Miroslav Šimonek: Proč se nebát navrhnout mírové řešení konfliktu na Ukrajině

12.01.2023 7:34 | Komentář

Námět pro veřejnou diskuzi

Miroslav Šimonek: Proč se nebát navrhnout mírové řešení konfliktu na Ukrajině
Foto: pixabay.com
Popisek: Holubice míru - ilustrační foto

Návrh mírové smlouvy mezi Ukrajinou,Ruskem a západní alianci pod vedením USA

Jako předsedající země EU navrhuji pro ukončení válečného konfliktu na Ukrajině toto řešení.

  1. Doněcká, Luhanská, Záporožská a Chersonská oblast budou samostatné republiky. (Proběhnou nová referenda)
  2. Rusko se těchto republik vzdá.
  3. Ukrajina bez těchto států dostane status Německa po druhé světové válce a stane se neutrální zemí
  4. 300 miliard dolarů, zabavených Rusku, bude rozděleno mezi čtyři vzniklé samostatné státy a Ukrajinu jako válečné reparace. (Po zvolení nových vlád)
  5. Garanty tohoto mírového uspřádání bude EU, aliance v čele s USA a Rusko.

Vzhledem k tomu, že se svět nachází již v 21. století a stále dochází k vojenským střetům na celé planetě, je nutné, aby lidstvo konečně dospělo do stadia pochopení existence naší planety a posunulo se do toho nového století. Myslím si, že svět v rámci nového světového řádu by měl uznat vznik nových státních útvarů v rámci příslušné země, ve které by tyto státní útvary fungovaly v rámci federace příslušného státu. Viz federace v USA.

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33861 lidí

Izrael, Libanon, Sýrie, Irák, Afghánistán a další státy musí uznat nároky supiny obyvatel na sebeurčení a dovolit vznik nových státních útvarů v rámci federace. (Dva a více samostatných států a jedna vláda v rámci federace). Příklad: V Libanonu, kde budou mít Šítská frakce Amal a Hizballáh možnost vytvoření dvou států a jedné vlády. Kde každý stát bude mít svůj parlament a budou podléhat vládě, ve které mají stejné zastoupení obě frakce. Nárok mají jak Kurdové,Tálibán, Islámský stát a jiné občanské frakce. Lidé budou mít možnost svobodně zvolit, kde a pod jakým vedením chtějí žít. Celosvětová migrace dá k tomu možnost. Každý si bude moci svobodně vybrat.

Tento návrh se opírá o celosvětové hnutí za rovnoprávnost menšin a jejich uzákonění v kontextu světového práva na sebeurčení.

Napsal jsem, že mírový návrh má čtyři základní body, a zde krátce odůvodním a vysvětlím můj návrh.

Bod 1. Vzniknou nové samostatné státní útvary. Vrátíme se k vyjádření někdejšího ministra zahraničí USA p. Henryho Kissingera. Aby bylo možné dosáhnout mírového dialogu s Ruskem, je nutné dát tomuto státu nějaké záruky. Je to jistě jedna ze základních otázek k mírové smlouvě a její akceptaci ze strany Ruska. Dnes si tyto státní útvary nárokuje Rusko i Ukrajina. Co tyto dva státy ztratí nebo získají tím, že o ně přijdou? Ze strany Ruska jde o tzv. nárazníkovou zónu mezi západem a hranicí Ruska. Jde o bezpečnost. Ukrajina ztratí část svého svrchovaného území, ale ukončí destrukci celé Ukrajiny, která se bude tímto déle trvajícím válečným konfliktem hromadit a ekonomická obnova bude stále dražší.

Bod 2. Aby se dosáhlo tohoto jednání, musí se obě země, Rusko i Ukrajina, vzdát nároků na území těchto nově vzniklých států. V těchto nových státech proběhnou volby a státní uspořádání bude pod dohledem mezinárodního společenství v čele s OSN. Půjde o to, aby tyto státy dostaly svoji novou identitu, bez ohledu na to, s kým budou jednat a ekonomicky spolupracovat. Nová Ukrajina bude potřebovat takové poválečné uspořádání, aby byla schopna se v horizontu několika desetiletí změnit na fungující nezávislou republiku. Všichni vědí, že bez peněz to nepůjde, a když dnes některé státy slibují, že Ukrajině ekonomicky pomohou, nebude to zadarmo a Ukrajina bude muset ještě několik desetiletí platit za zbraňovou pomoc v probíhajícím válečném konfliktu. Doufám ale, že státy, které doposud Ukrajině pomáhaly, nebudou chtít zaplatit také za humanitární pomoc, která by měla být grátis,neboli zadarmo, ale v dnešním světě nic není zadarmo, i když se to tak jeví.

