Školské odbory: Pane ministře Dobeši, vzdejte se funkce

15. 11. 2011 21:50

Výzva Krajské rady odborového svazu pracovníků školství Moravskoslezského kraje.

Školské odbory: Pane ministře Dobeši, vzdejte se funkce
reklama

Zaměstnanci škol a školských zařízení

 • 1) Důrazně protestují proti nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců vrozpočtové sféře, proti konstrukci navržené tabulky pro pedagogické pracovníky, u které není tak, jak ministr sliboval, výrazné zvýšení platu ve 12. platové třídě (vysokoškolsky vzdělaných) spraxí!

 • 2) Upozorňují na zásadní rozpor ve slibovaném navýšení do tarifních složek platu, jelikož pan ministr ve svém prohlášení oznámil, že kvalifikovaní pedagogové budou v11. platové třídě a nekvalifikovaní v9. platové třídě - tudíž by pak jejich tarifní platy poklesly a pan ministr se tím veřejně a úmyslně dopouští lží. Jeho vyjádření je vrozporu splatnou právní úpravou poskytování platu.

 • 3) Nesouhlasí se zrušením platového postupu podle započitatelné praxe a předáním této kompetence do rukou ředitelů škol a školských zařízení. Tímto krokem ministr vyvolá sociální nejistotu vřadách pedagogických pracovníků scelkovým dopadem na kvalitu výuky.

 • 4) Rozporují a nesouhlasí snávrhem reformy financování RgŠ, zejména se zavedením směrného čísla průměrného počtu žáků ve škole , což nepovede ke kvalitnější výuce, ba naopak, dojde kpopření Listiny základních práv a svobod. Dle článku 33 má každý občan právo na bezplatné vzdělání vzákladních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Spolu stímto návrhem zanikne velká část škol a školských zařízení, především voblastech smenším počtem obyvatel. Dále dojde k(ne)dobrovolnému přesunu žáků mezi jednotlivými školami scílem dosáhnout „optimálního" počtu žáků ve třídách a tím krozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 • 5) Žádají stabilizaci a ne destrukci financování regionálního školství na léta 2012 - 2014. Zvýšení mzdových prostředků bylo přislíbeno ministerstvem pouze na rok 2012, ale podle předpokladů ministra financí by vletech 2013 - 2014 mělo dojít kpropadu zdrojů na financování školství o cca 13 mld. Kč, čímž by došlo kradikálnímu poklesu mzdových prostředků ve školství.

 • 6) Žádají dorovnání objemu mzdových prostředků na platy nepedagogických pracovníků na úroveň roku 2010 a znovu obnovit závazné platové stupně podle délky praxe.

 • 7) Odmítají popření smyslu celého základního vzdělávání. Ministr navrhuje výstupní testování žáků 5. a 9. ročníků, které mají být předpokladem kpřijetí ke vzdělávání ve středních školách. Je zcela nepřípustné, aby byl takto popřen základní princip školství, kdy na základě 2 testů je o žákově možnosti vzdělávání rozhodnuto na celý život, a nejsou posuzovány výsledky za období celého vzdělávacího procesu na základních školách.

 • 8) Cítí se uraženi tím, že se ministr školství obklopuje pseudo-odborníky jak na ministerstvu, tak zřad ředitelů soukromých spřízněných škol, kteří ke vzdělávání přistupují jako kpodnikatelské aktivitě a nikoli jako ke službě pro všechny občany České republiky, včetně zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků.

 • 9) Odmítají návrh „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015", ve které chce ministerstvo žáky slehkým mentálním postižením začlenit do běžných škol (dle oddílu č. 4), dále pak záměr na znemožnění zřizování a provozování ZŠ praktických. Tím by došlo ke zhoršení sociálního prostředí tříd běžných základních škol, jelikož pro tyto žáky není zajištěna adekvátní péče vtěchto školách a zároveň tím budou poškozeni i žáci ostatní, především ti nadaní.

 • 10) Požadují opětovné navázání regulérního sociálního dialogu se sociálním partnerem ČMOS PŠ, kterého neprávem ministr označil za nečinného voblasti personální a rozpočtové. Napadání sociálního partnera může vést ksociální destabilizaci celého resortu.

 • 11) Žádají o kontinuitu v ověřování a naplňování školních vzdělávacích programů, které byly pracně vytvořeny pedagogickými pracovníky všech škol. Nyní, na základě rozhodnutí ministerstva, by měly být zcela zrušeny a nahrazeny doporučenými standarty MŠMT.

Nechceme připustit, aby ministr školství Mgr. Josef Dobeš hazardoval s českým školstvím svými nezodpovědnými vizemi a reformami, které neuznává drtivá většina společnosti, včetně odborníků z oblasti školství. Návrhy ministra nejsou přínosem k růstu a dostupnosti vzdělání v naší zemi, ba naopak.

Vzdělání je největším bohatstvím národa, a proto nemůžeme připustit jeho devastaci.

 Vyzýváme proto ministra Dobeše, aby se vzdal své funkce!

V Karviné dne 14. 11. 2011                                                

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: petice, ParlamentniListy.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Dufek: Evropský automobilový trh se odráží ode dna

12:52 Petr Dufek: Evropský automobilový trh se odráží ode dna

Automobilový průmysl je i nadále pod tlakem, a to nejenom kvůli nedostatku komponent, který srazil n…