Jarmila Vlasáková: Co je pravda a co manipulace s veřejným míněním?

19.01.2022 19:43 | Komentář

Volání po radikálních opatřeních, aby české zemědělství znovu sloužilo občanům a krajině je jistě chvályhodné. Jen ty cesty k jeho naplnění se různí. Mnozí, kteří zemědělství hodnotí, aniž znají podstatu problému tak jen ohlupují národ. Proto několik informací pro zopakování.

Jarmila Vlasáková: Co je pravda a co manipulace s veřejným míněním?
Foto: pixabay.com
Popisek: Zemědělství - ilustrační foto

Zemědělská půda, na které u nás zemědělci hospodaří patří cca 1,4 milionů vlastníků. Většina z nich tuto půdu pronajímá. Nejen právnickým osobám ale i soukromým zemědělcům. Soukromí zemědělci hospodaří na cca 44,8% vlastní půdy, právnické osoby na 19,8% vlastní zemědělské půdy (MZe Zelená zpráva z roku 2020). V současné době se budou tyto údaje lišit, nikoliv však významně. Proč vlastníci raději pronajímají půdu podnikům, a nikoliv soukromým zemědělcům budou různé. Část vlastníků pozemků jsou akcionáři společností, nebo členové družstev. A nemají zájem ji pronajímat někomu jinému, ani sami na ní hospodařit. Možná je to i tím, že značná část podniků právnických osob chová zvířata, jejich pozemky hnojí hnojem, a tak udržuje jejich úrodnost. Snaha o „zastropování“ a vládním rozhodnutím postihnout firmy s větší výměrou by v konečném důsledku poškodila jejich jednotlivé akcionáře a členy těchto družstev. Průměrná plocha zemědělské půdy, na které zemědělci v ČR hospodaří, je 75,9 ha právnické osoby v průměru na 509,4 hektarech (Zelená zpráva z roku 2020).Ve většině oblastí nikdo nepozná, zda na poli u silnice hospodaří družstvo, nebo soukromý zemědělec.

Právnické osoby produkují v naší zemi 90,9% mléka, chovají 94,6% prasat a 93,5 % drůbeže.

Neustále je omíláno, jak zemědělské podniky drancují a zamořují půdu. Není to pravda. Pokud se týká hnojení a používání prostředků ochrany rostlin, používají je všichni. Soukromníci i podniky. Jinak by nic nesklidili.V podstatně menší míře než ti, kteří jsou nám mnohdy dáváni za vzor a odkud k nám potraviny dovážíme. Přitom EU hodlá krátit jejich používání všem, stejným procentem.

Spotřeba účinných látek v ochraně rostlin na jeden hektar zemědělské půdy je následující:

Počet chovaných zvířat-VDJ (velkých dobytčích jednotek, t.j přepočet jednotlivých druhů na 500 kg živé váhy) na 1 hektar zemědělské půdy je následující:

ČR                0,38 VDJ                             
SRN              1,4   VDJ
Holandsko     3VDJ

Oproti nám dávají do půdy organická hnojiva 3,7 krát více zemědělci v SRN než my a v Holandsku dokonce 7,9 krát více. Organickou hmotu, která zvyšuje půdní úrodnost a napomáhá zadržovat vodu v půdě. Proto se nedivme, že u nás dochází tak často ke splavování ornice. Významnou roli také hraje střídání plodin. Rozorané meze jsme měli za bývalého režimu už v roce 1960. Se splavováním ornice nebyly problémy jako dnes. Mnozí si možná vzpomenou, jak výhodným artiklem byl vývoz zajíců, které myslivci odchytávali a vozili je do Francie. Běhalo jich po polích tolik, že jsme si to mohli dovolit. Pěstovali jsme totiž daleko více plodin než nyní. Proto výměry jednotlivých plodin byly nižší a dodržoval se řádný osevní postup a střídání plodin. Snížili jsme plochy pícnin, okopanin, zeleniny. Dnes po sklizni obilovin mají dravci „raut“. Drobná zvěř nemá dostatek krytí. Vlivů na jejich stav je více, tyto však téměř nikdo neuvádí.

V současné době se v médiích objevují informace o škodlivosti metanu, který produkují, přežvýkavci. Chtěla bych požádat všechny aktivisty, aby se obrátili na své kolegy ve státech na západ od nás a vyzvali je ke snížení stavu těchto zvířat na naši úroveň. Protože náš problém toto není. My bychom ve vlastním zájmu měli spíš stavy navýšit. Bohužel současné rozhodnutí naší vlády o podporách v zemědělství způsobí pravý opak. Smutné je, že s tímto postupem souhlasí i bývalý ministr zemědělství pan Jurečka, který problematiku zná a může si dopady těchto opatření domyslet. I nový ministr zemědělství pan  Nekula, oba za KDU ČSLVelmi si vážím všech soukromě hospodařících zemědělců, zejména těch, kteří chovají zvířata. Neúměrný přesun finančních prostředků na prvních 150 hektarů se může obrátit i proti nim. Je to dobrá zpráva pro vlastníky pozemků, kteří jim půdu pronajímají. Můžou bez uzardění požadovat vyšší nájem a kdo bude mít možnost, začne sám hospodařit. Na půdě, kterou nyní pronajímají. U podniků to bude obtížnější. Mají s vlastníky uzavřené dlouhodobé smlouvy, což není u soukromých zemědělců pravidlem. Poškodí to všechny. Podniky budou snižovat stavy hospodářských zvířat kde je ekonomika výroby ztrátová, soukromí zemědělci přijdou o část pronajaté půdy. Ti, kdo o změnách podpor rozhodují musí vědět co to způsobí a za co ponesou odpovědnost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

příspěvek na péči 1. stupeň

Jak může stačit mamince 1. stupeň příspěvku, když je nastaven na 880 Kč ? 3 x týdně potřebuje naši péči, má přiznané 4 body pomoci. Proč nejsou v parametrech posuzování například procházky s doprovodem ? Pokud bychom ji nebrali 4x týdně ven, přestala by chodit. Kdo může rozhodnout, že její aktivity ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

František Mareš: O vínu a přípitku

16:02 František Mareš: O vínu a přípitku

Na křtu a prezentaci Programu Vzděláním a sportem k sebevědomí, který proběhl dvacátého třetího květ…