To je tak blbé, že už se to ani komentovat nedá, zoufá si Petr Žantovský nad zpravodajstvím ČT. Zejména moderátoři Událostí, komentářů opravdu neměli povedený týden...

07.11.2015 14:23

TÝDEN V MÉDIÍCH Nejnovější vydání pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou nejlépe ukázalo, jak se stále zvětšuje vzdálenost mezi tím, co si myslí lidé, a tím, jak jim je vládnuto a přikazováno. Analytik Petr Žantovský si ve svém pravidelném mediálním ohlédnutí rovněž všímá už takřka nulové informační hodnoty novin a také blbostí, které zaznamenal v podání moderátorů veřejnoprávního pořadu Události, komentáře.

To je tak blbé, že už se to ani komentovat nedá, zoufá si Petr Žantovský nad zpravodajstvím ČT. Zejména moderátoři Událostí, komentářů opravdu neměli povedený týden...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Anketa

Myslíte, že Angela Merkelová bude v roce 2017 znovu zvolena kancléřkou?

4%
14%
hlasovalo: 13540 lidí

Jinak než velkými tématy migrace a spol. začíná Petr Žantovský své pravidelné ohlédnutí za tím nejzajímavějším, co bylo možné v uplynulém týdnu zachytit v médiích. Zaujal ho totiž čtvrteční pořad České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou, který se tentokrát týkal začleňování znevýhodněných dětí do běžných škol. „Za jednu stranu tam byl Václav Klaus mladší, ředitel speciální školy pan Brei a paní Hrindová ze sdružení Naštvané matky, druhou stranu zastupovali náměstek ministra školství Fidrmuc, ředitelka základní školy Kendíková a paní Jelínková, jejíž kvalifikací je to, že je romská matka a má nějakou zkušenost s tím, jak se v tomto směru postupuje,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Od září příštího roku bude platit novela školského zákona, ve které se mimo jiné hovoří o podpoře znevýhodněných a handicapovaných žáků v běžných školách – tzv. inkluzi. „Je evidentní, že návrh tak, jak je už více než deset let s větší či menší intenzitou prosazován vládou a Ministerstvem školství, je naprosto absurdní a na hlavu postavený, na což ostatně poukazovali ti, kteří mají k oboru skutečně blízko, ať už to byli Klaus nebo Brei. Ale i od lidí z publika zaznívalo, že násilné začleňování dětí, ať už s nějakou lehkou mozkovou dysfunkcí nebo jinou poruchou, je špatně pro jedny i pro druhé, protože v jedněch vytváří pocit méněcennosti, zatímco druhé zdržuje,“ poukazuje mediální odborník.

Stále se rozšiřuje vzdálenost mezi myšlením lidí a rozhodováním elit

Všímal si i názorů diváků, které se během pořadu objevovaly na pohyblivé liště dolního okraje obrazovky. „Z devadesáti devíti procent byly všechny texty v duchu toho, co říkám já, že to je zcela inženýrské, nesmyslné nařízení, které vnucuje Evropská unie jenom proto, aby měla pocit, že panuje a vládne a rozhoduje o každém hnutí každého jednotlivého člověka. Je to jako v Orwellovi nebo v Huxleym. Ale i když všechny ty názory byly proti, tak ministerstvo, Evropská unie i všichni ti rozhodující činitelé si stejně dělají absolutně, co chtějí. Na tomto příkladu se dá nejlépe demonstrovat stále se rozšiřující vzdálenost mezi tím, co si myslí lidé, a tím, jakým způsobem jim je vládnuto, poroučeno a přikazováno,“ domnívá se Petr Žantovský.

Nedivil by se, kdyby zavedení nesmyslných příkazů a procedur bylo jen takovou předehrou. „Umím si živě představit, že přijde nějaký sbor inspektorů či úředníků z krajských a jiných úřadů nebo z ministerstva, kteří budou dohlížet na to, aby byly všechny děti se speciálními vzdělávacími požadavky inkludovány, a to násilím. Až doposud stačilo ve většině případů rozhodnutí rodičů dítěte, nyní to bude nepochybně směřovat k situaci, kdy to bude povinné a bude se likvidovat speciální školství, které se dnes nazývá praktické. Už název praktická škola je velice falešný, zástupný a pokrytecký, protože děti se v nich neučí pracovat, učí se tam učit, učí se standardní věci jako jiné děti, jenom jiným tempem, podle jiných metodických pokynů, s jinou péčí psychologů, odborníků a s jinými výsledky na konci,“ podotýká mediální analytik.

