SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR: Vyzýváme ministryni Dostálovou ke stažení stavebního zákona

07.01.2020 12:32

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) ve společném dopise vyzvaly ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby stáhla kontroverzní návrh nového stavebního zákona.

SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR: Vyzýváme ministryni Dostálovou ke stažení stavebního zákona
Foto: Hans Štembera
Popisek: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Vážená paní ministryně,

dovolte nám se na Vás takto společně obrátit jménem našich organizací ve věci návrhu nového stavebního zákona. Naše organizace se účastnily projednávání jak záměru stavební rekodifikace, tak uplatnily obsáhlé připomínky k návrhu zcela nového stavebního zákona.

Úvodem přijměte naše ujištění, že nezpochybňujeme potřebu reformovat stavební právo, zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Současná úprava stavebního řízení je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a poškozuje ve výsledku všechny účastníky územního či stavebního řízení. Řada záměrů, předložené stavební rekodifikace, je oprávněná, jde povětšinou o dluh státu vůči stavebnímu řízení, který měl být řešen již dávno (např. funkční digitalizace stavebního řízení, citlivě provedená redukce chráněného veřejného zájmu a navazujícího postavení tzv. dotčených orgánů státní správy - DOSů). Dovolte nám též postesk nad konstatováním, že většina dosavadních novelizací stavebního zákona se povětšinou míjela se zamýšlenými cíli a představovala spíše změny k horšímu. Již jen z uvedeného výčtu je zřejmá potřeba zásadních změn současné stavebněprávní úpravy.

Předložený návrh nového stavebního zákona však nejenže nepovede ke splnění shora vytyčených cílů, ale naopak se obáváme, že v důsledku jeho přijetí dojde ke kolaps stavebního řízení v naší zemi. Návrh vykazuje tolik věcných, ale i legislativních nedostatků, že jej nemůžeme považovat za vhodný základ pro uskutečnění stavební rekodifikace. Výčet těchto nedostatků a zásadních připomínek je obsahem našich výhrad k předloženému návrhu, jež jsme uplatnili ve stanovené (předvánoční) lhůtě (stanovisko SPOV ČR je ve smyslu Dohody o úzké spolupráci se SMS ČR obsaženo v připomínkách SMS ČR ze dne 23.12.2019).

Naše organizace nemohou souhlasit s institucionálními změnami, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy a rušení stavebních úřadů v rámci obecních (městských) úřadů, které dále posilují centralizační tendence v naší zemi, a to v přímém rozporu se schválenými koncepcemi (fázemi) reformy veřejné správy. Pokládáme za nepochybné, že navržené změny budou znamenat ve svých důsledcích likvidaci spojeného modelu veřejné správy a oddálení stavebního úřadu občanům. Nepřijatelné jsou také uvažované zásahy do územního plánování, které shledáváme za hrubý zásah do ústavně zaručeného práva obcí a měst na samosprávu a práva na rozhodování o využití vlastního území. Nemůžeme ani souhlasit s navrženou možností, obsaženou v návrhu stavebního zákona, kdy soukromé zájmy mohou převážit nad zájmy veřejnými. Obáváme se, že v návrhu nového stavebního zákona se odráží především zájem jedné skupiny účastníků stavebního řízení – developerů (např. jejich povinnost přispět na veřejnou infrastrukturu oproti současnému stavu není návrhem řešen), oprávněné zájmy ostatních subjektů a účastníků řízení nejsou návrhem dostatečně chráněny. Za sporný, nedomýšlený a také neproveditelný pokládáme nucený přesun úředníků pod centrální úřad i proti jejich vůli. Novelizace je vedena také s cílem řešit údajnou systémovou podjatost obcí, což pokládáme za problém relativně okrajový, přenáší tuto systémovou podjatost na státní úroveň, ovšem neřeší ji.

Vážená paní ministryně,

ceníme si Vaší snahy jednat s organizacemi, které zastupují samosprávy v naší zemi. Deklarujeme také totožnou připravenost k diskusi o stavební rekodifikaci. Předložený návrh nového stavebního zákona nelze podle našeho přesvědčení změnit tak, aby odpovídal shora uvedeným potřebám v 21. století. Žádáme Vás proto o jeho stažení z legislativního procesu a předložení nového návrhu, který bude reagovat na nejen shora uvedené výtky směřované vůči stávajícímu návrhu. Přijměte také naše společné ujištění, že jsme připravení v takovém případě poskytnout Vašemu úřadu co nejširší a flexibilní součinnost tak, aby nový návrh byl projednatelný v legislativním procesu ještě v současném volebním období.

S pozdravem

František Lukl, v.r.
předseda SMO ČR        

Stanislav Polčák, v.r.
předseda SMS ČR

Veronika Vrecionová,v.r.
předsedkyně SPOV ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petice za vyřešení vízové situace cizích studentů

20:17 Petice za vyřešení vízové situace cizích studentů

Zahraniční studenti, přijatí na české vysoké školy v akademickém roce 2021/2022, jsou v zoufalé situ…