Pro seniory máme pečovatelskou službu 365 dnů v roce, říká místostarosta Lachnit

27.01.2014 10:06

ROZHOVOR Místostarosta MČ Praha 5, JUDr. Petr Lachnit, hovoří znovu o službách CSOP Praha 5: Minule čtenářům představil Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5, jehož nedílnou součástí jsou vynikající a tolik potřebné terénní služby. Právě terénní služba pro seniory je to, co jim tolik pomáhá. A o ní bude dnes řeč…

Pro seniory máme pečovatelskou službu 365 dnů v roce, říká místostarosta Lachnit
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Pro jaké klienty je tato služba určena?

Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, což jsou především senioři, nebo také zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při základních denních úkonech.

Co všechno terénní služba zahrnuje?

Jak už jsem řekl v úvodu, tato služba zahrnuje téměř všechno, co se týká každodenního života klientů, tedy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Samozřejmostí jsou také tzv. odlehčovací služby, což v praxi znamená umožnit osobě, která o postiženého seniora pečuje, nezbytný odpočinek tím, že naše pečovatelky se o seniora postarají po dobu nezbytně nutnou. Tuto službu je možné využít také pro seniory, kteří jsou osamocení a nemohou momentálně zůstat bez pomoci.

To samozřejmě je řečeno v kostce, ale konkrétně to zřejmě znamená spoustu každodenních úkonů, které pečovatelky musí zvládnout.

To ano, kromě celkové osobní hygieny klienta také například pomoc s oblékáním, přesun na lůžko apod., běžné nákupy i velké nákupy, běžný úklid, rozvoz obědů, ohřevy a podání obědů i doprovod klienta k lékaři, na úřady i za osobními záležitostmi. Pro imobilní klienty je určeno vozidlo se speciální nájezdovou plošinou. Pečovatelská služba má také fakultativní - výběrové činnosti, ty se klientům poskytují nad rámec zákonem stanovených povinností. Jsou to např. příprava a podávání léků, kontakt klienta po telefonu, mytí nádobí a péče o domácí zvíře. Dále CSOP nabízí seniorům možnost využití internetu zdarma přímo na pracovišti CSOP, vzhledem k omezené kapacitě počítačů se však musí zájemce předem objednat.

Jak taková služba funguje?

Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci. Písemná smlouva se uzavírá na žádost klienta nebo oprávněné osoby a přihlíží se k individuálním potřebám klientů. Služba funguje ve všední dny od půl osmé od rána do půl osmé večer – pečovatelky chodí na dvě směny, ranní a odpolední, a mají osmihodinovou pracovní dobu, ale také o víkendech a svátcích. Ve dnech pracovního volna je zajišťována služba klientům, kteří jsou osamocení, a jejich zdravotní stav vyžaduje každodenní péči, takže nemohou zůstat bez pomoci.

To všechno, co jste vyjmenoval, to je obrovské množství náročné práce, která jistě vyžaduje od zaměstnanců centra jak fyzické schopnosti, tak i pozitivní přístup ke klientům za všech okolností, tedy psychickou odolnost a především pocit určitého poslání, který jistě musí pečovatelky mít, aby tak náročnou práci zvládly. Kolik pečovatelek v současné době v centru pracuje a jak jsou odměňovány?

V CSOP pracuje v terénní pečovatelské službě 35 pečovatelek. Jak jste uvedla, práce pečovatelky je opravdu posláním, tuto profesi nemůže vykonávat každý. Práce pečovatelky je finančně velice podceněna, pečovatelky jsou zařazeny v nízkých platových třídách. Jedná se však o profesionálně vyškolený tým odborníků.

Slyšela jsem o soutěži o Nejlepší pečovatelku, jak se umísťují pečovatelky z Prahy 5?

Koordinace a kvalita služeb, jejich provázanost a rychlá dostupnost je každoročně hodnocena celostátním oceněním Pečovatel/ka roku, které pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Návrh na udělení titulu za CSOP Praha 5 podává ředitelka CSOP Praha 5 na základě nominačního výběru. Do nominačního výběru předkládají vedoucí pracovníci návrhy. V loňském roce bylo nominováno 10 pečovatelek. Nominační výběr probíhá tak, že se každá nominovaná představí, řekne o sobě, jak dlouho svou profesi dělá a co jí práce pečovatelky přináší. Pro zaměstnance CSOP je toto odpoledne slavnostní a nominace jsou motivací pro další práci zaměstnanců. Účast v nominačním výběru je ohodnocena mimořádnou finanční odměnou.

reklama

autor: ava

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Zaorálek se neudržel ve studiu. Všichni zůstali jako opaření. Pikantní útok na Koláře juniora

15:13 Zaorálek se neudržel ve studiu. Všichni zůstali jako opaření. Pikantní útok na Koláře juniora

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli poslanec Jan Bartošek (…