Právo nám nemohou diktovat Němci nebo Francouzi. Oni svobodu zdědili, my jsme si ji vybojovali. A cenzura je prostě cenzura, opakuje důrazně právník Rajchl

29.06.2021 20:31 | Rozhovor

„Evropská unie nemá usurpovat právo mluvit členským státům do jejich legislativy,“ tvrdí advokát Jindřich Rajchl z hnutí Trikolóra ke kritice Maďarska za zákon o homosexualitě. Podle něj se rozmohl trend budování superstátu, který chce mluvit všem a do všeho. Rajchl se obává, že míříme do světa ministerstva pravdy z Orwellova románu 1984, tedy instituce, která bude určovat, jaký názor je ten správný. Za nepřípustné považuje i žalobu Evropské unie za to, že do českého Parlamentu nemohou kandidovat cizinci.

Právo nám nemohou diktovat Němci nebo Francouzi. Oni svobodu zdědili, my jsme si ji vybojovali. A cenzura je prostě cenzura, opakuje důrazně právník Rajchl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jindřich Rajchl

Anketa

Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní?

3%
95%
hlasovalo: 20999 lidí

Začala velmi rázná výměna postojů mezi předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem a Evropskou unií, a to kvůli maďarskému zákonu, který zakazuje materiály a informace o homosexualitě i možných změnách pohlaví na školách a v médiích. Jak tuto výměnu vnímáte?

Bez ohledu na to, co si Maďarsko schválilo nebo neschválilo, jsem pevně přesvědčen, že si Evropská unie nemá usurpovat právo mluvit členským státům do jejich legislativy. Podle mého názoru je to nepochopení fungování Evropské unie a jenom ukazuje na trend, který se v posledních letech v Evropské unii rozmohl. Místo aby se jednalo o společenství samostatných národů, které mají společné prvky a které má zlepšit jejich prosperitu, aby se měly ekonomicky a sociálně lépe, tak se tvoří superstát, který si dělá ambice mluvit všem do všeho a diktovat, co si mají myslet, co mají do svých zákonů přijímat a co nikoliv.

Trochu mi to připomíná… mám reminiscenci na Sovětský svaz a na Moskvu, která také diktovala, co můžeme a co musíme. Taková Evropská unie být nemá a za mě jde o naprosto mylný trend, který nutně povede k jejímu rozpadu, protože členské státy si tohle líbit nenechají.

Je tedy podle vás podobné zasahování do legislativ daných států za hranou a nahrává kritikům, kteří tvrdí, že Evropská unie už zasahuje více, než je zdrávo?

Zcela jistě. Přece jsme samostatné národy, máme volené parlamenty, vlády, které musejí získat důvěru Parlamentu. Vlády jsou zodpovědné za legislativu a potom skládají účty ve volbách, ale to, aby rozhodoval o dění v Maďarsku nebo u nás nějaký Evropský parlament, případně Evropská komise, která není ani nikým zvolena... to je prostě z mého pohledu naprosté nepochopení celé situace. Opravdu nechci, aby naši legislativu diktovali Němci, Francouzi, Španělé či kdokoliv další. To je úplně špatně a znovu říkám, že legislativa jednotlivých států má být nadřazena právu Evropské unie.

Právo Evropské unie má být pouze doplňkové, nikoliv dominantní v rámci jednotlivých členských států. Já to jednoznačně odmítám a v Trikolóře máme jeden z programových cílů zakotvit nadřazenost českého práva nad právo evropské. To je velice správný krok, který by měl učinit přítrž všem snahám ze strany Evropské unie.

Souhlasíte tedy s tím, co Orbán napsal ve svém dopise, tedy že není možné, aby o výchově maďarských dětí rozhodovali Němci? V podstatě uvedl, že o výchově německých dětí také rozhodují Němci a Evropská unie by se do toho neměla vměšovat.

