Spolek Šalamoun: Rozsudek nad Lukášem Nečesaným…

27. 6. 2018 19:01

V těchto dnech je doručován stranám zprošťující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, nad Lukášem Nečesaným.

Spolek Šalamoun: Rozsudek nad Lukášem Nečesaným…
Foto: pixabay.com
Popisek: Justice - ilustrační foto

Ve lhůtě 8 dnů, bude nepochybně vypracováno odvolání Krajské státní zástupkyně v Hradci Králové, “krvelačné” Mgr. Lenky Faltusové, které nepochybně bude obsahovat mj. dva základní pilíře a to “Fundu v kukle” a pachové stopy.

Buldočí snahou, ve spolupráci s řadou renomovaných odborníků a ústavů, se Spolek Šalamoun snaží celé justici sdělit, že metoda pachové identifikace tak, jak byla prováděna do 30. 4. 2018, tedy i v případě Lukáše Nečesaného a řadě dalších, má věrohodnost těsně nad hranicí náhody a jako důkaz nemůže být vůbec používána.

Na řadě bude v rámci odvolání Vrchní soud v Praze.

Je však nutno v této souvislosti připomenout, že právě Spolek Šalamoun adresoval předsedovi Vrchního soudu v Praze JUDr.Jaroslavu Burešovi, podnět pro zahájení kárného řízení proti předsedovi senátu JUDr. Jiřímu Lněničkovi.

Spolek Šalamoun tento podnět podával dne 17.4.2018 a přes stanovenou lhůtu 60 dnů, dodnes se předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Jaroslav Bureš vůbec neobtěžoval s odpovědí. Dle našeho názoru, svou nečinností se i sám kárně provinil, ale po dnešním dnu, existuje opravdu “ Malá “ naděje, že by za to byl potrestán.

Obsah celého podnětu naleznete níže.

Je tedy klidně možné, že se může opakovat předchozí a to zcela bezprecedentní stav, kdy soudce Lněnička, bez toho, aby sdělil vůbec straně, kdo bude jeho zákonný soudce, pro případnou námitku podjatosti předsedy, nebo člena senátu, opět ve lhůtě 7 dnů “o nás bez nás” opakovaně rozhodnul.

S ohledem na nečinnost předsedy Vrchního soudu, jako držitele kárné pravomoci, existuje zcela důvodná obava, že to soudci JUDr. Lněničkovi opět projde a nezmění to, ani “ Malá “ naděje na spravedlnost.

Na vědomí:
Taťiána Malá - ministryně spravedlnosti

JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze
Vrchní soud v Praze
Nám. Hrdinů 1300 140 00 Praha

V Praze, dne 16. dubna 2018 Sal-VS Pha-160418-kárný podnět-JUDr. JL

Věc: Podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce

Vážený pane předsedo,

s odkazem na §8, odst. 2, písm. e, zákona č. 7/2002 Sb., podáváme k Vašim rukám podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce Vrchního soudu v Praze, JUDr. Jiřího Lněničky.

Spolek Šalamoun dlouhodobě sleduje trestní kauzu Lukáše Nečesaného, projednávanou už několik let před nalézacím Krajským soudem v Hradci Králové a odvolacím Vrchním soudem v Praze. A tak máme za to, že můžeme, byť laicky, ale se znalostí věci, konfrontovat extrémně odlišná soudní rozhodnutí, ke kterým v této věci dochází.

Třebaže jsme si za tu dobu, co věc sledujeme, už na ledacos zvykli, poslední rozhodnutí Vrchního soudu v Praze však předčilo všechno, s čím jsme se až dosud setkali. Nejde přitom o obsah vlastního rozhodnutí, byť k němu máme také vážné výhrady, ale především o způsob, ke kterému se soud, resp. předseda senátu, před svým rozhodnutím uchýlil.

Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové z 20. 11. 2017, sp. zn. 9T 12/2013, byl Lukáš Nečesaný zproštěn obžaloby, která ho vinila z pokusu vraždy. Usnesením Vrchního soudu v Praze z 23. 3. 2018, sp. zn. 8To 25/2018, byl z odvolání státního zástupce tento zprošťující rozsudek zrušen a věc vrácena k nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Toto zmiňujeme jen pro úplnost, jinak je ale naše stížnost namířena proti něčemu jinému, než je obsah těchto rozhodnutí.