Proti evropské vrchnosti nemáme vůbec šanci se bránit  

Z duše mu promluvil Václav Klaus mladší, když poukázal na nesmyslnost toho, aby všechny děti chodily do stejné standardní školy, jen k nim bude ve třídě jinak přihlíženo. „To je moc hezká teorie, která na to velice přesně sedí a měla by se tesat. Pan Klaus mladší upozornil, že podle stejné logiky by všichni mohli studovat nukleární fyziku bez ohledu na to, jestli na to mají nebo nemají dispozice, talent a schopnosti. Když se někdo rozhodne studovat nukleární fyziku, tak ji prostě studovat bude, protože na to má v Evropské unii nárok. To je neobyčejně nebezpečný trend, který vůbec nebere ohled na to, že lidé jsou různí a že jejich dispozice jsou odlišné. Takže ten pořad byl nejvíce poučný v tom, jakým způsobem s námi zachází vrchnost a že v podstatě nemáme šanci se bránit, protože i když si devadesát devět procent lidí myslí A, tak se stejně stane B,“ konstatuje Petr Žantovský.

Právě tohle vede k obrovské pasivitě i k velikému rozčarování lidí. „A ve finále to možná povede také k tomu, co pozorujeme v souvislosti s migrací, tedy k aktivizaci různých, řekněme, extrémních sil nebo takových silovějších řešení, bouchnutí do stolu, vládě silné ruky a tak dále. Koneckonců historie je toho plná. A to budou důsledky této politiky. To, jestli nám budou chodit za rok, za půldruhého roku po ulicích nacisti s vlajkami a budou řvát po vládě silné ruky, to bude důsledek této politiky, této falešné evropské politické korektnosti a tohoto nucení lidí dělat věci, ke kterým nemají zcela zjevně dispozice, jež dělat nechtějí a které jsou i proti přírodě. To je to ‚poručíme větru, dešti‘. Občas tu opakuji ten hezký slogan ‚kdo nejde s námi, jde proti nám‘. Tak si myslím, že v tomto případě Evropská unie poroučí větru, dešti,“ přiznává mediální odborník.

Informační hodnota novinových článků je dnes absolutně nulová

Za druhé téma si vybral panující migrační krizi a konkrétně debatu o tom, že Spolková země Bavorsko připravuje podání ústavní žaloby na vládu kancléřky Angely Merkelové, protože podle bavorského premiéra a předsedy CSU Horsta Seehofera působí proti zájmům Bavorska, a tedy i proti zájmům Spolkové republiky Německo. „Sledoval jsem debatu, která se kolem toho u nás zvedla, a tak jsem se snažil celý týden poměrně pečlivě dívat do denního tisku, abych nebyl odkázán jen na televize. Ale musím říct, že dnes a denně utratíte šedesát, osmdesát korun za deníky a zjistíte, že informační hodnota je téměř nulová. Kupříkladu když si otevřete čtvrteční Mladou frontu Dnes, zjistíte, že v ní nenajdete ani jeden článek, který by vám přinášel něco nového, naprosto nic,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Užitečnost nejen MF Dnes, ale i dalších novin tak směřuje zcela jednoznačně k nule. „Podle toho bude samozřejmě také vypadat jejich prodej a význam na trhu. A teď nevím, jestli to je záměr vydavatele, aby minimalizoval vliv těch novin, nebo jestli je to způsobeno prací jednotlivých redaktorů, celých redakcí, šéfredaktorů, editorů a jejich neschopností. Prostě ty noviny ztrácejí obsah, ztrácejí užitečnost obsahu. Pak jediné, kam se může člověk pro informace uchýlit, samozřejmě kromě internetu, je televize. Nu a v televizi se vedla velice zajímavá debata kolem této připravované žaloby, o níž ovšem nikdo vůbec neví, zda nakonec bude či nebude podána,“ poznamenává mediální analytik.

