Radek Sárközi: Novela zákona o pedagogických pracovnících je legislativní paskvil

02.06.2023 10:11 | Glosa

Pedagogická komora, z. s., uspořádala dotazníkové šetření mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. K dnešnímu dni se do něj zapojilo 9.794 pedagogů.

Radek Sárközi: Novela zákona o pedagogických pracovnících je legislativní paskvil
Foto: Repro ČT24
Popisek: Prezident Pedagogické komory, Radek Sárközi

Dvě otázky z osmi se týkaly přímo aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona, kterou bude 1. června 2023 projednávat Senát.

Proti novelizaci školského zákona, která omezuje garanci financí pouze na učitele a neobsahuje přesný výpočet hlasovalo 92,2 % pedagogů (4,5 % vybralo možnost "Nevím" a 3,3 % tuto změnu podpořilo).

Proti novelizaci zákona o pedagogických pracovnících, která v § 9a zavádí deprofesionalizaci učitelského povolání hlasovalo 84,1 % pedagogů (8,2 % vybralo možnost "Nevím" a 7,7 % tuto změnu podpořilo).

Novela obsahuje řadu právních vad, které dělají ze současného velmi kvalitního zákona legislativní paskvil. Proto by měl Senát jakožto pojistka kvalitní legislativy tuto novelu buď zcela odmítnout, nebo problematické pasáže opravit prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

Podrobnou analýzu novely včetně statistik naleznete v příloze. Stručné shrnutí:

1) Novela zaměňuje pedagogické profese a pracovní pozice ve školství: Doposud byly v zákoně o pedagogických pracovnících uvedeny výhradně pedagogické profese (učitel, psycholog, speciální pedagog apod.), zatímco pracovní pozice ve školství (třídní učitel, školní psycholog, školní speciální pedagog atd.) jsou uváděny pouze ve vyhláškách a nařízeních vlády. Novela chaoticky vybírá několik pracovních pozic ve školství a vkládá je přímo do zákona (uvádějící učitel, třídní učitel, provázející učitel), zatímco ostatní pracovní pozice zůstávají pouze součástí vyhlášek. Novela dokonce dělá z pracovní pozice školský logoped novou samostatnou pedagogickou profesi, což je naprosto nesystémové (ve skutečnosti se jedná o speciálního pedagoga, který ve školském poradenském zařízení (tedy nikoliv ve škole) zastává pracovní pozici logopeda). Proto s touto částí novely nesouhlasíme a žádáme její vypuštění prostřednictvím pozměňovacího návrhu nebo neschválení novely jako celku.

2) Novela ruší akreditace MŠMT u 90 % vzdělávacích akcí pro učitele: Ministerstvo školství nyní akredituje kurzy pro učitele v rámci  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) i každou vzdělávací instituci, které je nabízí školám. Nově by MŠMT neakreditovalo ani jednotlivé kurzy DVPP ani vzdělávací instituci jako celek. Zmizí tak možnost tyto vzdělávací instituce kontrolovat a zajistit alespoň minimální kvalitu 90 % vzdělávacích akcí. V případě schválení novely by se akreditace MŠMT týkaly jen vzdělávacích akcí k získání kvalifikace (např. výchovný poradce) nebo specializace (např. koordinátor ICT). S touto částí novely nesouhlasíme a žádáme její vypuštění prostřednictvím pozměňovacího návrhu nebo neschválení novely jako celku. Vhodným kompromisním řešením by bylo schválení pozměňovacího návrhu, který do novely vrátí povinnost MŠMT akreditovat vzdělávací instituci jako celek (nemusel by se tudíž akreditovat každý kurz), což by umožnilo Ministerstvu školství nadále kontrolovat kvalitu vzdělávacích akcí pro učitele.

3) Novela neobsahuje přesný výpočet pro garanci financí na platy učitelů: Na rozdíl od původní vládní verze neobsahuje současné znění novely údaj, z jakého základu se má garance financí na platy počítat. To znamená, že výše garance nepůjde vypočítat. V takovém případě nemá smysl příslušný paragraf do novely vkládat, protože jen mate veřejnost, že učitelé budou mít garantován plat ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR. Ve skutečnosti půjde o pouhých 113,5 %, což je méně než současných 116,6 % a mnohem méně, než 126,4 % průměrné mzdy v ČR (což byla výše učitelského platu v roce 2021). Proto s touto částí novely nesouhlasíme a žádáme její vypuštění prostřednictvím pozměňovacího návrhu nebo neschválení novely jako celku. Nejlepším řešením by bylo schválení pozměňovacího návrhu, který do novely vrátí původní vládní verzi příslušného paragrafu, která obsahovala přesný výpočet - ten by zároveň zajistil splnění programového prohlášení vlády, které učitelům slibuje 130 % průměrné mzdy v ČR.

4) Novela obsahuje de-kvalifikační § 9a: Právní úpravu, kdy kvalifikaci učitele může udílet někdo jiný, než příslušná vysoká škola, která uskutečňuje akreditované studium učitelství, nemá žádný jiný stát Evropské unie. Proto považujeme celý § 9a za legislativní exces s vážnými negativními dopady na kvalitu vzdělávání, a to především na základních školách. Proto s touto částí novely nesouhlasíme a žádáme její vypuštění prostřednictvím pozměňovacího návrhu nebo neschválení novely jako celku.

reklama

autor: PV

živnostníci

Pane Skopečku, můžete mi říci, co aktuálně děláte dobrého pro živnostníky? A kde berete tu jistotu, že se jich zvýšení odvodů a daní zásadně nedotkne? Za sebe vám sděluji, že dotkne, a dost. Navíc se nás dotknout i další vaše opatření

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 318. díl. Karel Poláček – Novináři

12:59 Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 318. díl. Karel Poláček – Novináři

Po delší řadě dramatických a politikou zašpiněných textů tohoto cyklu se dnes uchýlíme do bezmála id…