Trestní spis týkající se Lukáše Nečesaného s odvoláním státního zástupce do zprošťujícího rozsudku, došel Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu 14. 3. 2018. Podle Rozvrhu práce a proto, že ve věci už opakovaně jednal, byla věc přidělena senátu 8To, jemuž předsedá JUDr. Jiří Lněnička. Aniž bychom chtěli zpochybňovat zákonnost tohoto senátu, nezměnila se v něm pouze osoba předsedy, jinak se v něm v průběhu opakovaného projednání této věci vystřídalo víc soudců, a proto minimálně o jeho současném složení měl být Lukáš Nečesaný informován. Vědět, kdo mě bude soudit má však význam nejen z hlediska vědomosti, kdo je mým zákonným soudcem, ale především k možnosti uplatnění dalších procesních práv, mezi něž nesporně patří i námitka podjatosti soudců. To ale Lukáš Nečesaný nemohl, když se ani nedozvěděl, že jeho věc už k odvolacímu soudu došla, a kterému senátu a v jakém složení byla přidělena. Pokud za tohoto stavu bylo rozhodnuto, aniž mu bylo umožněno namítnout podjatost senátu a případně jen jeho předsedy JUDr. Lněničky, byl zásadním způsobem zkrácen na svých zákonných, případně ústavních právech.

V dané věci máme za to, že především ze strany JUDr. Lněničky nešlo o náhodu, nebo dokonce o neznalost. JUDr. Lněnička jednal cíleně tak, aby Lukáše Nečesaného na jeho právech zkrátil, respektive mu k jejich uplatnění nedal vůbec příležitost. Lukáš Nečesaný předem nevěděl, kdy a kdo ho bude soudit, aby mohl uplatnit v plném rozsahu svá práva na obhajobu a o výsledku projednání věci se dozvěděl, až když bylo rozhodnuto.

Nejvyšší soud v této věci rozhodoval opakovaně a při druhém projednání, pro nespokojenost s rozhodováním senátu nalézacího soudu, nařídil jeho změnu. Vůči odvolacímu senátu tak procesně učinit nemohl, ale už samo odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu dává jistotu, že by s námitkou podjatosti odvolacího senátu za předsednictví JUDr. Lněničky uspěl sám Lukáš Nečesaný. Nejvyšší soud:…v e v i d e n t n í m rozporu se zásadou in dubio pro reo postupoval i odvolací soud (str. 33),… odvolací soud z výpovědi svědkyně si vybral pouze tu část, která mu z a p a d a l a do kontextu odůvodnění viny (str. 35)… oba nižší soudy časové souvislosti zcela opominuly (str. 38)… odvolací soud neměl důvod „čestné prohlášení“ svědkyně z l e h č o v a t (str. 50)… oba nižší soudy používaly jen ty důkazy, nebo jejich části, které svědčily v neprospěch obviněného, důkazy ve prospěch b a g a t e l i z o v a l y, nebo z c e l a o p o m í j e l y. Úvahy o skutkovém ději doplňovaly v neprospěch obviněného svými f a b u l a c e m i, d o m n ě n k a m i a někdy i s p e k u l a c e m i (str. 59).

JUDr. Lněnička to věděl a nechtěl to, a proto příležitost k uplatnění námitky podjatosti Lukáši Nečesanému nedal. Aniž strany informoval, že to bude on a jeho senát, kdo bude rozhodovat věc, nařídil urychleně neveřejné zasedání a v rekordně krátké době rozhodl. Že o složení senátu, který bude rozhodovat, informují předem strany řízení Ústavní soud i Nejvyšší soud, je pro něj bezpředmětné a rozhodnutí Nejvyššího soudu pro něj bylo inspirací jen k drtivé kritice tohoto soudu. S tak výrazným zásahem do práva Lukáše Nečesaného hájit se ve všech stadiích řízení způsobem, který mu zákon dovoluje, včetně vznesení námitky podjatosti soudce, nemůže Spolek Šalamoun souhlasit. Protože to předseda odvolacího senátu JUDr. Lněnička udělal promyšleně a cíleně, tak aby toto právo nemohlo být vůbec uplatněno, což nesporně nejen u Lukáše Nečesaného, ale i obecně musí vést k zpochybnění důvěry v nezávislost a nestrannost soudnictví, ž á d á m e Vás, abyste za to navrhl JUDr. Jiřího Lněničku kárně potrestat.

Se srdečným pozdravem

Na vědomí:
Ing, Miloš Zeman, dr. h. c., prezident České republiky
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda Nejvyššího soudu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…