Moderátorova věta by se měla opakovat, aby si každý uvědomil, za co platíme

A z televizní debaty na toto téma se pozastavil u dvou momentů. „Po krátkém čase mě znovu rozesmál pan Borek tím, jakou větu pronesl. Byla to otázka hostům, ale v zásadě to mělo asi vyjadřovat názor pana Borka, takže cituji: ‚Není v zájmu Česka, aby se paní Merkelová chovala jako doposud, to znamená, že u nás migranti neskončí, ale pokračují dál do Německa?‘ Tak to je naprosto absurdní věta, kterou vypustí z pusy moderátor možná nejdůležitější publicistické relace v českém televizním prostoru. Takovou blbost prohlásí. Přece je zcela zjevné, že v zájmu Česka i celé Evropy je vracet ekonomické utečence, kteří se vydávají za Syřany, ale pocházejí z Afghánistánu, z Pákistánu nebo dokonce z Albánie, tam, odkud přicházejí,“ tvrdí Petr Žantovský.

Pokud se totiž dostanou do Německa, vytvoří tam velice nebezpečnou rozbušku a neskutečný problém. „Ten povede zase k tomu hnědému moru, jak jsem o tom mluvil před chviličkou. Koneckonců první náznaky toho, že se aktivizují rasové skupiny, jsou a budou sílit, protože čím hloupěji se bude evropská reprezentace chovat, tím více vody požene na mlýn těmto aktivistům. A náš milý moderátor prohlásí zcela vážně, že se mu zdá, že je v našem zájmu, aby Merkelová přijímala více a více migrantů jenom proto, aby nezůstali u nás. Tak to tedy je z úst moderátora veřejnoprávní televize zaznamenáníhodná věta. A myslím, že by se měla opakovat ještě několikrát, aby si každý uvědomil, co to vlastně v té televizi platí,“ doporučuje mediální odborník.

Merkelová se Seehoferem si jen hrají na hodného a zlého policajta

Jak už to tak bývá, nejrozumněji k tomuto tématu promluvil politolog Petr Robejšek, jenž velice přesně a věcně analyzoval tuto záležitost s uvažovanou žalobou. „Prohlásil, že je to vlastně jenom taková hra na hodného a zlého policajta, kterou hrají Merkelová se Seehoferem, a že pryč jsou časy Franze Josefa Strauße jako šéfa CSU. Ten by zcela jistě bouchl do stolu a opravdu by zaktivizoval konzervativní síly proti tomu, co provádí kancléřka. Merkelová je sice šéfkou CDU, ale chová se, jako by byla šéfkou SPD, Sociálnědemokratické strany Německa, nebo dokonce PDS, Strany demokratického socialismu. Chová se totiž velice levicově, její politika vůbec pravicově nepůsobí, to, co dělá, je čistě levicové,“ míní Petr Žantovský.

Při poslechu racionální Robejškovy analýzy si vzpomněl na nedávný článek Vladimíra Justa, jenž se rozhořčil, že veřejnoprávní médium zve do studia „protievropské a prokremelské exoty“ typu politologa Robejška nebo Erika Besta. „Je úplně absurdní házet je do jednoho pytle, protože Best je levičák a Robejšek je konzervativec. Ale panu Justovi to je zjevně jedno, prostě mu splývají lidé, kteří nesouhlasí s jeho viděním světa, do položky nepřátelé, a tudíž se pro něj nepřítelem stal i pan Robejšek. A nelíbí se mu, aby lidé jako Robejšek byli pouštěni do veřejnoprávní televize. Z toho mi vychází jednoduchý požadavek, aby tam byli pouštěni pouze lidé, kteří mají stejný názor jako pan Just. Nu kde to jsme? V socialismu, v tom nejhlubším, v padesátých letech, kdy do Rudého práva nesměl promluvit nikdo jiný než ten, kdo naprosto stoprocentně souhlasil s politickou linií komunistické strany. Tak zřejmě o něco takového usiluje pan Just,“ vyvozuje mediální analytik.