Přesně tak, naprosto souhlasím a podepisuji. Viktor Orbán je opravdu světlým majákem současné Evropské unie a měl podobný proslov, kde říkal, že my – a měl na mysli Visegrádskou čtyřku – jsme si museli svobodu vybojovat, zatímco západní Evropa ji zdědila. A právě proto o ni pečujeme daleko více a jsme na ni citlivější. Jsou to naprosto přesná slova, každý stát má jinou kulturu, jinou historii, kterou je třeba respektovat.

Není možné sjednocovat všechny evropské národy, výchovu dětí a podobně. Němečtí, Francouzští, Italští a všichni ostatní nemají právo mluvit do toho, jak Maďarsko bude spravovat svoji legislativu. To je absolutní nesmysl.

„Chceme-li udržet Evropskou unii pohromadě, musejí liberálové respektovat práva neoliberálů,“ uvedl také Orbán. Domníváte se, že tkví problém v toleranci, či netoleranci odlišných postojů a názorů? Tedy narušení jednoty v rozmanitosti?

Používám slova jednoho reportéra televize FOX, který byl na demonstraci neoliberálů, levicových aktivistů, a on řekl: nikdo není méně tolerantní než lidé křičící o toleranci. Oni v podstatě hlásají, že musí být tolerováno vše a všichni, všechny menšiny a proudy, ale jakmile má někdo jiný názor, nejsou ochotni ho tolerovat. Takže tolerují všechno, ale nesmíte mít opačný názor, ten pak netolerují.

Potřebují školáci seznamovat s homosexualitou a LGBT tematikou včetně možnosti nechat si změnit pohlaví?

Jedná se o velmi odbornou debatu, já nejsem sexuolog a nedokážu to posoudit. Nechci se pouštět do odborných debat na tohle téma, protože na to skutečně nemám dostatečné penzum vlastností. Osobně si myslím, že homosexualita je normální, přirozená a na druhou stranu jsou tady i určité důvody pro konzervativní náhled, který zastáváme my, tedy aby byla chráněná tradiční rodina a aby v té tradiční rodině – tedy svazku muže se ženou, kteří mají následně děti – byla přiznána určitá vyšší forma, nechci říci právní ochrany… ale termín manželství by měl být skutečně rezervován pro svazek muže a ženy, nikoliv pro svazek dvou osob stejného pohlaví.

Znovu říkám, že je to normální, mezi homosexuály mám přátele a nemám k nim žádný negativní vztah. Ale výraz manželství a adopce dětí by měl být rezervován pro svazek muže a ženy s tím, že homosexuálové by pro své svazky měli mít naprosto stejná práva jako muž se ženou. Například právo dědit, nahlížet do zdravotnické dokumentace a tak dále. Dnes se někdo dovolává homosexuálních manželství, ale spíše by se mělo upravit a vyřešit registrované partnerství než to roubovat na manželství.

Předseda nizozemské vlády Mark Rutte prohlásil, že pokud Maďarsko nerespektuje pravidla, mělo by z Evropské unie odejít. Mělo by odejít?

V Evropské unii by především nemělo být místo pro lidi, jako je Mark Rutte, když si myslí, že jejich názor je jediný správný a že žádná jiná země a žádný jiný politik nemá právo na názor odlišný. To je přesně cesta, kterou by Evropská unie jít neměla. Jakmile tento trend zvítězí, že bude přípustný jediný možný názor, všichni ostatní budou ostrakizováni, vylučováni a pokutováni, tak to nevyhnutelně povede k zániku Evropské unie. Pokud skutečně chceme zachovat Evropskou unii, musíme zachovat pluralitu názorů a měli bychom jednoznačně odmítnout tvrzení lidí, jako je Rutte, že někde pro někoho není místo. Myslím, že pro každý názor je místo, když je odlišný než ten prohlášený za univerzálně správný.

Portugalský premiér uvedl, že Maďarsko může s Bruselem spolupracovat čistě ekonomicky, stejně jako Švýcarsko nebo Norsko. Byla by to správná cesta? Původní Evropské hospodářské společenství bylo založeno jen na ekonomických vztazích. Měli bychom se k tomu vrátit?

