostane další prostředky z českých veřejných zdrojů, protože Fulbrightova nadace je financována nejen z amerických zdrojů, ale i českého státního rozpočtu. Stojí tedy za to se podívat, co vlastně je Fulbrightova nadace, co dělá a za jakých – mj. finančních – souvislostí.

Komise J. Williama Fulbrighta je – podle toho, co píše na svých webových stránkách - mezivládní česko-americkou organizací založenou „za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb“. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je „budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání“.

Anketa

Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA?

hlasovalo: 31242 lidí
Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž:

–  zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobídka rozvoje nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji,

–  podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce,

–  prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se rovným dílem podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Správní radu nadace tvoří mj. momentálně úřadující americký velvyslanec v Praze a ministr školství ČR, tedy v době, kdy bylo uděleno stipendium Janu Farskému, to byl Robert Plaga (ANO).

Od roku 1992 do roku 2019 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 960 českých stipendistů.

V jakých oborech jsou stipendia udělována? Jsou to společenské vědy (politologie atd.), tzv. life studies (různé ekologické programy), právo, umění a architektura, ekonomie či medicína.

Je zajímavé podívat se na seznamy stipendistů z oblasti sociálních věd a jejich studijní témata. Tak například v sezóně 2014 - 2015 najdeme Alenu Křížkovou z Akademie věd s tématem Sociological research on entrepreneurship environment and gender equality in the Czech Republic and US. O rok později Lucii Jarkovskou z Masarykovy univerzity v Brně s tématem Negotiating sex education in the social and political context of Central Europe. V sezóně 2015 – 2016 vidíme hned dva stipendisty s tématy týkajícími se Romů: Yasar Abu Ghosh z Fakulty humanitních studií UK Praha s projektem The Making of Roma Citizens in "Children Homes" a Selma Muhič Dizdarevič z téže fakulty s projektem Mobilization Trajectories of Minority Women in the US and thein Relevance for the Czech Roma Women. V sezóně 2018 – 19 najdeme Lenku Hrbkovou z FSS MUNI Brno s tématem Polarizing the Czech Public: The Character, Sources, and Mechanisms of Political Polarization.

V sezóně 2020-2021 Jaroslav Bílek z University Hradec Králové odjížděl s tématem Selecting from the Menu of Manipulation: Explaining Incumbents’ Choices of Authoritarian Repressive Strategies in Hybrid Regimes a Vendula Švecová s tématem Inclusive Community Building as a Tool to Improve Migrants’ Lives and Promote Social Cohesion. Jistou zajímavostí je, že tato stipendistka má v kolonce „Home University uvedeno hnutí Nesehnutí, což, pokud se nemýlím, není akademická instituce, nýbrž spolek aktivistů z Brna. Na webové stránce Nesehnutí o sobě Švecová uvádí, že zde působí „v programu Společně k rozmanitosti jako koordinátorka komunitních aktivit s příchozími“ (tedy migranty, aby bylo rozumět).

V té souvislosti je dobré podívat se, jaké peníze protékají spolkem Nesehnutí. Podle Výroční zprávy za rok 2020 obdrželi Nesehnutí skoro sedm milionů korun od Ministerstva zahraničních věcí (MZV), milion a čtvrt od tzv. Domu zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace MZV, tři čtvrtě milionu od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), milion od Open society Fundu (OSF), dva a čtvrt milionu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), což vše tvoří drtivou většinu celkových příjmů, které Nesehnutí dělí do dvou kolonek, jednak samotné Nesehnutí 6 mil Kč a pak „Nesehnutí Brno“ – skoro 9 milionu Kč. Z toho osobní náklady včetně různých externích analýz atp. činí cca 80%. Tomu se u nás říká „nezisková organizace“. Pro americké partnery ve Fulbrightově nadaci to však zřejmě postačuje…

A konečně aktuální stipendisté. Předně Jan Farský s tématem How to transform 250 years of US federalism into a road map for the next 25 years of the EU? Farský má v kolonce Home University napsáno Parlament ČR. A bez zajímavosti jistě nebude ani práce Hany Janečkové z UK Praha na téma Alliances and the politics of the body in recent US based feminist art and curating.

Proč to všechno vypisujeme (nutno dodat z veřejných zdrojů, z materiálů samotné Fulbrightovy nadace)? Protože z tohoto výčtu je zřejmé, jaká témata jsou pro nadaci podstatná, alespoň z oblasti sociálních věd: inkluze migrantů, Romové, feministky, genderová rovnost, sexuální vzdělávání, „hybridní“ režimy, polarizovaná společnost… A v případě Farského je to zcela explicitní: poučení z federace na severoamerickém kontinentu pro zavádění federalizace Evropy.

Jak se říká: nekupte to!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Karel Výborný

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

boj s dezinformacemi

Dobrý den, proč se podle vás šíří dezinformace? Není to náhodou proto, že vy politici špatně komunikujete? Ostatně na špatnou komunikaci této vlády poukazují mnozí. A jak přesně s nimi chcete bojovat? Budete odsuzovat všechny názory, které se neslučují s těmi vašemi? To totiž teď děláte. A ještě je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vepřový Lidl: Polákům za 58, Čechům za 90. Důkazy se množí

17:10 Vepřový Lidl: Polákům za 58, Čechům za 90. Důkazy se množí

Že už se do Polska nevyplatí jet za levnějšími potravinami? To není pravda. Německý obchodní řetězec…