Bod 3. Prubířský kámen celé mírové smlouvy o poválečném uspořádání nové Ukrajiny. Pokud Ukrajina nedostane status poválečného Německa a nestane se neutrální zemí, tak nedostane finanční odškodnění dle navrhovaného bodu 4. Ukrajina se musí vzdát vyzbrojování armády. Armáda se přemění na vnitřní policejní a vojenskou složku bez toho, že bude mít vlastní armádu a bude nadále zbrojit. Na území Ukrajiny nebudou umístěny žádné zbraňové systémy. Pro zajištění bezpečnosti bude možné, aby se Ukrajina stala součásti vojenského uskupení NATO do zhruba pěti let. Víme, že zbrojení bere velikou část národních rozpočtů, a nová Ukrajina bude potřebovat finance na svůj ekonomický rozvoj. Co je ovšem důležitější, že Rusko dostane záruky na vlastní bezpečnost. Bezpečnost Ukrajiny bude zabezpečena garanty USA, EU a NATO. Nová Ukrajina nebude vojenskou hrozbou pro Rusko. A tím, že bude neutráln,í nebude patřit vojensky západu ani Rusku. Jestli se bude ekonomicky orientovat pouze jedním směrem, bude její samostatné rozhodnutí.

Bod 4. Světové finanční instituce údajně mají v držení finanční aktiva Ruska v hodnotě zhruba 300 miliard dolarů. Pro obnovu zničené nové Ukrajiny a nově vzniklých čtyř samostatných států, a to Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské republiky, se tato suma rozdělí na dvě části. Polovinu částky ve výši  zhruba 150 miliard dostane nová Ukrajina a zbytek se rozdělí mezi čtyři nově vzniklé části rovným dílem. Tato suma připadne těmto státům až po řádných, svobodných demokratických volbách, které proběhnou pod dohledem OSN. Zárukou pro dodržení této navrhované mírové dohody budou Rusko, EU a západní aliance v čele s USA. Tyto finance dají navíc Nové Ukrajině možnost být částečně nezávislá na rozhodnutí USA, zda konflikt ukončit, nebo v něm pokračovat.

Pojistkou proti budoucímu porušení těchto závazků bude znamenat pro garanta, který poruší mírovou smlouvu celosvětové ekonomické a finanční embargo, a to takové, jakému čelí v současné době Rusko. Může se to vztahovat jak na EU, Rusko nebo USA.

Tento návrh je pouze v kostce navrženou a není jedinou z možností, jak ukončit toto vleklé lidské utrpení, kterému čelí pouze Ukrajici a Rusové. Víme, že války by neměly patřit do toho století. Dnes má svět úplně jiné starosti, než nechat bojovat a navzájem se vraždit ve jménu něčeho, čemu se říká naše území. Na tomto území můžou žít všichni bez rozdílu rasy a víry. Celý svět je v pohybu. Migrace nezná hranic a v dneším 21. století se pořád najdou politici, kteří si myslí, že pouze jejich řeč a jejich názor je ten jediný, a jsou schopni vyvolat k vůli tomu válečný konflikt.

Tento návrh může sloužit jako základ pro rozsáhlejší mírovou smlouvu. Je však nutné brát v potaz potřeby obou z účastněných stran a nehledat výhody pouze pro jednu ze stran.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

osobnosti ANO

Dobrý den, paní Dostálová, překvapil mě průzkum, podle kterého vás řada lidí nezná. Je pravdou, že já se o politiku dost zajímám a díky PL vás i znám. Ale napadá mě jedna věc, není chybou, že za ANO vystupují stále ti stejní? Babiš-Schillerová-Havlíček, občas vy nebo pan Nacher? Není potřeba, aby ge...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Petr Hampl: O ruských špionech

16:14 Petr Hampl: O ruských špionech

Denní glosy Petra Hampla.