To už je vážně tak blbé, až to bučí, hodnotí analytik dotazy na ministra kultury

Stejně jako minule vybírá na závěr několik kuriózních hlášek, které zaznamenal ve vysílání České televize. „V pondělních Událostech, komentářích pan Takáč, další hvězda českého veřejnoprávního nebe, přivítal jako hosta ministra kultury pana Hermana a bavili se o nastávajícím roce a připravovaných oslavách sedmistého výročí narození Karla IV. A pan Takáč věren zřejmě nějakému redakčnímu zadání, že na všem, i kdyby to bylo pozlacené, je třeba najít nějakou špínu, položil tuto otázku: ‚Co je podle vás zkritizováníhodné na panování Karla IV., nebo to bude samé chválení?‘ Volal tedy po tom, aby se při výročí připomínalo, že se Karel IV. dopustil toho či onoho špatného skutku,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Neví, jaký špatný skutek významného panovníka měl Daniel Takáč na mysli, ale domnívá se, že to neví ani samotný moderátor. „Ale řekl to, protože se to tak v České televizi dělá, že se vyvažuje každá dobrá zpráva špatnou, chvála pomluvou, dehonestací nebo jen tak vrženými slinami do větru. Je to naprosto absurdní, a tedy – když dovolíte to slovo – blbé. To bylo prostě blbé, já pro to nemám žádný lepší výraz,“ hodnotí mediální odborník. Podobně ho moderátor udivil, když po ministru kultury požadoval srovnání nákladů, které se vynaložily z rozpočtu ministerstva na letošní šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa, a kolik se vydá příští rok na oslavy výročí Karla IV., s douškou ‚abychom věděli, kdo je pro naše Ministerstvo kultury větší Čech‘. „To je – s prominutím – také blbé, to už je za hranicí komentovatelnosti, to už je vážně tak blbé, že to až bučí,“ míní analytik.

Bezelstně upřímná primátorka a tisíce Obamových poradců

Z tohoto týdne stojí za zaznamenání ještě další dva výroky, které zazněly od hostů ve vysílání České televize. „Ve čtvrtek nám paní Krnáčová líčila, jak probíhalo na magistrátu hlasování o odpadech, a když vysvětlovala, že se v rámci koalice domluvili, že nebudou hlasovat jednotně, ale každý podle svého, tak to vyjádřila větou: ‚Každý se zařídil, jak potřeboval.‘ To je věta, kterou paní Krnáčová naprosto zřetelně obnažila, oč současné politické reprezentaci hlavního města jde: zařídit se, jak potřebují. To znamená, že každý má nějakého svého loutkovodiče, každý má zřejmě nějaké zájmy, jež na magistrátu hájí a které ‚potřebuje zařídit‘. Paní Krnáčová to vyjádřila naprosto flagrantně a těžko by to někdo vyjádřil lépe. Já jsem rád, že máme takovou upřímnou političku v čele hlavního města,“ poznamenává Petr Žantovský.

A poslední glosu věnuje vystoupení redaktora české verze amerického magazínu Newsweek Danielu Anýžovi na závěr čtvrtečních Událostí, komentářů. „Komentoval události v Sýrii a musím říci, že jsem před ním smekal klobouk, protože poprvé někdo v České televizi prohlásil zcela po pravdě, že Obama nedrží slovo, protože ve svých předvolebních řečech sliboval, že ukončí dvě války, ale neukončil ani jednu. A pravil, že Obama má v těch válečných oblastech, cituji: ‚opět několik tisíc poradců‘. To se mi moc líbí, jak to nazval, protože mi to velmi připomnělo sovětské poradce po druhé světové válce v Československu a jinde ve střední Evropě. Hlavně tím však obnažil pokrytectví americké expanzivní politiky, která říká ‚my vám jedeme pomáhat‘, ale ve skutečnosti tam jede vyzbrojená po zuby obsadit to území, chovat se tam jako doma, ale nazývá to ‚poradci‘. To se mi moc líbí, takže za tento týden dávám jedničku panu Anýžovi,“ dodává mediální odborník.

 

reklama

autor: Jiří Hroník

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Co se stalo s vašimi sliby?

Slibovali jste legalizaci HHC a místo toho jste zakázali i THC. Jste na sebe pyšní? Co jste vlastně ze svého programu ve vládě prosadili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zážitek na Lipně za 1900 Kč. Nad jídelním lístkem. Pak i na vleku

4:44 Zážitek na Lipně za 1900 Kč. Nad jídelním lístkem. Pak i na vleku

Svíčková na smetaně za 295, smažený sýr s přílohou za 239 Kč, belgické hranolky za 95 korun. Kdo se …