Jsem přesvědčen, že se jedná o správnou cestu. Měli bychom se vrátit do Evropské unie před Lisabonskou smlouvu, to znamená Evropská unie, která byla založena na základních pilířích svobodného pohybu kapitálu, osob, služeb a ekonomické spolupráce. Věci, které jsou přínosné pro všechny členské státy, a moment, kdy byla přijata Lisabonská smlouva, bylo posvěcení tendence budovat superstát, který pohltí a spolkne všechny národní státy.

Když vidíte žalobu Evropské unie na Českou republiku, že u nás do Parlamentu nemohou kandidovat cizinci, tak jde jen o pokračování takového trendu. Evropská unie nemá mít mandát míchat se do legislativ jednotlivých členských států. Má to být ekonomické uskupení členských států, které mohou svobodně podnikat, neplatit mezi sebou clo, využívat svobodný pohyb pracovních sil a podobně. Na tomto principu byla Evropská unie založena, do které jsme v roce 2004 vstupovali, a takhle ta Evropská unie měla fungovat. To, co se stalo za posledních patnáct let, je podle mého názoru mylný trend, který nutně povede k zániku Evropské unie bez ohledu, zda Maďarsko vystoupí, nebo nevystoupí.

Miloš Zeman opět vyvolal bouřlivou diskusi po jeho vyjádření směrem k transgenderovým osobám. Mimo jiné prohlásil, že jsou mu takoví lidé odporní. Nakolik se jedná o provokaci, nakolik svá slova myslí vážně a za jak vhodný jeho výrok považujete?

Nejsem tu, abych hodnotil výroky prezidenta. Určitě jde o směs toho, co jste zmínila, tedy že se snaží provokovat, ale částečně to myslí vážně. Osobně říkám znovu, že pro mě je svoboda názorů absolutně nejvyšší hodnotou. Jakmile někomu začneme něco zakazovat, určovat správný názor a vylučovat člověka s jiným názorem ze společnosti, tak přesně překračujeme meze nesvobody. Svoboda názorů je absolutní hodnota, kterou nelze nijak omezit, vyjma toho, co je za hranou zákona.

Ale tohle za hranou zákona není a jakýkoliv názor, který je vyřčený, byť může být pro někoho nepřijatelný, je názorem svobodným. S oblibou říkávám, že pluralita a svoboda vyjadřování názorů spočívá v tom, že máte právo říkat věci, které jsou nepohodlné a nepříjemné. Je to dokonce citát George Orwella, který se v tomto smyslu vyjádřil. Svoboda názorů je dána pouze tehdy, když můžete říkat i nepříjemné věci. (spisovatel George Orwell doslova řekl: jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet, pozn. red.)

Je to Francois Voltaire, kterému je, ač nikdy nenalezen, připisován výrok: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat.

Ano. Svoboda názorů je dána pouze tehdy, pokud můžete říkat i věci, které jsou pro většinu lidí nepřijatelné či nepřípustné, protože svoboda názoru nesmí být omezena. Vyjma toho, co je dáno zákonem. Nemůžete vyzývat k nepřístojnostem nebo říkat věci uvedené v trestním zákoníku. Obecně mi vadí snaha, kterou vyvíjejí sociální sítě, tedy cenzurovat názory nepohodlné, v rozporu s oficiální linkou. To je prostě cenzura, a to už jsme tady jednou zažili. V momentě, kdy se na tuhle cestu vydáte, tak nutně směřujete k Orwellovu ministerstvu pravdy. Pak musí existovat instituce určující, co je pravda a co nikoliv. To je špatně.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Zuzana Koulová

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

kampaň

Kde máte důkaz, že jsou všichni mimo vás ,,Putinovi užiteční idioti“? Nešíříte náhodu dezinformace, proti kterým paradoxně tak bojujete? A myslíte, že touto negativní kampaní docílíte něčeho pozitivního, třeba zklidnění politické situace v zemi? To je takový problém vést kampaň tak, že budete prezen...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jak jste mohli? Po odhalení o Nerudové nastal zmatek

11:52 Jak jste mohli? Po odhalení o Nerudové nastal zmatek

Lídryni kandidátky STAN do Evropského parlamentu Danuši Nerudovou provázejí další kontroverze. Deník…